V. Dr. Leslie S. Greenberg Duyuru

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

DUYGU ODAKLI TERAPİ

Beceri Eğitimi

Dr. Leslie S. Greenberg

3-6 Haziran 2016

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

 

A M A Ç

Bu dört günlük yoğun eğitimde katılımcılara psikoterapide duygularda daha doğrudan çalışmak için gereken becerilerin sağlanması amaçlanmaktadır. Eğitimin odak noktası deneyimsel çalışma olup çekirdek duygusal yapılarda değişimin nasıl yaratılacağını öğrenilecektir.

H E D E F

Katılımcılara kısa dersler, video gösterimleri, canlı modelleme, vaka tartışmaları ve 4 kişilik gruplarda süpervizyonlu rol oynama uygulamaları yoluyla derinlemesine beceri eğitimi verilir.

KATILIM 16 KIŞIYLE SINIRLIDIR.

K A P S A M

Duygu

Duygu Teorisi, Değerlendirme, Değişim İlkeleri

Empati, Doğrulama ve Hislere Odaklanma

İttifak Yaratma ∙ Empatik Uyumlanma ∙ Çağrışım ∙ Tahmin ∙ Odaklanma

Süreç Formülasyonu, İşbirlikçi bir Odak Geliştirme

Altta yatan duygulanımsal/bilişsel sorunların işaretçilerini tespit etme

Çağrışım, Uyarılma ve İrdeleme

Odaklanma ∙ Çağrışım yoluyla Ortaya Çıkarma ∙ İki sandalye diyalogu ve bölmeler

Birincil Uyum Sağlayıcı Duygulara ve Çekirdek Uyum Bozucu Şemalara Erişim

Boş sandalye diyalogu ve bitmemiş işler

Çekirdek Şemaları Yeniden Yapılandırma

Temel ihtiyaçların ortaya çıkışını destekleme ∙ Karşılanmamış ihtiyaçlardan vazgeçme ∙ Pozitif duygusal kaynakları kullanma ∙ Yeni deneyim sağlama

Çağrışım Yöntemlerinde Devam Eden Beceri Eğitimi

Kendi kendini doğrulayan bir duruşu destekleme ∙ Yeni anlatı kurgularını destekleme

Beceri Eğitimi & Uygulamalar

Depresyon ∙ Travma sonrası stres bozukluğu ∙ Bağımlılıklar ∙ Kontrendikasyonlar

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberlilk Mezunları, Sosyal Hizmet Uzmanları ve Psikiyatri Hemşireleri; bu alanlarda lisans ve/ya yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

S Ü R E

4 Gün 09:00-18:00 Toplam 32 saat / Eğitim dili İngilizce olup eşzamanlı çeviri yapılacaktır.

S E R T İ F İ K A S Y O N

İki Beceri Eğitimi Atölye Çalışması ve Süpervizyonun ardından, katılımcılara Duygu Odaklı Terapi Kliniği tarafından Duygu Odaklı Terapist sertifikası verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com 0262 653 66 99 Sevgi Akkoyun

 

K A T I L I M   Ü C R E T İ*

  ÜCRET
KAYIT TARİHİ Dernek Üyeleri Dernek Üyesi Olmayanlar
31 Mart’a kadar 3.000 TL 3.200 TL
1 Nisan – 1 Mayıs 3.500 TL 3.700 TL
2 Mayıs -15 Mayıs 4.000 TL 4.200 TL

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir.

Kesin kayıt yaptırmak ve erken kayıt ücretlerinden yararlanabilmek için Katılım Ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında aşağıdaki hesap numarasına yatırmanız gerekmektedir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

Katılım başvurularının 16 kişiyi geçmesi durumunda, kesin kayıt yaptıranlara öncelik verilir. Ayrıca ek eğitmen getirilerek katılım sınırı 27 kişiye yükseltilebilir.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

 

KATILIM İPTAL KOŞULLARI

31 Mart 2016 tarihine kadar bildirilen iptallerde kayıt ücretinin %50’si iade edilir. Bu tarihten sonra talep edilen kayıt iptallerinde iade yapılmayacaktır. Kayıt iadeleri kongre bitimini takip eden 30 iş günü içinde yapılacaktır. Kayıt iptal talebinizi e-posta ile basvuru@psikoterapi.com adresine yazılı olarak bildiriniz.

 

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285 Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.orgwww.psikoterapi.comwww.psikoterapienstitusu.com

 

Dr. Leslie S. GREENBERG

Leslie Greenberg, Ph.D., Toronto York Üniversitesi’nde tanınmış bir Araştırma Profesörüdür. York Üniversitesi Psikoterapi Araştırma Kliniği Direktörüdür. Terapide duygu odaklı yaklaşımları geliştirmiş, meslektaşlarıyla bu konuda önemli metinler kaleme almıştır. Bu metinler arasında Emotion in Psychotherapy (Psikoterapide Duygu) (1986), Emotionally Focused Therapy for Couples (Çiftler için Duygu Odaklı Terapi) (1988), Facilitating Emotional Change (Duygusal Değişimi Kolaylaştırmak) (1993), Emotion-focused therapy: Coaching clients to work through emotions (Duygu odaklı terapi: Danışanlara duyguları üzerine çalışmayı öğretmek) (2002) ve son dönemde Emotion-focused therapy of depression (Duygu odaklı depresyon terapisi) (2006) ve Emotion-focused couple therapy: The dynamics of emotion , love and power (Duygu odaklı çift terapisi: Duygu, sevgi ve güç dinamikleri). Dr. Greenberg, Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği (SEPI) kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Önceki dönemlerde başkanlığını yaptığı Uluslararası Psikoterapi Araştırmaları Birliği tarafından 2004 yılında Üstün Araştırma Kariyeri ödülüne layık görülmüştür. Yakın zamanda Kanada Psikoloji Derneği Üstün Mesleki Katkı Ödülüne ve Amerikan Psikoloji Derneği Humanist Psikoloji Birliği Carl Rogers Ödülüne layık görülmüştür. Journal of Psychotherapy Integration, Journal of Clinical Psychology, Journal of Constructivist Psychology, Gestalt Review ve the Journal of Marital and Family Therapy gibi çok sayıda psikoterapi yayınının editör kadrosunda yer almaktadır.

V. Dr. Leslie S. Greenberg Program

DUYGU ODAKLI TERAPİ

ATÖLYE ÇALIŞMASI PROGRAMI

3 Haziran

09:00 – 10:30     Duygu ve Terapideki Rolü

Duygu: Teori ve Araştırma

Duygu ve Terapideki Rolü

Duygunun adaptif işlevi

Duygu şemaları ve duygu kaynakları

Duygunun Değerlendirilmesi:

Farklı müdahaleler için değerlendirme

Birincil adaptif & maladaptif duygu

İkincil tepkisel duygu – Aracı duygusallık

10:30 – 11:00     Kahve arası

11:00 – 12:30     Müdahale Çerçevesi

Başlıca Duygusal Değişim Süreçleri

Farkındalık – İfade – Düzenleme – Üzerine düşünme

Duyguyu duyguyla değiştirme

Düzeltici kişilerarası deneyim

Video Gösterimi

12:30 – 14:00     Öğle Yemeği

14:00 – 15:30     Empati ve Hissin Geçerlenmesi

İttifak yaratma – Empatik uyumlanma – Geçerleme

Duygusal irdeleme – Çağrışım – Varsayım

15:30 – 16:00     Kahve arası

16:00 – 17:30       İşbirliği Odağı Geliştirme

4 Haziran

09:00 – 10:30     Çağrışım, Uyarılma ve İrdeleme, Bölüm I

Duygu odaklı müdahale çerçevesi

Bağ kurma-çağrışım,irdeleme–yeniden yapılandırma aşamaları

Yoğunlaştırma – Çağrışım – Canlandırma yöntemleri

Değişim süreçlerinin modelleri

10:30 – 11:00     Kahve arası

11:00 – 12:30     Beceri eğitimi ve süpervizyon

12:30 – 14:00     Öğle Yemeği

14:00 – 15:30     Çağrışım, Uyarılma ve İrdeleme, Bölüm II

Çağrışımla ortaya çıkarma – İki sandalye diyalogu

15:30 – 16:00     Kahve arası

16:00 – 17:30       Beceri eğitimi ve süpervizyon

 

5 Haziran

09:00 – 10:30     Birincil Adaptif Duygulara Erişim &

Temel Maladaptif Şemalar

Birincil Duygulara Erişim

Temel işlevsiz duygu şemalarına erişim

İzin verme, kabul etme ve sahiplenme

Boş sandalye diyalogu

10:30 – 11:00     Kahve arası

11:00 – 12:30     Beceri eğitimi ve süpervizyon

12:30 – 14:00     Öğle Yemeği

14:00 – 15:30     Temel Şemaları Yeniden Yapılandırma

Birincil ihtiyaçların ortaya çıkışını destekleme

Olumlu duygusal kaynakları açma

Yeni erişilen ihtiyaçlar ve duyguları temel maladaptif inançların karşısına getirme

Karşılanmamış ihtiyaçların peşini bırakma

Yeni deneyimler sağlama

15:30 – 16:00     Kahve arası

16:00 – 17:30       Beceri eğitimi ve süpervizyon

 

6 Haziran

09:00 – 10:30     Pekiştirme, Odaklanma ve Kendini Kesintiye Uğratma

Deneyimlemenin ve duygusal uyarılmanın derinliği

Kendini kesintiye uğratma ve kendini koruma

10:30 – 11:00     Kahve arası

11:00 – 12:30     Beceri eğitimi ve süpervizyon

12:30 – 14:00     Öğle Yemeği

14:00 – 15:30     Kişiselleştirilmiş Uygulamalar

Beceri eğitimi ve süpervizyon

15:30 – 16:00     Kahve arası

16:00 – 17:30       Depresyon – Travma sonrası stres bozukluğu –

Bağımlılıklar – Çiftler – Kontrendikasyonlar

 

 

IV. Dr. Leslie S. Greenberg Program

DUYGU ODAKLI TERAPİ

ATÖLYE ÇALIŞMASI PROGRAMI

 

26 Ekim

09:00 – 10:30     Terapi Sürecinin Gözden Geçirilmesi

Duygu Şeması Kavramı

Duygusal Üretkenlik

10:30 – 11:00     Kahve Arası

11:00 – 12:30     Duygusal Değişim Süreçleri

Duyguyu Dönüştürmek

Duygusal İşlemleme Modeli

Video Gösterimi

12:30 – 14:00     Öğle Yemeği

14:00 – 15:30     Depresyonun Tedavisinde Aşamalar

Vaka Formülasyonu

Video Gösterimi

15:30 – 16:00     Kahve Arası

16:00 – 17:30     Empati

Video Gösterimi

Sorular

 

27 Ekim

09:00 – 10:30     Sistematik Çağrışımlarla Ortaya Çıkarma

Modelin Aşamaları

10:30 – 11:00     Kahve Arası

11:00 – 12:30     Vaka Örneği

Video gösterimleri

12:30 – 14:00     Öğle Yemeği

14:00 – 15:30     Terapide Yapılacak İşler

15:30 – 16:00     Kahve Arası

16:00 – 17:30     Tartışma

 

28 Ekim

09:00 – 10:30     Bitmemiş İşlerin Çözümü

10:30 – 11:00     Kahve Arası

11:00 – 12:30     Kendi Kendinin Önünü Kesmenin Çözümlenmesi

12:30 – 14:00     Öğle Yemeği

14:00 – 15:30     Kendi Kendini Yatıştırma

15:30 – 16:00     Kahve Arası

16:00 – 17:30     Terapist Müdahalelerinde İlk ve Geliştirilmiş Biçimler

29 Ekim

09:00 – 10:30     Depresyonun Duygu Odaklı Terapisi

Video gösterimleri

10:30 – 11:00     Kahve Arası

11:00 – 12:30     Anksiyetede Duygusal Süreçler

12:30 – 14:00     Öğle Yemeği

14:00 – 15:30     Duygusal Uyarılma

15:30 – 16:00     Kahve Arası

16:00 – 17:30      Anlatısal Süreçler Modeli ve Kodlama Sistemi

 

IV. Dr. Leslie S. Greenberg Duyuru

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

“DUYGU ODAKLI TERAPİ”

İleri Düzey Beceri Eğitimi

Dr. Leslie S. GREENBERG

26-29 Ekim 2013

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

 

A M A Ç

Bu dört günlük yoğun eğitimde katılımcılara psikoterapide duygularda daha doğrudan çalışmak için gereken becerilerin sağlanması amaçlanmaktadır. Eğitimin odak noktası deneyimsel çalışma olup çekirdek duygusal yapılarda değişimin nasıl yaratılacağını öğrenilecektir.

H E D E F

Katılımcılara kısa dersler, video gösterimleri, canlı modelleme, vaka tartışmaları ve süpervizyonlu kapsamlı rol oynama yoluyla derinlemesine beceri eğitimi verilir.

K A P S A M

Empati ve Duygulanımın Anlık Takibi

Terapi Sürecinde Göstergelerin Tespiti:
Bölme, Bitmemiş İş, Travma, İttifak Kırılmaları

İki Sandalye Diyalogu üzerine İleri Düzey Çalışma

Bitmemiş İşler üzerine İleri Düzey Çalışma

Dağılma ve Çıkmazlarla Başa Çıkma

Duygunun Uyandırılması

Affetme ve İmajinal Yeniden Yapılandırma

Uygulama ve Süpervizyon: Zor danışanlar & süreçler

Belirli Popülasyonlarda & Sorunlarda Uygulamalar

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman ve rehberlik mezunları, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri.

S Ü R E

4 Gün 09:00-18:00 Toplam 24 saat

Eğitim dili İngilizce olup eşzamanlı çeviri yapılacaktır.

S E R T İ F İ K A S Y O N

İki Beceri Eğitimi Atölye Çalışması ve Süpervizyonun ardından, katılımcılara Duygu Odaklı Terapi Kliniği tarafından Duygu Odaklı Terapist sertifikası verilecektir.

K A T I L I M   Ü C R E T İ *

KAYIT TARİHİ ÜCRET
31 Mayıs’a kadar 2.400 TL
1 Haziran – 31 Ağustos 2.600 TL
1 Eylül’den sonra 2.800 TL

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir.

Erken kayıt ücretlerinden yararlanabilmek için Katılım Ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında aşağıdaki hesap numarasına yatırmanız gerekmektedir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

2425 – 0432025

 TR740006400000124250432025

 

KATILIM İPTAL KOŞULLARI

31 Mayıs 2013 tarihine kadar bildirilen iptallerde kayıt ücretinin %50’si iade edilir. Bu tarihten sonra talep edilen kayıt iptallerinde iade yapılmayacaktır. Kayıt iadeleri kongre bitimini takip eden 30 iş günü içinde yapılacaktır. Kayıt iptal talebinizi e-posta ile basvuru@psikoterapi.com adresine yazılı olarak bildiriniz.

 

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

Sevgi Çorabatur

0262 653 66 99

 

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285 Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.orgwww.psikoterapi.comwww.psikoterapienstitusu.com

 

Dr. Leslie S. GREENBERG

Leslie Greenberg, Ph.D., Toronto York Üniversitesi’nde tanınmış bir Araştırma Profesörüdür. York Üniversitesi Psikoterapi Araştırma Kliniği Direktörüdür. Terapide duygu odaklı yaklaşımları geliştirmiş, meslektaşlarıyla bu konuda önemli metinler kaleme almıştır. Bu metinler arasında Emotion in Psychotherapy (Psikoterapide Duygu) (1986), Emotionally Focused Therapy for Couples (Çiftler için Duygu Odaklı Terapi) (1988), Facilitating Emotional Change (Duygusal Değişimi Kolaylaştırmak) (1993), Emotion-focused therapy: Coaching clients to work through emotions (Duygu odaklı terapi: Danışanlara duyguları üzerine çalışmayı öğretmek) (2002) ve son dönemde Emotion-focused therapy of depression (Duygu odaklı depresyon terapisi) (2006) ve Emotion-focused couple therapy: The dynamics of emotion , love and power (Duygu odaklı çift terapisi: Duygu, sevgi ve güç dinamikleri). Dr. Greenberg, Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği (SEPI) kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Önceki dönemlerde başkanlığını yaptığı Uluslararası Psikoterapi Araştırmaları Birliği tarafından 2004 yılında Üstün Araştırma Kariyeri ödülüne layık görülmüştür. Yakın zamanda Kanada Psikoloji Derneği Üstün Mesleki Katkı Ödülüne ve Amerikan Psikoloji Derneği Humanist Psikoloji Birliği Carl Rogers Ödülüne layık görülmüştür. Journal of Psychotherapy Integration, Journal of Clinical Psychology, Journal of Constructivist Psychology, Gestalt Review ve the Journal of Marital and Family Therapy gibi çok sayıda psikoterapi yayınının editör kadrosunda yer almaktadır.

III. Dr. Leslie S. Greenberg Duyuru

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

“DUYGU ODAKLI TERAPİ”

Beceri Eğitimi

Dr. Leslie S. Greenberg

14 – 17 ŞUBAT 2013

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

A M A Ç

Bu dört günlük yoğun eğitimde katılımcılara psikoterapide duygularda daha doğrudan çalışmak için gereken becerilerin sağlanması amaçlanmaktadır. Eğitimin odak noktası deneyimsel çalışma olup çekirdek duygusal yapılarda değişimin nasıl yaratılacağını öğrenilecektir.

H E D E F

Katılımcılara kısa dersler, video gösterimleri, canlı modelleme, vaka tartışmaları ve süpervizyonlu kapsamlı rol oynama uygulamaları yoluyla derinlemesine beceri eğitimi verilir.

K A P S A M

Duygu

Duygu Teorisi, Değerlendirme, Değişim İlkeleri

Empati, Geçerleme ve Hislere Odaklanma

İttifak Yaratma ∙ Empatik Uyumlanma ∙ Çağrışım ∙ Tahmin ∙ Odaklanma

Süreç Formülasyonu, İşbirlikçi bir Odak Geliştirme

Altta yatan duygulanımsal/bilişsel sorunların işaretçilerini tespit etme

Çağrışım, Uyarılma ve İrdeleme

Odaklanma ∙ Çağrışım yoluyla Ortaya Çıkarma ∙ İki sandalye diyalogu ve bölmeler

Birincil Adaptif Duygulara ve Çekirdek Maladaptif Şemalar Erişim

Boş sandalye diyalogu ve bitmemiş işler

Çekirdek Şemaları Yeniden Yapılandırma

Temel ihtiyaçların ortaya çıkışını destekleme ∙ Karşılanmamış ihtiyaçlardan vazgeçme ∙ Pozitif duygusal kaynakları kullanma ∙ Yeni deneyim sağlama

Çağrışım Yöntemlerinde Devam Eden Beceri Eğitimi

Kendi kendini doğrulayan bir duruşu destekleme ∙ Yeni anlatı kurgularını destekleme

Beceri Eğitimi & Uygulamalar

Depresyon ∙ Travma sonrası stres bozukluğu ∙ Bağımlılıklar ∙ Kontrendikasyonlar

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman ve rehberlik mezunları,

sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri.

S Ü R E

4 Gün 09:00-18:00 Toplam 32 saat

Eğitim dili İngilizce olup eşzamanlı çeviri yapılacaktır.

S E R T İ F İ K A S Y O N

İki Beceri Eğitimi Atölye Çalışması ve Süpervizyonun ardından, katılımcılara Duygu Odaklı Terapi Kliniği tarafından Duygu Odaklı Terapist sertifikası verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

Sevgi Çorabatur

0262 653 66 99

K A T I L I M   Ü C R E T İ*

KAYIT TARİHİ ÜCRET
1 Kasım – 31 Aralık arası 2.400 TL
1 Ocak’tan sonra 2.600 TL

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir.

Erken kayıt ücretlerinden yararlanabilmek için Katılım Ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında aşağıdaki hesap numarasına yatırmanız gerekmektedir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

Kesin kayıt tarihinde geçerli olan ücret kredi kartına 10 taksit yapılabilir.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

2425 – 0432025

 TR740006400000124250432025

 

KATILIM İPTAL KOŞULLARI

31 Aralık 2012 tarihine kadar bildirilen iptallerde kayıt ücretinin %50’si iade edilir. Bu tarihten sonra talep edilen kayıt iptallerinde iade yapılmayacaktır.

Kayıt iadeleri kongre bitimini takip eden 30 iş günü içinde yapılacaktır.

Kayıt iptal talebinizi e-posta ile basvuru@psikoterapi.com adresine yazılı olarak bildiriniz.

 

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285 Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.orgwww.psikoterapi.comwww.psikoterapienstitusu.com

 

Dr. Leslie S. GREENBERG

Leslie Greenberg, Ph.D., Toronto York Üniversitesi’nde tanınmış bir Araştırma Profesörüdür. York Üniversitesi Psikoterapi Araştırma Kliniği Direktörüdür. Terapide duygu odaklı yaklaşımları geliştirmiş, meslektaşlarıyla bu konuda önemli metinler kaleme almıştır. Bu metinler arasında Emotion in Psychotherapy (Psikoterapide Duygu) (1986), Emotionally Focused Therapy for Couples (Çiftler için Duygu Odaklı Terapi) (1988), Facilitating Emotional Change (Duygusal Değişimi Kolaylaştırmak) (1993), Emotion-focused therapy: Coaching clients to work through emotions (Duygu odaklı terapi: Danışanlara duyguları üzerine çalışmayı öğretmek) (2002) ve son dönemde Emotion-focused therapy of depression (Duygu odaklı depresyon terapisi) (2006) ve Emotion-focused couple therapy: The dynamics of emotion , love and power (Duygu odaklı çift terapisi: Duygu, sevgi ve güç dinamikleri). Dr. Greenberg, Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği (SEPI) kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Önceki dönemlerde başkanlığını yaptığı Uluslararası Psikoterapi Araştırmaları Birliği tarafından 2004 yılında Üstün Araştırma Kariyeri ödülüne layık görülmüştür. Yakın zamanda Kanada Psikoloji Derneği Üstün Mesleki Katkı Ödülüne ve Amerikan Psikoloji Derneği Humanist Psikoloji Birliği Carl Rogers Ödülüne layık görülmüştür. Journal of Psychotherapy Integration, Journal of Clinical Psychology, Journal of Constructivist Psychology, Gestalt Review ve the Journal of Marital and Family Therapy gibi çok sayıda psikoterapi yayınının editör kadrosunda yer almaktadır.

III. Dr. Leslie S. Greenberg Program

DUYGU ODAKLI TERAPİ

ATÖLYE ÇALIŞMASI PROGRAMI

14 Şubat

09:00 – 10:30     Duygu ve Terapideki Rolü

Duygu: Teori ve Araştırma

Duygu ve Terapideki Rolü

Duygunun adaptif işlevi

Duygu şemaları ve duygu kaynakları

Duygunun Değerlendirilmesi:

Farklı müdahaleler için değerlendirme

Birincil adaptif & maladaptif duygu

İkincil tepkisel duygu – Aracı duygusallık

10:30 – 11:00     Kahve arası

11:00 – 12:30     Müdahale Çerçevesi

Başlıca Duygusal Değişim Süreçleri

Farkındalık – İfade – Düzenleme – Üzerine düşünme

Duyguyu duyguyla değiştirme

Düzeltici kişilerarası deneyim

Video Gösterimi

12:30 – 14:00     Öğle Yemeği

14:00 – 15:30     Empati ve Hissin Geçerlenmesi

İttifak yaratma – Empatik uyumlanma – Geçerleme

Duygusal irdeleme – Çağrışım – Varsayım

15:30 – 16:00     Kahve arası

16:00 – 17:30       İşbirliği Odağı Geliştirme

15 Şubat

09:00 – 10:30     Çağrışım, Uyarılma ve İrdeleme, Bölüm I

Duygu odaklı müdahale çerçevesi

Bağ kurma-çağrışım,irdeleme–yeniden yapılandırma aşamaları

Yoğunlaştırma – Çağrışım – Canlandırma yöntemleri

Değişim süreçlerinin modelleri

10:30 – 11:00     Kahve arası

11:00 – 12:30     Beceri eğitimi ve süpervizyon

12:30 – 14:00     Öğle Yemeği

14:00 – 15:30     Çağrışım, Uyarılma ve İrdeleme, Bölüm II

Çağrışımla ortaya çıkarma – İki sandalye diyalogu

15:30 – 16:00     Kahve arası

16:00 – 17:30       Beceri eğitimi ve süpervizyon

16 Şubat

09:00 – 10:30     Birincil Adaptif Duygulara Erişim &

Temel Maladaptif Şemalar

Birincil Duygulara Erişim

Temel işlevsiz duygu şemalarına erişim

İzin verme, kabul etme ve sahiplenme

Boş sandalye diyalogu

10:30 – 11:00     Kahve arası

11:00 – 12:30     Beceri eğitimi ve süpervizyon

12:30 – 14:00     Öğle Yemeği

14:00 – 15:30     Temel Şemaları Yeniden Yapılandırma

Birincil ihtiyaçların ortaya çıkışını destekleme

Olumlu duygusal kaynakları açma

Yeni erişilen ihtiyaçlar ve duyguları temel maladaptif inançların karşısına getirme

Karşılanmamış ihtiyaçların peşini bırakma

Yeni deneyimler sağlama

15:30 – 16:00     Kahve arası

16:00 – 17:30       Beceri eğitimi ve süpervizyon

17 Şubat

09:00 – 10:30     Pekiştirme, Odaklanma ve Kendini Kesintiye Uğratma

Deneyimlemenin ve duygusal uyarılmanın derinliği

Kendini kesintiye uğratma ve kendini koruma

10:30 – 11:00     Kahve arası

11:00 – 12:30     Beceri eğitimi ve süpervizyon

12:30 – 14:00     Öğle Yemeği

14:00 – 15:30     Kişiselleştirilmiş Uygulamalar

Beceri eğitimi ve süpervizyon

15:30 – 16:00     Kahve arası

16:00 – 17:30       Depresyon – Travma sonrası stres bozukluğu –

Bağımlılıklar – Çiftler – Kontrendikasyonlar

 

II. Dr. Leslie S. Greenberg Program

DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ

ATÖLYE ÇALIŞMASI PROGRAMI

 

29 Kasım

09:00 – 10:30    DOT-Ç Temel Varsayımlarının Gözden Geçirilmesi

Belli Duygularla Çalışmak: Utanç, Korku ve Öfke

10:30 – 11:00    Kahve Arası

11:00 – 12:30    DOT Adımları

Video gösterimleri

Vaka Konsültasyonu

Tartışma

12:30 – 14:00    Öğle Yemeği

14:00 – 15:30    Beceri eğitimi ve uygulama

15:30 – 16:00    Kahve Arası

16:00 – 17:30    Tartışma

 

30 Kasım

09:00 – 10:30     Kimlikle Çalışmak

Etki Döngüleri

10:30 – 11:00    Kahve Arası

11:00 – 12:30     Tanımlama/erteleme

Hakimiyet/Teslimiyet

Video gösterimleri

12:30 – 14:00    Öğle Yemeği

14:00 – 15:30    Beceri eğitimi ve uygulama

15:30 – 16:00    Kahve Arası

16:00 – 17:30    Tartışma

 

1 Aralık

09:00 – 10:30    Çiftler Bağlamında Görevlerle Çalışmak:

Kırılganlık ve Sorunlu Tepkiler

Video gösterimleri

10:30 – 11:00    Kahve Arası

11:00 – 12:30    Beceri eğitimi ve uygulama

Tartışma
12:30 – 14:00    Öğle Yemeği
14:00 – 15:30    Duyguya erişim becerileri
Değişimi Pekiştirme ve Bütünleştirme
Nüksetmeyi Öngörme ve Destek Seansları
15:30 – 16:00    Kahve Arası
16:00 – 17:30    Video gösterimleri Beceri eğitimi ve uygulama Tartışma

2 Aralık

09:00 – 10:30    Duygusal İncinmeler ve Affetme Video gösterimleri
10:30 – 11:00    Kahve Arası
11:00 – 12:30    Beceri eğitimi ve uygulama Tartışma
12:30 – 14:00    Öğle Yemeği
14:00 – 15:30    Spesifik popülasyonlar: İhanet ve incinme Beceri eğitimi ve uygulama
15:30 – 16:00    Kahve Arası
16:00 – 17:30    Spesifik popülasyonlar: Depresyon ve travma Video gösterimleri Beceri eğitimi ve uygulama

 

II. Dr. Leslie S. Greenberg Duyuru

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

“DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ”

Duygu, Sevgi ve Güç Dinamikleri

İleri Beceri Eğitimi

Dr. Leslie S. Greenberg

29 KASIM – 2 ARALIK 2012

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

 

A M A Ç

Ruh sağlığı alanında psikoterapist olarak çalışan uzmanlara, duygulanımın doğası ve evlilikte yaşanan sıkıntılardaki rolü, bağlanma ve kimlik konuları, etkileşimleri yeniden yapılandırma, yatışma ve affetme üzerine teorik ve metodolojik yaklaşımların klinik uygulama örnekleri yoluyla paylaşılması.

H E D E F

Bu atölye çalışması ile katılımcıları şu konularda bilgi ve beceri edinmesi amaçlanmaktadır:

Duyguların bağlanma ve kimlikteki rolü bağlamında evlilik sıkıntıları olgusunu anlamak

Bağlanma ve kimlik odaklı birincil duygular ile ikincil duygusal tepkileri ayırt etmeyi öğrenmek

Çiftlerin sorunlarını etkileşimsel bir döngü olarak dışsallaştırmasına yardım edecek müdahaleleri tanımlamak, sorunlu duygulanım durumlarını dönüştürerek daha samimi durumlara ulaşmak

Eşler arasında daha güvenli ve onaylayıcı bir duygusal bağın gelişmesini sağlamak

Kendini ve ötekini yatıştırma zamanlamasını tespit etmek

Affetmenin unsurlarını öğrenmek

K A P S A M

Beceri eğitimi aşağıdaki konular çerçevesinde gruplara ayrılmış drama ve rol-play uygulamaları, video gösterimleri, vaka sunumları ve rehberli grup süpervizyonu şeklinde gerçekleştirilerek aşağıdaki konular üzerinde deneyim ve beceri kazanılması esas alınacaktır:

Utanç, korku, öfke duyguları

Kendi kendini yatıştırma ve duygulanım düzenlemesi üzerine video gösterimleri

Savunmasız hissetme ve sorunlu tepkiler

Değişimi ve entegrasyonu pekiştirme

Spesifik popülasyonlarla çalışma: Aldatma ve incinme

Duyguya erişim becerileri

Spesifik popülasyonlarla çalışma: Depresyon ve travma

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman ve rehberlik mezunları,

sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri.

S Ü R E

4 Gün 09:00-18:00

Toplam 32 saat

Eğitim dili İngilizce olup eşzamanlı çeviri yapılacaktır.

S E R T İ F İ K A S Y O N

İki Beceri Eğitimi Atölye Çalışması ve Süpervizyonun ardından, katılımcılara Duygu Odaklı Terapi Kliniği tarafından Duygu Odaklı Çift Terapisti sertifikası verilecektir.

K A T I L I M   Ü C R E T İ*

2.600 TL + KDV

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir.

Erken kayıt ücretlerinden yararlanabilmek için Katılım Ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında aşağıdaki hesap numarasına yatırmanız gerekmektedir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi 2425 – 0432025

 TR740006400000124250432025

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

Sevgi Çorabatur

0262 653 66 99

KATILIM İPTAL KOŞULLARI

30 Ekim 2012 tarihine kadar bildirilen iptallerde kayıt ücretinin %50’si iade edilir. Bu tarihten sonra talep edilen kayıt iptallerinde iade yapılmayacaktır.

Kayıt iadeleri kongre bitimini takip eden 30 iş günü içinde yapılacaktır.

Kayıt iptal talebinizi e-posta ile basvuru@psikoterapi.com adresine yazılı olarak bildiriniz.

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285 Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.orgwww.psikoterapi.comwww.psikoterapienstitusu.com

 

Dr. Leslie S. GREENBERG

Leslie Greenberg, Ph.D., Toronto York Üniversitesi’nde tanınmış bir Araştırma Profesörüdür. York Üniversitesi Psikoterapi Araştırma Kliniği Direktörüdür. Terapide duygu odaklı yaklaşımları geliştirmiş, meslektaşlarıyla bu konuda önemli metinler kaleme almıştır. Bu metinler arasında Emotion in Psychotherapy (Psikoterapide Duygu) (1986), Emotionally Focused Therapy for Couples (Çiftler için Duygu Odaklı Terapi) (1988), Facilitating Emotional Change (Duygusal Değişimi Kolaylaştırmak) (1993), Emotion-focused therapy: Coaching clients to work through emotions (Duygu odaklı terapi: Danışanlara duyguları üzerine çalışmayı öğretmek) (2002) ve son dönemde Emotion-focused therapy of depression (Duygu odaklı depresyon terapisi) (2006) ve Emotion-focused couple therapy: The dynamics of emotion , love and power (Duygu odaklı çift terapisi: Duygu, sevgi ve güç dinamikleri). Dr. Greenberg, Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği (SEPI) kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Önceki dönemlerde başkanlığını yaptığı Uluslararası Psikoterapi Araştırmaları Birliği tarafından 2004 yılında Üstün Araştırma Kariyeri ödülüne layık görülmüştür. Yakın zamanda Kanada Psikoloji Derneği Üstün Mesleki Katkı Ödülüne ve Amerikan Psikoloji Derneği Humanist Psikoloji Birliği Carl Rogers Ödülüne layık görülmüştür. Journal of Psychotherapy Integration, Journal of Clinical Psychology, Journal of Constructivist Psychology, Gestalt Review ve the Journal of Marital and Family Therapy gibi çok sayıda psikoterapi yayınının editör kadrosunda yer almaktadır.

I. Dr. Leslie S. Greenberg Program

DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ

ATÖLYE ÇALIŞMASI PROGRAMI

5 Şubat

09:00 – 10:30     Giriş:

Duygu Odaklı Çift Terapisi: Teori ve araştırma

Duygulanımın doğası ve evlilikte yaşanan sıkıntılardaki rolü

Temel bir güdü olarak duygulanım düzenlemesi

Bağlanma ve Kimlik

10:30 – 11:00     Kahve Arası

11:00 – 12:30     DOT adımları:

Sorunların tespiti

İttifak kurma

Döngüleri değerlendirme: Takip etme / uzaklaşma. Hakimiyet/teslimiyet

Video gösterimi

Bağlanma ve kimlikle ilişkili birincil hislere ulaşmak

Video gösterimi

13:30 – 15:00     Öğle Yemeği

15:00 – 16:30     DOT adımları devam

Etkileşimleri yeniden yapılandırma

Kabul

Kendi kendini yatıştırma

Yumuşama

Video Gösterimi

16:30 – 17:00     Kahve Arası

17:00 – 18:30       Affetme ve salıverme

Video Gösterimi

Sorular

Tartışma

6 Şubat

09:00 – 10:30     Çiftler yaklaşımına genel bakış

Video gösterimleri

10:30 – 11:00     Kahve Arası

11:00 – 12:30     İlk seanslar: İttifak kurulması ve temel meselelerin tespiti

Video gösterimleri

13:30 – 15:00     Öğle Yemeği

15:00 – 16:30     Beceri eğitimi ve empatik katılma uygulamaları

Kendi çifti üzerinde çalışma

16:30 – 17:00     Kahve Arası

17:00 – 18:30     Tartışma

7 Şubat

09:00 – 10:30     Maladaptif döngülerin tespiti

Bağlanmayla ilişkili döngüler

10:30 – 11:00     Kahve Arası

11:00 – 12:30     Video gösterimleri,

Beceri eğitimi ve uygulama

13:30 – 15:00     Öğle Yemeği

15:00 – 16:30     Kimlik ve hakimiyetle ilişkili döngüler

Altta yatan kimlikle ilişkili duygulara erişim

16:30 – 17:00     Kahve Arası

17:00 – 18:30     Beceri eğitimi ve uygulama

Tartışma

8 Şubat

09:00 – 10:30     Altta yatan duygulara erişim

Video gösterimleri

10:30 – 11:00     Kahve Arası

11:00 – 12:30     Beceri eğitimi ve uygulama

                            Tartışma

13:30 – 15:00     Öğle Yemeği

15:00 – 16:30     Etkileşimi ve bağı yeniden yapılandırma

Video gösterimleri

16:30 – 17:00     Kahve Arası

17:00 – 18:30     Beceri eğitimi ve uygulama

Tartışma 

9 Şubat

09:00 – 10:30     Kültür ve Duygu
Kendi kendini yatıştırma
10:30 – 11:00     Kahve Arası
11:00 – 12:30     Video gösterimleri,
Beceri eğitimi ve uygulama
13:30 – 15:00     Öğle Yemeği
15:00 – 16:30     Beceri eğitimi ve uygulama
Tıkanıklıklarla Başa Çıkma
16:30 – 17:00     Kahve Arası
17:00 – 18:30     Video gösterimleri
Beceri eğitimi ve uygulama

I. Dr. Leslie S. Greenberg Duyuru

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

“DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ”

Duygu, Sevgi ve Güç Dinamikleri

İleri Beceri Eğitimi

Dr. Leslie S. Greenberg

29 KASIM – 2 ARALIK 2012

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

A M A Ç

Ruh sağlığı alanında psikoterapist olarak çalışan uzmanlara, duygulanımın doğası ve evlilikte yaşanan sıkıntılardaki rolü, bağlanma ve kimlik konuları, etkileşimleri yeniden yapılandırma, yatışma ve affetme üzerine teorik ve metodolojiik yaklaşımların klinik uygulama örnekleri yoluyla paylaşılması.

H E D E F

Bu atölye çalışması ile katılımcıları şu konularda bilgi ve beceri edinmesi amaçlanmaktadır:

∞ Duyguların bağlanma ve kimlikteki rolü bağlamında evlilik sıkıntıları olgusunu anlamak

∞ Uyumsal bağlanma ve kimlik odaklı birincil duygular ile ikincil olumsuz duygusal tepkileri ayırt etmeyi öğrenmek

∞ Çiftlerin sorunlarını olumsuz bir etkileşimsel döngü olarak dışsallaştırmasına yardım edecek belirli müdahaleleri tanımlamak, sorunlu duygulanım durumlarını dönüştürerek daha samimi durumlara ulaşmak

∞ Eşler arasında daha güvenli ve onaylayıcı bir duygusal bağın gelişmesini sağlamak

∞ Kendini ve ötekini yatıştırma zamanlamasını tespit etmek

∞ Affetmenin unsurlarını öğrenmek

K A P S A M

Atölye çalışması 4 günlük Beceri Eğitiminden oluşmaktadır. Beceri eğitimi gruplar halinde drama ve rol-play uygulamaları, video gösterimleri, vaka sunumları ve rehberli grup süpervizyonu şeklinde gerçekleştirilerek deneyim ve beceri kazanılması esas alınacaktır.

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman ve rehberlik mezunları,

sosyal hizmet uzmanları.

S Ü R E

4 Gün

09:00-18:00

Toplam 32 saat

K A T I L I M   Ü C R E T İ*

 

KAYIT TARİHİ ÜCRET
31 Ağustos’a kadar 2.000 TL
1 Eylül – 31 Ekim arası 2.400 TL
1 Kasim’dan sonra 2.600 TL

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir.

Erken kayıt ücretlerinden yararlanabilmek için Katılım Ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında aşağıdaki hesap numarasına yatırmanız gerekmektedir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

 

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

 

S E R T İ F İ K A S Y O N

Dört günlük Beceri Eğitimini takiben ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek ikinci Beceri Eğitimi Atölye Çalışması ve Süpervizyonun ardından, katılımcılara Duygu Odaklı Terapi Kliniği tarafından Duygu Odaklı Çift Terapisti sertifikası verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:
basvuru@psikoterapi.com
Sevgi Çorabatur
0262 653 66 99

 

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Bayramoğlu Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285
Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699
www.psikoterapi.org
www.psikoterapi.com
www.psikoterapienstitusu.com

 

Dr. Leslie S. GREENBERG

Leslie Greenberg, Ph.D., Toronto York Üniversitesi’nde tanınmış bir Araştırma Profesörüdür. York Üniversitesi Psikoterapi Araştırma Kliniği Direktörüdür. Terapide duygu odaklı yaklaşımları geliştirmiş, meslektaşlarıyla bu konuda önemli metinler kaleme almıştır. Bu metinler arasında Emotion in Psychotherapy (Psikoterapide Duygu) (1986), Emotionally Focused Therapy for Couples (Çiftler için Duygu Odaklı Terapi) (1988), Facilitating Emotional Change (Duygusal Değişimi Kolaylaştırmak) (1993), Emotion-focused therapy: Coaching clients to work through emotions (Duygu odaklı terapi: Danışanlara duyguları üzerine çalışmayı öğretmek) (2002) ve son dönemde Emotion-focused therapy of depression (Duygu odaklı depresyon terapisi) (2006) ve Emotion-focused couple therapy: The dynamics of emotion , love and power (Duygu odaklı çift terapisi: Duygu, sevgi ve güç dinamikleri).

Dr. Greenberg, Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği (SEPI) kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Önceki dönemlerde başkanlığını yaptığı Uluslararası Psikoterapi Araştırmaları Birliği tarafından 2004 yılında Üstün Araştırma Kariyeri ödülüne layık görülmüştür. Yakın zamanda Kanada Psikoloji Derneği Üstün Mesleki Katkı Ödülüne ve Amerikan Psikoloji Derneği Humanist Psikoloji Birliği Carl Rogers Ödülüne layık görülmüştür. Journal of Psychotherapy Integration, Journal of Clinical Psychology, Journal of Constructivist Psychology, Gestalt Review ve the Journal of Marital and Family Therapy gibi çok sayıda psikoterapi yayınının editör kadrosunda yer almaktadır.