‘PSİKOTERAPİ YAPMAK’ EĞİTİMİ

EĞİTMENLER

Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ

Uz. Klinik Psikolog Mustafa TUNCER

 A M A Ç

Bu eğitim; kuramsal bilgi ya da kuramlarla ilgili teknik bilgi vermeyecektir. Bu edinilmiş bilgilerin; kullanılması, uygulanması ve yerinde müdahale tekniklerinin fark edilmesini amaçlamaktadır. Eğitime katılan kişilerin almış olduğu bilgilerin direk danışanla temasında neye yol açtığı, ya da neden işe yaramadığını fark etmeye yönelik bir eğitimdir.

Katılımcıların kendi kişisel psikoterapi deneyim ve sonuçlarının da tartışıldığı, sadece psikoterapide “bu doğru” dan çıkarılıp, her türlü edinilmiş bilgi ve deneyimin, danışanın lehine kullanılmasını hedeflemektedir.

Danışanın lehine kullanılacak olan girişimlerin; terapistin kendisini en basit anlamıyla hiçleştirebilecek ya da büyüklenme gibi karşı aktarım eyleme vurumlarının da önüne geçebilecek bir tür self-psikoterapötik anlam taşıyacaktır.

Bu eğitim sonrasında katılımcılar; kendilerine özgün bir psikoterapist olma yolunda yürümeye başlayacaklardır. İlk seans ya da süreçte; nasıl müdahale edeceğim ya da şimdi ne yapmalıyım soruları yerine, edindikleri bilgiler ve deneyimleri ile kendilerine has tarzları ile konforlu bir meslek icra edeceklerdir.

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Diş Hekimleri, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri.

Lisans eğitimi farklı olup da bu eğitime başvurmak isteyenlerin; Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarında yüksek lisansını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

K A T I L I M C I   S A Y I S I

35-50 kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır.

S Ü R E

5 ay, 10 gün

09.00 – 19.00 

E Ğ İ T M E N L E R

Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ ve

Uz. Klinik Psikolog Mustafa TUNCER

E Ğ İ T İ M    M A T E R Y A L İ

K A T I L I M   Ü C R E T İ

Not: Eğitim Paket olarak uygulanır.

HER BİR MODÜL 950 TL. + KDV

 E Ğ İ T İ M   T A R İ H L E R İ

23-24 ŞUBAT 2019

23-24 MART 2019

20-21 NİSAN 2019

18-19 MAYIS 2019

22-23 HAZİRAN 2019

TOPLAM 5 MODÜL. 2 MODÜLE KATILMAYANLAR SERTİFİKA HAKKINI YİTİRİRLER.

 S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara eğitim sonunda “Psikoterapi Enstitüsü” tarafından katılım belgesi verilecektir.

*** Eğitim esnasında mahrem bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır!

Tespit edilmesi halinde, kursiyer eğitimden  çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır.

P R O G R A M

PSİKOTERAPİ YAPMAK EĞİTİM KONULARI:

1. GÖRÜŞME ÖNCESİ:

Seans Odası Nasıl Olmalı?

Seans Odasında Ne Olmamalı?

Seans Hazırlık.

2. İLK SEANS KARŞILAMA:

            Beden Dili, Duygu İle Konuşma, Aslında Ne Söylüyor?

            Doğru ve Etkili Konuşma Teknikleri. (Tiyatro Sanatçıları)

3. PSİKOTERAPİ SÜRECİ:

Sessizlik Nedir?

Sessizlik Gizli Anahtar.

Ne Yapıyoruz? Ne Oluyor?

Dinlemek, Dinlememek Örnekleri ve Sonuçları

Aslında ne söylüyor?

Terapötik Müdahale Her Zaman İşe Yarar Mı?

Psikoeğitim Kimde İşe Yarar?

Ne Söylemeliyim?

Ne Söylememeliyim?         

4. PSİKOTERAPİSTLE İLGİLİ:

Nasıl Bir Psikoterapistsiniz?

Ne Yapıyorum?

Ne Yapmalıyım?

Doğru mu Müdahalem?

Eyvah Ne Oldu Şimdi?

Bu Hissettiğim Ne?

Bunu Hissetmek?

Bu yorgunluk ne?

Zor Danışan Hangisi?

Zor Danışan Var Mı?

5. PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI:

Roll playing

Canlı seans ve seansın video kaydıyla yeniden izlenerek irdelenmesi

Süpervizyon uygulamaları

 BİLGİ ve KAYIT İÇİN

0 530 868 0684

0 312 427 6966

mtun62@yahoo.com

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

TUNALI HİLMİ CADDESİ

BUĞDAY SOKAK 5/3 KAVAKLIDERE ANKARA