Konuya Göre Makalelerimiz

001 Bütüncül Psikoterapiye Giriş

Bütüncül Psikoterapinin Felsefesi ve Değerleri Kenneth R. EVANS – Maria C. GILBERT

Psikoterapide Bütünleşmenin Tarihçesi Kenneth R. EVANS – Maria C. GILBERT

Psikoterapi Sonuç Araştırmaları Bütüncül Modeli Destekliyor Kenneth R. EVANS – Maria C. GILBERT

Gelişimsel-İlişkisel Bir Bütünleşme Modeli Kenneth R. EVANS – Maria C. GILBERT

Bütüncül Psikoterapi Süreci ve Modelin Eleştirisi Kenneth R. EVANS – Maria C. GILBERT

Süpervizyonda Paralel Süreç Kenneth R. EVANS – Maria C. GILBERT

Hücum Terapisi Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

002 İnsanın Biyolojik ve Psikolojik Yapısı

“Şimdi” Problemi Daniel N. STERN

Şu Anın Doğası Daniel N. STERN, 

Şu Anın Zamansal Yapısı Daniel N. STERN

Şu An ve Psikoterapi Daniel N. STERN

Örtük Bilme Daniel N. STERN

Bilinçliliğin Rolü ve Öznelerarası Bilinçlilik Kavramı Daniel N. STERN

Birlikte İlerleme Süreci Daniel N. STERN

Klinik Durumlarda Örtük ve Açık Olanın İç İçe Girmesi Daniel N. STERN

Savunmaların ve Hoşa Gitmeyen Duygulanımın Tanımı Jerome S. BLACKMAN

Savunmaların Tetikleyicileri Jerome S. BLACKMAN

Psikoz & Borderline Kişilik Jerome S. BLACKMAN

Nevrotik Hastalık Jerome S. BLACKMAN

Bilinçli ve Bilinçsiz Savunmalar Jerome S. BLACKMAN

Temel ve Yan Savunmalar Jerome S. BLACKMAN

Psikoseksüel Gelişimin Oral, Anal ve İlk Genital Evrelelerinde Ortaya Çıkan Savunmalar Jerome S. BLACKMAN

Gizlilik Evresi, Ergenlik Dönemi Savunmaları ve Diğerleri Jerome S. BLACKMAN

Hücum Terapisi Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

003 İnsanın Psikoseksüel ve Psikotoplumsal Gelişim Evreleri

Bebeğin Öznel Deneyimini Keşfetmek:  Kendilik Hissinin Merkezi İşlevi Daniel N. STERN

Bebekliğe Dair Perspektifler ve Yaklaşımlar Daniel N. STERN

Ortaya Çıkan Kendilik Hissi Daniel N. STERN

Klinik Açıdan “Gözlemlenen Bebeğe” Bakış Daniel N. STERN

Gelişimsel Geçmişin Yeniden İnşasında Terapötik Sürece Dair Çıkarımlar Daniel N. STERN

“Şimdi” Problemi Daniel N. STERN

Şu Anın Doğası Daniel N. STERN, 

Şu Anın Zamansal Yapısı Daniel N. STERN

Örtük Bilme Daniel N. STERN

Bilinçliliğin Rolü ve Öznelerarası Bilinçlilik Kavramı Daniel N. STERN

Birlikte İlerleme Süreci Daniel N. STERN

Klinik Durumlarda Örtük ve Açık Olanın İç İçe Girmesi Daniel N. STERN

004 Bütüncül Psikoterapi ve Temel Kuramlar

Bütüncül Psikoterapinin Felsefesi ve Değerleri Kenneth R. EVANS – Maria C. GILBERT

Psikoterapide Bütünleşmenin Tarihçesi Kenneth R. EVANS – Maria C. GILBERT

Psikoterapi Sonuç Araştırmaları Bütüncül Modeli Destekliyor Kenneth R. EVANS – Maria C. GILBERT

Gelişimsel-İlişkisel Bir Bütünleşme Modeli Kenneth R. EVANS – Maria C. GILBERT

Bütüncül Psikoterapi Süreci ve Modelin Eleştirisi Kenneth R. EVANS – Maria C. GILBERT

Süpervizyonda Paralel Süreç Kenneth R. EVANS – Maria C. GILBERT

005 Betimleyici Kuram ve DSM IV

Anksiyete Bozukluğu-1 Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Anksiyete Bozukluğu-2 Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Anksiyete Bozukluğu-3 Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Akut Stres Bozukluğu Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Reaktif Psikozlar Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Panik Bozukluk ve Agorafobi Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Özgül Fobi ve Sosyal Fobi Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Obsesif – Kompulsif Bozukluk Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Nevrozlar Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Manik ve Depresyon Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Cinsel Bozukluklar ve Cinsel Kimlik Sorunları Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Homoseksüalitenin Oluşumunda Sosyal Faktörlerin Rolü Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.[3], Prof. Dr. Agabey SULTANOV[1], Doç. Dr. Geray Geraybeyli[2]

Anksiyete Bozukluklarının Klinik Tipleri, Farmako, Psiko ve Kombine Terapiye Cevap Özellikleri Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.[1], Prof. Dr. Nadir İsmayılov[2]

Anksiyete Bozukluklarında Yoğunlaştırılmış Psikoterapi Sürecinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.[1], Prof. Dr. Nadir İsmayılov[2]

006 Davranışçı ve Bilişsel Kuramları

Bilişsel-Gelişimsel Terapide Hipnozun Kullanımı E. Thomas Dowd

Bilişsel Süreçler Frank M. DATTILIO

Beklentiler ve Standartlar Frank M. DATTILIO

Boşanma Frank M. DATTILIO

Farkındalık Frank M. DATTILIO

Kabullen Temelli Teknikler Frank M. DATTILIO

007 Dürtü Çatışma Kuramı

008 Ego Psikolojisi

Disosiyasyonun Tarihi Frank W. PUTNAM

Disosiyasyonun Tanımları ve Tasvirleri Frank W. PUTNAM

Disosiyatif Psikopatoloji İlkeleri Frank W. PUTNAM

Etiyoloji Frank W. PUTNAM

Hastalardan Öykü Dinleme Frank W. PUTNAM

Hastanede Yatan Kronik Hastalar Frank W. PUTNAM

009 Nesne İlişkileri Kuramı

Gelişimsel, Kendilik ve Nesne İlişkileri Yaklaşımı Candace ORCUTT, Ph.D.

Gelişimsel, Kendilik ve  Nesne İlişkileri Kuramı James. F. MASTERSON

010 Masterson’un Terk Edilme Depresyonu Kuramı

Masterson Yaklaşımı: Kavramların Tanımlanması Elinor Greenberg, Ph.D.

Masterson Yaklaşımının Evrimi James F. MASTERSON, Anne R. LIEBERMAN

Bağlanma Teorisi, Nörobiyolojik Beyin Araştırmaları ve Gelişimsel Nesne İlişkileri Kuramının Bütünleştirilmesi James F. MASTERSON, Anne R. LIEBERMAN

Gerçek Kendilik: Klinik Boyut James F. MASTERSON, Anne R. LIEBERMAN

Kendiliğin Kapasiteleri James F. MASTERSON, Anne R. LIEBERMAN

Kendilik ve Ego James F. MASTERSON, Anne R. LIEBERMAN

Borderline Portresi James. F. MASTERSON

Gerçek Kendiliğin Gelişimi James. F. MASTERSON

Gerçek Kendilik Eylemde James. F. MASTERSON

Terk Edilme Korkusu James. F. MASTERSON

Narsisistin Portresi James. F. MASTERSON

Klinik Tablo – Bukalemun James. F. MASTERSON

Klinik Temalar James. F. MASTERSON

Gelişimsel, Kendilik ve  Nesne İlişkileri Kuramı James. F. MASTERSON

Gelişimsel Duraklama Düzeyi James. F. MASTERSON

Narsisistik Kişilik Bozukluğunda Terk Depresyonu James. F. MASTERSON

Karşı Aktarım ve  Yansıtmalı Özdeşim I: Genel Bakış James. F. MASTERSON

Gelişimsel Bir Teori: Bir Ayrılma-Bireyleşme Başarısızlığı James F. MASTERSON

Terk Edilme Duyguları – Mahşerin Altı Atlısı James F. MASTERSON

Ebeveynler – Genel Bir Bakış James F. MASTERSON

Ebeveynler: Düğüm Halindeki Bağ – Yapışma James F. MASTERSON

Terapötik Süreç: Ayakta Tedavi James F. MASTERSON

Ayırıcı Teşhis, Belirtiler ve Çelişkiler: Karşı Aktarım James F. MASTERSON

011 Kendilik Kuramı ve Güdülenme Sitemleri

012 Transaksiyonel Analiz (TA) ve Varoluşçuluk Kuramları

Varolusçuluk Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

013 DSM IV Psikiyatrik Hastalıklar

Anksiyete Bozukluğu-1 Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Anksiyete Bozukluğu-2 Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Anksiyete Bozukluğu-3 Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Akut Stres Bozukluğu Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Reaktif Psikozlar Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Panik Bozukluk ve Agorafobi Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Özgül Fobi ve Sosyal Fobi Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Obsesif – Kompulsif Bozukluk Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Nevrozlar Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Manik ve Depresyon Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Cinsel Bozukluklar ve Cinsel Kimlik Sorunları Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Homoseksüalitenin Oluşumunda Sosyal Faktörlerin Rolü Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.[3], Prof. Dr. Agabey SULTANOV[1], Doç. Dr. Geray Geraybeyli[2]

Anksiyete Bozukluklarının Klinik Tipleri, Farmako, Psiko ve Kombine Terapiye Cevap Özellikleri Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.[1], Prof. Dr. Nadir İsmayılov[2]

Anksiyete Bozukluklarında Yoğunlaştırılmış Psikoterapi Sürecinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.[1], Prof. Dr. Nadir İsmayılov[2]

014 Zihinselleştirme Kuramı

015 Kendilik Bozuklukları ve Nörobiyolojik Kuram

Klinik Modellerin Kaynağı Olarak Disiplinlerarası Araştırma Allan N. SCHORE

Yapım Aşamasında Zihinler: Güvenli Bağlanma,  Kendi Kendini Organize Eden Beyin ve  Gelişim Odaklı Psikanalitik Psikoterapi Allan N. SCHORE

Psikonörobiyolojik Bir Yansıtmalı Özdeşim Modelinin Klinik Etkileri Allan N. SCHORE

Sağ Beyin, Sağ Zihin ve Psikanaliz Allan N. SCHORE

Freud’un Dinamik Bilinçdışının  Nörobiyolojik Tözü Olarak Sağ Beyin Allan N. SCHORE

Değerlendirme Sisteminin Kortekste Deneyime Bağlı Olgunlaşması Allan N. SCHORE

Düzenleyici Sistemin Orbital-Prefrontal Kortekste Deneyime Bağlı Olgunlaşması ve Gelişimsel Psikopatolojinin Temeli Allan N. SCHORE

Bağlanma ve Sağ Beyin Düzenlemesi Allan N. SCHORE

Ebeveyn-Bebek İletişimleri ve Duygusal Gelişimin Nörobiyolojisi Allan N. SCHORE

Doğrusal Olmayan Sağ Beynin Erken Dönem Örgütlenmesi ve Psikiyatrik  Hastalıklara Yatkınlık Geliştirilmesi Allan N. SCHORE

Güvenli Bağlanma İlişkisinin Sağ Beyin Gelişimi, Duygulanım Düzenlemesi ve Bebeğin Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri Allan N. SCHORE

İlişkisel Travmanın Sağ Beynin Gelişimi,  Duygulanım Düzenlemesi ve Bebeklerin  Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri Allan N. SCHORE

Sağ Beyin Düzensizliği: Travmatik Bağlanmanın Temel Mekanizması ve Travma Sonrası Stres Bozukluklarının Psikopatojenezi Allan N. SCHORE

Gelişimsel, Kendilik ve Nesne İlişkileri Yaklaşımı Candace ORCUTT, Ph.D.

Kişilik Bozukluğu Candace ORCUTT, Ph.D.

Kişilik ve Psişik Travma Candace ORCUTT, Ph.D.

Klasik Dinamik Teknikten Sapmadan Kaynaklanan Sorunlar Candace ORCUTT, Ph.D.

Klinik Tekniğe Genel Bakış Candace ORCUTT, Ph.D.

Terapi Basamakları Candace ORCUTT, Ph.D.

Travma ve TSSB Candace ORCUTT, Ph.D.

Bağlanma Teorisi, Nörobiyolojik Beyin Araştırmaları ve Gelişimsel Nesne İlişkileri Kuramının Bütünleştirilmesi James F. MASTERSON, Anne R. LIEBERMAN

Kişilik Bozuklukları Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Mükemmelci Kişilik Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Narsistik Kişilik Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Sınır Kişilik Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

016 İlişkisel Psikoterapi

017 Aktarım Odaklı Psikoterapi

Gelişimin Değişken ve Bilişsel Yönleri John F. CLARKIN, Otto F. KERNBERG, Frank E. YEOMANS

Bir Psikoanalitik Nozoloji Modeli John F. CLARKIN, Otto F. KERNBERG, Frank E. YEOMANS

 Borderline Kişilik Örgütlenmesi John F. CLARKIN, Otto F. KERNBERG, Frank E. YEOMANS

Nevrotik Kişilik Örgütlenmesi John F. CLARKIN, Otto F. KERNBERG, Frank E. YEOMANS

Nefretin Psikopatolojisi: Libidinal Gelişimin Temel Engelleri John F. CLARKIN, Otto F. KERNBERG, Frank E. YEOMANS

Travma, Nefret ve Kışkançlık Arasındaki İlişki John F. CLARKIN, Otto F. KERNBERG, Frank E. YEOMANS

Hızlı Rol Değişimleriyle Beraber Nefret John F. CLARKIN, Otto F. KERNBERG, Frank E. YEOMANS

018 Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi

Kısa Dinamik Psikoterapideki Genel Konular Hanna Levenson, Ph.D.

Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi Modeli : Ana Maddeler ve Amaçlar Hanna Levenson, Ph.D.

Vaka Formülasyonu: Odak Bulma Hanna Levenson, Ph.D.

Seçim Kriterleri ve DMO Yeniden Sahnelenmeleri Hanna Levenson, Ph.D.

Sürecin Kullanılması ve Karşı Aktarımı Açığa Çıkarma Hanna Levenson, Ph.D.

019 Çift ve Aile Terapisi

Bilişsel Süreçler Frank M. DATTILIO

Beklentiler ve Standartlar Frank M. DATTILIO

Boşanma Frank M. DATTILIO

Farkındalık Frank M. DATTILIO

Kabullen Temelli Teknikler Frank M. DATTILIO

020 Grup Terapisi

Grup Psikoterapileri Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

021 Hipnoterapi

Bilişsel-Gelişimsel Terapide Hipnozun Kullanımı E. Thomas Dowd

Tanımlar ve İlk Dönemler Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH

Hipnoz Nedir? Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH

Sigarayı Bırakma Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH

Yeme Bozuklukları ve Obezite Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH

Depresyon Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH

Kaygı Bozuklukları Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH,

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH,

Ağrı Yönetimi, Davranışsal Tıp ve Diş Hekimliği Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH

Sorular ve İhtilaflar Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH

Otohipnoz (Kendi Kendine Hipnoz) Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Kadın Doğum ve Hipnoz Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Hipnozun Yapısı Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Hipnozun Yan Etkileri Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Hipnozun Tarihçesi Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Hipnozun Tabiatı Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Hipnozun Kullanılmaması Gereken Haller Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Hipnoz ve Spor Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Hipnoz ve Sanat Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Hipnoz ve Kötü Alışkanlıklar Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Hipnoz ve Endüstri Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Hipnoz ve Eğitim Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Hipnoz Teknikleri Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Hipnoz Nedir? Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Hipnoz Hastasının Özellikleri Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Diş Hekimliği ve Hipnoz Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Psikiyatrik Problemlerde Hipnozun Pratik Uygulama Alanları Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.[1], Prof. Dr. Nadir V.İSMAYILOV[2]

Psikiyatride Hipnoz İle Genel Tedavi Yaklaşımları ve Prensipleri Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Hipnoz ve Hipnoterapi Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

022 Öznelerarası Alan Psikoterapi Yaklaşımı

Bebeğin Öznel Deneyimini Keşfetmek:  Kendilik Hissinin Merkezi İşlevi Daniel N. STERN

Bebekliğe Dair Perspektifler ve Yaklaşımlar Daniel N. STERN

Ortaya Çıkan Kendilik Hissi Daniel N. STERN

Klinik Açıdan “Gözlemlenen Bebeğe” Bakış Daniel N. STERN

Gelişimsel Geçmişin Yeniden İnşasında Terapötik Sürece Dair Çıkarımlar Daniel N. STERN

023 Birleştirilmiş Psikoterapi

024. Duygu Odaklı Psikoterapi

025 Psikoterapi Sistemleri

026 Kurumsal Yapılarda Bütüncül Psikoterapinin Uygulanması

027 Psikodinamik Yönelimli Destekleyici Terapiyi (PYDT)

028 İnançlar, İslam ve Psikoloji

Genel

Parapsikoloji ve Parapsikolojik Harp – Parapsikolojik Silahlanma Alb. Alexander Hodgson

Parapsikoloji ve Metafiziği Anlamak Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.,

Psikoterapiler Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Psikoterapilerde Drop-Out ve Alternatif Bir Yaklaşımın İki Yıllık Takibinin Değerlendirilmesi Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.[1], Prof. Dr. Nadir V.İSMAYILOV[2]

Haşhaş Alımında Şuurluluk ve Ceza Ehliyeti Durumu Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.[3],Prof. Dr. Agabey Sultanov[1], Uz. Dr. Aras Manuçeri-lalei[2]

Azerbaycan’da Zorunlu Tedaviye Alınmış Psikiyatrik Hastaların Sosyal Adaptasyonunda Aile İçindeki İlişkilerin ÖnemiTahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Azerbaycan Tıbbında Psikiyatri Eğitimi Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.[3], Prof. Dr. Agabey Sultanov[1], Doç. Dr. Geray Geraybeyli[2]

Azerbaycan’da Psikohijyen ve Psikoprafilaksi Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Azerbaycan’da Psikiyatrik Yardımın Tarihçesi ve Yasal Zemini Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Adli Psikiyatride Bilinç Bozuklukları ve Etkileyen Faktörler Tahir ÖZAKKAŞ, M.D.[2], Ph.D., Doç. Dr. Ragıp Hacıyev[1]

Ergenlik Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Babalar ve Oğullar Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Gelenekselden Moderniteye Ruhsal Gelişimimiz Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Kimlik ve Kişilik Oluşumu Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Psikiyatri ve Kültür Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Psikoterapi Nedir? Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Sosyal Mühendislik Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Kendini Heder Eden Kişilik ve Pasif Agresif Kişilik Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Kişilik Oluşumu Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Kendin Olmak Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

Kişilik Bozukluğu

Kişilik Bozukluğu

Candace ORCUTT, Ph.D.

Amerikan Psikiyatri Derneği’nin Tanılayıcı ve İstatistiksel Kılavuz’unda (1994) kişilik kavramı şu şekilde tanımlanmaktadır: “Dış dünya ve kendisi hakkında düşünmenin, dış dünyayı ve kendisini algılamanın, dış dünyayla kendisini ilişkilendirmenin uzun süren örüntüleridir.” Ve kılavuz şu şekilde devam eder:

“Kişilik özellikleri, çok çeşitli kişisel ve sosyal bağlamlarda sergilenen kişiliğin en önemli ifadeleridir. Yalnızca kişilik özellikleri inatçı ve uyumsuz olduğunda ve önemli işlevsel zararlara ya da öznel bir acıya sebep olduklarında bir Kişilik Bozukluğu oluştururlar (sf.770).”

Bu temel tanım, bundan sonraki klinik bölümlerde bahsedilen kişilik bozukluklarının çeşitli alt tiplerini şekillendirir.

Ben sadece, kişilik bozukluğundaki inatçılık ve uyumsuzluğun, bilinçli bir sorgulama olmaksızın, tutumları ve davranışları yöneten duygularla korunmakta olan belli başlı bir inanç sistemine kadar varan “Dış dünya ve kendisi hakkında düşünmenin, dış dünyayı ve kendisini algılamanın, dış dünyayla kendisini ilişkilendirmenin uzun süreli örüntüleri…”ndeki sapmadan dolayı meydana geldiğini vurgulayacağım.

Teknik anlamda, kişilik karakterin evrim geçirmiş hali olsa da “Karakter” ve “kişilik” terimlerini birbirlerinin yerine geçecek şekilde kullanacağım. Çokça tanımlanmış ve araştırılmış olan bu konu üzerinde kapsamlı bir tekrarın gereği yok ancak ben yine de bu konunun geçmişi hakkında genel bir özet yapacağım ve James Masterson’ın teorik ve klinik boyutlarla ilgili gelişimsel, kendilik ve nesne ilişkileri yaklaşımını daha ayrıntılı bir şekilde açıklayacağım.

Dinamik psikoterapinin tarihi, saplanma ve gerileme kavramları arasında –genelde etkileşime dayanan- daima değişen bir ilişki sergilemiştir. Bu ikiliği Freud başlatmıştır ve çalışmaları, psikopatolojide ikisi arasındaki ilişki hakkında gelişen teorileri yansıtmaktadır (Laplanche& Pontalis, 1973, sf.162-163).

Freud’un çalışmasında (1908) saplanma önem kazanmaktadır (sf.45ff). Hastalık belirtilerinden çok davranış özelliklerine ve örüntülerine dayanan nevrozlara sahip çeşitli “karakterler” in tariflerini vermektedir.

Fenichel (1945) saplanma ve gerilemenin tamamlayıcılığını vurgular: “Ergenlik öncesi saplanmalar ne kadar yoğun olursa, sonraki (ruhsal) örgütlenme de o kadar zayıf olur.

Anal döneme saplanan bir birey ancak gönülsüz bir şekilde ilerleyecektir… ve çok hafif bir hayal kırıklığı ya da tehlike halinde yeni ediniminden vazgeçmeye her zaman meyilli olacaktır (sf.160)”. Fenichel’in saplanma ve “kişilik nevrozu”nun önemi üzerindeki artan vurgusu, psikanalitik teorinin odak noktası olarak yönünü kişiliğe doğru çevirmeye devam etmektedir.

Büyük olasılıkla, teorik ilgiyi büyük oranda kişilik örüntülerinin önemine çeviren, “kişilik zırhı” kavramının sahibi Wilhelm Reich’tir (1949). Libidinal model üzerinde çalışmaya devam ediyor olmasına rağmen, savunmalara vurgu yapması, ego psikolojisinin gelişmesiyle odak noktası haline gelen ego saplanmaları kavramını destekler niteliktedir.

Ego psikolojisinin yükselişiyle beraber, libidonun “saplanması”, ego eksikliği, ego sapması, ego bozukluğu ve ego gerilemesi gibi “ego modifikasyonu” biçimlerine öncelikli olarak yer verir (Blanck and Blanck, 1974, sf.92-93). Kişiliğin yapısı tanı koyma sürecinin merkezi haline gelir:

“Tanı koymak, semptom ya da semptomlar yığınıyla değil, semptomları barındıran ego yapısının ön değerlendirmesi ile yapılmalıdır.”(sf.92)

Nesne ilişkileri teorisi ve gelişimsel çalışmalarının çok karmaşık alanlarını her biri (türlü yollarla ve türlü vurgularla), bu oluşumda anne-çocuk ilişkisinin şekillenmesi, bu ilişkinin nasıl şekillendiği, nasıl karşılıklı hale geldiği ve ruh tarafından nasıl içselleştirildiği konularına vurgu yaparak, kişilik ya da karakter örüntüleri üzerinde durmaya devam etmektedirler. Bowlby (1988) bu örüntüleri şöyle tanımlamaktadır:

Yapılan gözlemler gösteriyor ki yaşamlarının ilk yılının sonlarına doğru çocuklar yakın dünyalarına dair önemli bilgiler edinmektedirler ve daha sonraki yıllarda bu bilgiler, kendilik figürü ve anne figürünü de kapsayan içsel etkin figürler şeklinde örgütlenmiş olarak görülmektedir.

Bu figürler sürekli kullanımda olduğu için, düşünceler, duygular ve davranışlar üzerindeki etkileri rutinleşmekte ve çoğunlukla birey bunun farkında olmamaktadır (sf.4). Bu nedenle, kendimizle ve diğerleriyle var olma yöntemimizin örüntüleri yavaş yavaş kişilik bozukluğu patolojisine bakışımızda baskın bir yöntem olmuştur (bu kitabın amacına uygun olarak “kişilik” ve “karakter” terimleri birbirlerinin yerine geçecek şekilde kullanılmaktadır).

Ruhsal Hastalıkların Tanılayıcı ve İstatistiksel Kılavuzu (1994) bu örüntüleri, belki daha çok metaforik olsa da, dinamik bir tutum pahasına hastaya dışarıdan nesnel bir bakış ile betimsel bir şekilde sunmaktadır.

Bu kitapta ben, James Masterson tarafından öne sürülen, dinamik olarak yönlendirilen gelişimsel, kendilik ve nesne ilişkileri ile kişilik bozukluğunun kavramsallaştırılmasını ele alacağım. Bu yaklaşım betimselden ziyade kuramsal bir yaklaşımdır ve benim bu yaklaşıma değer vermemin iki ana sebebi vardır: 1) Daha baskın ve dayanıklı zihin modellerini sentezler; 2) Etkili bir klinik çalışmaya dönüşen teorik bir altyapı sunar.

Devamı için tıklayınız