Psikoterapi Enstitüsü Öğrenci İşleri Birimi

Kayıt Dondurma

Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen geçerli bir nedeni olması durumunda kaydı dondurulabilir. Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Hastalık, tabii afetler, yurt dışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere alınma gibi önceden bilinmeyen nedenlerle ve öğrencinin isteği üzerine ilgili yönetim kurulu onayı ile öğrenciye izin verilebilir. 
b) Öğrenci, başvurusunu kayıt dondurma başvuru formunu doldurup muhasebe biriminden onay aldıktan sonra Öğrenci İşleri Birimine teslim eder.
c) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci, dilekçesine kayıt dondurma nedenine göre; sağlık raporu, askerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi, yurt dışında öğrenim göreceğine dair belgeleri ekler.
ç) Kayıt donduran öğrenci, bu süre içinde eğitim faaliyetlerine katılamaz, döneminin sınavlarına giremez.
d) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorlayıcı bir sebebin dönem içinde meydana gelmesi halinde öğrenci, o dönemin başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır.
e) Kayıt dondurulan süre eğitim süresinden sayılmaz.
f) Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci Psikoterapi Enstitüsü tarafından belirlenen mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Yeni dönemde kaydını yenilemek isteyen öğrenci güncel eğitim döneminin yükümlülüklerine uymak durumundadır. 

 

Psikoterapi Enstitüsü Öğrenci İşleri Birimi

İletişim:

Melike Feyza Ateş 

+90 262 653 66 99 – 150 (dahili)

+90 546 545 41 90

melike@psikoterapi.com

Ömer Bilgiç

+90 262 653 66 99 – 147 (dahili)

omer@psikoterapi.com

Yazışma Adresi:

Bayramoğlu Mah. FSM Cad. No: 285

41700  Darıca Kocaeli