Etyoloji

Etyoloji

  • 4.70

Etyoloji

Frank W. PUTNAM

ÇKB, sınırlanmış bir gelişim penceresi içinde gerçekleşen görece özgün bir dizi deneyime karşı gösterilen psikobiyolojik bir yanıt gibi gözüküyor. ÇKB'nin etkin tedavisi, onun travmatik nedenlerini ve çocukluktaki bunaltıcı travmanın hafifletilmesinde başlangıçta disosiasyonun uyarlayıcı rolünün anlaşılmasını gerektiriyor. ÇKB'nin oluşumuyla ilgili birbiriyle yarışan teoriler olsa da en zorlayıcı ve klinik olarak en başarılı model, yinelenen çocukluk travmasının normatif disosiyatif duyarlılığı artırdığı, bunun da alter kişilik durumlarının ortaya çıkması ve zamanla olgunlamasına temel oluşturduğu yönündeki kanıta dayanıyor.

Devamı için tıklayınız