Masterson Günleri V Konferans Programı

5-8 Mayıs, 2011

5 Mayıs Perşembe:  Borderline Kişilik Bozukluğu

9:00 -10:00   Gelişimsel Kuramlara Karşılaştırmalı Bir Bakış:

Jerry Katz, LCSW

10:00-11:00 Masterson Yaklaşımı ve Borderline Bozukluk

Ayrılma Stresi ve Ayrılma Suçluluğu

Judith Pearson, Ph.D.

11:00-11:30  Kahve Arası

11:30-12:30 Düşük Düzeyli Borderline Bozukluğun Tedavisi

William Griffith M.S.

12:30-13:30  Vaka Sunumu

Psikoterapi Enstitusu

13:30-15:00  Öğle Yemeği

15:00-16:00  Yüksek Düzeyli Borderline Hasta – Vaka Sunumu

Caroline Andrews, MSW

16:00-17:00  Borderline Bozukluğu Sahibi Hastaya Karşı Aktarım

Loray Daws, M.S. (Skype üzerinden)

17:00-17:30  Panel ve sorular

6 Mayıs Cuma:  Narsisistik Kişilik Bozukluğu

9:00-10:15   Narsisistik Bozukluğa Masterson Yaklaşımı

Jerry Katz, LCSW

10:15-11:15  Teşhirci Narsisistik Bozukluğu olan Bir Hastanın Tedavisi

Psikoterapi Enstitusu

11:15-11:45  Kahve Arası

11:45-12:45  Gizli Narsisistik Bozukluğu olan Bir Hastanın Tedavisi

Caroline Andrews, MSW

12:45-13:45  Değersizleştirici Narsisistik Bozukluğu olan Bir Hastanın Tedavisi

Loray Daws, MS (Skype üzerinden)

13:45-15:15  Öğle Yemeği

15:15-16:15  Narsisistik Bozukluğu olan Bir Hastaya Karşı Aktarım

Carolyn Bankston, LCSW

16:15-16:45  Kahve Arası

16:45-17:15  Panel ve Sorular

 

7 Mayıs Cumartesi:  Şizoid Kişilik Bozukluğu

9:00-10:00:   Şizoid Bozukluğa Genel Bakış.

Judith Pearson, Ph.D.

10:00-11:15: Şizoid Bozukluk ve Terk Depresyonu

Video Gösterimi:   Dr. Ralph Klein

11:15-11:45: Kahve Arası

11:45-12:45: Vaka Sunumu

Psikoterapi Enstitusu   

12:45-13:45: Şizoid Bozukluk: Düşmanla Aynı Yatağa Girmek

William Griffith, M.S.

13:45-15:15: Öğle Yemeği

15:15-16:00: Şizoid Bozukluğu olan Bir Hastanın Psikolojik Test Profili

Kelly Bertrand, Ph.D.

16:00-17:00: Ayırıcı Tanı: Şizoid Bozukluk ile Asperger Sendromu.

Dr. Murray Schane

17:00–17:30:Panel ve sorular.

 

8 Mayıs Pazar:  Travma ve Kişilik Bozuklukları

9:00-10:00:   Travmanın Nörobiyolojisi:

Murray Schane, M.D.

10:00-11:00: Vaka Sunumu: Travma

Psikoterapi Enstitusu

11:00-11:30: Kahve Arası

11:30-12:30 Borderline Bozuklukta Bir Travma Vakası

Candace Orcutt, Ph.D.

12:30-13:30 Şizoid Bozuklukta Bir Travma Vakası:

Kelly Bertrand, Ph.D. 

13:30-15:00  Öğle Yemeği

15:00-16:00  Travmaya Karşı Aktarım: Travmalı Terapist

Dr. Murray Schane

16:00-16:30  Panel ve Sorular

16:30-17:30  Kapanış Töreni ve Teşekkür Belgeleri

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>