Psikoterapi Enstitüsü  8. Sempozyum Eylül 2020

“Yabancılaşma: Kendine, Bedenine, Topluma, Dünyaya”

Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri

Psikoterapi Enstitüsü Kursiyerleri

06 Eylül 2020

Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu

BAŞVURU İÇİN –> TIKLAYINIZ!

A M A Ç

Yabancılaşma, kavramsal olarak insanın kendini ve eylemlerini kendine veya ötekine göre nasıl şekillendirdiği, eylemlerinin tercihlerinin kendinden mi yoksa başka bir şeye karşıt olarak mı geliştiği ile alakalı olarak uzun zamandan beri felsefi düşüncenin bir konusu, bir teması olarak yer almıştır. Bununla birlikte içerisinde yaşamakta olduğumuz son 200 yıllık süreçteki zaman akışının, günlük yaşamda ve toplumsal yaşamda meydana gelen değişimlerin hızının, bundan önceki 2000 yıllık zamandaki değişim hızından fazla olduğu ortadadır. Bu hız treni içerisinde insanın kendisini tanımaya, kendisini keşfetmeye, toplumla ilişkisini anlamlandırmaya dönük ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşmakta ve yabancılaşma konusu bu anlamda yalnızca felsefi ve sosyolojik bir tanımlama olmaktan çıkıp insan psikolojisinde kimlik, kendilik, toplumsal görünüm, ilişkilerdeki tezahürü gibi pek çok alanda incelenmeye, anlaşılmaya, psikoterapinin bir çalışma alanı olarak yer almaya uygun ve hatta yer alması elzem bir konu haline gelmiştir.

Bu sempozyum, yabancılaşmanın insanın çok boyutlu ve çok katmanlı yapısı içerisinde bireysel ve toplumsal olarak nasıl ve hangi noktalarda yaşanabileceğine ilişkin farklı perspektifler üzerinden değerlendirmelerin yapılmasını ve yapılacak bu değerlendirmelerin ruh sağlığı çalışanlarının alet çantalarında bir zenginlik olarak yer almasını sağlamayı amaçlamaktadır.

H E D E F

“Yabancılaşma Sempozyumu”, yabancılaşmanın psikolojik sorunlara olan etkisi ve psikopatolojilerde yabancılaşmanın görünümleri, yabancılaşma kavramının felsefi ve psikolojik açılardan ele alınarak incelenmesi, bedende, ilişkilerde, kişilikte yabancılaşmanın tezahürlerine dair sunum ve paneller ile yabancılaşma temasının sinema, edebiyat gibi alanlardaki yansımalarına dair incelemeler ile ruh sağlığı çalışanlarının mesleki süreçlerinde karşılaştıkları sorun alanlarına yaklaşımlarında ilave bir bakış ve mesleki katkı sağlamayı hedeflemektedir.

K O N U L A R

   • Albert Camus’nun “Yabancı” Kitabının Yabancılaşma Açısından İncelenmesi (Lale Allahverdiyeva)
   • Üç Maymun Filminin Yabancılaşma Temasıyla Psikolojik İncelenmesi ( Merve Özlem Hızar- İlke Tarhan)
   • DKB ve Yabancılaşma – Dr.Ahmet ÇORAK
   • Şizoid Kendilik Bozukluğu ve Yabancılaşma (Necdet Dönmez)
   • Varoluşçu Felsefe ve Düşünüş Açısından Yabancılaşma( İlke Tarhan)
   • Divanda Yabancılaşma (Nevrotik Düzlemde Yabancılaşma) (Merve Özlem Hızar)
   • Cinsellikte Yabancılaşma ( Habibe Aykan)
   • Birlikte Ama Yalnız İki Yabancı /Çift İlişkilerinde Yabancılaşma ( Yücel Sözer)
   • Beden ve Yabancılaşma ( Dr. Emrah Ergin)
   • Şizofreni Psikoz Durumlarının Yabancılaşma Açısından İncelenmesi ( Dr.Dilek Yeşilbaş)
   • Jung (Persona- Gölge) ve Yabancılaşma (Ümit Akçakaya)
   • Kültürel Yabancılaşma: Cemaat Tipi Toplumdan Cemiyet Tipi Topluma Geçiş ( Osman Olcay Yaman)
   • Kendine Yabancılaşma ( Dr. Timur Harzadın)

*** Sempozyum esnasında gizliliğinin korunması gereken bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır.

Tespit edilmesi halinde, katılımcı sempozyumdan  çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır!

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberler, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri.

 Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarında lisans ve/veya yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

*Aile Danışmanları, Hemşireler ve Okul Öncesi Öğretmenleri de katılabilir.

K A T I L I M C I   S A Y I S I

250 kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır. Katılımcı Listesi için tıklayınız.

S Ü R E

1 Gün

09.00-18.30 arası

Toplam 9.30 saat

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara, Sempozyum sonrasında Psikoterapi Enstitüsü Derneği onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

bilgi@psikoterapi.com

0262 653 66 99

0532 267 47 94

“Yabancılaşma: Kendine, Bedenine, Topluma”

Sempozyumu ile ilgili güncel bilgi ve detayları incelemek için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz:

Kayıt için, www.psikoterapi.com sitesinden başvuru formunu doldurup göndermeniz rica olunur.

S E M P O Z Y U M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Beyoğlu Eğitim ve Kongre Merkezi

İstiklal Cad. Galatasaray Han. No: 120 Daire (Bağımsız Bölüm) 42 Kat: 4

Beyoğlu / İstanbul

Tel : 0262 653 6699 – 0212 243 2397

sempozyumlar.psikoterapienstitusu.com

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com

K A T I L I M   Ü C R E T İ

Sempozyum ücretinin ödenmesi durumunda adınız Kesin Kayıt Listesine eklenir.

Kesin kayıt ödemesini alttaki linklerden yapabilirsiniz.

Kredi Kartı veya Hesap Kartı ile ödemek için tıklayınız.

Ön Kayıt veya Kesin Kayıt Ücretini, aşağıdaki hesap numaralarımıza EFT/Havale olarak ödeyebilirsiniz. Banka dekontunu, açıklama kısmına “Psikoterapi Enstitüsü 2020 Sempozyumlar Serisi – 8 Ücreti” yazarak basvuru@psikoterapi.com adresine göndermenizi rica ederiz.

Tarih 07 Ağustos 2020’e kadar 06 Eylül 2020’e kadar
Lisans Öğrencileri 108 TL 162 TL
PED Üyeleri 108 TL 162 TL
PED Üyesi Olmayanlar  108 TL 162 TL


Hesap No:
*Katılım ücreti sempozyum oturumlarını, sempozyum materyallerini ve kahve arasını içerir.

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.

T.C. İş Bankası Darıca Şubesi

Şube Kodu: 2425

Hesap: 0432025

IBAN: TR74 0006 4000 0012 4250 4320 25

Türkiye Finans Gebze Şubesi

Şube Kodu:207

Hesap:2389670

IBAN: TR45 0020 6002 0702 3896 7000 01

Psikoterapi Enstitüsü sempozyum yer, tarih ve zaman değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

Psikoterapi Enstitüsü
Psikoterapi Enstitüsü’nün amacı, ülkemiz insanının kültürel, geleneksel ve yerel yapısına uygun psikoterapi teknik ve yaklaşımlarının belirlenmesi, dünya uygulamalarının geçerlilik ve güvenirliğinin saptanması, psikoterapi uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması için savunuculuk (advocacy) ve iletişim ağı (networking) çalışmalarının yürütülmesi, ruh sağlığı profesyonellerinin uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek olunmasıdır. Bu amaçla 2005 yılında kurulan Psikoterapi Enstitüsü, bünyesinde psikolojik sorunların tedavisi ile ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların psikoterapi bilgi ve becerilerini geliştirmesine yönelik eğitim çalışmalarını yürütmektedir.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>