Borderline Kişilik Örgütlenmesi

Borderline Kişilik Örgütlenmesi

  • 4.70

Borderline Kişilik Örgütlenmesi

John F. CLARKIN

Otto F. KERNBERG

Frank E. YEOMANS

Kişilik örgütlenmesinin borderline düzeyi hem DSM-IV-TR’ de tanımlanan spesifik kişilik bozukluklarını (borderline kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu, şizotipal kişilik bozukluğu, paranoid kişilik bozukluğu, histrionik kişilik bozukluğu, narsisistik kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu ve bağımlı kişilik bozukluğu) hem de DSM-IV-TR’ de spesifik olarak bahsedilmeyen diğer kişilik bozukluklarını (hipomanik kişilik bozukluğu, sadomazoşistik kişilik bozukluğu, hipokondriya ve kötücül narsisizm sendromunu) içerir (Kernberg ve Caligor 2005).

BKÖ gösteren bireyler bütünleşmemiş ve kontrol edemedikleri ilkel ve yoğun duyguların etkisi altındadırlar. Bu duygular bunlara eşlik eden bilişsel sistemlerle beraber harekete geçerler. Bu bireyler sadece öfkelenmekle kalmazlar, aynı zamanda öfkelenmelerinin geçerli sebepleri olduğuna da inanırlar. Bu türden bir tepki sadece duygulanımdaki bozulmayı değil, aynı zamanda bilişsellikte de bir bozulma olduğuna işaret eder.

 

ŞEKİL 1–6.   Kişilik bozuklukları arasındaki klinik olarak anlamlı ilişkiler ve bağlantılar. 

Not.     Gri çizgiler bozukluklar arasındaki klinik açıdan anlamlı ilişkileri göstermektedir.

“DSM-IV-TR’ye uyarak çekingen kişilik bozukluğunu da ekledik. Bununla beraber, klinik deneyimimizde, çekingen kişilik bozukluğu olarak tanı konmuş hastaların neticede çekingen kişiliğe yol açan farklı bir kişilik bozukluğu gösterdiklerinin anlaşıldığını gördük. Bunun sonucunda, klinik bir durum olarak çekingen kişiliğin varlığını sorguluyoruz. Bu daha fazla araştırılması gereken tartışmalı bir sorudur.

Devamı için tıklayınız