Nevrotik Kişilik Örgütlenmesi

John F. CLARKIN

Otto F. KERNBERG

Frank E. YEOMANS

BKÖ’nün tersine, NKÖ gösteren bireylerin bütünleşik bir kimliği vardır (yani kendilik ve ötekilere dair bütünleşmiş bir algıları bulunur). NKÖ olan bireyler genellikle bölme yerine bastırma çevresinde örgütlenen olgun savunma işlemlerini kullanırlar. Bu savunmacı işlemler hastanın kişilerarası etkileşimlerini anında çarpıtan davranışsal karakteristikler içermezler. Nevrotik savunmalar, bölmenin aksine, tutarlı bir kendilik algısı tanımlayan ve BKÖ’de eksik olan kararlılığı sağlayan, egoya uyumlu, karakter bilime dayalı bütünleşmiş ikililer içerir. Bu türden bir savunmanın en tipik örneği karşıt tepki oluşturmadır[1]. Agresyon konusunda bir çatışma yaşayan nevrotik bir birey kendiliğin baskın algısıyla entegre olmayan sadistik bir otoriteye meydan okuyan asi bir kendiliği içeren izole bir ikiliyi sürekli olarak bilincinden bastırırken, aynı zamanda baskın kendilik algısıyla uyumlu biçimde güçlü bir otorite karşısında kibar ve itaat eden bir birey şeklinde davranabilir. (Bu yorum deneyimin bilinçli – bilinç öncesi düzeylerini yansıtır ve ikilinin gerçekten bastırılması, bu söz konusu korkutucu nesne ilişkisinin, bundan böyle bireyin kendilik algısı ve ötekilere dair algısıyla uyumlu olmadığına işaret eder.) Bu son ikili, sürekli olarak bastırılır ve nevrotik bireyde bunun bir patlama, öfke taşkınlığı ve nevrotik semptomları dışa vurma gibi gerileme durumları haricinde bilince hiçbir çıkışı yoktur. NKÖ olanlar; sıralayacak olursak histerik kişilik bozukluğu, obsesif – kompulsif kişilik bozukluğu ve depresif mazoşistik kişilik bozukluğu daha düşük şiddette kişilik bozukluklarıdır

Devamı için tıklayınız

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>