Joseph D. Lichtenberg Program

Erken Dönemde Yaşanan Deneyimden Ortaya Çıkan On İki Kapasitenin Uyum Sağlamaya ve Terapötik Eylemin Başarısına Etkisi

İrdeleyici terapiyi yapan kişinin uyum sağlama kapasiteleri yeterince gelişmiş olması irdeleyici terapiyi kolaylaştırır. Bu kapasiteler gelişmemiş veya uyum bozucu olduğu ölçüde tedaviyi tehlikeye sokar ve terapötik araştırmanın odak noktası haline gelmesi gerekir.

Aşağıdaki 12 nitelik ve kapasite yaşamın ilk yılında oluşur ve hem günlük yaşamda hem tedavide güvenlik, etkinlik ve esenlik hissine katkıda bulunur.

 1. Olumlu ve olumsuz duygusal deneyimlerin etkinleşme eşiğini dengeleme
 2. İlişki ve uğraşlardaki kırılmaların onarılacağına ve daha uygun bir bağlamın yeniden sağlanacağına dair açık ve örtük güven hissine sahip olma
 3. Olumlayıcı atıflara dayanarak kişinin kendisinin ve başkalarının olumlu bir kimliği olduğu hissini duyması
 4. Kişinin kendine özel, sahici niteliklerinin, kapasitelerinin ve hassasiyetlerinin bilindiğini ve bütünüyle tanındığını hissetmesi
 5. Kişinin kendisinin ve başkalarının tepkilerini tahmin edebilmesi
 6. Anlatı oluşturma ve paylaşma
 7. Sosyal normları öğrenme, anlama ve içselleştirme
 8. Yaşanmış deneyimin canlandırıldığı anları paylaşma
 9. Başkalarıyla oynayabilme, yalnızken oynayabilme ve bir başkasının varlığına dair hissi uyandırabilme, oyunbazlık ruhunu yaratabilme
 10. Fiziksel dokunma ve sonrasında metaforik dokunma üzerinden ötekini ve kendini deneyimleme
 11. Ruhsal ve etkileşimsel işbirliği içinde hareket etmeyi öğrenme
 12. Şaşkınlık, huşu ve hayranlık anlarının yüksek duygulanımını deneyimleme

Joseph Lichtenberg, MD

Yedi Güdülenme Sistemi

 1. Fizyolojik Gereksinimlerin Psişik Düzenlenmesi
 2. Bireylerle Bağlanma Yakınlığı
 3. Gruplarla İlişkilenme Yakınlığı
 4. Keşfetme ve Tercihleri Ortaya Koyma (oyunda ve işte etkinlik ve yetkinlik arayışı)
 5. Bakım Verme
 6. Zıtlaşma ve/ya Geri Çekilme yoluyla Kaçınma
 7. Duyusal Haz ve Cinsel Heyecan

Joseph Lichtenberg, MD

İrdeleyici Psikoterapilerde Klinik Ortamın Rehber İlkeleri

 1. Dostça, güvenilir bir çerçeve ve güvenlik hissi veren bir hava oluşturacak ayarlamalar –

Klinik otorite ile işbirliği anlaşması arasında denge bulma

 1. Empatik algının sistematik olarak uygulanması –

Hastanın zihin durumuna ve bakış açısına dair bilgiden hareketle hastanın güdülenmesinin ve bu güdülenmenin kökenlerinin irdeleneceği bir alan açmak

 1. Belirli duygulanımları ayırt ederek danışanın deneyimini anlamak & duygulanım deneyimini ayırt ederek danışanın güdülenmesini anlamak –

Duygulanım deneyimini takip ederek, ortaya çıkan sonuçtan bağımsız olarak hastanın sahici niyet ve hedeflerini ayırt etmek

 1. Mesaj mesajın içindedir –

Söylenen şeyin bütününü –nüanslarını ve tonlamalarını, el kol hareketlerini ve yüz ifadelerini– kullanarak, bütünüyle irdelendiğinde kavrayışı ve güvenlik hissini derinleştirecek bir anlatı oluşturmak

 1. Hikayenin içini doldurmak –

Ne, nerede, ne zaman, nasıl öğelerini içeren hikayelerden oluşan duygulanımsal bir klinik anlatı inşa ederek “niçin” öğesini çıkarsamak

 1. Atıfları yüklenmek –

Terapistin ve hastanın kendilerine ve bir başkasıyla birlikteykenki hallerine dair örtük ve açık anlatıları nasıl oluşturduğunu, sürdürdüğünü ve değiştirdiğini irdelemek – aktarım ve karşı aktarımı yönetmeye yeni bir bakış

 1. Kendiliğin ve ötekiyle-birlikte-kendiliğin etkileşimsel şemalarını canlı bir şekilde resmeden model sahnelerin birlikte yapılandırılması –

Niyet/anlam yüklü rüyaları, dinamik olayları, anıları, etkileşimleri, canlandırmaları resmeden sahnelerin tanınması ve birlikte irdelenmesi

 1. Kaçınma güdüleri (direnç, gönülsüzlük, savunmacılık) diğer bütün mesajlar gibi irdelenmesi gereken iletişimsel mesajlardır –

Savunmaların yorumlanması artık öncelik olarak görülmez, “hoşuma gitmiyor” ve “istemiyorum”un bilinçli veya bilinçdışı dışavurumu olarak görülür

 1. Terapistin terapi sürecini ilerletmek için müdahalede bulunabileceği üç perspektif – Müdahaleleri
  1. hastanın bakış açısından dile getirmek – hastanın perspektifi üzerine düşünme
  2. terapistin bakış açısından dile getirmek
  3. “disiplinli kendiliğinden katılım” yoluyla dile getirmek, yani üzerine düşünmeden
 2. Müdahalelerimizden ve hastanın yanıtlarından oluşan sekansları takip ederek müdahalelerin etkisini değerlendirmek –

Bir müdahalenin arkasından neyin geldiğini takip etmek – hemfikir olma, iletişimin artması, fikir ayrılığı veya geri çekilme terapiste müdahalenin etkisine dair bilgi verir.

 

Joseph D. Lichtenberg Duyuru

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

GÜDÜLENME SİSTEMLERİ VE ÖZNELERARASILIK

Dr. Joseph D. Lichtenberg

17-19 Mayıs 2019

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

A M A Ç ve K A P S A M

Güdülenme sistemleri kuramının pratik uygulamalarının vaka çalışmaları üzerinden incelenmesi; öznelerarasılık, bağlanma kuramı, bebek araştırmaları ve nörobilim kavşağındaki son gelişmelerin kuramsal ve pratik açıdan tartışılması.

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberlilk Mezunları, Sosyal Hizmet Uzmanları ve Psikiyatri Hemşireleri; bu alanlarda lisans ve/ya yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

S Ü R E

3 gün

09:00-18:00

 

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

0262 653 66 99

Kayıt için, www.psikoterapi.com sitesinden başvuru formu nu doldurup göndermeniz rica olunur. Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır. Katılımcı Listesi için tıklayınız.

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Bayramoğlu Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com

K A T I L I M   Ü C R E T İ

Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve Hipnoz Derneği Üyeleri – 1500 TL

Dernek Üyesi Olmayanlar – 1800 TL

Kaydınızın sisteme alınabilmesi için 162 TL olan Ön Kayıt Ücretini ödemeniz gerekmektedir.

15 gün öncesi yapılacak kayıt iptallerinde ÖN KAYIT ÜCRETİ iade edilecektir.

Kredi Kartı ile Ön Kayıt Ücretini ödemek için tıklayınız.

Ücretin tamamını aşağıdaki link üzerinden kredi kartı ile ödeyebilir veya aşağıda belirtilen hesap numaramıza yatırabilirsiniz.

Dernek Üyesi Olanlar için Kredi Kartı ile Ödeme

Dernek Üyesi Olmayanlar için Kredi Kartı ile Ödeme

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahildir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

Dr. Joseph Lichtenberg

Güdülenme kuramının yaratıcısı ünlü klinisyen ve akademisyen Dr. Joseph Lichtenberg, uzun yıllardır
Kendilik Psikolojisi alanının liderlerinden biri olagelmiştir. Bebek araştırmalarının psikanalizde genel kabul görmesine katkıda bulunan önemli isimlerdendir. Çağdaş Psikoterapi ve Psikanaliz Enstitüsü’nün kurucusu, Psychoanalytic Inquiry dergisinin baş editörüdür. Washington Psikanaliz Merkezi’nin yaşamboyu üyesidir. Psikanalitik Öznellik Çalışmaları Enstitüsü’nde süpervizyon vermektedir. Routledge Psychoanalytic Inquiry kitap dizisinin baş editörüdür. Psikosomatik hastalıklar, psikanalitik kuram, bağlanma kuramı ve araştırmaları, edebiyat ve yaratıcılık, bebek araştırmaları, güdülenme, psikanalitik teknik konularında çok sayıda makalesi ve kitabı bulunmaktadır.