Belirlenmemiş

Belirlenmemiş

Uyum Bozukluğunun özgül alt tiplerinden biri olarak sınıflandıramayan psikososyalsters etkenlerine karşı gösterilen uyumsuz tepkiler (örn. fizik yakınmalar, toplumdan uzaklaşma, işte ya da okulda ketlenme)
kodlama notu: Çok eksenli dağerlendirmede stres etkeninin niteliği Eksen IV ‘ te gösterilebilir (örn. Boşanma).