Arthur FREEMAN Duyuru

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Dr. Arthur FREEMAN

20-22 Eylül 2013

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

A M A Ç

Ruh sağlığı uzmanlarıyla Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi uygulamalarına ilişkin teorik ve metodolojik bilgilerin paylaşılması, video gösterimleri ve vaka süpervizyonları yoluyla Bilişsel Davranışçı Terapinin kuramsal temelinin ve uygulama becerilerinin pekiştirilmesi.

 

K A P S A M

*** Anksiyete Bozukluklarında BDT Tekniklerinin Uygulanması

*** Panik Bozukluk, Agorafobi, Özgül Fobi, Sosyal Fobi, Obsessif-Kompulsif Bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Akut Stres Bozukluğu, Yaygın Anksiyete Bozukluğu

*** Veri Toplama, Vaka Kavramsallaştırma, Tedaviyi Planlama, Tedavinin Uygulanması, Tedavinin Değerlendirilmesi, Nüksetmenin Önlenmesi

*** Anksiyete Bozukluklarında Stres Azaltma, Bireysel Terapi, Rahatlama Teknikleri

*** Biyofeedback Ekipmanı ile Örnek Gösterim

*** Genel Uyarılma Bozuklukları ve Kişilik Bozukluklarında Anksiyete Semptomları

*** Madde Kullanımı ve Anksiyete Ilişkisi

*** Sosyal Anksiyete, Sosyal Fobi ve Asperberger Sendromu arasındaki Farklılıklar

 

*** Çocuklarda Anksiyete Tedavisi

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman ve rehberlik mezunları, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri.

S Ü R E

3 Gün

09:00-18:00 Toplam 18 saat

Eğitim dili İngilizce olup eşzamanlı çeviri yapılacaktır.

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım sertifikası verilecektir.

 

K A T I L I M   Ü C R E T İ *

KAYIT TARİHİ ÜCRET
1 Haziran – 31 Ağustos 1.000 TL
1 Eylül’den sonra 1.100 TL

 

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir. Erken kayıt ücretlerinden yararlanabilmek için Katılım Ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında aşağıdaki hesap numarasına yatırmanız gerekmektedir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

Sevgi Çorabatur

0262 653 66 99

KATILIM İPTAL KOŞULLARI

31 Mayıs 2013 tarihine kadar bildirilen iptallerde kayıt ücretinin %50’si iade edilir. Bu tarihten sonra talep edilen kayıt iptallerinde iade yapılmayacaktır.

Kayıt iadeleri kongre bitimini takip eden 30 iş günü içinde yapılacaktır.

Kayıt iptal talebinizi e-posta ile basvuru@psikoterapi.com adresine yazılı olarak bildiriniz.

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Fatih Sultan Mehmet Cad. No285 Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ
(İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta) Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org – www.psikoterapi.com – www.psikoterapienstitusu.com

Dr. Arthur FREEMAN

Bilişsel Davranışçı Terapi alanında dünyaca ünlü bir uzman olan Dr. Arthur Freeman, 75’in üzerinde mesleki yayına imza atmış bir klinisyen, eğitimci ve danışmandır. Kırk ülkede atölye çalışmalarında ve uluslararası toplantılarda görev almıştır. Psikanalitik psikoterapi eğitimini New York’ta bulunan Metropolitan Institute for Psychoanalytic Studies bünyesinde almış, ardından Dr. Albert Ellis ve sonrasında Aaron T. Beck’in yanında eğitim çalışmalarını sürdürmüştür. Çalışmaları 15 dile çevrilmiş olan Dr. Freeman’ın klinik deneyimi bireyler, aileler ve çiftleri kapsamakta olup depresyon, anksiyete ve komorbit kişilik bozukluklarının tedavisi üzerine yoğunlaşmıştır. Davranışçı ve Bilişsel Terapiler Derneği ile Uluslararası Bilişsel Psikoterapi Derneği Başkanı olarak görev yapmış, psikoterapiye katkılarından ötürü çok sayıda ödüle layık görülmüştür. Dr. Freeman, 2010 yılında Davranışçı Tıp Bölümü Program Direktörü olarak Midwestern Üniversitesi’ne katılmıştır.

Arthur FREEMAN Program

 

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

ATÖLYE ÇALIŞMASI PROGRAMI

20 Eylül

09:00 – 10:30               Giriş & BDT’nin Anksiyeteye Bakışı & Genel değerlendirme &

Kavramsallaştırma & Şemayı anlama & &.

10:30 – 11:00                Kahve Arası

11:00 – 12:30                Anksiyete Spektrumunda yer alan Bozukluklar & Tedavinin Planlanması

12:30 – 14:00               Öğle Yemeği

14:00 – 15:30               Değişim Aşamaları & Tedavinin Önündeki Engeller

15:30 – 16:00               Kahve Arası

16:00 – 17:30               Bozukluğun Şiddeti ve Ayrıksılığı & Kırılganlık ve Dayanıklılık &

Eşzamanlı Hastalık (Komorbidite)

21 Eylül

09:00 – 10:30               Anksiyete Bozukluklarının Tartışılması

10:30 – 11:00                Kahve Arası

11:00 – 12:30                Anksiyete Bozukluklarının Tartışılması

12:30 – 14:00               Öğle Yemeği

14:00 – 15:30                Tanım & Değerlendirme & Kavramsallaştırma

15:30 – 16:00               Kahve Arası

16:00 – 17:30                Değişim Stratejileri & Belirli Müdahaleler

 

22 Eylül

09:00 – 10:30               Vaka Tartışmaları;

10:30 – 11:00                Kahve Arası

11:00 – 12:30                Video Gösterimi Yoluyla Tedavi Örnek Gösterimleri.

12:30 – 14:00                Öğle Yemeği

14:00 – 15:30                Role-Playler Yoluyla Tedavi Örnek Gösterimleri

15:30 – 16:00               Kahve Arası

16:00 – 17:30    Vaka Tartışmaları