P S İ K O A N A L İ T İ K   P S İ K O T E R A P İ

MASTERSON GÜNLERİ-IV

10-13 Haziran 2010

12 Nisan 2010 da vefat eden Dr. Masterson’ın Anısına

Borderline Kendilik Bozukluğu

“senden nefret ediyorum, beni terketme”

Bayramoğlu

 LİSANS ÖĞRENCİLERİNE %50 İNDİRİM

250 TL + KDV

 KONFERANS DÜZENLEME KURULU

 J.F.MASTERSON
Onursal Başkan

 Tahir ÖZAKKAŞ
Konferans Eş Başkanı

 Judith PEARSON
Konferans Eş Başkanı

 Meltem Kamer
Konferans Sekreteri

 Murray David Schane

Amandy CASSIDY

Jerry KATZ

Loray Daws

William Griffith

Carolyn Bankston

Ahmet Çorak

Nevhan Varol

Mustafa Tuncer

 

A M A Ç

Kişilik bozukluklarını, kendilik gelişimindeki sorunların derinliği ve yoğunluğu ile ilişkili görünümsel bozukluklar olarak tanımlayan ve kendilik bozukluğu üçlüsü olarak adlandıran J.F. Masterson’un yaklaşımının Kendilik Bozukluklarının Ayırıcı Teşhisi ve Kendilik Bozukluklarında Terapi Teknikleri (Yüzleştirme, Yorumlama ve Aynalayarak Yorumlama) hakkında bilgilendirilmesi ve deneyim kazanılması.

Borderline Kendilik Bozukluğunun alt tiplerinin tanınması, diğer kendilik bozukluklarından ayrıştırılması ve uygulanacak tedavi stratejileri hakkında bilgilendirilmesi ve uygulamaların gösterilmesi.

K O N U L A R

Borderline Kendilik Bozukluklarının Tanı ve Tedavisinde Masterson Yaklaşımı


Borderline Kendilik Bozukluklarının Ayırıcı Tanısı


Borderline Kendilik Bozukluğunun Alt Tipleri


Yapışmacı Borderline Kendilik Bozukluğu


Uzaklaşmacı Borderline Kendilik Bozukluğu


Borderline Kendilik Bozukluklarında Terapi Teknikleri

Borderline Kendilik Bozukluğu Ve Travma

Borderline Kendilik Bozukluğu ve Disosiyatif Kimlik Bozukluğu

Travmanın Nörobiyolojisi

Masterson Yaklaşımında Süpervizörlük ve Kültürel Konular

Y Ö N T E M
Sunum
Vaka sunumu
Soru-cevap

 (Kongre dili İngilizce ve Türkçedir. Simultane tercüme yapılacaktır.)

S E R T İ F İ K A S Y O N v e K R E D İ L E N D İ R M E
Masterson Enstitüsü ve Psikoterapi Enstitüsü imzalı Katılım Belgesi verilecektir.
Dört günlük eğitim, ileride Masterson Enstitüsünden alınacak eğitim çerçevesinde kredilendirilebilecektir.

K A T I L I M Ü C R E T İ
Kontenjan sınırlı olduğu için ödeme yapanlar arasında kayıt sırasına öncelik verilecektir.

Hesap No:
Psikoterapi Enstitüsü
İş Bankası Bostancı Subesi
IBAN:
TR840006400000110260866805


Erken Kayıt Kayıt Ücreti (15 Mayıs 2010’a kadar)
Enstitü Üyelerine*: 450 TL + KDV
Üye olmayanlara : 500 TL  + KDV

Geç Kayıt Kayıt Ücreti (15 Mayıs 2010’dan sonra)
Enstitü Üyelerine*: 500 TL + KDV
Üye olmayanlara : 550 TL  + KDV

Günlük Kayıt
150 TL + KDV

*Psikoterapi Enstitüsü Derneği giriş ve üyelik aidatlarını ödemiş olan üyeler yararlanabileceklerdir.

K O N F E R A N S Y E R İ**
Eğitim ve Kongre Merkezi
Bayramoğlu Sahil Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cad.
No:285 Darıca-Gebze/KOCAELİ Tel : 0262 6536699 Fax : 0262 6536698

www.psikoterapi.org
www.psikoterapi.com

**Konferans süresince, isteyen katılımcılara başvuru yaptıkları takdirde, merkezimizde konaklama hizmeti verilecektir. Konaklama ücreti 2-4 kişilik odalarda 50 TL. dir. İsteyenler yakın otellerden yararlanabilir.

B A Ş V U R U ve K A Y I T

  basvuru@psikoterapi.com

Tel : 0262 653 66 99
Aysun Çamkerten

Masterson Enstitüsü

Masterson Enstitüsü, Masterson Grubu’nun ve onun hem kurucusu hem de müdürü olan James F. Masterson’un çalışmalarıyla hayata geçti. Bu çalışmaların yaygın şekilde kabul görmesi, Masterson Enstitüsü’nün Dr. Masterson tarafından bizzat eğitilmiş öğretim üyeleriyle, öğretim ve araştırma için, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak 1977’de kurulmasına önayak oldu. Enstitü, Kendilik Bozukluklarının psikoterapisinde gelişimsel kendilik ve nesne ilişkileri kuramını geliştirmeye, bu yaklaşımı öğretmeye ve gelecekteki araştırmaları teşvik etmeye odaklanarak öğretim faaliyetleri için kurumsal bir şemsiye oldu.

Enstitü’nün ilk konferansı 1977’de gerçekleşti ve arkasından bir ve iki günlük konferanslar ve çalışma grupları şeklinde ülke çapında sunum yapıldı. O zamandan beri, Enstitü, New York ve San Francisco’da yıllık konferanslar verdi. Bu konferanslar ve çalışma grupları daha yoğun eğitim için talep yarattı ve New York (1986) ile San Francisco’da (1988) üç yıllık resmi lisans üstü sertifika programlarının oluşturulmasını sağladı. Ayrıca, 1987’de Spokane-Washington’da özel bir sertifika programı oluşturuldu ve değiştirilmiş bir eğitim programı da Kopenhag-Danimarka’da (1987) uygulamaya konuldu. Praetorie-Güney Afrika’da da 2008 yılında bir video konferans ile yeni bir eğitim programı başlatıldı. Aynı şekilde 2009 yılı itibariyle de benzeri bir eğitim sürecinin temelleri Türkiye’de Psikoterapi Enstitüsü ile hayata geçirilmiştir.

Dr. Masterson

Dr. Masterson, klinik araştırmalarla, Kişilik Bozukluklarının psikoterapisinde gelişimsel kendilik ve nesne ilişkileri yaklaşımının öncülüğünü yapmıştır. Dr. Masterson aynı zamanda Ergen Psikiyatrisi Derneği’nin kurucusu ve New York Bölümü’nün eski başkanıdır.

Dr. Masterson’un çalışmalarının özü, yazmış olduğu borderline ve narsisistik bozuklukların tedavisinde öne çıkan, gerçek kendilik alanındaki ilk çalışmaları da içeren ve birçoğu çeşitli dillere tercüme edilmiş olan kitaplarında anlatılmıştır.

Zeig, Tucker, Theisen tarafından yeni basılan son kitabı “Bağlanma Teorisi ve Kendiliğin Nörobiyolojik Gelişimi Açısından Bakıldığında Kişilik Bozuklukları”, Davranış Bilimi Kitapları Servisi’nin de seçtiği bir kitaptır. (Bakınız:http://www.behavioralsciencebooks.com/ www.behavioralsciencebooks.com)

Eğitimde USA çapında Dr. Masterson’un kitapları okunması gerekli kitaplardır. Kişilik Bozuklukları konusunda uluslararası bir otorite olarak Dr. Masterson’un makale ve bildirileri, ülkesinde ve yurtdışında önde gelen yayınlarda basılmış olup, kitapları birçok dile çevrilmiştir.

Dr. Masterson Cornell Üniversitesi, Joan and Sanford I.Weill Medical College’ da Emekli-Kıdemli Psikiyatri Profesörüydü.  Dr. Masterson 12 Haziran 2010  da New York ta kaldığı hastanede vefat etti.

 

K O N U Ş M A C I L A R

Dr. Judith Pearson, Ph.D., psikoloji derecesini Fordham Üniversitesi’nde aldı. Bronx Psikiyatri Merkezi’nde danışman psikolog olarak ve Albert Einstein Tıp Koleji’nde Klinik Eğitmen olarak çalıştı. Masterson
Enstitüsü’nün mezunu olup şu anda aynı enstitünün klinik direktörü olarak çalışmaktadır. “Splitting-up” kitabını Alvin Pam ile birlikte yazmış ve aynı zamanda Masterson’un çalışmalarında da çeşitli bölümlerin yazarlığını yapmıştır.

Jerry S. Katz, L.C.S.W., Masterson Enstitüsü lisansüstü programı mezunu olup 2000 yılından beri aynı kurumda öğretim üyesi ve danışman olarak çalışmaktadır. Dr. Masterson tarafından en son yayına hazırlanan iki kitap için (Şizoid Kişilik Bozukluğu ve İyileştirici Tarafsızlık’da Yeni Fikirler) bölümler yazmış ve bu yaklaşım ile ilgili birçok sunum yapmıştır. J.Katz, yıllarca New York eyaleti Gelişimsel Yetersizlik Dairesi’nde psikolog olarak çalışmış ve birçok toplum kuruluşunda gönüllü çalışanları eğiterek, yönetim kurullarında görev yapmıştır. New York şehrinde kendi işyerinde çalışmaya devam etmektedir.

Amanda Cassidy, Bütüncül Psikoterapi ihtisasını (Middx Üniversitesi) Londra Metanoia Enstitüsü’nde (1999) yapmıştır ve 6 yıldır Masterson Enstitüsü’nde danışman ve terapist olarak çalışmaktadır. İngiltere-Surrey’de yaşamakta ve özel psikoterapist, eğitmen ve danışman olarak çalışmaktadır. Ulusal Sağlık Servisi’nde 8 yıl çalışmış ve Kendilik Bozuklukları konusuna merakı orada başlamıştır. Obezite ve Kendilik Bozuklukları ile ilişkisi, şimdiki ilgi alanları arasındadır. Mandy, İngiltere’de Masterson Yaklaşımı konusundaki workshop’lara liderlik etmekte ve bu yaklaşımın danışmanlığını yapmaktadır. Önceden aldığı Antropoloji eğitiminin üzerine inşa ettiği Arketipsel ve Jung’cu psikoloji özel ilgi alanıdır. Yakın zamanda, Güney Afrika ve ABD’den öğrencilerle yürütülen uluslararası eğitim programında ders vermek üzere Masterson Fakültesi’ne katılmıştır.

Murray David Schane, M.D., New York’daki Albert Einstein Tıp Koleji’nde yetişkin psikiyatrisi eğitimi, Bronx Psikiyatri Merkezi’nde Aile Çalışmaları Bölümünde ek eğitim ve arkasından da aynı kurumda Sosyal Psikiyatri bursu almıştır. Sonra Huguenot Center’ın Day Hastanesi’nin, New York-New Rochelle’deki Harlem Valley Psikiyatri Merkezi’nin Sound-Shore Halk Servisi’nin Tıp Direktörü olmuştur. Daha sonra, tıp öğrencilerini eğittiği Doktorlar ve Cerrahlar Koleji’nin ortağı Creedmoor Psikiyatri Merkezi’nin Eğitim Direktörü olmuş ve Creedmoor’a adli danışman ve Kurumsal Teftiş Kurulu Başkanı olarak da hizmet etmiştir. Aynı zamanda Dr. Schane Masterson Enstitüsü’nde lisansüstü eğitimi almış ve 1995 yılında mezun olmuştur. 2004 yılında, Masterson Enstitüsü’nün iki konferansında sunum yapmış ve kişilik bozukluklarının psikofarmakolojisini anlatmıştır. 2003 yılında, Hayatta Kalan Erkek: Erkeklerin Cinsel İstismara Uğramasına Karşı Ulusal Organizasyon’da yönetim kuruluna katılmış, aynı yıl kurulun başkanı olmuş ve Ekim 2007’de New York John Jay Koleji’nde Uluslararası Hayatta Kalan Erkek Konferansı’nda komite başkanlığı yapmıştır. Dr. Schane’in hazırlanmakta olan iki kitabından biri delilik savunmalarındaki anlaşmazlıklar üzerinedir. Diğerinin konusu ise, genç Freud’la 1885-86’da önde gelen Fransız jinekolog ve onların modern kadın kavramının gelişmesine ayrı ayrı etkileri üzerinedir.

Loray Daws, kendi iş yerinde klinik psikolog olarak çalışmaktadır. Pretoria Üniversitesi’nden mezun olup 1999’dan 2006’ya kadar tam gün eğitmenlik yapmıştır. Psikometrik değerlendirme, psikopatoloji ve psikodinamik psikoterapi öğretirken aynı zamanda Sağlık Fakültesi’nde Periontoloji Bölümü’nde danışmanlık yapmıştır. Bu dönemde ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış, çeşitli psikiyatri hastanelerinde, özel kliniklerde ve üçüncü derece kurumlarda ders vermiştir. Özel ilgi alanları arasında psikodiyagnostik
değerlendirme, kişilik bozuklukları, karakter yapısı çalışması, yeme bozuklukları ve psikosomatik bozukluklar yer almaktadır. 2003 yılında Güney Afrika’daki Rorschach Enstitüsü’nün kuruluşuna katkıda bulunmuştur ve günümüzde bu kuruluşun yönetim kurulunda yer almaktadır. Aynı zamanda, Güney Afrika Rorschach Gazetesi’nin yardımcı editörüdür. Psikoanalitik psikoterapi alanında gelişmeye ve daha ileri eğitime ihtiyaç duyulması sebebiyle Loray, Güney Afrika Eğitim Enstitüsü fikrini oluşturmuş ve böyle bir eğitim için Masterson Enstitüsü ile birlikte çalışılmasını sağlamıştır. Kendisi bugün Psikoanalitik Psikoterapi çalışmaları konusunda Güney Afrika Enstitüsü’nün eş-direktörü konumundadır.

William Griffith, son 10 yıldır psikoloji öğretmekte ve uygulamaktadır. Pretoria Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nde öğretim üyeliği ve Weskoppies Psikiyatri Hastanesi’nde Klinik Danışmanlık yapmıştır. 2006 yılında serbest çalışmaya başlamıştır ve halen Pretoria Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde part-time ders vermektedir. Griffith, psikiyatrik bozukluk teşhisi konmuş çocuklar, ergenler ve yetişkin hastalarla psikopatoloji ve psikoterapi konularında uzmanlaşmıştır. Şimdi Masterson Enstitüsü’nde Psikoanalitik Psikoterapi eğitimi almaktadır ve Güney Afrika Enstitüsü’nün Psikoanalitik Psikoterapi çalışması konusunda eş-direktörlüğünü yapmaktadır. Klinik çalışanlarına danışmanlık yapmakta ve uygun adaylara uzun süreli psikoanalitik psikoterapi vermektedir.

Carolyn Bankston

Candace Orcutt

Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ 1958 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Kayseri’de tamamladı. Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi’nde 1978 yılında başladı. 1986 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Tıp fakültesinde okuduğu yıllarda İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü’nü 1983 yılında bitirdi. 1986-88 yıllarında Kayseri İncesu ilçesinde zorunlu hizmetini tamamladı. Aynı yıllarda Gazi Üniversitesi SBE’nde bir süre Siyaset Psikolojisi üzerine yüksek lisans çalışması yaptı. 1989-93 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Halk Sağlığı üzerine doktora çalışmasını tamamladı. 1994-97 yılları arasında Azerbaycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık eğitimini aldı. Daha sonra İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık denkliğini aldı. Aynı zamanda Azerbaycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etti. Doçentliğe eşdeğer ilimler namzetliği sınavlarını verdikten sonra “Anksiyete Bozukluklarında Psiko, Farmako ve Kombine Terapiye Cevap Hususiyetleri” başlıklı tezini tamamladı. Halen çalışmalarını Türkiye ve Azerbaycan’da devam ettirmektedir.
Çalışma alanı kişilik bozuklukları ve anksiyete bozukluklarında Bütüncül Psikoterapi ve Hipnoterapi uygulamalarıdır. Ayrıca, 2005’ten bu yana kurucusu olduğu ve Masterson Enstitüsü’nün Türkiye temsilcisi olan Psikoterapi Enstitüsü’nde, ruh sağlığı profesyonellerine yönelik olarak geliştirmiş olduğu Bütüncül Psikoterapi Eğitim Programı’nı, teorik, formülasyon ve süpervizyon düzeylerinde devam ettirmektedir.

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>