PSİKOTERAPİ ÇERÇEVESİ

(*) LÜTFEN METNİ OKUYUP İMZALADIKTAN SONRA ENSTİTÜ SEKRETERLİĞİNE TESLİM EDİNİZ.

(**) METİN İÇİNDE ANLAŞILMAYAN İTEMLER VE GEREKÇELERİ HAKKINDA TERAPİSTİNİZLE GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ.

Teşekkürler…

 

PSİKOTERAPİ ÇERÇEVESİ

 1. BÖLÜM. Terapiye başlangıç süreci
  • Psikoterapi Enstitüsüne danışanlar şahsen (ergenler ve çocuklar haricinde) başvuruda bulunurlar.
  • İlk görüşme randevuları Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ tarafından yapılır.
  • Kendisi tarafından terapiye uygun görülen danışanlar, uygun terapiste yönlendirilir.
  • Hücum terapisi başlamadan önce ücreti ödenir.
  • Hücum terapisi bedelini ödedikten sonra terapi sürecinin kalanı, belirlenen terapist ve danışan arasında planlanarak yürütülür.
  • Terapi sürecinde danışanlar, iki farklı terapi yaklaşımı doğrultusunda takip edilir. Bütüncül Psikoterapi yaklaşımı ve Dinamik yaklaşım (Masterson, Aktarım Odaklı, Süresi Sınırlı Dinamik Terapi)
  • Terapiste yönlendirilme sonrası danışanlara, terapistlerinin kim olduğu ve irtibat bilgileri telefonla bildirilir. Terapist danışanla irtibat telefonlarından randevu belirlemek üzere bağlantı kurar.
  • Terapi ya hücum tedavisi (yoğunlaştırılmış ve 2 haftalık bir sürece yayılan sonrasında haftalık devam eden süreç) ya da haftalık seanslar şeklinde yürütülür.

 

 1. BÖLÜM. Randevu koşulları ve görüşme saatlerinin belirlenmesi
  • Hücum tedavisi
  • 2 haftalık bir süreç içinde, sabah 09.00-18.00 saatleri arasında her gün terapistin belirlediği saatlerde yapılan seanslarla devam eder.
  • Bu süreç içinde seansların dışındaki zamanlarda eğitim materyalleri danışana devredilir.
  • Söz konusu materyaller, “Kültür A.Ş. Seminer CD leri”/ “Savunma Mekanizmaları Ankara Eğitim Cdleri” ile “Bütüncül Psikoterapi, Ruhsal Aygıt ve Halk Konferansları” isimli kitaplardır.
  • Hücum terapisinin bitimiyle birlikte, danışanla belirlenen gün ve saatler dahilinde haftalık görüşmelerle idame tedavisine geçilir.
  • Haftalık seanslar
  • Belirli bir gün ve saat her hafta aynı döngüyü takip edecek biçimde belirlenir.
  • Danışan randevu saati değişikliğine dair bir yeniden düzenleme istemediği müddetçe, her hafta randevu otomatik olarak tekrar alınmış kabul edilir.
  • Danışan, randevu gün ve saati ile ilgili değişiklik istediğinde bunu 1 hafta önceden seans içinde bildirmeli ve terapistin boş gün ve saatlerine uygun yeni bir düzenleme üzerinde anlaşmalıdır.

 

 1. BÖLÜM. Görüşme süresi ve ücretlendirme
  • Görüşmelerin dakika ücreti 7 TL’dir.
  • Görüşme süresini (genellikle 50 dakika) terapist belirler ve sabitler.
  • Hücum tedavilerinde ödeme koşulları hücum tedavileriyle ilgili bilgilendirme formunda yer almaktadır.
  • Seans ücretleri, seans makbuzları ile birlikte muhasebeye ödenecektir. 50 dakika seanslar 350,00 TL olarak ücretlendirilir. Dakika olarak eksik veya fazla olan seanslar 50 dakika üzerinden oranlandırılır.

 

 1. BÖLÜM. Görüşme ortamı
  • Görüşmeler Bayramoğlu’ndaki Enstitü genel merkezinde yürütülmektedir.
  • Danışan görüşme vakti geldiğinde çağırılmayı-davet edilmeyi beklemeden seans odasına çıkabilir-girebilir.
  • Görüşme odasındaki eşyalar-koltuk, masa vb gibi düzenlemelerin yeri-konumu danışanlar tarafından değiştirilmemelidir.

 

 1. BÖLÜM. Randevu geç kalma / iptal / erteleme
  • Seans için belirlenen gün ve saat, danışan için sabitlenmiş olup, bu gün ve saatlerde başka kişiye randevu verilmez. Bu bağlamda, danışanın tedavisi devam ettiği sürece söz konusu seans danışan için kapatılmış olup, seansa gelinse de gelinmese de ücreti tahakkuk ettirilir.
  • Geç gelinen seanslardan tam seans ücreti talep edilir.
  • Terapistten kaynaklanan gecikmeler ya da habersiz iptaller ya da seansın yapılmaması durumunda, seans bedeli ya da geç kalınan dakika karşılığındaki bedel hastanın bir sonraki seansının ödemesinden düşülür.
  • Danışan, terapistten kaynaklanan iptaller söz konusu olduğunda seanstan en az 24 saat öncesinde de bilgilendirilir.
  • Resmi tatil ve bayramlara rastgelen seanslar otomatik olarak iptal edilmiş sayılır. Terapistin ya da danışanın haber vermesi sorması beklenilmez.

 

 1. BÖLÜM. Ek randevular ve düzenlenmesi
  • Danışanın gelememiş olduğu seanslar için ya da ihtiyaç duyduğunda yapmak isteyebileceği ek randevular için, terapistin zaman planlaması açısından 1 hafta önceden bu isteğin bildirilmesi gerekmektedir.

 

 1. BÖLÜM. Bina kullanımı
  • Enstitü binası içerisinde danışan terapisinin devam ettiği oda haricinde bekleme salonunu ve eğitim olmayan günlerde teras katını kullanabilir.
  • Bu alanlar dışındaki yerlere girmesi uygun değildir.

 

 1. BÖLÜM. Tatiller
  • Terapistin yıl içerisinde tatil kullanacağı dönemlerde, seanslar bu süre boyunca ertelenecektir ve danışan terapist tarafından bu tarihler hakkında mutlaka bilgilendirilecektir.
  • Aynı şekilde danışan da bu bildirimlerde bulunmak durumundadır.

 

 1. BÖLÜM. Kayıt Alınması ve Gizlilik
  • Psikoterapi Enstitüsü’nde terapi almakta olan danışanların seanslarının video kaydı alınır.
  • Kayıtlar, danışanın terapisti ve enstitü tedavi kurulu dışında 3. şahıslara gizli ve koruma güvencesi altında kapalıdır.
  • Terapi sonunda, tüm yazılı ve görsel kayıtlar, danışanın dosyasında arşivlenir. Danışana ve 3. kişilere verilmez.

 

 10.BÖLÜM. Terapistle ilişkiler

 • Terapist, tedavi süresince danışanın kendisi dışında ailesinden yakınlarından ya da arkadaşlarından kişilerle danışanın bilgisi ve izni olmadan görüşmez. Bu kişilerden gelen görüşme taleplerini karşılamaz. Bu taleplerin oluşmaması için danışanların yakınlarına terapistin irtibat bilgilerini vermemesi önerilir.
 • Terapist ile seans saatleri dışında acil durumlar dışında ilişki kurulmaz (randevusuz görüşme/telefonla görüşme/mesaj/ gibi eylemler kendini gösterdiğinde bunlar terapi süreci çerçevesinde anlamlandırılmaya çalışılır.
 • Terapist hediye kabul etmez. (hediye verme gibi eylemler kendini gösterdiğinde bunlar terapi süreci çerçevesinde anlamlandırılmaya çalışılır.)
 • Terapist sosyal ortamlarda ve sosyal ilişkiler içinde hasta ile birlikte yer almaz. Hatta dış ortamlarda rastlanıldığında hastanın gizlilik kuralı çerçevesinde güvenliği uyarınca selamlaşma ve konuşma ortamından uzak kalmak terapistin eğilimi olacaktır.
 • Terapist tedavisini yürüttüğü hastanın yakını olan birinin tedavi sorumluluğunu üstlenmez (eş ve aile terapileri dışında).

 

11.BÖLÜM. Tedavi sürecini engelleyen, sona erdiren koşullar.

 • Danışan, tedavi surecinin başlamasıyla birlikte:

      a.kendine

      b.başkasına,

c.terapistine yönelik can ve mal hasar ve/veya kaybına neden olacak davranışları sergilemeyeceğine dair kuralları kabul eder herhangi bir şekilde bu kuralın ihlali ile terapistin tedaviyi devam ettirmeyeceğini / kurumsal bir tedavi için yataklı kurumlara yönlendirme yapacağını ancak buradaki tedavinin terapiye onay verecek şekilde hastayı taburcu ettiğinde yeniden tedaviye başlayacağını kabul eder.

 

 • Üst üste habersiz gelinmeyen 4 seans sonunda danışan için belirlenmiş olan seans gün ve saati otomatik olarak düşer. Eğer danışan tedavisine devam etmek istiyorsa yeni bir seans günü ve saati belirlemek ve psikoterapi çerçevesini yenilemek üzere terapistinden bir randevu talep eder.

 

Okudum ve kabul ettim.

 AD, SOYAD:

 İMZA:

 TARİH: …../…../20….

Bütüncül Psikoterapi Kursiyer Adaylarına Bilgilendirme

Değerli Kursiyer Adayımız

’’Bütüncül Psikoterapi’’ eğitimine yaptığınız başvuru evrakınızdan ve beyanınızdan anlaşıldığı üzere ’’Bütüncül Psikoterapi’’ eğitimine başvurabilen meslek dalları arasında bulunan doktor, psikolog, psikolojik danışman ve rehberlik, sosyal hizmet uzmanlığı ve psikiyatri hemşireliği alanlarından birinin lisans diplomasına veya psikoloji alanında yüksek lisans diplomasına sahipsiniz.

’’Bütüncül Psikoterapi’’ eğitimi tamamı üç yıl süren yoğun, uygulamalı bir eğitim programıdır. Programın özünde insanın ruhsal yapısını derinliğine anlamak ve eğitim bittiğinde gerçekten bir terapist olarak yetişmesi amaçlanmaktadır. Program; yılların birikimi olan terapistlik tecrübemiz ve kursiyer eğitimlerindeki terapist yetiştirme çalışmalarımızdan oluşan özgün bir programdır. Bu program zorlu etapları içermekle birlikte, insanın kendini derinliğine kavraması gibi hayatı çok anlamlı kılan bir öze de sahiptir.

Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde her yıl bir kez açılan ’’Bütüncül Psikoterapi’’ eğitiminin yanısıra, kurumumuz da birçok faaliyette, bu çalışmamızın yanında birlikte sürdürülmektedir.

Psikoterapi Enstitüsü, dünyada şu anda uygulamada olan ve eğitimleri verilen bir çok psikoterapi kuramının, birçok terapi okulunun temsilciliğini üstlenmiş bulunmakta ve kurumsal eğitimini vermektedir. ’’Psikoterapi Enstitüsü’’ ayrıca uluslararası birçok kongre ve sempozyumu da organize etmekte ve ev sahipliği yapmaktadır.

Kursiyerlerinin eğitimi için denize sıfır bir noktada 2000 m2 kapalı alanı olan eğitim merkezinde, kursiyerlerini rahat ettirebilmek için 30 yatak kapasiteli pansiyon, yemek salonları, dinlenme mekanları, yüzme havuzu ve eğitim amfilerini barındırmakta, kursiyerlerin eğitim malzeme ihtiyaçlarını karşılayan bir kitap ve DVD satış ofisi ve ayrıca bir kütüphanesi bulunmaktadır.

Önümüzdeki günlerde öngörüşmeye çağrılacak olmanız nedeniyle bu bilgileri sizlerle paylaşmaktan, bu yıl eğitime başlayacak kursiyerimizden birisi olmanızı ummaktan onur duyacağımızı bilmenizi isteriz. Öngörüşmemiz bir eleme ve sınav niteliğinde olmayıp, sadece bu konuda istekli ve gayretli arkadaşların seçimini içermekte ve mesleklerine yeni atılan genç meslektaşlarımıza destek vermeyi amaçlamaktadır. Öngörüşme için ilgili personelimiz sizinle telefon veya elektronik posta ile iletişime geçecektir.

Tekraren sizleri aramızda göreceğimizi umar, saygılarımı sunarım.

Uz. Dr. Tahir Özakkaş

Psikoterapi Enstitüsü Başkanı

HÜCUM TERAPİSİ / DANIŞAN BİLGİLENDİRME VE DANIŞAN ONAM FORMU

DANIŞAN BİLGİLENDİRME VE DANIŞAN ONAM FORMU

HÜCUM TERAPİSİ

NEDİR?

Psikolojik sorunların çözümünde kullanılan pek çok terapi tekniği, yaklaşımı vardır. Bazı teknikler, danışanlık semptomlarının ya da belirtilerinin giderilmesi odaklı iken bazıları belirtilere neden olan kaynağın tespit edilmesine ve danışanlık yaratan bu kaynağın, danışanlık üretmeyecek hale dönüştürülmesi amacını taşımaktadır. Bu anlamda Hücum Terapisi, danışanlık kaynağına yönelik olarak çalışılan, bu çalışma sırasında davranışçı, bilişsel, dinamik, varoluşsal tekniklerden danışana, danışanın sorunlarına bağlı olarak seçilen bir ya da birkaç tekniğin bir arada kullanıldığı bir psikoterapi sürecidir. 

İÇERİK?

Hücum terapisi, danışan için; anlatma, bilgilendirme, kavrama, içgörü, hayata geçirme, travmaya dayanıklı hale gelme duraklarını içeren bir yol haritasını takip eder.

Bu harita bağlamında, ilk 10-15 günlük süreç danışanın hayat öyküsünü anlatması, hayat öyküsü ile sorunu çerçevesinde teorik bilgilendirilmesini içerir. Bu aynı zamanda danışanın bu bilgileri içselleştirmesini, kendi hayatı ve sorunları ile paralel olarak resmedilmesini tanımlayan kavrama ve içgörü kazanma süreçlerinin de başladığı noktadır.

10-15 günlük hücum tedavisinin ardından, idame tedavisi ile kazanılan içgörünün, danışanlıklı duygu, davranış ve düşüncenin yada ilişki biçimlerinin sağlıklı olanları ile yer değiştirmesine yardımcı olacak uygulamaları içerir.

Tüm süreç, yeni edinilen sağlıklı davranış-duygu-düşünce kalıpları ile iletişim biçimlerinin yeni sorunlara/travmalara dayanıklı hale getirilmesini amaçlamaktadır. 

SÜRESİ?

Hücum terapisi toplam 1800 dakika, günde iki seans olmak üzere 10-15 güne yayılan bir program dahilinde devam eder.

Hücum terapisini takiben danışanın sorununun şiddetine, derinliğine bağlı olarak 6 ay ile 2 yıl arasında değişen bir idame tedavisi söz konusudur. İdame tedavisinde görüşme periyodu ilk aşamada haftada bir olup, süreç içinde 15 günlük ve aylık periyotlarla devam eder ve sonlanır.

İdame tedavisi devam ederken, terapistin uygun gördüğü bir aşamada, danışan haftada bir yapılan grup terapisine yönlendirilir.

NASIL?

Bu çerçevede, ilk görüşme sonrasında danışana bir dosya açılır. Kendisi, tedavi ve ödeme planı hakkında bilgilendirilir. Danışanın ödeme yaptığına dair bir dekont ile Psikoterapi Enstitüsüne başvurması ile enstitü bünyesinde çalışan bir terapiste yönlendirilmesiyle kendisine sunulan tedavi programı başlatılır. İlk 10-15 günlük süreç içinde danışandan, mesai saatlerin tedavi ortamında geçirmesi beklenir. Günlük mesai sırasında, her gün en az iki seans görüşme yapılır. Danışan ile yapılan tüm seanslar (hücum, idame ve grup seansları) video kayda alınır. Kayılar, tedavi sırasında, terapist tarafından uygun görüldüğü zaman ve nedenlerle hasta ile eğitim amaçlı paylaşılır. Seans kayıtları tedavi sonrasında, danışanın dosyasında arşivlenir. Ne orjinali ne kopyası danışana verilmez. Kayıtlar ve arşivleme kurum profesyonelleri haricindeki kişilere kapalı tutulur. Günlük seanslar sırasında terapötik görsel ve yazılı eğitim materyalleri hastaya verilir ve izlemesi/okuması sağlanır. Tedavi süresince danışandan günlüklerini ve rüyalarını yazması ve terapisti ile paylaşması istenir. Söz konusu günlük ve rüyalar da danışanın dosyasında arşivlenir. 

Hücum terapisi bittikten sonra haftalık görüşme tarih ve saati belirlenir. Söz konusu tarih ve saat, terapistin ajandasında sabitlenir.

Hücum Terapisi; 1800 dakikalık süre 12.600,00 TL olarak hesaplanır. 1800 dakikalık süre aşıldığında 50 dakikası 350,00 TL üzerinden hesaplanır. Eğer terapistin verdiği süre, 1800 dakikadan az olursa 12.600,00 TL üzerinden hesaplanarak geri ödeme yapılır.

İdame tedavisi ile ilgili randevular, 24 saat öncesinden iptal edilmez ise, o tarihteki ve saatteki seans terapist ile danışan arasındaki süre üzerinden ücretlendirilir ve danışandan talep edilir. 

Hücum terapisine başlayan danışan hakkındaki bilgi ve gelişimler, tedavi sürecinin belirlenmesi, takibi için Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ tarafından yürütülen haftalık süpervizyon toplantılarında terapisti tarafından paylaşılır. 

NE KADAR?

* İLK MUAYENE:  540,00 TL

* HÜCUM TERAPİSİ: 13.608,00 TL (30 SAAT)
* İDAME TERAPİSİ: Terapistin öngördüğü seans süresi (genellikle 50 dakika) 350 TL den hesaplanır.

* TEST BATARYASI:  =378,00 TL

*Hücum tedavisi alan her danışan test bataryası almak zorundadır.

HESAP NO

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Araştırma Sağlık Organizasyon ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

Şube Kodu: 2425

Hesap No: 0432025

IBAN TR 740006400000124250432025

Tedavi programı, maliyeti ve danışan kabulü ile ilgili metni okudum. Süreci, şartları kabul ettiğimi beyan ederim. 

AD/SOYAD:   …………………………………………… 

TARİH:         …………………………………………… 

İMZA:           ……………………………………………

Seans ve Terapi Ücretlendirmeleri

Psikoterapi Enstitüsü Seans  Ücretleri

Bilgi İçin.

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi :

Bayramoğlu Sahil Mahallesi

Fatih Sultan Mehmet Caddesi

No: 285

Darıca-İZMİT / TÜRKİYE

Tel : 0262 653 6699

Fax : 0262 653 5345