Beyoğlu 16.02.2018 Psikolog Ebrar Yenice Kanık-“Dıe Wand” Film Analizi Günü

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ İSTANBUL AVRUPA ŞUBESİ

Psikolog Ebrar Yenice Kanık-“Dıe Wand” Film Analizi Günü

Beyoğlu 16.02.2018         Saat: 18.00-22.00

* Film analizi günümüz ücretsiz olup, başvuru sırasına göre kayıt alınacaktır. Kontejan 120 kişi ile sınırlıdır. HEDEF GRUBUMUZ; Psikiyatristler, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberler, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri ve bu alanlarda lisans ve/veya yüksek lisans mezunları ve öğrencileridir. Katılımcılara, katılım belgesi verilecektir. Not: Lütfen bilgilerinizi doğru giriniz. İsimleriniz belirttiğiniz gibi katılım belgenize yazılacaktır. Katılım belgeleri mail adreslerinize 1 ay içerisinde online olarak gönderilecektir.

Kayıt için Tıklayınız..

Katılımcı Listesi için Tıklayınız..

Beyoğlu 10.02.2018 Uz. Psk. Dan. Ümit Akçakaya-21 Seanslık “Uyanış ve Dönüşüm Programı” Uygulayıcı Eğitimi

21 SEANSLIK “UYANIŞ VE DÖNÜŞÜM PROGRAMI” UYGULAYICI EĞİTİMİ

 

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ İSTANBUL AVRUPA ŞUBESİ

Psikoterapist & Uzm. Psikolojik Danışman & Yazar

Ümit AKÇAKAYA

Eğitim Tarihleri:

 10-11 Şubat 2018

10-11 Mart 2018

14-15 Nisan 2018

12-13 Mayıs 2018

AMAÇ

Psikoterapi desteği almak istemek tek başına kişide değişime ve dönüşüme yönelik bir gücün, kararlığının ve enerjinin olduğunun göstergesidir. Ancak bu enerji, psikoterapist tarafından doğru yönlendirilemediği takdirde gelen kişinin bir hayal kırıklığı ya da karmaşa yaşama ihtimali bulunmaktadır. Psikoterapi desteği için başvuran danışanların zihinlerinde, psikoterapiye ne sıklıkla ve ne kadar süre gelecekleri; içeriğinde hangi konuların ele alınıp hangilerinin alınmayacağı, psikoterapi süreci boyunca nasıl davranmaları gerektiği, psikoterapinin gerçekten işe yarayıp yaramayacağı ve en önemlisi sürecin sonunda neler elde edecekleri gibi hususlarda bazı soru işaretleri bulunmaktadır. Danışanlara, bu gibi belirsizlik içeren konularda tatmin edici bilgiler sunmak ve bir yol haritası çıkarmak sürecin devamlılığı ve sürece olan güven hususlarında son derece önem arz etmektedir. Aynı şekilde psikoterapi gibi insanların hayatlarında son derece önemli olan bir konuda kuramsal bilgi ve tekniği göz ardı eden bir yaklaşım ve rastgele bir tutum beraberinde birçok sorun ve açmazı da doğurabilmektedir. Bu bağlamda, bir psikoterapistin zihninde, insanın ruhsal sistemine dair kapsamlı bir bilgi birikiminin yanı sıra neyi, niçin, ne zaman ve nasıl yapacağına dair sistematik bir formülasyon ve planlama bulunmuyorsa; danışanın da sürece dâhil edildiği bir karmaşanın, kayboluşun ve tıkanmanın yaşanması beklenen bir durumdur. Ümit Akçakaya’nın Bütüncül Psikoterapi bağlamında geliştirdiği, 21 seanstan oluşan Uyanış ve Dönüşüm Programı, psikoterapi süreci boyunca rastlanan tüm bu sorun alanlarını aza indirmeye yönelik yapılandırılmış bir program içermekte olup hem danışana hem de psikoterapiste yönelik bir yol haritası sunmayı amaçlamaktadır. I. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi’nde sözlü sunum alanında İkincilik Ödülü’ne layık görülen bu program aşağıda belirtilen 4 aşamadan ve toplamda 21 seanstan oluşmaktadır:

“21 Seanslık Uyanış ve Dönüşüm Programı Uygulayıcı Eğitimi” özel danışma merkezlerinde, aile danışma merkezlerinde ve okullarda görev yapan uzmanların danışanlarındaki farklı kişilik yapılanmalarını tanımasını ve onlarla sürdürdükleri psikolojik danışma görüşmelerini bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirip yönetmelerini amaçlanmaktadır.

Psikoterapist ve Yazar Ümit AKÇAKAYA’nın “Dönüşüm Kitabı” adlı eseri temel alınarak verilecek bu eğitim; ayda bir cumartesi-pazar (20 saat) olmak üzere 4 ay sürecek toplamda 72 saatlik bir eğitim programıdır. Katılımcıların yalnızca teorik bilgiler edineceği bir eğitim olmasından ziyade; video gösterimleri, vaka paylaşımları ve örnek uygulamalarla danışmanlık becerileri geliştirebilecekleri aynı zamanda kendilerini ve ilişki halinde oldukları insanları yakından tanıma fırsatı bulacakları bir eğitim olması amaçlanmaktadır.

KAPSAM

1. AY

( 10-11 ŞUBAT 2018)

1.      AŞAMA

DANIŞANI DETAYLI TANIMAK VE DANIŞANLA TERAPÖTİK İTTİFAK GELİŞTİRMEK

 

v  Tanışma

v  Psikoterapi Nedir, Ne Değildir ve Nasıl Fayda Sağlar?

v  Psikoterapide İlk Seansta Psikoterapistin Yaklaşımı ve Kritik Hususlar

v  Danışanla Kontrat (Sözleşme) Yapmak ve Kontratta Bulunması Gereken Önemli Hususlar

v  Detaylı Anamnez Almak (Örnek Anamnez Alma Uygulaması)

v  SCL-90 Psikolojik Semptom Tanıma Testinin Uygulanması, Değerlendirilmesi ve Yorumlanması

v  Danışanla Terapötik İttifak Geliştirici Yöntemler

v  Danışanın Yaşam Öyküsünü Alma ve Travmaların Tespiti (Ümit Akçakaya’nın Geliştirdiği Yaşam Analiz Formlarının Uygulanması)

v  Psikoterapide Çeşitli Direnç Davranışları ve Direnci Kırma Yöntemleri

v  İnsanın Ruhsal Yapısı

 

 

2. AY

( 10-11 MART 2018)

2. AŞAMA

PSİKOEĞİTİM*

 

v  Bilinçdışı ve Çalışma Prensibi

v  Savunma Mekanizmaları ve Yaşamdaki Etkileri

v  Psikozlar

v  Kişilik Bozuklukları

v  Nevrozlar

v  Kendini Gerçekleştirmiş İnsan

v  Bağlanma Kuramı

v  Güvenli Bağlanma Stili

v  Güvensiz Bağlanma Stilleri

v  Korkulu Güvensiz Bağlanma (Şizoid Kişilik)

v  Kayıtsız Güvensiz Bağlanma (Narsisistik Kişilik)

v  Saplantılı Güvensiz Bağlanma (Borderline Kişilik)

v  Danışanın Ego Kapasitesini Geliştirici Çeşitli Yöntem ve Müdahaleler

v  Bibliyoterapi

v  Duyguları Tanıtmak

v  Psikoterapide “Gözleyen Ben” Faktörü

v  “Birey Olmak”

 

* Bu aşamada yer verilecek konular Ümit Akçakaya’nın “Uyanış” adlı kitabı temel alınarak anlatılacak, video gösterimleri ve vaka örnekleri ile desteklenecektir.

 

 

3. AY

( 14-15 NİSAN 2018)

3. AŞAMA

DANIŞANA “UYANIŞ” YAŞATMAK

 

v  Birincil ve İkincil Duygular

v  Sokratik Sorgulama Tekniği ve Uygulaması

v  Duygu Tepkisi Verme (Örnek Uygulamalar)

v  Düşünce Tepkisi Verme (Örnek Uygulamalar)

v  Etkili Soru Sorma (Örnek Uygulamalar)

v  Yüzleştirme Yapma (Örnek Uygulamalar)

v  Yorumlama Yapma (Örnek Uygulamalar)

v  Aktarım ve Karşıt-Aktarımı Fark Etmek ve Yönetmek

v  Danışana İyi Gelen Diğer Faktörler

 

 

 

4. AY

( 12-13 MAYIS 2018)

4. AŞAMA

TERAPÖTİK TEKNİK VE MÜDAHALELERLE DANIŞANDA “BENLİK DÖNÜŞÜM”ÜNÜ SAĞLAMAK **

 

v  Danışanda Dönüştürücü Bir Etki Yaratan Terapötik Teknik ve Müdahaleler

v  Boş Sandalye Tekniği (Örnek Uygulamalar)

v  Travmayı İşleme ve Yeniden Çerçeveleme Tekniği (Örnek Uygulamalar)

v  Maladaptif Duyguların Serbest Bırakılması Tekniği (Örnek Uygulamalar)

v  Sanat Terapisi ve Terapötik Kartların Psikoterapide Kullanımı (Örnek Uygulamalar)

v  Danışana Yeni Deneyimler Yaşatmak

v  Danışana Ayna Olabilmek

v  Danışanın Ruhuna Dokunabilmek

v  Carl Gustav Jung’un Analitik Psikoloji Kuramı ve  “Kahraman” Arketipi Bağlamında Psikoterapi Süreci ve Benlik Dönüşümü.

 

* * Bu aşamada yer verilecek konular, Ümit Akçakaya’nın “Dönüşüm Kitabı” adlı kitabı temel alınarak anlatılacak ve uygulamalar ve vaka örnekleri ile desteklenecektir.

 

 HEDEF GRUP

Psikiyatristler, Diş Hekimleri, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberler, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri; bu alanlarda lisans veya yüksek lisans mezunları ve bu alanlarda ki lisans son sınıf öğrencileri eğitime katılabilir.

KATILIMCI SAYISI

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır.

Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır.

Katılımcı Listesi için Tıklayınız..

SÜRE

09.00-18.00 saatleri arası, 8 gün, 72 saat

SERTİFİKASYON

*Ped onaylı katılım belgesi verilecektir.

 BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

+90 262 653 66 99

+90 212 243 2397

*Kayıt için, www.psikoterapi.com sitesinden ön kayıt formunu doldurup göndermeniz rica olunur.

* Ücreti aşağıdaki iban numaramıza yatırdıktan sonra serkan@psikoterapi.com adresine, makbuzunuzu göndermeniz gerekmektedir.

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad.

Galatasaray İşhanı No: 120 Kat: 4-5

Beyoğlu/İstanbul

Tel: 0212 243 2397

EĞİTİM ÜCRETİ

*72 Saatlik Toplam Eğitim Ücreti: 2.200 TL’dir.

*Lisans öğrencilerine ve Psikoterapi Enstitüsü üyelerine % 10 indirim uygulanacaktır.

*Eğitim ücretleri PED bağış olarak alınacaktır.

Hesap No:

 Psikoterapi Enstitüsü Derneği İstanbul Avrupa Şubesi

Yapı Kredi Bankası Galatasaray Şubesi

Şube Kodu: 495

Hesap No: 50406397

IBAN: TR67 0006 7010 0000 0050 4063 97

Beyoğlu 26.01.2018 Klinik Psk. Reyhan Nuray Duman-“Bütüncül Psikoterapi Perspektifinde Travmaya Müdahale” Süpervizyon Çalışması

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ İSTANBUL AVRUPA ŞUBESİ

Klinik Psk. Reyhan Nuray Duman-“Bütüncül Psikoterapi Perspektifinde Travmaya Müdahale” Süpervizyon Çalışması

Beyoğlu 26.01.2018

*Süpervizyon çalışmamız PED üyelerimize yöneliktir ve ücretsizdir. Süpervizyon sonrası katılım belgeleri mail adreslerinize 1 ay içerisinde gönderilecektir.

Kayıt için Tıklayınız..

Katılımcı Listesi için Tıklayınız..

13. Dönem Hipnoz Eğitimi

Bu eğitim, Sağlık Bakanlığınca onaylanmış bir eğitim değildir. Sadece hipnoz hakkında bilgi ve beceri edinme eğitimidir!

13. Dönem Hipnoz Eğitimi

BAŞVURU FORMUNU DOLDURMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ!

H İ P N O Z  E Ğ İ T İ M İ

13. Dönem Eğitim Grubu

EĞİTMENLER

Uz. Dr. Tahir Özakkaş

ve Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri

 A M A Ç

Hipnoz Eğitimi, sağlık alanında çalışan uzmanların, tanı ve tedavi amaçlı olarak kullanabilecekleri hipnoz hakkında teorik bilgileri edinmeleri ile hipnoz tekniklerini uygulama becerilerini kazanmalarını ve geliştirmelerini hedeflemektedir.

Eğitim süreci içinde, uygulama ağırlıklı çalışmalar yapılacak ve vaka video kayıtları destek eğitim materyali olarak kullanılacaktır.

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Diş Hekimleri, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri.

Lisans eğitimi farklı olupta bu eğitime başvurmak isteyenler; Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarında yüksek lisansını tamamlamaları gerekmektedir.

K A T I L I M C I   S A Y I S I

35-50 kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır. Katılımcı Listesi için tıklayınız.

S Ü R E

4 ay, 8 gün

Toplam 96 saat

E Ğ İ T M E N L E R

Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ ve

Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri

E Ğ İ T İ M    M A T E R Y A L İ

 • Katılımcı Bilgi notları
 • Hipnoz 1. cilt
 • Hipnoz 2.Cilt
 • Cinsel Problemlerde Hipnoterapi
 • Allerji ve Deri Hastalıklarında Hipnoterapi
 • Ruh Sağlığı Profesyonellerine Yönelik Hipnoz Eğitim Konferansları
 • Otohipnoz Ses Kaydı
 • Otohipnoz Çöp İmha Ses Kaydı

K A T I L I M   Ü C R E T İ

Kaydınızın sisteme alınabilmesi için 162 TL olan Ön Kayıt Ücretini ödemeniz gerekmektedir.

15 gün öncesi yapılacak kayıt iptallerinde ÖN KAYIT ÜCRETİ iade edilecektir.

Kredi Kartı ile Ön Kayıt Ücretini ödemek için tıklayınız.

Ön Kayıt veya Kesin Kayıt Ücretini, aşağıdaki hesap numaralarımıza EFT/Havale olarak ödeyebilirsiniz. Banka dekontunu, açıklama kısmına “13. DHE Kayıt Ücreti” yazarak basvuru@psikoterapi.com adresine göndermenizi rica ederiz.

Toplam Eğitim Bedeli 4.320 TL’dir.

Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve Hipnoz Derneği üyeleri için toplam 3.888 TL’dir.

Not: Eğitim Paket olarak uygulanır.

Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve Hipnoz Derneği Üyesi Olanlar için Kredi Kartı ile Ödeme

Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve Hipnoz Derneği Üyesi Olmayanlar için Kredi Kartı ile Ödeme

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.

T.C. İş Bankası Darıca Şubesi

Şube Kodu: 2425

Hesap: 0432025

IBAN: TR74 0006 4000 0012 4250 4320 25

Türkiye Finans Gebze Şubesi

Şube Kodu:207

Hesap:2389670

TR45 0020 6002 0702 3896 7000 01

 E Ğ İ T İ M   T A R İ H L E R İ

17 – 18 Kasım 2018

22 – 23 Aralık 2018

19 – 20 Ocak 2019

16 – 17 Şubat 2019

Saat: 08.00-20.00 arası

 S E R T İ F İ K A S Y O N

1.    Katılımcılara eğitim sonunda “Psikoterapi Enstitüsü” tarafından katılım belgesi verilecek olup, uygulama becerisi gösterip sınavda başarı gösterenler başarı belgesi verilecektir.

2.    Sınav yazılı ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

3.    Sorular, sınav öncesinde verilen soru bankasından seçilecektir.

4.    Uygulama sınavı, eğitim sürecinde veya isteyenlere gönderecekleri vakaların görsel kayıt materyali üzerinden yapılacaktır.

5.    Sınav ve uygulama geçiş notu 85’tir.

6. Sınavları geçenlere Dernek üyeleri olmaları halinde “Hipnoz ve/Veya Psikoterapi Enstitüsü Derneği” tarafından “Uygulama Yeterlilik Sertifikası” verilecektir.

P R O G R A M

 1. Ay

Hipnozun Tanımı, Mitler ve Yanlış Bilinenler, Hastayı Hazırlama ve Eğitim

Hipnozun Tarihi

Hipnoz Teorileri

Hipnotik Fenomenler ve Potansiyel Faydaları

İndiksüyon Prensipleri

Hipnoz Seviyeleri

Derinleştirme Teknikleri

Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Prensipleri

Farklı Hipnotik İndiksüyon Demonstrasyonları

Otohipnoz

Hipnozun Genel Değerlendirilmesi Bireysel ve Grup Hipnoz Uygulama

Ego Güçlendirme Metotları,Dolaylı Telkin Teknikleri

Yaş Geriletmesi Teknik ve Prensipleri, İdeamotor İncelemesi

Alışkanlık Bozukluklarının Hipnozla Tedavisi

Hipnotik Duyarlılık Ölçekleri

Hipnozda Metoforların Kullanımı

Psikosomatik Bozuklukların Hipnozla Tedavisi

Hipnozda Direnç Kontrolü Stratejileri

Bireysel ve Grup Hipnoz Uygulama

 1. Ay

Panik Atakta Bütüncül Hipnoterapi

İndiksiyon ve Derinleştirme Grup Çalışması

Bağımlılık Hastalarına Hipnoz

Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Çalışması

Ego Güçlendirme Metotları II

Yaş Geriletmesi Teknikleri ve Prensipleri II

Ağrı Kontrolünde Hipnotik Stratejiler

Çocuklara Hipnotik İndüksiyon I

Alışkanlık Bozukluklarının Hipnozla Tedavisi II

Terapötik Metoforların Yapılandırılması

Hipnoza Hazırlık İndüksiyon Yöntemleri

Hızlı Endüksiyon Teknikleri

Ericsonian Hipnoz

Grup Hipnozuyla Çalışma

Hipnozda Yapılandırma

 1. Ay

Hipnozun Özü

Geleneksel Hipnoz

Hipnotize Edebilirlik-Edilebilirlik

Hipnotik Duyarlılıkta Kişisel Farklılıklar

Hipnozun Psikopatolojiye Entegrasyonu

Hipnoz Kullanımının Strateji ve Teknikleri

Sözel Kalıplar

Hipnoz Uygulamalarının Endikasyonları ve Kontrendikasyonları, Yerleşmiş Telkinlerin Prensipleri

Fobi Tedavisi ve İmajinasyonun Kullanımı Hipnoz Uygulama Cerrahi Hazırlık, Doğum ve Hipnozanestezi

Yanıklar ve Acil Durumlarda Hipnoz

Diş Hekimliğinde Hipnozun Genel Uygulaması

Anestezide Hipnoz Kullanımı, Ameliyatta Hipnoz Kullanımı

Grup Hipnoz Uygulama

Geriatrik Hastalarda Hipnoz

Çocuklarda Hipnoz

Cinsel işlev Bozukluklarında Hipnoz

Hipnozun Genel Değerlendirilmesi Bireysel ve Grup Hipnoz Uygulama

 1. Ay

Hipnotik Duyarlılıkta Kişisel Farklılıklar

Hipnozun Psikopatolojiye Entegrasyonu

Hipnoz Uygulamalarının Endikasyonları ve Kontrendikasyonları

Hipnoz Kullanımının Strateji ve Teknikleri

Acil Durumlarda Hipnoz Kullanımı

Hipnoz Uygulama

Sözel Kalıplar

Yerleşmiş Telkinlerin Prensipleri

İmajinasyon Görüşleri

Diş Hekimliğinde Hipnozun Genel Uygulaması

Hipnodrama Uygulaması ve Oluşturulması

Grup Hipnotik İndüksiyonu

Hipnoz Uygulama

Sınav ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 BİLGİ ve KAYIT İÇİN

0262 653 66 99

0532 267 47 94
basvuru@psikoterapi.com

Kayıt için, www.psikoterapi.com sitesinden başvuru formu nu doldurup göndermeniz rica olunur.

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Hipnoz Derneği

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Bayramoglu Mah. FSM Cad. No: 285

Darica/Kocaeli/TURKIYE (Istanbul-Kadikoy 30km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

Gsm: 0532 267 4794

e-posta: admin@psikoterapi.com

Beyoğlu 25.02.2018 Klinik Psk. Necdet Dönmez – Psikoterapide Gelişim Odaklı Bütüncül Bir Yaklaşım Eğitimi

PSiKOTERAPİDE GELİŞİM ODAKLI BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM

 

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ İSTANBUL AVRUPA ŞUBESİ

 Klinik Psikolog Necdet DÖNMEZ

 Eğitim Tarihi:

25 Şubat 2018

09.00 – 18.00 

 AMAÇ

Ruh Sağlığı alanında çalışan uzmanlara ve bu alana yönelmiş öğrencilere bütüncül psikoterapi bağlamında ilk görüşmede terapistin duruşu ve danışan davranışlarıyla ilgili bilgi ve beceri kazandırmak.

 KAPSAM 

 • Danışanlar neden psikoterapiye gelirler?
 • İlk seans öncesi telefonda görüşmede önemli noktalar
 • İlk görüşmede önemli noktalar (seans odası, odadaki objeler ve odanın düzen terapistin duruşu, kültürel değerler, danışanın kimliği)
 • Danışanı nasıl dinlemeliyiz?
 • Psikoterapide öncelikli çalışmamız gereken yerler nerelerdir?
 • Empati gerçekte nedir? Danışandan kendimizi ayırt etmek neden önemlidir?
 • Psikoterapide sağ beyin ve sol beynin kullanımı
 • Psikoterapide güven ilişkisi
 • Ruhsal yapının oluşumu
 • Danışanın duygusu gerçekte kimin duygusu?

 HEDEF GRUP

Psikiyatristler, Diş Hekimleri, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberler, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri; bu alanlarda lisans ve/veya yüksek lisans mezunları eğitime katılabilir.

KATILIMCI SAYISI

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır.

Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır.

Katılımcı Listesi için tıklayınız

SÜRE

09:00-18:00 arası 1 gün, 8 saat

SERTİFİKASYON

*Ped onaylı katılım belgesi verilecektir.

 BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

+90 262 653 66 99

+90 212 243 2397

*Kayıt için, www.psikoterapi.com sitesinden ön kayıt formunu doldurup göndermeniz rica olunur.

* Ücreti aşağıdaki iban numaramıza yatırdıktan sonra serkan@psikoterapi.com adresine, makbuzunuzu göndermeniz gerekmektedir.

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad.

Galatasaray İşhanı No: 120 Kat: 4-5

Beyoğlu/İstanbul

Tel: 0212 243 2397

EĞİTİM ÜCRETİ

250 TL’dir. Lisans öğrencilerine %20 indirim uygulanacaktır. 

Hesap No:

 Psikoterapi Enstitüsü Derneği İstanbul Avrupa Şubesi

Yapı Kredi Bankası Galatasaray Şubesi

Şube Kodu: 495

Hesap No: 50406397

IBAN: TR67 0006 7010 0000 0050 4063 97