Dissosiatif Füg

Dissosiyatif Füg

A. Başlıca bozukluk, geçmişini unutup, birden, beklenmedik bir biçimde evinden ya da alışageldiği işyerinden ayrılıp gitmedir.
B. Kişisel kimlik komfüzyonu ya da yeni bir kimliğe bürünme (kısmen ya da tamamen).
86
C. Bu bozukluk sadece Dissosiatif Kimlik Bozukluğu sırasında ortaya çıkmamaktadır ve bir maddenin (örn. kötüye kullanılabilen bir ilaç, tedavi için kullanılan bir ilaç) ya da genel tıbbi bir durumun (örn. temporal lob epilepsisi) doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir.
D. Bu semptomlar klinik açıdan belirgin bir strese ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli diğer işlersellik alanlarında bozulmaya neden olur.