Uyum Bozuklukları

Uyum Bozuklukları

A. Stres etken(ler)in başlangacından sonraki 3 ay içinde, gösterilebilir stres etken(ler)ine bir tepki olarak duygusal ya da davranışsal semptomların gelişmesi.
B. Aşağıdakilerden birinin varlığı ile kanıtlandığı üzere bu semtomlar ya da davranışlar klinik açıdan önemlidir.
(1) stres etkeniyle karşı karşıya kalma sonucu ortaya çıkması beklenene göre çok daha aşırı, belirgin sıkıntı
(2) toplumsal ya da mesleki (eğtimle ilgili) işlevsellikte belirgin bozulma
C. Stresle ilişkili bozukluk başka özgül bir Eksen I bozukluğu için tanı ölçütlerini karşılanamazve sadece önceden var olan bir Eksen I ya da Eksen II bozukluğunun bir alevlenmesi değildir.
D. Bu semptomlar Yas’ı göstermektedir.
E. Stres etkeni (ya da bunun sonuçları) bir kez sonlanınca semptomlar ek bir 6 aylık süreden daha uzun sürmez.
Varsa belirtiniz:
Akut: Bu bozukluk 6 aydan daha kısa sürerse
Kronik: Bu bozukluk 6 ay ya da daha uzun sürerse. Tanım olarak semptomlar, stres etkeninin ya da bunun sonuçlarının sonlanmasından sonra 6 ay dan daha uzun sürmez. Dolaysıyla Kronik belirteci, kronik bir stres kaynağına ya da sonuçları süregiden bir stres kaynağına tepki olarak bu bozukluk 6 aydan daha uzun sürdüğünde uygulanır.
123
Uyum Bozuklukları, önde gelen semptomları en iyi vurgulayan alt tipe göre kodlanır:

Belirlenmemiş

Uyum Bozukluğunun özgül alt tiplerinden biri olarak sınıflandıramayan psikososyalsters etkenlerine karşı gösterilen uyumsuz tepkiler (örn. fizik yakınmalar, toplumdan uzaklaşma, işte ya da okulda ketlenme)
kodlama notu: Çok eksenli dağerlendirmede stres etkeninin niteliği Eksen IV ‘ te gösterilebilir (örn. Boşanma).

Davranım Bozuklukları ile Giden

Önde gelen görünümü, başkalarının haklarına saldırı ya da yaşına uygun önemli toplumsal ve kuralları bozma (örn. okuldan kaçma, yıkıp dökme, pervasızca araba kullanma, kavga dövüş etme, yasal yükümlülüklerini yerine getirmeme) gibi davranım bozukluğu olduğunda