P S İ K O A N A L İ T İ K P S İ K O T E R A P İ

MASTERSON GÜNLERİ-V

5 – 8 Mayıs 2011

Borderline, Narsisistik, Şizoid Kendilik Bozuklukları, Travma

Tanı, Ayırıcı Tanı, Teknik ve Tedaviler

Bayramoğlu

KONFERANS DÜZENLEME KURULU

J.F.MASTERSON
Onursal Başkan

Tahir ÖZAKKAŞ
Konferans Eş Başkanı

Judith PEARSON
Konferans Eş Başkanı

A M A Ç

Ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara ve bu alana yönelmiş öğrencilere , psikanalitik psikoterapi uygulamalarından biri olan J.F. Masterson ‘ın “Terk Depresyonu Kuramı” hakkında ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve deneyimin paylaşılması.

H E D E F

Katılımcılar, bu eğitim programının sonunda Masterson’ın psikanalitik psikoterapi uygulamaları çerçevesinde, Masterson’ ın Terk Depresyonu Kuramı’ nın oluşumunun tarihsel sürecini, kurama kaynaklık eden; gelişimsel psikoloji, nesne ilişkileri, bağlanma çalışmaları, nörobiyolojik çalışmalar hakkında genel bilgiyi, kişilik bozukluklarından kendilik bozukuluklarına geçiş sürecini, kendilik bozukluklarının tanısını, ayırıcı tanısını ve tedavi süreçleri ile ilgili genel bir bilgi ve beceri sahibi olmayı hedefleyeceklerdir.

H E D E F G R U P

Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman rehberler, sosyal hizmet uzmanları ve bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.

K O N U L A R

Borderline, Narsisistik, Şizoid Kendilik Bozukluklarında Masterson Yaklaşımı

Kendilik Bozukluklarının Alt Tipleri

Kendilik Bozuklularının İntrapsişik Yapıya Göre Tanısı

Kendilik Bozukluklarının Ayırıcı Tanısı

Travma ve Kendilik Bozuklukları

Y Ö N T E M

Sunum / Vaka sunumu / Soru-cevap

(Kongre dili İngilizce ve Türkçedir. Simultane tercüme yapılacaktır.)

S E R T İ F İ K A S Y O N v e K R E D İ L E N D İ R M E

Masterson Enstitüsü ve Psikoterapi Enstitüsü imzalı Katılım Belgesi verilecektir.

Dört günlük eğitim, ileride Masterson Enstitüsünden alınacak eğitim çerçevesinde kredilendirilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

Aysun Çamkerten

0262 653 66 99

K A T I L I M Ü C R E T İ (KDV Dahil)

LİSANS VE YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNE %50 İNDİRİM

300 TL + KDV

Günlük katılım 100 TL + KDV

Erken Kayıt (25 Nisan 2011)

Psikoterapi Enstitüsü Üyelerine: 550 TL +KDV

Üye olmayanlara: 750 TL +KDV

Geç Kayıt

Psikoterapi Enstitüsü Üyelerine: 600 TL +KDV

Üye olmayanlara: 800 TL +KDV

Günlük katılım:

Psikoterapi Enstitüsü Üyelerine: 180 TL +KDV

Üye olmayanlara: 250 TL +KDV

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Bostancı Şubesi

IBAN: TR8400064000001 10260866805

K O N F E R A N S Y E R İ**

Eğitim ve Kongre Merkezi

Bayramoğlu Sahil Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cad. No:285 Darıca-Gebze/KOCAELİ

Tel : 0262 6536699 Fax : 0262 6536698

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com /www.psikoterapienstitusu.com

www.mastersonkongresi.com

** Konferans süresince, isteyen katılımcılara başvuru yaptıkları takdirde, merkezimizde konaklama hizmeti verilecektir.

K O N F E R A N S  P R O G R A M I

5 Mayıs Perşembe:  Borderline Kişilik Bozukluğu

9:00 -10:00   Gelişimsel Kuramlara Karşılaştırmalı Bir Bakış:

Jerry Katz, LCSW

10:00-11:00 Masterson Yaklaşımı ve Borderline Bozukluk

Ayrılma Stresi ve Ayrılma Suçluluğu

Judith Pearson, Ph.D.

11:00-11:30  Kahve Arası

11:30-12:30 Düşük Düzeyli Borderline Bozukluğun Tedavisi

William Griffith M.S.

12:30-13:30  Vaka Sunumu

Psikoterapi Enstitusu

13:30-15:00  Öğle Yemeği

15:00-16:00  Yüksek Düzeyli Borderline Hasta – Vaka Sunumu

Caroline Andrews, MSW

16:00-17:00  Borderline Bozukluğu Sahibi Hastaya Karşı Aktarım

Loray Daws, M.S. (Skype üzerinden)

17:00-17:30  Panel ve sorular

6 Mayıs Cuma:  Narsisistik Kişilik Bozukluğu

9:00-10:15   Narsisistik Bozukluğa Masterson Yaklaşımı

Jerry Katz, LCSW

10:15-11:15  Teşhirci Narsisistik Bozukluğu olan Bir Hastanın Tedavisi

Psikoterapi Enstitusu

11:15-11:45  Kahve Arası

11:45-12:45  Gizli Narsisistik Bozukluğu olan Bir Hastanın Tedavisi

Caroline Andrews, MSW

12:45-13:45  Değersizleştirici Narsisistik Bozukluğu olan Bir Hastanın Tedavisi

Loray Daws, MS (Skype üzerinden)

13:45-15:15  Öğle Yemeği

15:15-16:15  Narsisistik Bozukluğu olan Bir Hastaya Karşı Aktarım

Carolyn Bankston, LCSW

16:15-16:45  Kahve Arası

16:45-17:15  Panel ve Sorular

7 Mayıs Cumartesi:  Şizoid Kişilik Bozukluğu

9:00-10:00:   Şizoid Bozukluğa Genel Bakış.

Judith Pearson, Ph.D.

10:00-11:15: Şizoid Bozukluk ve Terk Depresyonu

Video Gösterimi:   Dr. Ralph Klein

11:15-11:45: Kahve Arası

11:45-12:45: Vaka Sunumu

Psikoterapi Enstitusu   

12:45-13:45: Şizoid Bozukluk: Düşmanla Aynı Yatağa Girmek

William Griffith, M.S.

13:45-15:15: Öğle Yemeği

15:15-16:00: Şizoid Bozukluğu olan Bir Hastanın Psikolojik Test Profili

Kelly Bertrand, Ph.D.

16:00-17:00: Ayırıcı Tanı: Şizoid Bozukluk ile Asperger Sendromu.

Dr. Murray Schane

17:00–17:30:Panel ve sorular.

 

8 Mayıs Pazar:  Travma ve Kişilik Bozuklukları

9:00-10:00:   Travmanın Nörobiyolojisi:

Murray Schane, M.D.

10:00-11:00: Vaka Sunumu: Travma

Psikoterapi Enstitusu

11:00-11:30: Kahve Arası

11:30-12:30 Borderline Bozuklukta Bir Travma Vakası

Candace Orcutt, Ph.D.

12:30-13:30 Şizoid Bozuklukta Bir Travma Vakası:

Kelly Bertrand, Ph.D. 

13:30-15:00  Öğle Yemeği

15:00-16:00  Travmaya Karşı Aktarım: Travmalı Terapist

Dr. Murray Schane

16:00-16:30  Panel ve Sorular

16:30-17:30  Kapanış Töreni ve Teşekkür Belgeleri

Masterson Enstitüsü

Masterson Enstitüsü, Masterson Grubu’nun ve onun hem kurucusu hem de müdürü olan James F. Masterson’un çalışmalarıyla hayata geçti. Bu çalışmaların yaygın şekilde kabul görmesi, Masterson Enstitüsü’nün Dr. Masterson tarafından bizzat eğitilmiş öğretim üyeleriyle, öğretim ve araştırma için, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak 1977′de kurulmasına önayak oldu. Enstitü, Kendilik Bozukluklarının psikoterapisinde gelişimsel kendilik ve nesne ilişkileri kuramını geliştirmeye, bu yaklaşımı öğretmeye ve gelecekteki araştırmaları teşvik etmeye odaklanarak öğretim faaliyetleri için kurumsal bir şemsiye oldu.

Enstitü’nün ilk konferansı 1977′de gerçekleşti ve arkasından bir ve iki günlük konferanslar ve çalışma grupları şeklinde ülke çapında sunum yapıldı. O zamandan beri, Enstitü, New York ve San Francisco’da yıllık konferanslar verdi. Bu konferanslar ve çalışma grupları daha yoğun eğitim için talep yarattı ve New York (1986) ile San Francisco’da (1988) üç yıllık resmi lisans üstü sertifika programlarının oluşturulmasını sağladı. Ayrıca, 1987′de Spokane-Washington’da özel bir sertifika programı oluşturuldu ve değiştirilmiş bir eğitim programı da Kopenhag-Danimarka’da (1987) uygulamaya konuldu. Praetorie-Güney Afrika’da da 2008 yılında bir video konferans ile yeni bir eğitim programı başlatıldı. Aynı şekilde 2009 yılı itibariyle de benzeri bir eğitim sürecinin temelleri Türkiye’de Psikoterapi Enstitüsü ile hayata geçirilmiştir.

Dr. Masterson

Dr. Masterson, klinik araştırmalarla, Kişilik Bozukluklarının psikoterapisinde gelişimsel kendilik ve nesne ilişkileri yaklaşımının öncülüğünü yapmıştır. Dr. Masterson aynı zamanda Ergen Psikiyatrisi Derneği’nin kurucusu ve New York Bölümü’nün eski başkanıdır.

Dr. Masterson’un çalışmalarının özü, yazmış olduğu borderline ve narsisistik bozuklukların tedavisinde öne çıkan, gerçek kendilik alanındaki ilk çalışmaları da içeren ve birçoğu çeşitli dillere tercüme edilmiş olan kitaplarında anlatılmıştır.

Zeig, Tucker, Theisen tarafından yeni basılan son kitabı “Bağlanma Teorisi ve Kendiliğin Nörobiyolojik Gelişimi Açısından Bakıldığında Kişilik Bozuklukları”, Davranış Bilimi Kitapları Servisi’nin de seçtiği bir kitaptır.

(Bakınız:http://www.behavioralsciencebooks.com/ www.behavioralsciencebooks.com)

Eğitimde USA çapında Dr. Masterson’un kitapları okunması gerekli kitaplardır. Kişilik Bozuklukları konusunda uluslararası bir otorite olarak Dr. Masterson’un makale ve bildirileri, ülkesinde ve yurtdışında önde gelen yayınlarda basılmış olup, kitapları birçok dile çevrilmiştir.

Cornell Üniversitesi, Joan and Sanford I.Weill Medical College’ da Emekli-Kıdemli Psikiyatri Profesörü’dür.

Prof. Dr. J. F. Masterson13.04.2010 tarihinde uzun süredir tedavi olduğu A.B.D. New York’taki Tedavi merkezinde vefat etmiştir.

 

K O N U Ş M A C I L A R

Dr. Judith Pearson, Ph.D., psikoloji derecesini Fordham Üniversitesi’nde aldı. Bronx Psikiyatri Merkezi’nde danışman psikolog olarak ve Albert Einstein Tıp Koleji’nde Klinik Eğitmen olarak çalıştı. Masterson Enstitüsü’nün mezunu olup şu anda aynı enstitünün klinik direktörü olarak çalışmaktadır. “Splitting-up” kitabını Alvin Pam ile birlikte yazmış ve aynı zamanda Masterson’un çalışmalarında da çeşitli bölümlerin yazarlığını yapmıştır.

Candace Orcutt, MSSW, PhD Şu anda Emeritus Fakültesi üyesi olup Masterson Enstitüsü’nün desteği ile, Psikoanalitik Psikoterapi için danışmanlık, öğretmenlik ve konferanslarla klinik çalışmaları birleştirerek 1981’den beri Masterson Grubu ile çalışmaktadır. Travma ve kişilik bozuklukları üzerine yaptığı çalışmasını ABD ve Kanada’da birçok workshop ve seminerde sunmuştur. Bu konu ile ilgili yayınları ABD, Kanada ve Japonya’da yayınlanan makalelerde çıkmıştır. Kendilik Bozuklukları: İyileştirici Yeni Ufuklar (Masterson &Klein, eds.) adlı kitapta da üç bölümün yazarlığını yapmıştır. Sertifikalı psikoanalist olarak, uzun yıllar Amerikan Klinik Hipnoz Derneği’nin ve Uluslararası Ayrışma Çalışmaları Derneği’nin üyesi olmuştur.

Jerry S. Katz, L.C.S.W., Masterson Enstitüsü lisansüstü programı mezunu olup 2000 yılından beri aynı kurumda öğretim üyesi ve danışman olarak çalışmaktadır. Dr. Masterson tarafından en son yayına hazırlanan iki kitap için (Şizoid Kişilik Bozukluğu ve İyileştirici Tarafsızlık’da Yeni Fikirler) bölümler yazmış ve bu yaklaşım ile ilgili birçok sunum yapmıştır. J.Katz, yıllarca New York eyaleti Gelişimsel Yetersizlik Dairesi’nde psikolog olarak çalışmış ve birçok toplum kuruluşunda gönüllü çalışanları eğiterek, yönetim kurullarında görev yapmıştır. New York şehrinde kendi işyerinde çalışmaya devam etmektedir.

Murray David Schane, M.D., New York’daki Albert Einstein Tıp Koleji’nde yetişkin psikiyatrisi eğitimi, Bronx Psikiyatri Merkezi’nde Aile Çalışmaları Bölümünde ek eğitim ve arkasından da aynı kurumda Sosyal Psikiyatri bursu almıştır. Sonra Huguenot Center’ın Day Hastanesi’nin, New York-New Rochelle’deki Harlem Valley Psikiyatri Merkezi’nin Sound-Shore Halk Servisi’nin Tıp Direktörü olmuştur. Daha sonra, tıp öğrencilerini eğittiği Doktorlar ve Cerrahlar Koleji’nin ortağı Creedmoor Psikiyatri Merkezi’nin Eğitim Direktörü olmuş ve Creedmoor’a adli danışman ve Kurumsal Teftiş Kurulu Başkanı olarak da hizmet etmiştir. Aynı zamanda Dr. Schane Masterson Enstitüsü’nde lisansüstü eğitimi almış ve 1995 yılında mezun olmuştur. 2004 yılında, Masterson Enstitüsü’nün iki konferansında sunum yapmış ve kişilik bozukluklarının psikofarmakolojisini anlatmıştır. 2003 yılında, Hayatta Kalan Erkek: Erkeklerin Cinsel İstismara Uğramasına Karşı Ulusal Organizasyon’da yönetim kuruluna katılmış, aynı yıl kurulun başkanı olmuş ve Ekim 2007’de New York John Jay Koleji’nde Uluslararası Hayatta Kalan Erkek Konferansı’nda komite başkanlığı yapmıştır. Dr. Schane’in hazırlanmakta olan iki kitabından biri delilik savunmalarındaki anlaşmazlıklar üzerinedir. Diğerinin konusu ise, genç Freud’la 1885-86’da önde gelen Fransız jinekolog ve onların modern kadın kavramının gelişmesine ayrı ayrı etkileri üzerinedir.

Carolyn A. Bankston, L.C.S.W., şu anda Masterson Enstitüsü’nde kişilik bozuklukları konusunda lisansüstü programına kayıtlıdır. Carol Keeler L.C.S.W., Candace Orcutt M.S.S.W.ve Jerry Katz L.C.S.W.’dan 8 yıl Masterson Yaklaşımı ile vaka süpervizyonu almıştır. Carol Bankston, kendilik bozuklukları olan çeşitli topluluklarla, çocuk adalet sistemi içinde çocukları olan ailelerle ve aile içi şiddet kurbanlarıyla çalışmıştır. Halen Florida Winter Park’da kendi yerinde çalışmaya devam etmektedir.

Dr. Kelly Bertrand, Ph.D., klinik psikoloji eğitimini Long Island Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Şu anda klinik stajını yapmakta olduğu Manhattan VA Tıp Merkezi’nde Travma Sonrası Stres Bozukluğu teşhisi konmuş gaziler ve bununla ilgili durumlar üzerine çalışmaktadır. Bundan önce Bellevue Hospital Center’da Yoğun Kişilik Bozuklukları Programında ve Psikiyatrik Acil Servisinde çalıştı. Dr. Bertrand şu anda Masterson Enstitüsü’nde kişilik bozuklukları lisans üstü programında kayıtlı bulunmaktadır.

Caroline Andrew, Uluslararası Masterson Enstitüsü öğretim üyeleri arasında yer alan Avusturalyalı bir psikologdur. Masterson Yaklaşımı eğitimine 1989 yılında Avusturalya’dan telefon üzerinden başlamış, 2010 yılında öğretim üyeleri arasına katılmıştır. Yirmi yılı aşkın süredir bu yaklaşım üzerine eğitim görmekte ve bu bağlamda çalışmakta, Avusturalya’nın çeşitli yerlerinde Masterson’ın çalışmaları üzerine atölye çalışmaları ve seminerler vermektedir.

Loray Daws, kendi iş yerinde klinik psikolog olarak çalışmaktadır. Pretoria Üniversitesi’nden mezun olup 1999’dan 2006’ya kadar tam gün eğitmenlik yapmıştır. Psikometrik değerlendirme, psikopatoloji ve psikodinamik psikoterapi öğretirken aynı zamanda Sağlık Fakültesi’nde Periontoloji Bölümü’nde danışmanlık yapmıştır. Bu dönemde ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış, çeşitli psikiyatri hastanelerinde, özel kliniklerde ve üçüncü derece kurumlarda ders vermiştir. Özel ilgi alanları arasında psikodiyagnostik değerlendirme, kişilik bozuklukları, karakter yapısı çalışması, yeme bozuklukları ve psikosomatik bozukluklar yer almaktadır. 2003 yılında Güney Afrika’daki Rorschach Enstitüsü’nün kuruluşuna katkıda bulunmuştur ve  günümüzde bu kuruluşun yönetim kurulunda yer almaktadır. Aynı zamanda, Güney Afrika Rorschach Gazetesi’nin yardımcı editörüdür. Psikoanalitik psikoterapi alanında gelişmeye ve daha ileri eğitime ihtiyaç duyulması sebebiyle Loray, Güney Afrika Eğitim Enstitüsü fikrini oluşturmuş ve böyle bir eğitim için Masterson Enstitüsü ile birlikte çalışılmasını sağlamıştır. Kendisi bugün Psikoanalitik Psikoterapi çalışmaları konusunda Güney Afrika Enstitüsü’nün eş-direktörü konumundadır.

William Griffith, son 10 yıldır psikoloji öğretmekte ve uygulamaktadır. Pretoria Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nde öğretim üyeliği ve Weskoppies Psikiyatri Hastanesi’nde Klinik Danışmanlık yapmıştır. 2006 yılında serbest çalışmaya başlamıştır ve halen Pretoria Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde part-time ders vermektedir. Griffith, psikiyatrik bozukluk teşhisi konmuş çocuklar, ergenler ve yetişkin hastalarla psikopatoloji ve psikoterapi konularında uzmanlaşmıştır. Şimdi Masterson Enstitüsü’nde Psikoanalitik Psikoterapi eğitimi almaktadır ve Güney Afrika Enstitüsü’nün Psikoanalitik Psikoterapi çalışması konusunda eş-direktörlüğünü yapmaktadır. Klinik çalışanlarına danışmanlık yapmakta ve uygun adaylara uzun süreli psikoanalitik psikoterapi vermektedir.

 

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>