Christopher Muran- “Terapötik İttifak, Kırılma ve Onarılma Atölye Çalışması” 21-22 Mart 2020

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

TERAPÖTİK İTTİFAK, KIRILMA VE ONARILMA

Prof. Dr. Christopher Muran

21- 22 Mart 2020

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

A M A Ç ve K A P S A M

Terapötik İttifak, Kırılma ve Onarılma’nın pratik uygulamalarının vaka çalışmaları üzerinden incelenmesi ve bu alandaki son gelişmelerin kuramsal ve pratik açıdan tartışılması.

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberler (PDR), Sosyal Çalışmacılar, Psikiyatri Hemşireleri.

Lisans eğitimi farklı olup da bu eğitime başvurmak isteyenlerin; Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarında yüksek lisansını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

S Ü R E

2 gün

09:00-18:00

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

0262 653 66 99

Kayıt için, www.psikoterapi.com sitesinden başvuru formunu doldurup göndermeniz rica olunur. Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır. Katılımcı Listesi için tıklayınız.

Başvuru formu için tıklayınız.

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Bayramoğlu Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Terapi İş Merkezi No: 285/ 29

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com

K A T I L I M   Ü C R E T İ

Dernek Üyesi Olanlar:

29.02.2020 tarihine kadar 1250 TL + KDV

01.03.2020 tarihinden itibaren 1500 TL + KDV

Dernek Üyesi Olmayanlar:

29.02.2020 tarihine kadar 1350 TL + KDV

01.03.2020 tarihinden itibaren 1600 TL + KDV

İş Bankası ile yapacağınız ödemelerde 7 taksite kadar ödeme seçeneği sunulmaktadır. 

Kaydınızın sisteme alınabilmesi için 162 TL olan ön kayıt ücretini ödemeniz gerekmektedir.

15 gün öncesine kadar yapılacak kayıt iptallerinde ÖN KAYIT ÜCRETİ iade edilecektir.

Kredi Kartı ile Ön Kayıt Ücretini ödemek için tıklayınız.

Ücretin tamamını aşağıdaki link üzerinden kredi kartı ile ödeyebilir veya aşağıda belirtilen hesap numaramıza yatırabilirsiniz.

Dernek Üyesi Olanlar İçin Ödeme

Dernek Üyesi Olmayanlar İçin Ödeme

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahildir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

*** Eğitim esnasında mahrem bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır!

Tespit edilmesi halinde, kursiyer eğitimden çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

Prof . Dr. Christopher Muran

Muran’ın çalışmaları psikoterapide bütünleşme ve farklılaşma, terapötik ilişki ve ittifak, terapistin konumu ve deneyimi, tedavi çıkmazı ve başarısızlığı, baskı altında performans, kendilik teorileri, kimlik politikaları ve öznelerarasılık alanlarında yoğunlaşmıştır. Terapötik İttifak (2010; Jacques Barber ile), Fark Diyalogları (2007), Psikoterapi Sürecinde Kendilik İlişkileri (2001) ve Terapötik İttifak’ın Müzakere Edilmesi (2000; Jeremy Safran ile birlikte) dahil 130’dan fazla makale ve 8 kitap yayınlamıştır.
 
Adelphi Üniversitesi Gordon F. Derner Psikoloji Okulu’nda profesörlük yapan Muran, şu anda doçent dekanlık ve klinik psikoloji doktora programının eğitim direktörlüğünü üstlenmiştir. Muran ayrıca Mount Sinai Beth Israil’de Kısa Psikoterapi Araştırma Programı’nın baş araştırmacısı ve direktörüdür. 
 
Muran, Amerikan Psikoloji Birliği’nin 2007’den beri üyesidir ve ayrıca Klinik Tedavi Kılavuzları Danışma Yönlendirme Komitesi’nde görev yapmaktadır.  Psikoterapi Araştırmaları Derneği’nin (SPR) eski başkanı ve Uluslararası Psikoterapi Araştırmaları Dergisinin eski editörüdür. Ayrıca Journal of Consulting & Clinical Psychology ve Clinical Psychology: Science & Practice dahil olmak üzere çeşitli yayın kurullarında görev almıştır.

Joseph D. Lichtenberg Program

Erken Dönemde Yaşanan Deneyimden Ortaya Çıkan On İki Kapasitenin Uyum Sağlamaya ve Terapötik Eylemin Başarısına Etkisi

İrdeleyici terapiyi yapan kişinin uyum sağlama kapasiteleri yeterince gelişmiş olması irdeleyici terapiyi kolaylaştırır. Bu kapasiteler gelişmemiş veya uyum bozucu olduğu ölçüde tedaviyi tehlikeye sokar ve terapötik araştırmanın odak noktası haline gelmesi gerekir.

Aşağıdaki 12 nitelik ve kapasite yaşamın ilk yılında oluşur ve hem günlük yaşamda hem tedavide güvenlik, etkinlik ve esenlik hissine katkıda bulunur.

 1. Olumlu ve olumsuz duygusal deneyimlerin etkinleşme eşiğini dengeleme
 2. İlişki ve uğraşlardaki kırılmaların onarılacağına ve daha uygun bir bağlamın yeniden sağlanacağına dair açık ve örtük güven hissine sahip olma
 3. Olumlayıcı atıflara dayanarak kişinin kendisinin ve başkalarının olumlu bir kimliği olduğu hissini duyması
 4. Kişinin kendine özel, sahici niteliklerinin, kapasitelerinin ve hassasiyetlerinin bilindiğini ve bütünüyle tanındığını hissetmesi
 5. Kişinin kendisinin ve başkalarının tepkilerini tahmin edebilmesi
 6. Anlatı oluşturma ve paylaşma
 7. Sosyal normları öğrenme, anlama ve içselleştirme
 8. Yaşanmış deneyimin canlandırıldığı anları paylaşma
 9. Başkalarıyla oynayabilme, yalnızken oynayabilme ve bir başkasının varlığına dair hissi uyandırabilme, oyunbazlık ruhunu yaratabilme
 10. Fiziksel dokunma ve sonrasında metaforik dokunma üzerinden ötekini ve kendini deneyimleme
 11. Ruhsal ve etkileşimsel işbirliği içinde hareket etmeyi öğrenme
 12. Şaşkınlık, huşu ve hayranlık anlarının yüksek duygulanımını deneyimleme

Joseph Lichtenberg, MD

Yedi Güdülenme Sistemi

 1. Fizyolojik Gereksinimlerin Psişik Düzenlenmesi
 2. Bireylerle Bağlanma Yakınlığı
 3. Gruplarla İlişkilenme Yakınlığı
 4. Keşfetme ve Tercihleri Ortaya Koyma (oyunda ve işte etkinlik ve yetkinlik arayışı)
 5. Bakım Verme
 6. Zıtlaşma ve/ya Geri Çekilme yoluyla Kaçınma
 7. Duyusal Haz ve Cinsel Heyecan

Joseph Lichtenberg, MD

İrdeleyici Psikoterapilerde Klinik Ortamın Rehber İlkeleri

 1. Dostça, güvenilir bir çerçeve ve güvenlik hissi veren bir hava oluşturacak ayarlamalar –

Klinik otorite ile işbirliği anlaşması arasında denge bulma

 1. Empatik algının sistematik olarak uygulanması –

Hastanın zihin durumuna ve bakış açısına dair bilgiden hareketle hastanın güdülenmesinin ve bu güdülenmenin kökenlerinin irdeleneceği bir alan açmak

 1. Belirli duygulanımları ayırt ederek danışanın deneyimini anlamak & duygulanım deneyimini ayırt ederek danışanın güdülenmesini anlamak –

Duygulanım deneyimini takip ederek, ortaya çıkan sonuçtan bağımsız olarak hastanın sahici niyet ve hedeflerini ayırt etmek

 1. Mesaj mesajın içindedir –

Söylenen şeyin bütününü –nüanslarını ve tonlamalarını, el kol hareketlerini ve yüz ifadelerini– kullanarak, bütünüyle irdelendiğinde kavrayışı ve güvenlik hissini derinleştirecek bir anlatı oluşturmak

 1. Hikayenin içini doldurmak –

Ne, nerede, ne zaman, nasıl öğelerini içeren hikayelerden oluşan duygulanımsal bir klinik anlatı inşa ederek “niçin” öğesini çıkarsamak

 1. Atıfları yüklenmek –

Terapistin ve hastanın kendilerine ve bir başkasıyla birlikteykenki hallerine dair örtük ve açık anlatıları nasıl oluşturduğunu, sürdürdüğünü ve değiştirdiğini irdelemek – aktarım ve karşı aktarımı yönetmeye yeni bir bakış

 1. Kendiliğin ve ötekiyle-birlikte-kendiliğin etkileşimsel şemalarını canlı bir şekilde resmeden model sahnelerin birlikte yapılandırılması –

Niyet/anlam yüklü rüyaları, dinamik olayları, anıları, etkileşimleri, canlandırmaları resmeden sahnelerin tanınması ve birlikte irdelenmesi

 1. Kaçınma güdüleri (direnç, gönülsüzlük, savunmacılık) diğer bütün mesajlar gibi irdelenmesi gereken iletişimsel mesajlardır –

Savunmaların yorumlanması artık öncelik olarak görülmez, “hoşuma gitmiyor” ve “istemiyorum”un bilinçli veya bilinçdışı dışavurumu olarak görülür

 1. Terapistin terapi sürecini ilerletmek için müdahalede bulunabileceği üç perspektif – Müdahaleleri
  1. hastanın bakış açısından dile getirmek – hastanın perspektifi üzerine düşünme
  2. terapistin bakış açısından dile getirmek
  3. “disiplinli kendiliğinden katılım” yoluyla dile getirmek, yani üzerine düşünmeden
 2. Müdahalelerimizden ve hastanın yanıtlarından oluşan sekansları takip ederek müdahalelerin etkisini değerlendirmek –

Bir müdahalenin arkasından neyin geldiğini takip etmek – hemfikir olma, iletişimin artması, fikir ayrılığı veya geri çekilme terapiste müdahalenin etkisine dair bilgi verir.

 

Joseph D. Lichtenberg Duyuru

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

GÜDÜLENME SİSTEMLERİ VE ÖZNELERARASILIK

Dr. Joseph D. Lichtenberg

17-19 Mayıs 2019

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

A M A Ç ve K A P S A M

Güdülenme sistemleri kuramının pratik uygulamalarının vaka çalışmaları üzerinden incelenmesi; öznelerarasılık, bağlanma kuramı, bebek araştırmaları ve nörobilim kavşağındaki son gelişmelerin kuramsal ve pratik açıdan tartışılması.

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberlilk Mezunları, Sosyal Hizmet Uzmanları ve Psikiyatri Hemşireleri; bu alanlarda lisans ve/ya yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

S Ü R E

3 gün

09:00-18:00

 

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

0262 653 66 99

Kayıt için, www.psikoterapi.com sitesinden başvuru formu nu doldurup göndermeniz rica olunur. Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır. Katılımcı Listesi için tıklayınız.

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Bayramoğlu Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com

K A T I L I M   Ü C R E T İ

Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve Hipnoz Derneği Üyeleri – 1500 TL

Dernek Üyesi Olmayanlar – 1800 TL

Kaydınızın sisteme alınabilmesi için 162 TL olan Ön Kayıt Ücretini ödemeniz gerekmektedir.

15 gün öncesi yapılacak kayıt iptallerinde ÖN KAYIT ÜCRETİ iade edilecektir.

Kredi Kartı ile Ön Kayıt Ücretini ödemek için tıklayınız.

Ücretin tamamını aşağıdaki link üzerinden kredi kartı ile ödeyebilir veya aşağıda belirtilen hesap numaramıza yatırabilirsiniz.

Dernek Üyesi Olanlar için Kredi Kartı ile Ödeme

Dernek Üyesi Olmayanlar için Kredi Kartı ile Ödeme

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahildir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

Dr. Joseph Lichtenberg

Güdülenme kuramının yaratıcısı ünlü klinisyen ve akademisyen Dr. Joseph Lichtenberg, uzun yıllardır
Kendilik Psikolojisi alanının liderlerinden biri olagelmiştir. Bebek araştırmalarının psikanalizde genel kabul görmesine katkıda bulunan önemli isimlerdendir. Çağdaş Psikoterapi ve Psikanaliz Enstitüsü’nün kurucusu, Psychoanalytic Inquiry dergisinin baş editörüdür. Washington Psikanaliz Merkezi’nin yaşamboyu üyesidir. Psikanalitik Öznellik Çalışmaları Enstitüsü’nde süpervizyon vermektedir. Routledge Psychoanalytic Inquiry kitap dizisinin baş editörüdür. Psikosomatik hastalıklar, psikanalitik kuram, bağlanma kuramı ve araştırmaları, edebiyat ve yaratıcılık, bebek araştırmaları, güdülenme, psikanalitik teknik konularında çok sayıda makalesi ve kitabı bulunmaktadır.

 

James L. Fosshage Duyuru

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

İLİŞKİSEL KENDİLİK PSİKOLOJİSİ:
KENDİLİK PSİKOLOJİSİ VE İLİŞKİSEL PSİKANALİZİN EVRİMİNDE ANAHTAR NOKTALAR

James L. Fosshage, Ph.D., P.A.

30 Nisan – 1 Mayıs 2016

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

 

A M A Ç

İlişkisel psikanaliz ve kendilik psikolojisinin kuramsal evrimi ve klinik etkileşimlerini tarihsel çerçevede ve klinik uygulamaya etkileriyle birlikte incelemek.

 

K A P S A M

Kendilik psikolojisi ve psikanalizin evriminde kritik noktalar

Psikolojik örgütlenmenin oluşumu ve dönüşümündeki örtülü ve açık süreçler

Çağdaş kendilik psikolojisi

Güdülenme kuramı ve psikanaliz

 

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberlilk Mezunları, Sosyal Hizmet Uzmanları ve Psikiyatri Hemşireleri; bu alanlarda lisans ve/ya yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

S Ü R E

2 gün

09:00-18:00

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

 

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

Sevgi Akkoyun

0262 653 66 99

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Bayramoğlu Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com

K A T I L I M   Ü C R E T İ

Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve Hipnoz Derneği Üyeleri – 600 TL

Dernek Üyesi Olmayanlar – 700 TL

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

James L. Fosshage, Ph.D., P.A.

Uluslararası Psikanalitik Kendilik Psikolojisi Birliği (IAPSP) Kurucu Başkanı; Uluslararası İlişkisel Psikanaliz ve Psikoterapi Birliği (IARPP) Danışma Kurulu Üyesi. Ulusal Psikoterapi Enstitüsü (NYC) Eş Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Öğretim Üyesi; Öznellik üzerine Psikanalitik Çalışmalar Enstitüsü (NYC) Kurucu Öğretim Üyesi; New York Üniversitesi Psikoterapi ve Psikanaliz Doktora Sonrası Programı Klinik Psikoloji Profesörü (İlişkisel çalışma alanının eş kurucusu); Stephen Mitchell Center (NYC) Öğretim Üyesi. Psychoanalytic Inquiry, International Journal of Psychoanalytic Self Psychology, Psychoanalytic Dialogues dahil olmak üzere 7 derginin yayın kurulundadır. Yüzden fazla psikanalitik yayının ve yedi kitabın yazarıdır. Rüyalar üzerine yazıları ilk olarak 1978 tarihli, Clemens Loew ile birlikte hazırladığı, Dream Interpretation: A Comparative Study kitabında yayımlanmıştır. Joseph Lichtenberg ve Frank Lachmann ile birlikte kaleme aldığı son iki kitabı: A Spirit of Inquiry ve Psychoanalysis and Motivational Systems: A New Look. Halihazırda psikanalitik değişimin örtük ve açık boyutlarına odaklanan kitabı üzerinde çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası çok sayıda konferans vermiştir. ABD, Kanada ve Avrupa’da beş psikanalitik enstitünün de Danışma Kurulu Üyeliği ve/ya öğretim üyeliği ve süpervizör analisti konumundadır.

James L. Fosshage Program

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

İLİŞKİSEL KENDİLİK PSİKOLOJİSİ:

KENDİLİK PSİKOLOJİSİ VE İLİŞKİSEL PSİKANALİZİN EVRİMİNDE ANAHTAR NOKTALAR

James L. Fosshage, Ph.D., P.A.

TAHİR ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

29 Nisan – 1 Mayıs 2016

 

29 Nisan

Bilişselden Davranışçı Terapiye, Dürtü-Çatışmadan Ego Psikolojisine (Tahir Özakkaş)

Klasik Psikanalizden Kendilik Psikolojisine Tarihsel Süreç (Tahir Özakkaş)

Kendilik Psikolojisi ve İlişkisel Psikanalizin Kesişim Noktaları (Tahir Özakkaş)

Çağdaş Kendilik Psikolojisi, Öznelerarasılık ve Güdülenme Sistemleri (Tahir Özakkaş)

 

30 Nisan

Çağdaş Kendilik Psikolojisi, Öznelerarasılık ve İlişkisel Psikanalizin Karşılaştırılması (Tahir Özakkaş)

Çağdaş Psikanalitik Kuramlarda Dinleme-Deneyimleme Perspektifleri (Tahir Özakkaş)

Kendilik Psikolojisi ve Psikanalizin Evriminde Anahtar Noktalar (James Fosshage)

Bilişsel Bilimlerin Entegrasyonu (James Fosshage)

 

1 Mayıs

Çağdaş Psikanalitik Kuramlarda Kendilik Kavramı (Tahir Özakkaş)

Çağdaş Psikanalitik Kuramlarda Terapötik Eylem (Tahir Özakkaş)

Çağdaş Psikanalitik Kuramlarda Rüya Kuramı ve Rüya Yorumlaması (Tahir Özakkaş)

Çağdaş Psikanalitik Kuramların Gözden Geçirilmesi (Tahir Özakkaş)

 

 

Spyros D. Orfanos Program

ATÖLYE ÇALIŞMASI PROGRAMI

 

2 Ocak

 • 09:00 – 10:30     Tanışma, Giriş ve Anahtar Kavramlar
 • 10:30 – 11:00     Kahve Arası
 • 11:00 – 12:30     Klinik Tartışma: Steve Mitchell’in vakası Connie
 • 12:30 – 14:00     Öğle Yemeği
 • 14:00 – 16:00      Öznelerarasılık
 • 16:00 – 16:30     Kahve Arası
 • 16:30 – 18:00      Karşılaştırmalı Süpervizyon: Dr. Berrin Karaeminoğulları – AOP Teknikleri

 

3 Ocak

 • 09:00 – 10:30     Gelişimsel Süreçler, Gelişimsel Araştırmalar
 • 10:30 – 11:00     Kahve Arası
 • 11:00 – 12:30     Klinik Vakalar: Orfanos’un Adam/Anna/Richard/Serdar
 • 12:30 – 14:00     Öğle Yemeği
 • 14:00 – 16:00      Anahtar Kavramlar
 • 16:00 – 16:30     Kahve Arası
 • 16:30 – 18:00      Klinik Görüş Alışverişleri, Özet, Değerlendirme

 

Spyros D. Orfanos Duyuru

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

GELİŞİMSEL KURAM ZEMİNİNDE
İLİŞKİSEL PSİKANALİZ

Spyros D. Orfanos, Ph.D., ABPP

2-3 Ocak 2016

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

A M A Ç

İlişkisel psikanalizin gelişimsel kuram ve nesne ilişkileri zemininde ele alınması, klinik uygulamada ortaya çıkan soru ve sorunların ayrıntılı olarak incelenmesi.

K A P S A M

İlişkisel Kuram

Gelişimsel kuram ve nesne ilişkileri kuramı

Bağlanma kuramı

Vaka gösterimleri

Karşılaştırmalı süpervizyon

(Farklı kuramların uygulandığı seansların ilişkisel kuram açısından irdelenmesi)

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberlilk Mezunları, Sosyal Hizmet Uzmanları ve Psikiyatri Hemşireleri; bu alanlarda lisans ve/ya yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

S Ü R E

2 gün

09:00-18:00

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

Sevgi Akkoyun

0262 653 66 99

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Bayramoğlu Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com

 

K A T I L I M   Ü C R E T İ

Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve Hipnoz Derneği Üyeleri – 600 TL

Dernek Üyesi Olmayanlar – 650 TL

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

 

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

Spyros D. Orfanos, Ph.D., ABPP

Spyros D. Orfanos, Ph.D., ABPP, New York Üniversitesi Psikoterapi ve Psikanaliz Doktora Sonrası Programı Klinik Direktörü. Günümüzün önde gelen psikanaliz cemiyetlerinin başkanlığını yapmıştır. Uluslararası İlişkisel Psikanaliz ve Psikoterapi Birliği (IARPP) Başkanlığı, Stephen Mitchell İlişkisel Çalışmalar Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Amerikan Psikoloji Birliği Psikanaliz Bölümü Başkanlığı, Psikanaliz Akademisi Başkanlığı gibi pek çok görevde bulunmuştur. Klinik süreç, yaratıcılık, kültür ve sanat üzerine çok sayıda esere imza atmıştır.

Lewis ARON Program

İLİŞKİSEL PSİKANALİZE GİRİŞ

ATÖLYE ÇALIŞMASI PROGRAMI

8 Ağustos

10:00 – 11:30      İlişkisel Psikanalizin Arka Planı

11:30 – 12:00      Kahve Arası

12:00 – 13:30      İlişkisel Psikanalizin Gelişimi ve Temel Fikirleri

13:30 – 15:00      Öğle Yemeği

15:00 – 16:30      Psikanalizde Nesne İlişkileri

16:30 – 17:00      Kahve Arası

17:00 – 18:30      İlişkisel Psikanaliz, Kendilik Psikolojisi ve
Öznelerarasılık Etkileşimi

9 Ağustos

10:00 – 11:30      İlişkisel Psikanalizin Klinik Yansımaları

11:30 – 12:00      Kahve Arası

12:00 – 13:30      Kendilik Psikolojisi ile Benzerlik ve Farklılıklar

13:30 – 15:00      Öğle Yemeği

15:00 – 16:30      Uygulamada İlişkisel Psikanaliz

16:30 – 17:00      Kahve Arası

17:00 – 18:30    Uygulamada İlişkisel Psikanaliz

Lewis ARON Duyuru

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

İLİŞKİSEL PSİKANALİZE GİRİŞ

Lewis ARON, Ph.D.

8-9 Ağustos 2015

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

 

A M A Ç

Kişilerarası psikanaliz ile İngiliz nesne ilişkileri kuramından fikirleri sentezleyerek psikanalizde bir “paradigma değişimini” temsil eden ilişkisel psikanalizin temel kavramlarının anlaşılması ve ileri düzey eğitime zemin oluşturulması.

 

K A P S A M

İlişkisel psikanalizin tarihsel evrimi

Kendilik psikolojisi ve öznelerarası kuramla etkileşimi

Etkileşimli kuramların klinik uygulamadaki benzerlik ve farklılıkları

İlişkisel psikanalizde güdülenme kuramı ve canlandırmalar

Analitik ilişkide karşılıklı anlam inşa süreci

 

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman ve rehberlilk mezunları, sosyal hizmet uzmanları.

 

S Ü R E

2 gün

09:00-18:00

 

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

 

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

Sevgi Çorabatur

0262 653 66 99

 

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Bayramoğlu Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com

 

K A T I L I M   Ü C R E T İ

600 TL

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

 

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

Lewis ARON, Ph.D.

İlişkisel kuram ve ilişkisel psikanaliz uygulamasının gelişimine katkıda bulunmuş en önemli isimlerden biri olan Lewis Aron, Ph.D., Uluslararası Psikanaliz ve Psikoterapi Birliği (IARPP) kurucu başkanıdır. Şu anda New York Üniversitesi Psikoterapi ve Psikanaliz Doktora Sonrası Program Direktörü olarak görev yapmaktadır. Psikoterapi ve psikanaliz alanında öncü bir kuramcı ve yenilikçi bir akademisyen olarak uluslararası üne sahiptir. Amerikan Psikoloji Birliği’ne bağlı Psikanaliz Çalışma Grubu başkanlığını yapmıştır. New School for Social Research’e bağlı Sándor Ferenczi Merkezi eş kurucusu ve eş başkanıdır. Ayrıca William Alanson White Psikanaliz Cemiyeti Onur Üyesidir. İsrail’de Disiplinlerarası Merkez (IDC) Psikoloji Fakültesi’nde dersler vermektedir. Routledge tarafından yayımlanan İlişkisel Perspektifler Kitap Dizisi’nin kurusularından ve editörlerindendir. Çok sayıda mesleki ve akademik dergi ve kitabın yazarlığını ve editörlüğünü yapmıştır. New York’ta ve Skype üzerinden dünya çapında yürüttüğü çalışma ve okuma grupları yenilikçi ve öncü nitelikleriyle bilinmektedir.

William M. Pinsof Duyuru

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

AİLE TERAPİLERİ:
BÜTÜNLEŞME VE ARAŞTIRMALAR

William M. Pinsof, PhD, LMFT, ABPP

 

29-30 Kasım – 1 Aralık 2013

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

 

A M A Ç

İnsanın kimliğini etkileyen en önemli unsurlardan olan aileye dayalı terapi, insanların hem yaşamdaki önemli güçlüklerle başa çıkabilmesine hem de yaşam biçimlerini derinden dönüştürmesine yardım eden güçlü bir değişim modeli sunmaktadır. Aile terapisi alanında dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Dr. Pinsof, üç günlük atölye çalışmasında aile psikolojisi alanındaki kuramsal bilgi birikimini aktarmanın yanı sıra klinik deneyim ve araştırmalarda gelinen son noktayı bizlerle paylaşacaktır.

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman ve rehberlik mezunları, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri.

S Ü R E

3 Gün

09:00-18:00 Toplam 18 saat

Eğitim dili İngilizce olup eşzamanlı çeviri yapılacaktır.

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım sertifikası verilecektir.

 

K A T I L I M   Ü C R E T İ *

KAYIT TARİHİ ÜCRET
31 Ağustos’a kadar 900 TL
1 Eylül – 31 Ekim 1.000 TL
1 Kasım’dan sonra 1.100 TL

 

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir. Erken kayıt ücretlerinden yararlanabilmek için Katılım Ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında aşağıdaki hesap numarasına yatırmanız gerekmektedir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

Sevgi Çorabatur

0262 653 66 99

KATILIM İPTAL KOŞULLARI

31 Ağustos 2013 tarihine kadar bildirilen iptallerde kayıt ücretinin %50’si iade edilir. Bu tarihten sonra talep edilen kayıt iptallerinde iade yapılmayacaktır.

Kayıt iadeleri kongre bitimini takip eden 30 iş günü içinde yapılacaktır.

Kayıt iptal talebinizi e-posta ile basvuru@psikoterapi.com adresine yazılı olarak bildiriniz.

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Fatih Sultan Mehmet Cad. No285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org – www.psikoterapi.com – www.psikoterapienstitusu.com

William M. Pinsof, PhD, LMFT, ABPP

William Pinsof, Northwestern Üniversitesi Psikoloji Bölümü klinik profesörü, Uygulamalı Psikoloji ve Aile Çalışmaları Merkezi Direktörü ve Aile Enstitüsü Başkanı’dır. Northwestern Üniversitesi Evlilik ve Aile Terapisi Yüksek Lisans programının yanı sıra aynı üniversitede lisans ve doktora programlarında da dersler vermektedir.

Akademik çalışmaları ve bilimsel araştırmalarının odak noktası evlilik ve aile terapilerinin sonucunu değerlendirmek, terapi sürecini değerlendirmek ve azami etkinliğe ulaşabilmek için farklı terapi tekniklerinin entegrasyonunu incelemek oluşturmaktadır.

Psikoterapide bütünleşme üzerine yaptığı çalışmalar Integrative Problem Centered Therapy: A Synthesis of Family, Individual and Biological Therapies (1995) kitabında toplanmıştır. Ayrıca dört kitabın editörlüğünü yapmıştır: Jay Lebow ile Family Psychology: The Art of the Science (2005); Lyman C. Wynne ile Journal of Marital and Family Therapy (1995) özel sayısı; Family Process (2002) özel sayısı; Leslie Greenberg ile The Psychotherapeutic Process: A Research Handbook (1986).

Dr. Pinsof, 1996 yılında Amerikan Evlilik ve Aile Terapisi Birliği tarafından Aile Terapisi Araştırmalarına Yaşam Boyu Üstün Katkı Ödülü’ne, 2001 yılında Amerikan Aile Terapileri Akademisi tarafından Aile Terapisi Teori ve Uygulamalarına Üstün Katkı Ödülü’ne, yine 2001 yılında Amerikan Psikoloji Birliği tarafından Yılın Aile Psikologu ödülüne layık görülmüştür.

Lisanslı klinik psikolog, evlilik ve aile terapisti olan Dr. Pinsof, aynı zamanda Amerikan Evlilik ve Aile Terapileri Birliği bünyesinde yer alan süpervizörlerden biridir.

Psikoterapide Değişim Projesi adlı uzun süreli bir araştırma programının başında bulunmaktadır. Psikoterapiye ampirik temel sağlama hedefiyle yola çıkan programın 3 temel araştırma alanı psikoterapide değişimi yaratan unsurlar, değişimle ilişkili terapist davranışları ve terapi süresince terapist ve süpervizöre geri bildirim sağlama yollarıdır.