02.13.06.01.00.000

Mustafa Tuncer İle Bütüncül Psikoterapi Süpervizyonları

Psikoterapi Enstitüsü Ankara Şubesi & Online

AMAÇ:

Psikoterapi Enstitüsü Bütüncül Psikoterapi Eğitimi kursiyer ve mezunlarına bütüncül psikoterapi formülasyonu bağlamında süpervizyon desteği sağlamak amaçlanmaktadır. Danışmanlık sürecinde süpervizyona ihtiyaç duyan kursiyer ve mezunlarımızın kuramsal ve uygulama bakımından bilgi ve becerilerini geliştirmek, Bütüncül Psikoterapi eğitim sürecinde edindikleri kazanımları pekiştirmeleri hedeflenmektedir.

*** Süpervizyon esnasında gizliliğinin korunması gereken bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır.

Tespit edilmesi halinde, katılımcı süpervizyondan çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır!

İŞLEYİŞ:

 1. Bu programın yürütülmesinden Psikoterapi Enstitüsü sorumludur.
 2. BÜTÜNCÜL DANIŞMANLIK / PSİKOTERAPİ Süpervizyon Eğitimi Programına katılan danışmanlar Psikoterapi Enstitüsü ile süpervizyon sözleşmesi imzalamak zorundadır.
 3. Eğitimin sürdürülmesi, yeterliliğin belirlenmesi ve sertifikasyon ile ilgili yetki Psikoterapi Enstitüsü’ne aittir.
 4. Süpervizyon çalışmaları grup süpervizyonu şeklinde yapılır.
 5. Süpervizyon saatleri iki haftada bir 20:30 – 22:00 saatleri arasında planlanır. Süpervizyonların tarih ve şekli süpervizör ile yapılan ek mutabakat ile sağlanır.
 6. Grup süpervizyonlarında İlk aylarda her bir oturumda bir vaka sunulur, ilerleyen aylarda her 30 dakikada bir vaka sunulur, vakalar grup üyeleri ile dönüşümlü olarak uygulanır.
 7. Süpervizyona hazırlık aşağıdaki etapları içerir.
  1. Bütüncül DANIŞMANLIK / Psikoterapi Süpervizyon Eğitimi Programı için belirlenen DANIŞANIN danışmanlık oturumları görüntülü olarak kaydedilir.
  2. Bu kayıtlar görüşmenin hemen ardından internet vasıtasıyla Psikoterapi Enstitüsü’ndeki ilgili deşifreci (ayrı ücret ve anlaşmaya tabidir) veya kursiyerin kendisinin bulduğu deşifreciye gönderilir.
  3. İlgili personel kayıtları dinleyerek hemen word dökümanı haline getirir.
  4. Grup süpervizyonu yapılacaksa; Word dökumanı olarak hazırlanan ve kimlik bilgileri tamamen değiştirilen metin Psikoterapi Enstitüsü süpervizörüne ve grup üyelerinin her birine süpervizyona hazırlanabilmeleri açısından email yolu ile gönderilir. Ayrıca süpervizyon öncesinde görüntü kaydı ve deşifresi kubilay@psikoterapi.com adresine wetransfer yoluyla veya kubilaytaner@gmail.com adresine Google Drive aracılığıyla ulaştırılır.
  5. Süpervizör görüşme metinlerini irdeleyerek, gerek görürse email yoluyla grup üyelerine ve diğer süpervizöre gönderir.
  6. Süpervizyon saati geldiğinde grup üyeleri kendilerine gösterilen süpervizyon odasında toplanır.
  7. Psikoterapi Enstitüsünde görevli süpervizör yüz yüze veya çevrimiçi olarak kursiyerlere bağlanır ve toplantının akışını sağlar.
  8. Grup süpervizyonunda; Süpervizyon görüşmesi bittikten sonra grup üyeleri ek olarak en az bir saat kendi aralarında süpervizyon kritiği yaparak bir sonraki süpervizyon seansına hazırlanırlar.
 8. Bütün bu çalışmalarda mali olarak muhatap olunacak yer Psikoterapi Enstitüsü muhasebesidir. Süpervizyon sürecinde süpervizyon üyeleri 100 dakikalık süpervizyon eğitimi karşılığında 100 Amerikan doları veya karşılığı Türk Parasını Psikoterapi Enstitüsü veznesine her görüşmeden önce yatırmak zorundadır. Faturalara KDV ilave edilir. Süpervizyon 1-4 kişilik gruplar halinde yapılır. Süpervizör terapistlere eşit zaman tanımaya gayret eder. Süpervizyon ücreti grup üyeleri sayısına bölünür. 4 kişilik bir grup için kişi başı 25 ABD doları karşılığı Türk lirasıdır. 4 kişilik grup oluşturulamaz veya süre olarak az veya fazla süre kullanıldığında ücret ona göre düzenlenir. Geçerli olan ölçü süpervizörün katıldığı süre miktarıdır. Dakikası 1 ABD doları üzerinden hesaplanır.
 9. Süpervizörle yapılacak her türlü mali protokol Psikoterapi Enstitüsü’nü bağlar ve grup üyelerini ilgilendirmez.
 10. Eğitim her iki haftanın belirli gün ve saatinde yapılır. Uygun olmayan durumlarda yer ve saatin değiştirilmesi hakkı Psikoterapi Enstitüsü’ne aittir.
 11. Taraflar aksini iddia etmedikleri ve 1 ay önceden yazılı olarak haber vermedikleri müddetçe bu sözleşme eğitim bitene kadar her yıl yenilenmiş kabul edilecektir.
 12. İşbu sözleşme şartları yerine getirilmediği takdirde, sözleşmenin feshi ve yasal süreçlerinde  ve çıkabilecek uyuşmazlıklarda Kocaeli Gebze Mahkemeleri söz sahibi olacaktır.
 13. Bu sözleşme iki sayfa 13 maddeden müteşekkildir.

HEDEF GRUP:

Psikoterapi Enstitüsü tarafından düzenlenen Bütüncül Psikoterapi Eğitimi kursiyerleri ve mezunları.

KATILIMCI SAYISI:

4 Kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Her süpervizyon için ödeme yapılması ve bilgi@psikoterapi.com’ a bilgi maili atılması gerekmektedir. Yalnızca ödeme yapmış olan kursiyerler süpervizyona dahil edilecektir. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.m.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır.

SÜRE:

Her oturum 1.5 saat, 20:30 – 22:00 saatleri arası

TARİHLER:

10 Mayıs 2022

24 Mayıs 2022

07 Haziran 2022

21 Haziran 2022

05 Temmuz 2022

19 Temmuz 2022

ÜCRETLENDİRME:

Her oturum KDV Dahil 1512 TL’dir. (4 Katılımcı kendi arasında bölüşecektir)

SERTİFİKASYON

Katılımcılara, süpervizyon sonrasında Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

Başvuru formunu doldurabilirsiniz. Tarafınıza e-mail ile dönüş sağlanacaktır.

bilgi@psikoterapi.com

Daha ayrıntılı bilgi almak için:

0262 653 66 99

0532 267 47 94

SÜPERVİZYON YERİ

Süpervizyonlar hibrit sistem ile (online ve yüz yüze) gerçekleşecektir. Pandemi durumuna göre tamamen online ya da tamamen yüz yüze sisteme dönülebilecektir. Değişiklik durumlarında bilgilendirme yapılacaktır. Tamamen yüz yüze sisteme dönülmesi durumunda katılamayacak kişilere para iadesi yapılacaktır. Tamamen online sisteme dönülmesi durumunda para iadesi yapılmaz. 

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Merkezi Ankara Yerleşkesi

Aşağı Öveçler Mah. 1324 Cad. “Terapi İş Merkezi Ankara” No:57/1,

Çankaya / ANKARA

Tel: 0262 653 6699 – 0532 267 4794

www.psikoterapi.org  / www.psikoterapi.com  / www.psikoterapienstitusu.com

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>