9. Dönem Hipnoz Eğitimi

ÖN KAYIT FORMUNU DOLDURMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

H İ P N O Z  E Ğ İ T İ M İ

9. Dönem Eğitim Grubu

 A M A Ç

Hipnoz Eğitimi, sağlık alanında çalışan uzmanların, tanı ve tedavi amaçlı olarak kullanabilecekleri hipnoz hakkında teorik bilgileri edinmeleri ile hipnoz tekniklerini uygulama becerilerini kazanmalarını ve geliştirmelerini hedeflemektedir.

Eğitim süreci içinde, uygulama ağırlıklı çalışmalar yapılacak ve vaka video kayıtları destek eğitim materyali olarak kullanılacaktır.

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Diş Hekimleri, Psikologlar, Psikolojik danışmanlar, Sosyal hizmet uzmanları.

K A T I L I M C I   S A Y I S I

35-50 kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.hipnoz.com ve www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır.

S Ü R E

4 ay, 12 gün

09.00-18.00 arası

Toplam 96 saat

E Ğ İ T M E N L E R

Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ

ve Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri

E Ğ İ T İ M    M A T E R Y A L İ

Katılımcı Bilgi notları

Hipnoz 1. cilt

Hipnoz 2.Cilt

Cinsel Problemlerde Hipnoterapi

Allerji ve Deri Hastalıklarında Hipnoterapi

Psikiyatri 1. Cilt

Psikiyatri 2. Cilt

Otohipnoz CD si

Otohipnoz Çöp İmha CD si

 K A T I L I M   Ü C R E T İ* 

Bir aylık eğitim bedeli 750 TL, toplam eğitim bedeli 3.000 TL’dir (KDV hariç)

Psikoterapi Derneği ve Hipnoz Derneği üyeleri için aylık 600 TL, toplam 2.400 TL’dir.

Temsilcilik ve Psikoterapi Enstitüsü Sözleşmeli Terapistlerine Özel İndirim Uygulanır.

*Katılım ücreti eğitim materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir.

**Eğitim ücreti 4 aylık peşin olarak eğitimden önce ilgili banka hesabına yatırılacaktır. Kredi kartına %1,5 aylık fark ile taksit yapılır.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.

Türkiye Finans Gebze E-5 Şubesi

Şube Kodu:207

Hesap:2389670

TR45 0020 6002 0702 3896 7000 01

 E Ğ İ T İ M   T A R İ H L E R İ

1. Ay 21-23 Kasım 2014
2. Ay 19-21 Aralık 2014
3. Ay 16-18 Ocak 2015
4. Ay 20-22 Şubat 2015

  S E R T İ F İ K A S Y O N

1.    Katılımcılara eğitim sonunda Psikoterapi Enstitüsü ve Hipnoz Derneği onaylı katılım belgesi verilecek olup, uygulama becerisi gösterip sınavda başarı gösterenler başarı belgesi verilecektir.

2.    Sınav yazılı ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

3.    Sorular, sınav öncesinde verilen soru bankasından seçilecektir.

4.    Uygulama sınavı, eğitim sürecinde veya isteyenlere gönderecekleri vakaların görsel kayıt materyali üzerinden yapılacaktır.

5.    Sınav ve uygulama geçiş notu 85’tir.

P R O G R A M

I . B A S A M A K

•  Hipnozun Tanımı

•  Mitler ve Yanlış Bilinenler

•  Hastayı Hazırlama ve Eğitime

•  Hipnozun Tarihi

•  Hipnoz Teorileri

•  Hipnotik Fenomenler ve Potansiyel Faydaları

•  İndiksüyon Prensipleri

•  Farklı Hipnotik İndiksüyon Demonstrasyonları

•  Hipnoz Seviyeleri

•  Derinleştirme Teknikleri

•  Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Prensipleri

•  Otohipnoz

•  Çocuklara Hipnotik İndüksiyon

•  Ego Güçlendirme Metotları

•  Dolaylı Telkin Teknikleri

•  Yaş Geriletmesi Teknik ve Prensipleri

•  İdeamotor İncelemesi

•  Alışkanlık Bozukluklarının Hipnozla Tedavisi

•  Hipnotik Duyarlılık Ölçekleri

•  Hipnozda Metoforların Kullanımı

•  Sözsüz Hipnotik İndüksiyonlar

•  Psikosomatik Bozuklukların Hipnozla Tedavisi

•  Etik ve Profesyonel Organizasyonlar

•  Karışık Teknikler

•  Hipnozda Direnç Kontrolü Stratejileri

•  Riskler ve Negatif Etkiler

II. B A S A M A K

•  Gelişmiş Hipnotik İndüksiyon Demonstrasyonu

•  İndiksiyon ve Derinleştirme Grup Çalışması

•  Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Çalışması

•  Ego Güçlendirme Metotları II

•  Yaş Geriletmesi Teknikleri ve Prensipleri II

•  Ağrı Kontrolünde Hipnotik Stratejiler

•  Dolaylı Telkin Metotları II

•  Çaocuklara Hipnotik İndüksiyon II

•  Alışkanlık Bozukluklarının Hipnozla Tedavisi II

•  İdeamotor İncelemesi II

•  Terapötik Metoforların Yapılandırılması

•  Psikosomatik Bozuklukların ve Tıbbi Durumların Tedavisi II

•  Karışık Teknikler II

•  Hizpnoza Direnç Kontrolü Stratejileri II

•  Otomatik Yazma

•  Eyleme Geçen Rüyalar

•  Diğer Hipno-projektif Teknikler

•  Ego-durum Terapi

•  Derin Trans Fenomeni

•  Zaman Çarpıtmasının Kullanımı

•  Yaş İlerletme

•  Adli ve Araştırıcı Hipnoz

•  Grup Hipnozuyla Çalışma

•  Hipnodrama

•  Spor ve Atletik Performansta Hipnoz Kullanımı

•  Klinik Araştırmanın Tasarlanması ve Yürütülmesi

•  Vaka Konsültasyon Görüşmesi

•  Hipnozda Başarısızlıklar

•  Hipnozda Yapılandırma

III. B A S A M A K

•  Hipnozun Özü

•  Geleneksel Hipnoz

•  Hipnotize Edebilirlik-Edilebilirlik

•  Hipnotik Duyarlılıkta Kişisel Farklılıklar

•  Hipnozun Psikopatolojiye Entegrasyonu

•  Hipermnezinin Adli Kullanımı

•  Hipnoz Uygulamalarının Endikasyonları ve

•  Kontrendikasyonları

•  Hipnoz Kullanımının Strateji ve Teknikleri

•  Hipnozun Klinik Olmayan Kullanımı

•  Acil Durumlarda Hipnoz Kullanımı

•  Sözel Kalıplar

•  Yerleşmiş Telkinlerin Prensipleri

•  Metodoloji Araştırması

•  Hipnoz

•  İmajinasyon Görüşleri

•  Cerrahi Hazırlık, Doğum ve Hipnozanestezi

•  Yanıklar ve Acil Durumlarda Hipnoz

•  Diş Hekimliğinde Hipnozun Genel Uygulaması

•  Kanser Hastalarına Hipnoz

•  Anestezide Hipnoz Kullanımı

•  Ameliyatta Hipnoz Kullanımı

•  Grup Hipnotik İndüksiyonu

•  Sporda Hipnozun Etkililiği

•  Geriatrik Hastalarda Hipnoz

IV. B A S A M A K

•  Hipnozun Özü

•  Geleneksel Hipnoz

•  Hipnotize Edebilirlik-Edilebilirlik

•  Hipnotik Duyarlılıkta Kişisel Farklılıklar

•  Hipnozun Psikopatolojiye Entegrasyonu

•  Hipermnezinin Adli Kullanımı

•  Hipnoz Uygulamalarının Endikasyonları ve

•  Kontrendikasyonları

•  Hipnoz Kullanımının Strateji ve Teknikleri

•  Hipnozun Klinik Olmayan Kullanımı

•  Acil Durumlarda Hipnoz Kullanımı

•  Sözel Kalıplar

•  Yerleşmiş Telkinlerin Prensipleri

•  Metodoloji Araştırması

•  Hipnoz

•  İmajinasyon Görüşleri

•  Cerrahi Hazırlık, Doğum ve Hipnozanestezi

•  Yanıklar ve Acil Durumlarda Hipnoz

•  Diş Hekimliğinde Hipnozun Genel Uygulaması

•  Kanser Hastalarına Hipnoz

•  Anestezide Hipnoz Kullanımı

•  Ameliyatta Hipnoz Kullanımı

•  Grup Hipnotik İndüksiyonu

•  Sporda Hipnozun Etkililiği

•  Geriatrik Hastalarda Hipnoz

 

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

0262 653 66 99
basvuru@psikoterapi.com

Kayıt için www.psikoterapi.com sitesindeki önkayıt  formunu doldurup göndermeniz rica olunur.Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Hipnoz Derneği

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Bayramoğlu Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No : 285

Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30km uzaklıkta)
Tel : 0262 653 6699

9hipnoz

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>