Mustafa Tuncer İle Bütüncül Psikoterapi Süpervizyonları

02.13.06.01.00.000

Mustafa Tuncer İle Bütüncül Psikoterapi Süpervizyonları

Psikoterapi Enstitüsü Ankara Şubesi & Online

AMAÇ:

Psikoterapi Enstitüsü Bütüncül Psikoterapi Eğitimi kursiyer ve mezunlarına bütüncül psikoterapi formülasyonu bağlamında süpervizyon desteği sağlamak amaçlanmaktadır. Danışmanlık sürecinde süpervizyona ihtiyaç duyan kursiyer ve mezunlarımızın kuramsal ve uygulama bakımından bilgi ve becerilerini geliştirmek, Bütüncül Psikoterapi eğitim sürecinde edindikleri kazanımları pekiştirmeleri hedeflenmektedir.

*** Süpervizyon esnasında gizliliğinin korunması gereken bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır.

Tespit edilmesi halinde, katılımcı süpervizyondan çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır!

İŞLEYİŞ:

 1. Bu programın yürütülmesinden Psikoterapi Enstitüsü sorumludur.
 2. BÜTÜNCÜL DANIŞMANLIK / PSİKOTERAPİ Süpervizyon Eğitimi Programına katılan danışmanlar Psikoterapi Enstitüsü ile süpervizyon sözleşmesi imzalamak zorundadır.
 3. Eğitimin sürdürülmesi, yeterliliğin belirlenmesi ve sertifikasyon ile ilgili yetki Psikoterapi Enstitüsü’ne aittir.
 4. Süpervizyon çalışmaları grup süpervizyonu şeklinde yapılır.
 5. Süpervizyon saatleri iki haftada bir 20:30 – 22:00 saatleri arasında planlanır. Süpervizyonların tarih ve şekli süpervizör ile yapılan ek mutabakat ile sağlanır.
 6. Grup süpervizyonlarında İlk aylarda her bir oturumda bir vaka sunulur, ilerleyen aylarda her 30 dakikada bir vaka sunulur, vakalar grup üyeleri ile dönüşümlü olarak uygulanır.
 7. Süpervizyona hazırlık aşağıdaki etapları içerir.
  1. Bütüncül DANIŞMANLIK / Psikoterapi Süpervizyon Eğitimi Programı için belirlenen DANIŞANIN danışmanlık oturumları görüntülü olarak kaydedilir.
  2. Bu kayıtlar görüşmenin hemen ardından internet vasıtasıyla Psikoterapi Enstitüsü’ndeki ilgili deşifreci (ayrı ücret ve anlaşmaya tabidir) veya kursiyerin kendisinin bulduğu deşifreciye gönderilir.
  3. İlgili personel kayıtları dinleyerek hemen word dökümanı haline getirir.
  4. Grup süpervizyonu yapılacaksa; Word dökumanı olarak hazırlanan ve kimlik bilgileri tamamen değiştirilen metin Psikoterapi Enstitüsü süpervizörüne ve grup üyelerinin her birine süpervizyona hazırlanabilmeleri açısından email yolu ile gönderilir. Ayrıca süpervizyon öncesinde görüntü kaydı ve deşifresi kubilay@psikoterapi.com adresine wetransfer yoluyla veya kubilaytaner@gmail.com adresine Google Drive aracılığıyla ulaştırılır.
  5. Süpervizör görüşme metinlerini irdeleyerek, gerek görürse email yoluyla grup üyelerine ve diğer süpervizöre gönderir.
  6. Süpervizyon saati geldiğinde grup üyeleri kendilerine gösterilen süpervizyon odasında toplanır.
  7. Psikoterapi Enstitüsünde görevli süpervizör yüz yüze veya çevrimiçi olarak kursiyerlere bağlanır ve toplantının akışını sağlar.
  8. Grup süpervizyonunda; Süpervizyon görüşmesi bittikten sonra grup üyeleri ek olarak en az bir saat kendi aralarında süpervizyon kritiği yaparak bir sonraki süpervizyon seansına hazırlanırlar.
 8. Bütün bu çalışmalarda mali olarak muhatap olunacak yer Psikoterapi Enstitüsü muhasebesidir. Süpervizyon sürecinde süpervizyon üyeleri 100 dakikalık süpervizyon eğitimi karşılığında 100 Amerikan doları veya karşılığı Türk Parasını Psikoterapi Enstitüsü veznesine her görüşmeden önce yatırmak zorundadır. Faturalara KDV ilave edilir. Süpervizyon 1-4 kişilik gruplar halinde yapılır. Süpervizör terapistlere eşit zaman tanımaya gayret eder. Süpervizyon ücreti grup üyeleri sayısına bölünür. 4 kişilik bir grup için kişi başı 25 ABD doları karşılığı Türk lirasıdır. 4 kişilik grup oluşturulamaz veya süre olarak az veya fazla süre kullanıldığında ücret ona göre düzenlenir. Geçerli olan ölçü süpervizörün katıldığı süre miktarıdır. Dakikası 1 ABD doları üzerinden hesaplanır.
 9. Süpervizörle yapılacak her türlü mali protokol Psikoterapi Enstitüsü’nü bağlar ve grup üyelerini ilgilendirmez.
 10. Eğitim her iki haftanın belirli gün ve saatinde yapılır. Uygun olmayan durumlarda yer ve saatin değiştirilmesi hakkı Psikoterapi Enstitüsü’ne aittir.
 11. Taraflar aksini iddia etmedikleri ve 1 ay önceden yazılı olarak haber vermedikleri müddetçe bu sözleşme eğitim bitene kadar her yıl yenilenmiş kabul edilecektir.
 12. İşbu sözleşme şartları yerine getirilmediği takdirde, sözleşmenin feshi ve yasal süreçlerinde  ve çıkabilecek uyuşmazlıklarda Kocaeli Gebze Mahkemeleri söz sahibi olacaktır.
 13. Bu sözleşme iki sayfa 13 maddeden müteşekkildir.

HEDEF GRUP:

Psikoterapi Enstitüsü tarafından düzenlenen Bütüncül Psikoterapi Eğitimi kursiyerleri ve mezunları.

KATILIMCI SAYISI:

4 Kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Her süpervizyon için ödeme yapılması ve bilgi@psikoterapi.com’ a bilgi maili atılması gerekmektedir. Yalnızca ödeme yapmış olan kursiyerler süpervizyona dahil edilecektir. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.m.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır.

SÜRE:

Her oturum 1.5 saat, 20:30 – 22:00 saatleri arası

TARİHLER:

10 Mayıs 2022

24 Mayıs 2022

07 Haziran 2022

21 Haziran 2022

05 Temmuz 2022

19 Temmuz 2022

ÜCRETLENDİRME:

Her oturum KDV Dahil 1512 TL’dir. (4 Katılımcı kendi arasında bölüşecektir)

SERTİFİKASYON

Katılımcılara, süpervizyon sonrasında Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

Başvuru formunu doldurabilirsiniz. Tarafınıza e-mail ile dönüş sağlanacaktır.

bilgi@psikoterapi.com

Daha ayrıntılı bilgi almak için:

0262 653 66 99

0532 267 47 94

SÜPERVİZYON YERİ

Süpervizyonlar hibrit sistem ile (online ve yüz yüze) gerçekleşecektir. Pandemi durumuna göre tamamen online ya da tamamen yüz yüze sisteme dönülebilecektir. Değişiklik durumlarında bilgilendirme yapılacaktır. Tamamen yüz yüze sisteme dönülmesi durumunda katılamayacak kişilere para iadesi yapılacaktır. Tamamen online sisteme dönülmesi durumunda para iadesi yapılmaz. 

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Merkezi Ankara Yerleşkesi

Aşağı Öveçler Mah. 1324 Cad. “Terapi İş Merkezi Ankara” No:57/1,

Çankaya / ANKARA

Tel: 0262 653 6699 – 0532 267 4794

www.psikoterapi.org  / www.psikoterapi.com  / www.psikoterapienstitusu.com

21. Bütüncül Psikoterapi Eğitimimizin ön görüşme kayıtları başlamıştır.

Değerli Ruh Sağlığı Çalışanları, 21. Bütüncül Psikoterapi Eğitimimizin ön görüşme kayıtları başlamıştır. Ön görüşme ücretini yatıran kişilere muhasebe birimi tarafından ulaşılıp randevu verilecektir. Ön görüşme ücreti 162 TL KDV dahil ücretidir.
Ön görüşme ücretini kredi kartı ile ödemek için tıklayınız:
https://yayin.psikoterapi.com/index.php?route=product/product&product_id=1288

Ayrıntılı Bilgi için tıklayınız:
www.m.psikoterapi.com/15/duyuru/bpt

Başvuru formu için tıklayınız (Mail ile dönüş yapılacaktır):
www.m.psikoterapi.com/16/form/bpt

Katılımcı listesi için tıklayınız.
www.m.psikoterapi.com/17/liste/bpt

Saygılarımızla,
Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Koordinatörlüğü

Psikoterapideki İyileşmenin Nörobiyolojik Açıdan İncelenmesi Sempozyumu

Psikoterapi Enstitüsü Sempozyumlar Serisi – 19

“Psikoterapideki İyileşmenin Nörobiyolojik Açıdan İncelenmesi”

22 Mayıs 2022

Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu & Online

AMAÇ:

Psikoterapideki iyileşmenin nörobiyolojik etkileri sempozyumunda, psikoterapi uygulamalarının ve psikoterapideki değişim ve iyileşmenin nörobiyolojisini incelemek; farklı psikoterapi yaklaşımları, kuramları, ve tekniklerini nörobiyolojik perspektiften açıklamak; terapi esnasında uygulanan çeşitli terapötik müdahalelerin beyin üzerindeki etkisini, terapötik müdahalelerden kaynaklanan olası yapısal değişiklikleri değerlendirmek; bilişsel, davranışsal, nesne ilişkilerine dayalı kuramlara dayalı terapötik müdahalelerin nörobiyolojik etkilerini anlamak; çeşitli spesifik terapi tekniklerinin nörobiyolojik etkilerini anlamak; terapide çalışılan malzeme ve temaların nörobiyolojisini anlamak; ve katılımcılara paneller, tartışma grupları, uzmanla buluşma, video gösterimleri, canlı modelleme ve vaka tartışmaları yoluyla beceri eğitimi verilmesi hedeflenmektedir.

KONULAR:

Nörobiyolojik iyileşmede davranışın rolü

Terapötik ilişkide davranışsal öğrenme ve ayna nöronlar

Psikoterade bilişsel müdahalelerin nörobiyolojik yankıları

Nesne İlişkileri kuramına dayalı terapötik müdahalelerin nörobiyolojik yankıları

Bağlanma ve nörobiyolojik kendilik bağlamında terapötik iyileşme

Bölme mekanizmasının nörobiyolojisi ve ilgili terapötik müdahaleler

Travmanın Nörobiyolojisi ve ilgili terapötik müdahaleler

Eric Kandel’in hafıza kayıtları çalışması ve terapideki afektif anların hafıza üzerine etkisi

Zihni ve bedeni yeniden birbirine bağlamak: travma bağlamında zihin-beden ilişkisi ve ilgili terapötik müdahaleler

Kayıp ve Yasta Nörobiyolojik İyilişme

Çocuk psikoterapilerinde nörobiyolojik iyileşme

Ebeveyn bebek ilişki düzensizliği ve duygulanım düzensizliğinin terapideki nörobiyolojik iyileşme süreci

Hipnotik trans altındaki terapötik müdahaleler ve nörobiyolojik iyileşme

Terapötik İyileşmenin Perde Arkası: Nöroplastisite

Terapi Tekniklerinin Nörobiyolojisi

Yaratıcılığın Nörobiyolojisi ve ilgili terapötik müdahaleler

Çift Terapisinde Biz’ in  Norobiyolojisi

Cinselliğin Nörobiyolojisi: Terapi Cinsel Beyni Aktive Etmek

Duyguların Nörobiyolojisi

Duygu odaklı terapi tekniklerinin nörobiyolojik etkileri

Farkli Psikoterapi Modellerinde Nöral Bütünleşme

Alt Beyin-Üst Beyin / Sağ Beyin-Sol Beyin Entegrasyonu

Nörobilimci Psikoterapi

Terapide Polivagal Teori

Iliskiler ve Beyin Arasındaki Etkileşim Bizi Nasil Biz yapar?

Öznelerarası alanda örtük iletişimin nörobiyolojisi

*** Sempozyum esnasında gizliliğinin korunması gereken bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır.

Tespit edilmesi halinde, katılımcı sempozyumdan  çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır!

Not: Konuşmacılar ve düzenleme kurulu yüz yüze katılacaklardır. Katılımcılar isteğe bağlı olarak online ya da yüz yüze katılabileceklerdir.

Katılımcılar eş zamanlı oturumlardan yalnızca birini izleyebileceklerdir. Yeniden gösterim yapılmayacaktır.

 

DÜZENLEME KURULU

Sümeyye Nur Külçe (Başkan)

Filiz Ömeroğlu

Merve Uçkaç

Selda Kavun

 

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri.

 Klinik Psikoloji yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

*Aile Danışmanları, Hemşireler ve Okul Öncesi Öğretmenleri de katılabilir.

 

K A T I L I M C I   S A Y I S I

100 kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır. 

S Ü R E

1 Gün

09.00 – 18.00 arası

Toplam 8 saat

ÜCRETLENDİRME

Katılımcı ücreti: 250 TL + KDV’dir. 

 

Konuşmacı ücreti: 100 TL + KDV’dir.

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara, sempozyum sonrasında Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

Başvuru formunu doldurabilirsiniz.Tarafınıza e-mail ile dönüş sağlanacaktır.

bilgi@psikoterapi.com

Daha ayrıntılı bilgi almak için:

0262 653 66 99

0532 267 47 94

S E M P O Z Y U M   Y E R İ

Sempozyumumuz hibrit sistem ile (online ve yüz yüze) gerçekleşecektir. Pandemi durumuna göre tamamen online ya da tamamen yüz yüze sisteme dönülebilecektir. Değişiklik durumlarında bilgilendirme yapılacaktır. Tamamen yüz yüze sisteme dönülmesi durumunda katılamayacak kişilere para iadesi yapılacaktır. Tamamen online sisteme dönülmesi durumunda para iadesi yapılmaz. 

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Merkezi Beyoğlu Yerleşkesi

İstiklal Cad. No: 120 Kat: 5 (Galatasaray Lisesi Çapraz Karşısı)

Beyoğlu / İstanbul

Tel : 0262 653 6699 – 0532 267 4794

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com

“Çocuklarla Terapi Odasına Yolculuk” Sempozyumu – Ankara

Psikoterapi Enstitüsü Ankara Sempozyumlar Serisi – 1

“Çocuklarla Terapi Odasına Yolculuk

15 Mayıs 2022 Pazar

Psikoterapi Enstitüsü, Ankara / Online-Yüzyüze

AMAÇ:

“Çocuklarla Terapi Odasına Yolculuk” sempozyumu;  çocuklarla çalışan ruh sağlığı profesyonellerinin, terapi odasındaki kullandıkları becerilerin gelişmesini sağlayarak danışanları ve danışanların aileleri ile çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

HEDEF:

Çocuklar yetişkinler gibi yaşadıklarını ve hissettiklerini kelimeler ile ifade edemezler. Onların dili oyundur. ‘Çocuklarla Terapi Odasına Yolculuk’ sempozyumu çocukluk döneminde yaşanılan davranışsal ve duygusal ve bilişsel problemlere yönelik müdahale teknikleri konusunda katılımcılara paneller, tartışma grupları, uzmanla buluşma, video gösterimleri, canlı modelleme, vaka tartışmaları ve rol oynama uygulamaları yoluyla beceri eğitimi verilmesi planlanmaktadır.

KONULAR:

ÇOCUKLARLA ÇALIŞIRKEN EMDR’Yİ KULLANMAK

ÇOCUK PSİKODRAMASI

ÇOCUKLARA SAĞLIKLI SINIR KOYMA

BAĞLANMA OYUNLARI

KENDİNİ İYİLEŞTİREN ÇOCUKLAR

OYUN TERAPİ ODASINDA İLİŞKİYE BAŞLAMA “ÇOCUĞUN SAATİ”

BAĞLANMA STİLLERİ VE ÇOCUK ANNE İLİŞKİSİ

DUYGU REGÜLASYONU

BORDELİNE ANNE İLE YAŞAMAK

TERAPİ ODASINDA OYUN VE OYUNCAK SEÇİMİ

YERİNDE VE YETERİNCE ANNELİK

ASPERGER ÇOCUKLARDA DUYGU REGÜLASYONU

ANNENİN DUYGUSAL YOKLUĞU

Anne-Çocuk Bağlanması ve Bağlanmamızın Duygu Regülasyon sistemimiz ile ilişkisi

 

*** Sempozyum esnasında gizliliğinin korunması gereken bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır.

Tespit edilmesi halinde, katılımcı sempozyumdan  çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır!

Not: Konuşmacılar ve düzenleme kurulu yüz yüze katılacaklardır. Katılımcılar isteğe bağlı olarak online ya da yüz yüze katılabileceklerdir.

Katılımcılar eş zamanlı oturumlardan yalnızca birini izleyebileceklerdir. Yeniden gösterim yapılmayacaktır.

DÜZENLEME KURULU

Pınar AĞIRSOY

Merve ARI

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri.

 Klinik Psikoloji yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

*Aile Danışmanları, Hemşireler ve Okul Öncesi Öğretmenleri de katılabilir.

K A T I L I M C I   S A Y I S I

100 kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır. 

S Ü R E

1 Gün

09.00 – 18.30 arası

Toplam 8 saat

ÜCRETLENDİRME

15 Nisan 2022’ye kadar; 160 TL+ KDV. 

Sonrası; 250 TL + KDV’dir. 

Ön kayıt ücretini ödemiş olmanız kesin kayda geçtiğiniz anlamına gelmez. Ön kayıt sınırlı sayıda kursiyerimiz kabul edileceği zaman sırayı belirler. Aday kursiyer,kesin kayıt ücretini ödeyene kadar ya da eğitim öncesinde ödemesini senet/kredi kartı ödemesi ile resmiyete dökene kadar kesin kayda geçmiş sayılmaz ve olası ücret değişikliklerinden sorumlu olur.

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara, sempozyum sonrasında Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

Başvuru formunu doldurabilirsiniz. Tarafınıza e-mail ile dönüş sağlanacaktır.

bilgi@psikoterapi.com

Daha ayrıntılı bilgi almak için:

0262 653 66 99

0532 267 47 94

S E M P O Z Y U M   Y E R İ

Sempozyumumuz hibrit sistem ile (online ve yüz yüze) gerçekleşecektir. Pandemi durumuna göre tamamen online ya da tamamen yüz yüze sisteme dönülebilecektir. Değişiklik durumlarında bilgilendirme yapılacaktır. Tamamen yüz yüze sisteme dönülmesi durumunda katılamayacak kişilere para iadesi yapılacaktır. Tamamen online sisteme dönülmesi durumunda para iadesi yapılmaz. 

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Merkezi Ankara Yerleşkesi

Aşağı Öveçler Mah. 1324 Cad. “Terapi İş Merkezi Ankara” No:57/1

Çankaya/ANKARA

Tel: 0262 653 6699 Gsm: 0532 2674794

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN SEMPOZYUMLAR BAŞLIYOR

Psikoterapi Enstitüsü Uzaktan Sempozyumlar Başlıyor!

Uzaktan erişime açılan, çevrimdışı sempozyum programlarının listesi aşağıdadır. Bu programlara uzaktan erişim ile devamlılık, denetim, bilgi kazanma, beceri edinme, katılım belgesi hak etme süreçleri her bir sempozyum için özgün koşullar içermektedir. Konu ile ilgili özgün koşulları içeren detaylı bilgiler her sempozyum duyurusunun içinde ayrıca belirtilecektir.

 

Uzaktan Erişime Açılan Psikoterapi Enstitüsü Sempozyumları:

 1. “İlerlemeyen Terapiler: Terapide Tıkanma” Sempozyumu
 2. “Direnç Mi Yoksa Kendini Savunmak Mı? Psikoterapiden Kopma (Drop-Out)” Sempozyumu
 3. “Narsisizm” Sempozyumu
 4. “Sen, Ben, Biz Üçgeninde Çift Terapisi” Sempozyumu
 5. “Oyun Bahçesinde Psikoterapi: Çocuk Psikoterapilerine Bütüncül Bakış” Sempozyumu
 6. “Koruyucu Ruh Sağlığında Ekip Çalışması- Birlikten Kuvvet Doğar” Sempozyumu
 7. “Kimlik, Kişilik ve Kendiliğimin Peşinde Ben” Sempozyumu
 8. “Yabancılaşma: Kendine, Bedenine, Topluma,Dünyaya” Sempozyumu
 9. “Zor Kişiliklerle Yaşam” Sempozyumu
 10. “Birey Olma, Ben Olma Yolculuğunda Bağımsız Olmak” Sempozyumu
 11. “Şizoidin Hayatı” Sempozyumu
 12. “Aynı Dala Konabilmek: Terapötik İttifak” Sempozyumu
 13. “Hayal mi gerçek mi? Psikoterapide Rüyalarla Çalışmak” Sempozyumu
 14. “Kaos Ve Alan Teorisinin Kohut, Masterson Ve Kernberg’in Kuramına Göre Karşılaştırılması” Sempozyumu
 15. Sınırda Kişiliklerin Değişim ve Dönüşümü Sempozyumu
 16. Türkiye Duygu Odaklı Terapi Enstitüsü 1. Duygu Odaklı Terapi Sempozyumu: Duyguların Dansı

 

Dünyanın geçirmiş olduğu pandemi süreci ilişkilerimizi değiştirdiği gibi eğitim anlayışımızı da değiştirmiştir. Teknolojik imkanlar eskiye nazaran inanılmaz gelişmeler kaydetmiş, eğitimlere uzaktan erişim imkanı doğmuştur. Psikoterapi Enstitüsü yaklaşık 40 yıllık deneyimi ve 20 yıllık eğitim alanındaki çalışmalarıyla ülkemizde göz doldurmaktadır. Ulusal ve uluslararası eğitim organizatörlüğü uzun yıllardır başarı ile sürdürülmektedir. Ulusal olarak verilen psikoterapi ile ilgili eğitimler, sempozyumlar ve kongreler dijital arşivde muhafaza edilmektedir. Aynı şekilde Psikoterapi Enstitüsü uluslararası bağlantılarla dünyada önde gelen psikoterapi kurumları ve kuramcıları ile çok yoğun ilişkisel ağ ve iş birliği içinde olmuştur. Ulusal ve uluslararası tüm bu çalışmalarımız 20 yıllık dijital arşivimizde bulunmaktadır. Bugüne kadar bu arşivden Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde yüz yüze eğitimlere katılan ruh sağlığı profesyonelleri yararlanmıştır. Darıca, Beyoğlu ve Ankara merkezlerimizde bulunan eğitim binalarımızda bu hizmetler sürdürülmektedir. Maddi ve manevi koşullar nedeniyle bu hizmetten yararlanmayı istediği halde yararlanamayan çok sayıda ruh sağlığı profesyoneli olduğunu biliyoruz. Özellikle pandemi süreci içerisinde uzaktan eğitimlerin yaygınlaşması, bize ulaşamayan ruh sağlığı profesyonellerinin Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde uzaktan eğitimlerin açılması talebini artırmıştır. Özellikle Anadoluda hizmet veren eğitim merkezlerimize ulaşmaları konusunda maddi ve manevi zorluk yaşayan, çeşitli sorumlulukları olan, ruh sağlığı profesyonelleri bulundukları il ve ilçelerden uzaktan eğitime katılmak istemektedirler.

 

Uzaktan eğitim talebinde bulunan ruh sağlığı profesyonellerinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımızı uzun süredir kurum olarak tartışmaktayız. Psikoterapi Eğitimleri bir ayağıyla teorik bilgi, diğer ayağı ile beceri eğitimleridir. Teorik bilginin uzaktan erişim yoluyla verilebileceğini düşünmekteyiz. Kurum olarak bizi düşünceye sevk eden tek nokta, beceri eğitimlerinin yüz yüze olmadan, uzaktan erişim yoluyla nasıl verileceği konusunu halletmektir. Teknolojik gelişimler ve erişim imkanları, bir kısım beceri eğitimlerinin çevrimiçi olarak yapılabileceğini göstermiştir. Ama bazı eğitimlerin özgün nitelikleri nedeniyle deneyime dayalı olarak yüz yüze gerçekleştirilecek olan eğitimlerde mümkün olabileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle her eğitim sürecinde çevrimdışı konular, çevrimiçi konular ve yüz yüze eğitim kısımları ayrıştırılmaya ve müfredatın bu şekilde yeniden yapılandırılmasına çalışılmaktadır.

 

Öncelikli olarak Psikoterapi Enstitüsü, psikoterapi eğitimlerinin teorik kısımlarının uzaktan erişim yoluyla çevrimdışı ve çevrimiçi süreçler şeklinde başlatılmasının uygun olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de bu eğitimleri başlatma kararı aldık. Bu eğitimlere ulaşmak isteyen, evinden veya iş yerinden bulunduğu yerden bu eğitimlerdeki bilgi ve beceriyi kazanmak isteyen meslektaşlarımıza bu imkanı sağlamış oluyoruz. Psikoterapi Enstitüsünün 20 yıllık eğitim arşivini bu şekilde kademeli bir düzeyde hizmete açmayı planlamaktayız. Hem ulusal düzeyde verdiğimiz eğitimler, hem de uluslararası üstadların özgün atölye çalışmalarıyla sizleri buluşturmayı amaçlamaktayız.

 

Psikoterapi Enstitüsü uzaktan eğitim programına katılım gösteren kursiyerlere teknolojinin bize getirmiş olduğu imkanlardan yararlanarak katıldığı eğitim programının her dersini belirli bir süre boyunca mükerrer defa izleme imkanı sunacağız. Anlayamadığı, kavrayamadığı veya kaçırdığı tüm konuşmaları tekrar tekrar dinleme fırsatı verilecektir. Bu büyük bir zenginliktir. Gerçekten kendini yetiştirmek isteyen, konuların özüne vakıf olmak isteyen ruh sağlığı profesyonelleri için muhteşem bir fırsattır. Bununla ilgili tüm teknik alt yapımız hazırlanmış, eğitime başvuran kursiyerlerimize dijital dosyalar açılarak eğitimleri nasıl takip edecekleri, hangi yol ve yöntemlerle eğitim materyallerine ulaşacakları net şekilde ortaya konmuştur. Sempozyumlara ilişkin olarak, sempozyuma ulaşma ve sempozyum materyalleri ile ilgili konuları şu başlıklar altında toparlayabiliriz:

 

 

 1. psikoterapi.com, www.psikoterapi.org web sayfalarımızda katılmak istediği sempozyum programının duyurusuna ulaşması gereklidir. Bu duyuruda sempozyumun amacı, hedef kitlesi, kazanımları, süreci, takvimi, ücreti, ödeme seçenekleri, sempozyuma katılmaktan vazgeçme ve iptal koşulları, sempozyuma katılmak için etik değerler ve sözleşme içeriği gibi konular bulunmaktadır.
 2. İlgili web sayfalarından katılacağı sempozyuma karar veren katılımcı adayları bahsi geçen sempozyum duyurusu içindeki ödeme linkini tıkladığında yayin.psikoterapi.com sayfasına yönlendirilecektir. İster havale yoluyla, ister Ankara, İstanbul ve Darıca’daki merkezlerimizde elden, isterse kredi kartı (tek çekim veya taksitlendirme) yolu ile ödemesini gerçekleştirecektir.
 3. Ödemesi gerçekleşen katılımcımızın son şekil şartları incelenecek, gerçekten ruh sağlığı profesyoneli olup olmadığı netleştirilecek (tıp doktoru, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı ve psikiyatri hemşiresi) ve ilgili web sayfasında kesin kayıt listesinde ismi yayınlanacaktır. Sempozyumlara lisansı farklı olup da Klinik Psikoloji alanında tezli yüksek lisans yapan kişiler ve aile danışmanları da katılım gösterebilecektir. Kesin kaydı yapılan kursiyere bilgilendirme maili gidecektir.
 4. Kesin kayda aktarılan ilgili katılımcı hangi sempozyum programına başvurmuşsa onunla ilgili süreç başlatılacaktır. Kesin kayda aktarılan katılımcıya bir link gönderilecektir. Bu link içerisinde katıldığı sempozyum oturumlarına çevrimdışı olarak ulaşma imkanı olacaktır. Bu linkler kişiye yönelik mahremiyet içeren ve sadece kişinin kullanımına açık olan linklerdir. Ruh sağlığı profesyoneli olmanın birinci öncelikli şartı, etik değerlere uymak, söz verdiği çerçeveyi kabullenmekten geçmektedir. Psikoterapi Enstitüsü varlığını sürdürebilmesi, Türkiyeye yeni değerler kazandırabilmesi ve daha çok hizmet verebilmesi ancak sizlerin desteği ile mümkündür. Sizlere duyulan güven nedeniyle bu linkler sizlere verilmektedir. Bu güvenin suistimal edilmesi, Psikoterapi Enstitüsünün hizmetlerinin durmasına hatta tamamen engellenmesine neden olabilecek sonuçlar doğurabilir. Bu problemin çıkmaması için bazı tedbirler alınmaktadır. Erişimleriniz IP üzerinden takip edilerek hangi IP’lerden girdiğiniz, tarafımızdan görülebilmektedir. Bu nedenle uzaktan erişim yaptığınızda önceden hangi adreslerden erişim yaptığınızı bize bildirmenizde yarar vardır.
 5. Uzaktan erişim ile sempozyuma katılan kursiyerlerin her günün asgari bir sayfalık (Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı) özetini çıkararak Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Koordinatörlüğüne erişim süresi içerisinde göndermesi gerekmektedir. Sempozyuma erişim süresi içerisinde (sempozyum özgünlüğüne göre verilecek süre içerisinde) gönderilmediğinde katılımcı sempozyuma katılmamış kabul edilecektir. Bu süre toplam sempozyum süresinin %10’unu geçtiğinde devamsızlıktan sertifikasyon sürecine giremeyecektir. Sertifikasyon sürecine girebilmesi için bu oturumların ücretini ödeyerek ve özetlerini göndererek tekrar alması gerekmektedir. Bunun için eğitim koordinatörlüğü ile özel yazışılması gerekmektedir.
 6. Sempozyuma devam eden, özet gönderimi ile ilgili gereklilikleri başarı ile yerine getiren kursiyerlere sempozyum katılım belgesi verilecektir.

 

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN KONGRELER BAŞLIYOR

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN KONGRELER

 Psikoterapi Enstitüsü Uzaktan Kongreler Başlıyor!

Uzaktan erişime açılan, çevrimdışı ulusal ve uluslararası kongre programlarının listesi aşağıdadır. Bu programlara uzaktan erişim ile devamlılık, denetim, bilgi kazanma, beceri edinme, katılım belgesi hak etme, sınava girme ve sertifikasyon süreçleri her bir kongre için özgün koşullar içermektedir. Konu ile ilgili özgün koşulları içeren detaylı bilgiler her kongre duyurusunun içinde ayrıca belirtilecektir.

 

Uzaktan Erişime Açılan Psikoterapi Enstitüsü Ulusal ve Uluslararası Kongreler:

 1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi
 2. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi
 3. Uluslararası, 3. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi
 4. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi
 5. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi

 

 1. Ulusal Klinik Hipnoz Kongresi
 2. Ulusal Klinik Hipnoz Kongresi
 3. Ulusal Klinik Hipnoz Kongresi

 

Dünyanın geçirmiş olduğu pandemi süreci ilişkilerimizi değiştirdiği gibi eğitim anlayışımızı da değiştirmiştir. Teknolojik imkanlar eskiye nazaran inanılmaz gelişmeler kaydetmiş, eğitimlere uzaktan erişim imkanı doğmuştur. Psikoterapi Enstitüsü yaklaşık 40 yıllık deneyimi ve 20 yıllık eğitim alanındaki çalışmalarıyla ülkemizde göz doldurmaktadır. Ulusal ve uluslararası eğitim organizatörlüğü uzun yıllardır başarı ile sürdürülmektedir. Ulusal olarak verilen psikoterapi ile ilgili eğitimler, sempozyumlar ve kongreler dijital arşivde muhafaza edilmektedir. Aynı şekilde Psikoterapi Enstitüsü uluslararası bağlantılarla dünyada önde gelen psikoterapi kurumları ve kuramcıları ile çok yoğun ilişkisel ağ ve iş birliği içinde olmuştur. Ulusal ve uluslararası tüm bu çalışmalarımız 20 yıllık dijital arşivimizde bulunmaktadır. Bugüne kadar bu arşivden Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde yüz yüze eğitimlere katılan ruh sağlığı profesyonelleri yararlanmıştır. Darıca, Beyoğlu ve Ankara merkezlerimizde bulunan eğitim binalarımızda bu hizmetler sürdürülmektedir. Maddi ve manevi koşullar nedeniyle bu hizmetten yararlanmayı istediği halde yararlanamayan çok sayıda ruh sağlığı profesyoneli olduğunu biliyoruz. Özellikle pandemi süreci içerisinde uzaktan eğitimlerin yaygınlaşması, bize ulaşamayan ruh sağlığı profesyonellerinin Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde uzaktan eğitimlerin açılması talebini artırmıştır. Özellikle Anadoluda hizmet veren eğitim merkezlerimize ulaşmaları konusunda maddi ve manevi zorluk yaşayan, çeşitli sorumlulukları olan, ruh sağlığı profesyonelleri bulundukları il ve ilçelerden uzaktan eğitime katılmak istemektedirler.

 

Uzaktan eğitim talebinde bulunan ruh sağlığı profesyonellerinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımızı uzun süredir kurum olarak tartışmaktayız. Psikoterapi Eğitimleri bir ayağıyla teorik bilgi, diğer ayağı ile beceri eğitimleridir. Teorik bilginin uzaktan erişim yoluyla verilebileceğini düşünmekteyiz. Kurum olarak bizi düşünceye sevk eden tek nokta, beceri eğitimlerinin yüz yüze olmadan, uzaktan erişim yoluyla nasıl verileceği konusunu halletmektir. Teknolojik gelişimler ve erişim imkanları, bir kısım beceri eğitimlerinin çevrimiçi olarak yapılabileceğini göstermiştir. Ama bazı eğitimlerin özgün nitelikleri nedeniyle deneyime dayalı olarak yüz yüze gerçekleştirilecek olan eğitimlerde mümkün olabileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle her eğitim sürecinde çevrimdışı konular, çevrimiçi konular ve yüz yüze eğitim kısımları ayrıştırılmaya ve müfredatın bu şekilde yeniden yapılandırılmasına çalışılmaktadır.

 

Öncelikli olarak Psikoterapi Enstitüsü, psikoterapi eğitimlerinin teorik kısımlarının uzaktan erişim yoluyla çevrimdışı ve çevrimiçi süreçler şeklinde başlatılmasının uygun olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de bu eğitimleri başlatma kararı aldık. Bu eğitimlere ulaşmak isteyen, evinden veya iş yerinden bulunduğu yerden bu eğitimlerdeki bilgi ve beceriyi kazanmak isteyen meslektaşlarımıza bu imkanı sağlamış oluyoruz. Psikoterapi Enstitüsünün 20 yıllık eğitim arşivini bu şekilde kademeli bir düzeyde hizmete açmayı planlamaktayız. Hem ulusal düzeyde verdiğimiz eğitimler, hem de uluslararası üstadların özgün atölye çalışmalarıyla sizleri buluşturmayı amaçlamaktayız.

 

Psikoterapi Enstitüsü uzaktan eğitim programına katılım gösteren kursiyerlere teknolojinin bize getirmiş olduğu imkanlardan yararlanarak katıldığı eğitim programının her dersini belirli bir süre boyunca mükerrer defa izleme imkanı sunacağız. Anlayamadığı, kavrayamadığı veya kaçırdığı tüm konuşmaları tekrar tekrar dinleme fırsatı verilecektir. Bu büyük bir zenginliktir. Gerçekten kendini yetiştirmek isteyen, konuların özüne vakıf olmak isteyen ruh sağlığı profesyonelleri için muhteşem bir fırsattır. Bununla ilgili tüm teknik alt yapımız hazırlanmış, eğitime başvuran kursiyerlerimize dijital dosyalar açılarak eğitimleri nasıl takip edecekleri, hangi yol ve yöntemlerle eğitim materyallerine ulaşacakları net şekilde ortaya konmuştur. Kongrelere ilişkin olarak, kongreye ulaşma ve kongre materyalleri ile ilgili konuları şu başlıklar altında toparlayabiliriz:

 

 

 1. psikoterapi.com, www.psikoterapi.org web sayfalarımızda katılmak istediği kongre programının duyurusuna ulaşması gereklidir. Bu duyuruda kongrenin amacı, hedef kitlesi, kazanımları, süreci, takvimi, ücreti, ödeme seçenekleri, kongreye katılmaktan vazgeçme ve iptal koşulları, kongreye katılmak için etik değerler ve sözleşme içeriği gibi konular bulunmaktadır.
 2. İlgili web sayfalarından katılacağı kongreye karar veren katılımcı adayları bahsi geçen kongre duyurusu içindeki ödeme linkini tıkladığında yayin.psikoterapi.com sayfasına yönlendirilecektir. İster havale yoluyla, ister Ankara, İstanbul ve Darıca’daki merkezlerimizde elden, isterse kredi kartı (tek çekim veya taksitlendirme) yolu ile ödemesini gerçekleştirecektir.
 3. Ödemesi gerçekleşen katılımcımızın son şekil şartları incelenecek, gerçekten ruh sağlığı profesyoneli olup olmadığı netleştirilecek (tıp doktoru, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı ve psikiyatri hemşiresi) ve ilgili web sayfasında kesin kayıt listesinde ismi yayınlanacaktır. Kongrelere lisansı farklı olup da Klinik Psikoloji alanında tezli yüksek lisans yapan kişiler ve aile danışmanları da katılım gösterebilecektir. Kesin kaydı yapılan kursiyere bilgilendirme maili gidecektir.
 4. Kesin kayda aktarılan ilgili katılımcı hangi kongre programına başvurmuşsa onunla ilgili süreç başlatılacaktır. Kesin kayda aktarılan katılımcıya bir link gönderilecektir. Bu link içerisinde katıldığı kongre oturumlarına çevrimdışı olarak ulaşma imkanı olacaktır. Bu linkler kişiye yönelik mahremiyet içeren ve sadece kişinin kullanımına açık olan linklerdir. Ruh sağlığı profesyoneli olmanın birinci öncelikli şartı, etik değerlere uymak, söz verdiği çerçeveyi kabullenmekten geçmektedir. Psikoterapi Enstitüsü varlığını sürdürebilmesi, Türkiyeye yeni değerler kazandırabilmesi ve daha çok hizmet verebilmesi ancak sizlerin desteği ile mümkündür. Sizlere duyulan güven nedeniyle bu linkler sizlere verilmektedir. Bu güvenin suistimal edilmesi, Psikoterapi Enstitüsünün hizmetlerinin durmasına hatta tamamen engellenmesine neden olabilecek sonuçlar doğurabilir. Bu problemin çıkmaması için bazı tedbirler alınmaktadır. Erişimleriniz IP üzerinden takip edilerek hangi IP’lerden girdiğiniz, tarafımızdan görülebilmektedir. Bu nedenle uzaktan erişim yaptığınızda önceden hangi adreslerden erişim yaptığınızı bize bildirmenizde yarar vardır.
 5. Uzaktan erişim ile atölye çalışmasına katılan kursiyerlerin her günün asgari bir sayfalık (Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı) özetini çıkararak Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Koordinatörlüğüne erişim süresi içerisinde göndermesi gerekmektedir. Kongreye erişim süresi içerisinde (kongre özgünlüğüne göre verilecek süre içerisinde) gönderilmediğinde kursiyer eğitime katılmamış kabul edilecektir. Bu süre toplam kongre süresinin %10’unu geçtiğinde devamsızlıktan sertifikasyon sürecine giremeyecektir. Sertifikasyon sürecine girebilmesi için bu oturumların ücretini ödeyerek ve özetlerini göndererek tekrar alması gerekmektedir. Bunun için eğitim koordinatörlüğü ile özel yazışılması gerekmektedir.
 6. Kongreye devam eden, özet gönderimi ile ilgili gereklilikleri başarı ile yerine getiren kursiyerlere kongre katılım belgesi verilecektir.

 

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI UZAKTAN ATÖLYE ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI UZAKTAN ATÖLYE ÇALIŞMALARI

 Psikoterapi Enstitüsü Uzaktan (Çevrimdışı ve Çevrimiçi) Atölye Çalışmaları Başlıyor!

Uzaktan erişime açılan, çevrimdışı olan uluslararası atölye çalışmaları programlarının listesi aşağıdadır. Atölye sonunda Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenlerine mail yoluyla ya da açılan platform üzerinden soru sorulabilecektir. Bu programlara uzaktan erişim ile devamlılık, denetim, bilgi kazanma, beceri edinme, katılım belgesi hak etme, sınava girme ve sertifikasyon süreçleri her bir atölye çalışması için özgün koşullar içermektedir. Konu ile ilgili özgün koşulları içeren detaylı bilgiler her atölye çalışması duyurusunun içinde ayrıca belirtilecektir.

 

Uzaktan Erişime Açılan Psikoterapi Enstitüsü Uluslararası Atölye Çalışmaları:

 1. Dr. Jeffrey Magnavita- Birleştirilmiş Psikoterapi
 2. Dr. Joseph Lichtenberg- Güdülenme Kuramı ve Öznelerarasılık
 3. Dr. Lewis Aron- İlişkisel Psikanalize Giriş
 4. Dr. Judith Schoenholtz Read- Bütünleştirilmiş Grup Şema Teorisi
 5. Dr. Frank Dattilio- Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Terapisi
 6. Dr. Giuseppe De Benedittis- İçimizdeki Şifaci: Hipnozun Büyülü Dünyasında Yolculuk
 7. Dr. Giuseppe De Benedittis- Hipnotik Beyin: Hipnozun Nörobiyolojik Temelleri
 8. Dr. Assen Alladin- Kaygı Bozukluklarına Kapsamlı Bir Yaklaşım
 9. Dr. Paul Wachtel- Bütüncül İlişkisel Psikoterapi: Psikanalitik, Bilişsel Davranışçı, Deneyimsel ve Sistemik Geleneklerin Kavrayışları Üzerine İnşa Etmek

 

 

Dünyanın geçirmiş olduğu pandemi süreci ilişkilerimizi değiştirdiği gibi eğitim anlayışımızı da değiştirmiştir. Teknolojik imkanlar eskiye nazaran inanılmaz gelişmeler kaydetmiş, eğitimlere uzaktan erişim imkanı doğmuştur. Psikoterapi Enstitüsü yaklaşık 40 yıllık deneyimi ve 20 yıllık eğitim alanındaki çalışmalarıyla ülkemizde göz doldurmaktadır. Ulusal ve uluslararası eğitim organizatörlüğü uzun yıllardır başarı ile sürdürülmektedir. Ulusal olarak verilen psikoterapi ile ilgili eğitimler, sempozyumlar ve kongreler dijital arşivde muhafaza edilmektedir. Aynı şekilde Psikoterapi Enstitüsü uluslararası bağlantılarla dünyada önde gelen psikoterapi kurumları ve kuramcıları ile çok yoğun ilişkisel ağ ve iş birliği içinde olmuştur. Ulusal ve uluslararası tüm bu çalışmalarımız 20 yıllık dijital arşivimizde bulunmaktadır. Bugüne kadar bu arşivden Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde yüz yüze eğitimlere katılan ruh sağlığı profesyonelleri yararlanmıştır. Darıca, Beyoğlu ve Ankara merkezlerimizde bulunan eğitim binalarımızda bu hizmetler sürdürülmektedir. Maddi ve manevi koşullar nedeniyle bu hizmetten yararlanmayı istediği halde yararlanamayan çok sayıda ruh sağlığı profesyoneli olduğunu biliyoruz. Özellikle pandemi süreci içerisinde uzaktan eğitimlerin yaygınlaşması, bize ulaşamayan ruh sağlığı profesyonellerinin Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde uzaktan eğitimlerin açılması talebini artırmıştır. Özellikle Anadoluda hizmet veren eğitim merkezlerimize ulaşmaları konusunda maddi ve manevi zorluk yaşayan, çeşitli sorumlulukları olan, ruh sağlığı profesyonelleri bulundukları il ve ilçelerden uzaktan eğitime katılmak istemektedirler.

 

Uzaktan eğitim talebinde bulunan ruh sağlığı profesyonellerinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımızı uzun süredir kurum olarak tartışmaktayız. Psikoterapi Eğitimleri bir ayağıyla teorik bilgi, diğer ayağı ile beceri eğitimleridir. Teorik bilginin uzaktan erişim yoluyla verilebileceğini düşünmekteyiz. Kurum olarak bizi düşünceye sevk eden tek nokta, beceri eğitimlerinin yüz yüze olmadan, uzaktan erişim yoluyla nasıl verileceği konusunu halletmektir. Teknolojik gelişimler ve erişim imkanları, bir kısım beceri eğitimlerinin çevrimiçi olarak yapılabileceğini göstermiştir. Ama bazı eğitimlerin özgün nitelikleri nedeniyle deneyime dayalı olarak yüz yüze gerçekleştirilecek olan eğitimlerde mümkün olabileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle her eğitim sürecinde çevrimdışı konular, çevrimiçi konular ve yüz yüze eğitim kısımları ayrıştırılmaya ve müfredatın bu şekilde yeniden yapılandırılmasına çalışılmaktadır.

 

Öncelikli olarak Psikoterapi Enstitüsü, psikoterapi eğitimlerinin teorik kısımlarının uzaktan erişim yoluyla çevrimdışı ve çevrimiçi süreçler şeklinde başlatılmasının uygun olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de bu eğitimleri başlatma kararı aldık. Bu eğitimlere ulaşmak isteyen, evinden veya iş yerinden bulunduğu yerden bu eğitimlerdeki bilgi ve beceriyi kazanmak isteyen meslektaşlarımıza bu imkanı sağlamış oluyoruz. Psikoterapi Enstitüsünün 20 yıllık eğitim arşivini bu şekilde kademeli bir düzeyde hizmete açmayı planlamaktayız. Hem ulusal düzeyde verdiğimiz eğitimler, hem de uluslararası üstadların özgün atölye çalışmalarıyla sizleri buluşturmayı amaçlamaktayız.

 

Psikoterapi Enstitüsü uzaktan eğitim programına katılım gösteren kursiyerlere teknolojinin bize getirmiş olduğu imkanlardan yararlanarak katıldığı eğitim programının her dersini belirli bir süre boyunca mükerrer defa izleme imkanı sunacağız. Anlayamadığı, kavrayamadığı veya kaçırdığı tüm konuşmaları tekrar tekrar dinleme fırsatı verilecektir. Bu büyük bir zenginliktir. Gerçekten kendini yetiştirmek isteyen, konuların özüne vakıf olmak isteyen ruh sağlığı profesyonelleri için muhteşem bir fırsattır. Bununla ilgili tüm teknik alt yapımız hazırlanmış, eğitime başvuran kursiyerlerimize dijital dosyalar açılarak eğitimleri nasıl takip edecekleri, hangi yol ve yöntemlerle eğitim materyallerine ulaşacakları net şekilde ortaya konmuştur. Eğitime ulaşma ve eğitim materyalleri ile ilgili konuları şu başlıklar altında toparlayabiliriz:

 

 

 1. psikoterapi.com, www.psikoterapi.org web sayfalarımızda katılmak istediği atölye çalışması programının duyurusuna ulaşması gereklidir. Bu duyuruda atölye çalışmasının amacı, hedef kitlesi, kazanımları, süreci, takvimi, ücreti, ödeme seçenekleri, atölye çalışmasına katılmaktan vazgeçme ve iptal koşulları, atölye çalışmasına katılmak için etik değerler ve sözleşme içeriği gibi konular bulunmaktadır.
 2. İlgili web sayfalarından katılacağı atölye çalışmasına karar veren kursiyer adayları bahsi geçen atölye çalışması duyurusu içindeki ödeme linkini tıkladığında yayin.psikoterapi.com sayfasına yönlendirilecektir. İster havale yoluyla, ister Ankara, İstanbul ve Darıca’daki merkezlerimizde elden, isterse kredi kartı (tek çekim veya taksitlendirme) yolu ile ödemesini gerçekleştirecektir.
 3. Ödemesi gerçekleşen kursiyerimizin son şekil şartları incelenecek, gerçekten ruh sağlığı profesyoneli olup olmadığı netleştirilecek (tıp doktoru, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı ve psikiyatri hemşiresi) ve ilgili web sayfasında kesin kayıt listesinde ismi yayınlanacaktır. Atölye çalışmalarına lisansı farklı olup da Klinik Psikoloji alanında tezli yüksek lisans yapan kişiler ve aile danışmanları da katılım gösterebilecektir. Kesin kaydı yapılan kursiyere bilgilendirme maili gidecektir.
 4. Kesin kayda aktarılan ilgili kursiyer hangi atölye çalışması müfredatına başvurmuşsa onunla ilgili süreç başlatılacaktır. Kesin kayda aktarılan kursiyere bir link gönderilecektir. Bu link içerisinde katıldığı atölye çalışması derslerine çevrimdışı olarak ulaşma imkanı olacaktır. Bu linkler kişiye yönelik mahremiyet içeren ve sadece kişinin kullanımına açık olan linklerdir. Ruh sağlığı profesyoneli olmanın birinci öncelikli şartı, etik değerlere uymak, söz verdiği çerçeveyi kabullenmekten geçmektedir. Psikoterapi Enstitüsü varlığını sürdürebilmesi, Türkiyeye yeni değerler kazandırabilmesi ve daha çok hizmet verebilmesi ancak sizlerin desteği ile mümkündür. Sizlere duyulan güven nedeniyle bu linkler sizlere verilmektedir. Bu güvenin suistimal edilmesi, Psikoterapi Enstitüsünün hizmetlerinin durmasına hatta tamamen engellenmesine neden olabilecek sonuçlar doğurabilir. Bu problemin çıkmaması için bazı tedbirler alınmaktadır. Erişimleriniz IP üzerinden takip edilerek hangi IP’lerden girdiğiniz, tarafımızdan görülebilmektedir. Bu nedenle uzaktan erişim yaptığınızda önceden hangi adreslerden erişim yaptığınızı bize bildirmenizde yarar vardır.
 5. Uzaktan erişim ile atölye çalışmasına katılan kursiyerlerin her günün asgari bir sayfalık (Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı) özetini çıkararak Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Koordinatörlüğüne erişim süresi içerisinde göndermesi gerekmektedir. Eğitime erişim süresi içerisinde (eğitim özgünlüğüne göre verilecek süre içerisinde) gönderilmediğinde kursiyer eğitime katılmamış kabul edilecektir. Bu süre toplam atölye çalışmasının %10’unu geçtiğinde devamsızlıktan sertifikasyon sürecine giremeyecektir. Sertifikasyon sürecine girebilmesi için bu dersleri ücretini ödeyerek ve özetlerini göndererek tekrar alması gerekmektedir. Bunun için eğitim koordinatörlüğü ile özel yazışılması gerekmektedir.
 6. Yüz yüze beceri eğitimi gerektiren durumlarda kursiyerler en az bir ay önceden belirlemek kaydı ile yüz yüze eğitim merkezlerine eğitime davet edilecektir. Nereye davet edileceğinin kararı Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Koordinatörlüğü uhdesindedir.
 7. Müfredatı tamamlayan kursiyerlere her etap için sınav yapılacaktır. Sınavların niteliğine göre online veya yüz yüze olabilecektir.
 8. Atölye çalışmasına devam eden, atölyenin niteliğine göre ödev, sınav, özet gönderimi gibi gereklilikleri başarı ile yerine getiren kursiyerlere o müfredatın niteliğine göre katılım belgesi veya uygulama sertifikası verilecektir. Verilecek sertifika bir yanı ile uluslararası bir özellik taşıyor ise; bu durumda uluslararası ilgili kuruluşun sertifika ücretleri ilave olarak talep edilecektir.

 

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR!

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİMLERİ

 Psikoterapi Enstitüsü Uzaktan (Çevrimdışı ve Çevrimiçi) Psikoterapi Eğitimleri Başlıyor!

Uzaktan erişime açılan, ağırlıklı olarak çevrimdışı ve zaman zaman çevrimiçi olan eğitim programlarının listesi aşağıdadır. Bu programlara uzaktan erişim ile devamlılık, denetim, bilgi kazanma, beceri edinme, katılım belgesi hak etme, sınava girme ve sertifikasyon süreçleri her bir eğitim için özgün koşullar içermektedir. Konu ile ilgili özgün koşulları içeren detaylı bilgiler her eğitim duyurusunun içinde ayrıca belirtilecektir.

 

Uzaktan Erişime Açılan Psikoterapi Enstitüsü Psikoterapi Eğitim Programları

 

 

İleride açılması düşünülen uzaktan erişim programları listesi:

 • Bütüncül Psikoterapi Formülasyon Eğitimi (12 Ay, 36 Gün, 288 Saat)
 • Bütüncül Psikoterapi Süpervizyon Eğitimi (12 Ay, 36 Gün, 288 Saat)
 • Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi (3 Ay, 9 gün, 72 Saat)
 • Grup Süpervizyonları
 • Bireysel Süpervizyonlar

 

Dünyanın geçirmiş olduğu pandemi süreci ilişkilerimizi değiştirdiği gibi eğitim anlayışımızı da değiştirmiştir. Teknolojik imkanlar eskiye nazaran inanılmaz gelişmeler kaydetmiş, eğitimlere uzaktan erişim imkanı doğmuştur. Psikoterapi Enstitüsü yaklaşık 40 yıllık deneyimi ve 20 yıllık eğitim alanındaki çalışmalarıyla ülkemizde göz doldurmaktadır. Ulusal ve uluslararası eğitim organizatörlüğü uzun yıllardır başarı ile sürdürülmektedir. Ulusal olarak verilen psikoterapi ile ilgili eğitimler, sempozyumlar ve kongreler dijital arşivde muhafaza edilmektedir. Aynı şekilde Psikoterapi Enstitüsü uluslararası bağlantılarla dünyada önde gelen psikoterapi kurumları ve kuramcıları ile çok yoğun ilişkisel ağ ve iş birliği içinde olmuştur. Ulusal ve uluslararası tüm bu çalışmalarımız 20 yıllık dijital arşivimizde bulunmaktadır. Bugüne kadar bu arşivden Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde yüz yüze eğitimlere katılan ruh sağlığı profesyonelleri yararlanmıştır. Darıca, Beyoğlu ve Ankara merkezlerimizde bulunan eğitim binalarımızda bu hizmetler sürdürülmektedir. Maddi ve manevi koşullar nedeniyle bu hizmetten yararlanmayı istediği halde yararlanamayan çok sayıda ruh sağlığı profesyoneli olduğunu biliyoruz. Özellikle pandemi süreci içerisinde uzaktan eğitimlerin yaygınlaşması, bize ulaşamayan ruh sağlığı profesyonellerinin Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde uzaktan eğitimlerin açılması talebini artırmıştır. Özellikle Anadoluda hizmet veren eğitim merkezlerimize ulaşmaları konusunda maddi ve manevi zorluk yaşayan, çeşitli sorumlulukları olan, ruh sağlığı profesyonelleri bulundukları il ve ilçelerden uzaktan eğitime katılmak istemektedirler.

 

Uzaktan eğitim talebinde bulunan ruh sağlığı profesyonellerinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımızı uzun süredir kurum olarak tartışmaktayız. Psikoterapi Eğitimleri bir ayağıyla teorik bilgi, diğer ayağı ile beceri eğitimleridir. Teorik bilginin uzaktan erişim yoluyla verilebileceğini düşünmekteyiz. Kurum olarak bizi düşünceye sevk eden tek nokta, beceri eğitimlerinin yüz yüze olmadan, uzaktan erişim yoluyla nasıl verileceği konusunu halletmektir. Teknolojik gelişimler ve erişim imkanları, bir kısım beceri eğitimlerinin çevrimiçi olarak yapılabileceğini göstermiştir. Ama bazı eğitimlerin özgün nitelikleri nedeniyle deneyime dayalı olarak yüz yüze gerçekleştirilecek olan eğitimlerde mümkün olabileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle her eğitim sürecinde çevrimdışı konular, çevrimiçi konular ve yüz yüze eğitim kısımları ayrıştırılmaya ve müfredatın bu şekilde yeniden yapılandırılmasına çalışılmaktadır.

 

Öncelikli olarak Psikoterapi Enstitüsü, psikoterapi eğitimlerinin teorik kısımlarının uzaktan erişim yoluyla çevrimdışı ve çevrimiçi süreçler şeklinde başlatılmasının uygun olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de bu eğitimleri başlatma kararı aldık. Bu eğitimlere ulaşmak isteyen, evinden veya iş yerinden bulunduğu yerden bu eğitimlerdeki bilgi ve beceriyi kazanmak isteyen meslektaşlarımıza bu imkanı sağlamış oluyoruz. Psikoterapi Enstitüsünün 20 yıllık eğitim arşivini bu şekilde kademeli bir düzeyde hizmete açmayı planlamaktayız. Hem ulusal düzeyde verdiğimiz eğitimler, hem de uluslararası üstadların özgün atölye çalışmalarıyla sizleri buluşturmayı amaçlamaktayız.

 

Psikoterapi Enstitüsü uzaktan eğitim programına katılım gösteren kursiyerlere teknolojinin bize getirmiş olduğu imkanlardan yararlanarak katıldığı eğitim programının her dersini belirli bir süre boyunca mükerrer defa izleme imkanı sunacağız. Anlayamadığı, kavrayamadığı veya kaçırdığı tüm konuşmaları tekrar tekrar dinleme fırsatı verilecektir. Bu büyük bir zenginliktir. Gerçekten kendini yetiştirmek isteyen, konuların özüne vakıf olmak isteyen ruh sağlığı profesyonelleri için muhteşem bir fırsattır. Bununla ilgili tüm teknik alt yapımız hazırlanmış, eğitime başvuran kursiyerlerimize dijital dosyalar açılarak eğitimleri nasıl takip edecekleri, hangi yol ve yöntemlerle eğitim materyallerine ulaşacakları net şekilde ortaya konmuştur. Eğitime ulaşma ve eğitim materyalleri ile ilgili konuları şu başlıklar altında toparlayabiliriz:

 1. psikoterapi.com, www.psikoterapi.org web sayfalarımızda katılmak istediği uzaktan eğitim programının duyurusuna ulaşması gereklidir. Bu duyuruda eğitimin amacı, hedef kitlesi, kazanımları, süreci, takvimi, ücreti, ödeme seçenekleri, eğitimden vazgeçme ve iptal koşulları, eğitime katılmak için etik değerler ve sözleşme içeriği gibi konular bulunmaktadır.
 2. İlgili web sayfalarından katılacağı eğitime karar veren kursiyer adayları bahsi geçen eğitimin duyurusu içindeki ödeme linkini tıkladığında yayin.psikoterapi.com sayfasına yönlendirilecektir. İster havale yoluyla, ister Ankara, İstanbul ve Darıca’daki merkezlerimizde elden, isterse kredi kartı (tek çekim veya taksitlendirme) yolu ile ödemesini gerçekleştirecektir.
 3. Ödemesi gerçekleşen kursiyerimizin son şekil şartları incelenecek, gerçekten ruh sağlığı profesyoneli olup olmadığı netleştirilecek (tıp doktoru, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı ve psikiyatri hemşiresi) ve ilgili web sayfasında kesin kayıt listesinde ismi yayınlanacaktır. Kesin kaydı yapılan kursiyere bilgilendirme maili gidecektir.
 4. Kesin kayda aktarılan ilgili kursiyer hangi eğitim müfredatına başvurmuşsa onunla ilgili süreç başlatılacaktır. Programlar aylık olarak yapılmakta, ayda üç günlük müfredat aşamalı olarak erişime açılmaktadır. Kesin kayda aktarılan kursiyere bir link gönderilecektir. Bu link içerisinde eğitime katıldığı eğitim müfredatının ilk ayının derslerine çevrimdışı olarak ulaşma imkanı olacaktır. Bu linkler kişiye yönelik mahremiyet içeren ve sadece kişinin kullanımına açık olan linklerdir. Ruh sağlığı profesyoneli olmanın birinci öncelikli şartı, etik değerlere uymak, söz verdiği çerçeveyi kabullenmekten geçmektedir. Psikoterapi Enstitüsü varlığını sürdürebilmesi, Türkiyeye yeni değerler kazandırabilmesi ve daha çok hizmet verebilmesi ancak sizlerin desteği ile mümkündür. Sizlere duyulan güven nedeniyle bu linkler sizlere verilmektedir. Bu güvenin suistimal edilmesi, Psikoterapi Enstitüsünün hizmetlerinin durmasına hatta tamamen engellenmesine neden olabilecek sonuçlar doğurabilir. Bu problemin çıkmaması için bazı tedbirler alınmaktadır. Erişimleriniz IP üzerinden takip edilerek hangi IP’lerden girdiğiniz, tarafımızdan görülebilmektedir. Bu nedenle uzaktan erişim yaptığınızda önceden hangi adreslerden erişim yaptığınızı bize bildirmenizde yarar vardır.
 5. Uzaktan erişim ile eğitime katılan kursiyerlerin her eğitim müfredatının her dersinin asgari bir sayfalık (Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı) özetini çıkararak Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Koordinatörlüğüne erişim süresi içerisinde göndermesi gerekmektedir. Eğitime erişim süresi içerisinde (eğitim özgünlüğüne göre verilecek süre içerisinde) gönderilmediğinde kursiyer eğitime katılmamış kabul edilecektir. Bu süre toplam eğitimin %10’unu geçtiğinde devamsızlıktan kur atlama veya sertifikasyon sürecine giremeyecektir. Kur atlayabilmesi veya sertifikasyon sürecine girebilmesi için bu dersleri ücretini ödeyerek ve özetlerini göndererek tekrar alması gerekmektedir. Bunun için eğitim koordinatörlüğü ile özel yazışılması gerekmektedir.
 6. Yüz yüze beceri eğitimi gerektiren durumlarda kursiyerler en az bir ay önceden belirlemek kaydı ile yüz yüze eğitim merkezlerine eğitime davet edilecektir. Nereye davet edileceğinin kararı Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Koordinatörlüğü uhdesindedir.
 7. Müfredatı tamamlayan kursiyerlere her etap için sınav yapılacaktır. Sınavların niteliğine göre online veya yüz yüze olabilecektir.
 8. Eğitimlere devam eden, ödevlerini yapan ve sınavlarını başarı ile bitiren kursiyerlere o müfredatın uygulama sertifikası verilecektir. Verilecek sertifika bir yanı ile uluslararası bir özellik taşıyor ise; bu durumda uluslararası ilgili kuruluşun sertifika ücretleri ilave olarak talep edilecektir.
 9. Özellikle Bütüncül Psikoterapi Eğitiminde teorik dönemi tamamladıktan sonra yüz yüze eğitim programlarına geçmek isteyen kursiyerlerin durumları Psikoterapi Enstitüsü Fakülte Danışma Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanacaktır.

Telegram Grubu Üyelik Hk.

10.06.2021 tarihi itibariyle ücretsiz etkinliklerimiz yalnızca telegram üyelerimize açık olacaktır. Lütfen aşağıda linkleri bulunan başvuru formu açıklamalarını dikkatlice okuyunuz. Sizin için uygun ise başvuru formunu doldurunuz. 

Psikolog, psikolojik danışman, tıp hekimi, sosyal hizmet uzmanı, psikiyatri hemşiresi, klinik psikog (tezli) başvuru formu için tıklayınız.

Öğrenci (psikoloji, pdr, tıp, sosyal hizmet, psikiyatri hemşireliği ya da tezli klinik psikoloji) ve aile danışmanı başvuru formu için tıklayınız.