2. Dönem Üyeleri

Klinik Psikolog Fatih Fidan

 KİŞİSEL BİLGİLER

 Adı Soyadı : FATİH FİDAN

Doğum Yeri ve Tarihi : K.MARAŞ-1980

Tel : 0505 811 48 72

Mail : pdrfatih@yahoo.com

 Adres: Demircikara Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi Ocean City PLaza B Blok Muratpaşa/Antalya

 

1980 Yılında K.Maraş’ta doğdum, ilk ve Orta öğretimimi K.Maraş’ta tamamladım. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesinde 2001 yılında başlayıp 2005 yılında mezun oldum. Üniversite yıllarında; Klinik Psikoloji, Özel Eğitim, İlk ve Orta öğretim de Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik stajlarını başarıyla tamamladım. 2016 yılında Klinik Psikoloji yüksek lisansini tamamlayarak “Uzman Klinik Psikolog” oldum.

-2005-2008 yılları arasında İzmir’de Psikolojik Danışman ve Rehber olarak görev yaptım.

-2008-2009 yılları arasında 8. Mknz. P.Tuğ. Kom. Yrd.’da Rehberlik Merkezinde Uzman Psikolojik Danışman olarak görev yaptım.

-2009-2011 yılları arasında Mersin Adliye Sarayı Çocuk Mahkemesinde Pedagog olarak görev yaparken ergenler hakkında sosyal inceleme raporları hazırladım.

-2011-2014 yılları arasında İstanbul Adliyesi Aile Mahkemesinde görev yaptıktan sonra şimdi Antalya Adliyesi Aile Mahkemelerinde Pedagog olarak boşanma ve çocuğun velayeti konusunda ebeveyn ve çocuklar ile görüşmeler yaparak aile mahkemesi hakimine görüş bildirmekteyim.

Ayrıca Aile Danışmanlığı Eğitim programlarında Eğitmen olarak katılım sağlamaktayım.

 

Çalışma Alanlarım :

-Aile ve Çift Terapisi,

-Cinsel Terapi

-Çocuk Odaklı Aile Terapisi

-Ergen ve Yetişkin Terapisi,

-Eğitim danışmanlığı(Sınav kaygısı, Motivasyon, Aile Bilgilendirmesi)

-Bireysel Psikoterapi

–Hipnoterapi

-EMDR

 

KATILMIŞ OLDUĞUM EĞİTİMLER:

 • 2006 Eylül ayında Odağ Vakfı tarafından düzenlenen  İzmir Psikanaliz ve PsikoterapiGünlerikapsamında düzenlenen eğitim.(29 Eylül- 1 Ekim 2006)
 • 2006 Eylül ayında Odağ Vakfı tarafından düzenlenen  İzmir Psikanaliz ve PsikoterapiGünlerinde “Çocukların Tedavisinde Aile ile Çalışmak” konulu Workshops’a katılarak Monısha NAYAR ‘dan bilgi sahibi oldum.
 • 2009 Eylül ayında Odağ Vakfı tarafından düzenlenen  İzmir Psikanaliz ve PsikoterapiGünlerikapsamında düzenlenen eğitime katıldım.(21-23 Eylül 2007) 
 • 2006-2009 Psikoterapi Enstitüsü DerneğindeD.;Ph.D. Tahir ÖZAKKAŞ rehberliğinde Bütüncül Psikoterapi Eğitimi 1. Basamak(300 saat)
 • 2006-2009 Psikoterapi Enstitüsü Derneği D.;Ph.D. Tahir ÖZAKKAŞ rehberliğinde Bütüncül Psikoterapi Eğitimi 2. Basamak(300 saat) 
 • 2006-2009 Psikoterapi Enstitüsü DerneğiD.;Ph.D. Tahir ÖZAKKAŞ rehberliğinde Bütüncül Psikoterapi Eğitimi 3. Basamak(300 saat) eğitimlerini tamamlayarak “Psikoterapist” ünvanı aldım.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Çocuk İstismarı ve İhmaline Bütüncül Yaklaşım konulu seminere katılmış ve atölye çalışmalarına iştirak ettim. 
 • 10-18.08.2006tarihleri arasında düzenlenen 8 günlük “PDR Yaz Seminerleri”ne katılarak on altı eğitmenden ders aldım.
 • 2009 Aralık Ayıında 2009 Haziran Ayında The Masterson Institute ve Psikoterapi Enstitü‘sünün birlikte düzenlemiş olduğuMasterson Günleri-3 de “Kişilik BozukluklarınınAyırıcı Tanısı” hakkında bilgi sahibi oldum.(18-19 Aralık 2009)
 • 2009 Haziran Ayında The Masterson Institute ve Psikoterapi Enstitüsünün birlikte düzenlemiş olduğu ve bugün Kişilik Bozukluklarının tanı, sınıflandırma ve psikoterapisin de Türk kültürüne ve Türk insanına en yakın açıklamaları olduğu düşünülen kuramcılardan MASTERSON’un “Kendilik Bozukluklarına Yaklaşımı”konulu atölye çalışmasına katılarak MASTERSON GÜNLERİ 2 de yetişkinlerde görülen kendilik ( kişilik ) bozukluklarını daha yakından anlama fırsatı buldum. 
 • EDİNKAtarafından düzenlenmiş olan Hızlı Verimli Okuma sertifikası
 • EDİNKA ; NLP Kişisel Değişim Modeli sertifikası  
 • MEB İlköğretim Okullarındayeni Uygulanacak yeni ders programı tanıtımı Eğitimi
 • Orf Öğretisinde Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim de Müzik ve Yaratıcılık (30 Nisan -1 Mayıs 2001) 
 • İNSAN PSYCHOLOGICAL CONSULTANCY NLP&HYPNOSIS TRAINING CENTER’ın düzenlemiş olduğu“CERTIFIED PRACTITIONER of the Art and Scıence of Hypnosis” 5 günlük eğitimine katılarak practitioner hypnosis oldum. 
 • İNSAN PSYCHOLOGICAL CONSULTANCY NLP&HYPNOSIS TRAINING CENTER’ın düzenlemiş olduğu“CERTIFIED MASTER PRACTITIONER of the Art and Scıence of Hypnosis” 4 günlük eğitimine katılmış ve master hypnosis oldum.
 • Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve PSI’nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu 17 saatlikKERNBERG GÜNLERİ’ne katılarak John F. CLARKIN den Borderlıne BozukluğuGelişimi ve Terapisi hakkında bilgi edindim.(16-17.October.2011) 
 • Sınav Kaygısı ve başa Çıkma Yolları hakkında 2 günlük eğitim
 • Boğaziçi Aile Danışmanlığı&Psikolojik Hizmetler Merkezi tarafından organize edilenDoç. Dr. Elif Akdağ GÖÇEK’in “Oyun Terapisi” eğitimine katılarak çocuklarla nasıl oyun terapisi yapılırı öğrendim.(25-26.Eylül 2010) 
 • Adalet bakanlığı tarafından organize edilip Çeşme de bir hafta devam eden  “Aile ve Çocuk   Mahkemeleri Uzmanları Eğitimi” ne  katıldım.
 • Sosyal Hizmetler Uzmanları Derneği tarafından düzenlenmiş olan “AİLE DANIŞMANLIĞI PROGRAMI”(temel-1) 100 saatlik eğimini başarı ile tamamlayarak Aile Danışmanlığı alanında bilgi sahibi oldum.(27 Kasım-23 Ocak 2011)
 • Psikoterapi Enstitüsü Derneği D.;Ph.D. Tahir ÖZAKKAŞ rehberliğinde Prof.Dr.Allan N. Schore’nin Bağlanmanın Nörobiyolojik Temelleri konulu programına katıldım.(23-24.09.2011) 
 • Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve Davıd Geffen School Of Medıcınebirlikteliği ile Dr.Allan N. Schore’nin” DEVELOPMENTAL NEUROBIOLOGY and ATTACHMENT THEORY “workshop organizasyonuna katıldım.(01-02.10.2011)
 • Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve PSI(Kişilik Bozuklukları Enstitüsü)’nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu 44 saatlikKERNBERG GÜNLERİ II-III ’ e katılarak Otto F. Kernberg’in iki günlük eğitimi ve John F. CLARKIN’in de 4 günlük eğitimi ile AKTARIM ODAKLI PSİKOTERAPİ hakkında bilgi edindim.(28 Ekim-02 Kasım.2011)
 • Arel Eğitim Kurumlarının düzenlemiş olduğu “Arel Rehberlik Buluşmaları”nda Disleksi, Psiko-Pedagojik Açıdan , Çocuk Resmi , Pass Teorisi ve Boşanma ve Ayrılık Sürecinde Sağlıklı Çocukkonuları hakkında bilgi edindim. 
 • BACED-Birey,Aile,Çocuk Psikoterapileri Enstitüsü Derneğitarafından düzenlenmiş olan 100 satlik “Aile Danışmanlığı “ eğitim programına katılarak Aile Terapisi Teknikleri ve Uygulama Uşamaları hakkında uzmanlaştım.
 • C. Adalet BakanlığıEğitim Daire başkanlığı tarafından düznlenmiş olan Sosyal Çalışmacılar’ın hizmet içi eğitimine katılarak“Aile ve Çocukla Görüşme Teknikleri”, “Temel Görüşme Teknileri”, “Çocuk ve Ergen Gelişimi”, “Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı , Davranış Bozuklukları”, “Gelişimsel Perspektif, Çocuk ve Ergen Problemleri”başlıklı konular hakkında bilgi sahibi oldum.(19-21 Mart 2012)
 • Süleyman Şah Üniversitesinin düzenlemiş olduğu “Rehberlik Sempozyumu” na katıldım.
 • Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı ve Doğuş Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmiş olan “Cinsel İstismara Mağduru Çocuklarla Görüşme Teknikleri ve Raporlama” sertifika eğitimine katıldım.(2,3,5Temmuz 2012) 
 • Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü tarafından düzenlenen SATİR MESLEKİ GELİŞİM ENSTİTÜSÜ BAŞKANI  PAT BRAGG,A., B.Ed tarafından “ODAYA BARIŞ ETİRMEK ,Anlaşmazlıklarda Nasıl Arabuluculuk Yapılabilir?” konulu AİLE ARABULUCULUĞU EĞİTİMİ WORKSHOP’una katıldım.
 • Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü tarafından düzenlenen SATİR MESLEKİ GELİŞİM ENSTİTÜSÜ BAŞKANI  PAT BRAGG,A., B.Ed tarafından 07 KASIM 2012 – 11 KASIM 2012 tarihleri arasında 5 günlük  “VİRGİNİA SATİR’İN DÖNÜŞÜMSEL SİSTEMİK AİLE TERAPİSİ EĞİTİMİ”  ne katılarak  Satir’in Aile terapisi yaklaşımları hakkında detaylı bilgi sahibi oldum.
 • SAKARYA ÜNİVERSİTESİ’nin SAÜSEM(Sürekli Eğitim Merkezi)’i tarafından düzenlenen 450 saatlik “AİLE DANIŞMANLIĞI” eğitimini tamamlayarak “AİLE DANIŞMANI” olmayı hak kazandım.
 • Adalet Bakanlığı ve Unisef in ortaklaşa düzenlediği  “ÇOCUKLAR İÇİN ADALET SİSTEMİ” konulu 3 günlük eğitime katılım sağladım.
 • Pozitif Psikolojik Danışmanlık Derneği tarafından düzenlenmiş olan “Çocuk Değerlendirme Testleri” eğitimini başarı ile tamamladım.
 • Pozitif Psikolojik Danışmanlık Derneği tarafından düzenlenmiş olan “WISC-R” zeka testi eğitimini başarı ile tamamladım.
 • CİSED tarafından düzenlenmiş olan Dr. Cem Keçe tarafından “Cinsel Tedaviler ve Cinsel Danışmanlık” eğitimi,
 • CİSED tarafından düzenlenmiş olan Dr. Cem Keçe tarafından “İLERİ DÜZEY CİNSEL TERAPİ” eğitimini tamamlayarak “CİNSEL TERAPİST” oldum.
 • CİSED tarafından düzenlenmiş olan Dr. Cem Keçe tarafından “AİLE, EVLİLİK VE ÇİFT TERAPİSİ” eğitimini tamamlayarak “EVLİLİK TERAPİST” i oldum.
 • Adalet Bakanlığı Eğitim Daire başkanlığı tarafından düzenlenen “KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEMEK” konulu 5 ve 3 günlük eğitime katılım sağladım.
 • Adalet Bakanlığı Mağdur hakları daire başkanlığının kırılgan grup olarak adlandırılan mağdur çocuk ve kadınların “Adli Görüşme Odaları” nda beyanları nasıl alınır eğitimini tamamladım.

Uz. Psk. Şener Yazıcı

Adınız *
Şener

Soyadınız *
Yazıcı

Doğum Tarihiniz *
1979

Cep Telefon *
505 853 26 56

Mail Adresi *
seneryazici@hotmail.com

Çalıştığınız Kurum ve Göreviniz
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi /Psikolog-Psikoterapist

İş Adresi
Kocaeli

Lisans Eğitim Durumu *
Psikoloji

Yüksek Lisans Eğitim Durumu *
Klinik Psikoloji

Şu anda yaptığınız mesleğiniz*
Psikolog-Psikoterapist-Aile Danışmanı

Özgeçmiş
Şener YAZICI
Klinik Psikolog-Psikoterapist – Aile Danışmanı
Gebze/KOCAELİ
GSM : 505 853 26 56
E-mail : seneryazici@hotmail.com
Web : www.psikologpsikoterapist.com
www.gebzepsikoterapi.com
www.psikoterapist.tv

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi : 1979
Medeni Durum : Evli ve 1 kız çocuğu babasıdır.

EĞİTİM BİLGİLERİ

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü (YÖK Burslu) (2003)
Yakın Doğu Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı (2016-2018)

İŞ DENEYİMLERİ

• Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (Psikoz Servisi Stajı)
• Kocaeli Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi (Staj)
• Hanımeli Rehabilitasyon Merkezi
• Erzincan Asker Hastanesi
• 1. Sınıf Askeri Cezaevi ve Tutukevi
• Sabancı Kız Yetiştirme Yurdu
• 75. Yıl Çocuk Yuvası
• Özel Gülen Yaşam Rehabilitasyon Merkezi, Kurucu- Psikolog
• Miray Anaokulu
• Konar Araştırma ve Danışmanlık Merkezi, Kurucu – Psikolog
• Aura Kişisel Gelişim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi
• Yeni Dünya Rehabilitasyon Merkezi
• Yedi İklim Koleji
• Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi

SEMİNER VE KURSLAR

• Yakın Doğu Üniversitesi 8. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi
• Kıbrıs Ruh Sağlığı Derneği Evlilik Danışmanlığı Semineri
• Kıbrıs Ruh Sağlığı Derneği İlaç Bağımlılığı Eğitim Danışmanlığı Semineri
• Kıbrıs Ruh Sağlığı Derneği Cinsel İstismar Eğitim Semineri
• Pozitif Danışmanlık ve Psikoterapi Merkezi Wısc-r Zeka Testi Eğitimi
• Psikoterapi Enstitüsü Bütüncül Psikoterapi Teorik Eğitimi
• Psikoterapi Enstitüsü Bütüncül Psikoterapi Formülasyon Eğitimi
• Psikoterapi Enstitüsü Bütüncül Psikoterapi Süpervizyon Eğitimi
• Halime ODAĞ Vakfı 8. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri
• Halime ODAĞ Vakfı 8. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri Workshops Cinsiyet, Cinsel Kimlik
• Halime ODAĞ Vakfı 9. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri
• Denver II Gelişimsel Tarama Testi Uygulayıcı Eğitimi
• Marmara Üniversitesi Aile Danışmanlığı Sertifika Programı
• Tüsside Evlilik Öncesi Eğitici Eğitimi
• Klinik Psikoloji Enstitüsü Dikkat ve Algı Testleri Eğitimi
• Uludağ Üniversitesi Wısc-r Uygulayıcı Eğitimi
• Psikoterapi Enstitüsü Hipnoz Eğitimi

KİTABIM

0-6 YAŞ ÇOCUKLARIN Zihinsel, Fiziksel ve Ruhsal GELİŞİMİ (2010)

İLGİLENDİĞİM VE KULLANDIĞIM PSİKOTERAPİ YÖNTEMLERİ
Danışanlarıma uygulamalarımda; Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi, Varoluşsal Psikoterapi ve Psikodinamik Psikoterapi ve Hipnoz yöntemlerinin entegrasyonunu içeren Bütüncül Yönelimli Psikoterapi yöntemini kullanmaktayım.
Ergen, yetişkin ve çiftlerle çalışmaktayım. Çocuk ve ergen psikolojisi, kişilik bozuklukları, çocuk resimlerinin analizi ve rüya analizleri ilgi alanlarımdır.

UYGULADIĞIM PSİKOLOJİK TESTLER

• Bireysel Zeka Testleri: Wısc-r Zeka Testi (6-16 Yaş), Porteus labirentleri Testi
• Grup Zeka Testleri: Cattel Zeka Testi
• Gelişim Ölçekleri: Denver II Gelişimsel Tarama Testi (0-6 Yaş)
• Kişilik Testleri: MMPI
• Diğer Uyguladığım Test Grupları: Kişilik Test ve Envanterleri, İlgi ve Tutum Envanterleri, Projektif Testler, Dikkat ve Algı Testleri

ÜYE OLDUĞUM KURULUŞLAR
• Hipnoz Derneği
• Kocaeli Uyuşturucuyla Mücadele Derneği

Uz. Dr. Aybars GÜNAYDIN

Dr. Aybars Günaydın
 
İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’ da tamamladıktan sonra GATA Tıp Fakültesi’ ni bitirdi. Hipnoz ve hipnoterapiyle Tıp Fakültesi 3. sınıfında tanıştı ve uygulamaya başladı. Bu amatörce uygulamalar Tıbbi Hipnoz Derneğinin Yeditepe Üniversitesi bünyesinde düzenlediği Hipnoz Kurslarına katılımdan sonra profesyonelliğe dönüştü ve son 4 yıldır profesyonelce hipnoz ve hipnoterapi uyguluyor. Halen İzmir Hava Hastanesinde uzman doktor olarak çalışmaktadır.

İrtibat için cep tlf: 0 532 432 54 33  

e-mail: aybarsgunaydin@yahoo.com Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır
 
Dr. Aybars Günaydın’ ın aldığı eğitimler ve katılımları:

 • T.C Yeditepe Üniversitesi ve Tıbbi Hipnoz Derneği 1. Basamak Hipnoz Kursu eğitimi
 • T.C Yeditepe Üniversitesi ve Tıbbi Hipnoz Derneği 2. Basamak Hipnoz Kursu eğitimi
 • T.C Yeditepe Üniversitesi ve Tıbbi Hipnoz Derneği 3. Basamak Hipnoz Kursu eğitimi
 • T.C Yeditepe Üniversitesi ve Tıbbi Hipnoz Derneği I. Tıbbi Hipnoz Kongresi katılımı
 • Prof. Dr. John G. Watkins’ in Ego State Therapy konulu Work Shop’una katılımı
 • Psikiyatrist Dr. Tahir Özakkaş’ ın Anksiyete Bozukluklarında Hipnozla Tedavi konulu Work Shop’una katılımı
 • Avrupa Hipnoz Birliği Başkanı Prof. Dr. Shaul Livnay’ ın Sözsüz Hipnoz konulu Work Shop’una katılımı
 • Alman Dental Hipnoz Derneği Başkanı Dr. Albrecht Schmierer’ in Hipnoz İndüksyon Yöntemleri ve İleri Hipnoz Teknikleri konulu eğitime katılımı
 • T.C Yeditepe Üniversitesi ve Tıbbi Hipnoz Derneği II. Tıbbi Hipnoz Kongresi katılımı
 • Prof. Dr. Peter Bloom’ un Psikoterapide Yaratıcılık Süreci konulu Work Shop’una katılımı
 • Jin. Op. Dr. Bülent Uran’ ın 5-PATH Yöntemi ve Analitik Hipnoterapi konulu eğitime katılımı
 • Psikiyatrist, psikoterapist ve hipnoterapist Dr. Tahir Özaakkaş’ın Psikoterapi Enstitüsünde verdiği 600 saatlik davranışsal, bilişsel, dinamik ve varoluşsal tüm modelleri kapsayan Bütüncül Psikoterapi ve Hipnoz Eğitim programı içinde yeralmaktadır

Dr. Hasan KENDİRCİ

Doğum Yeri: Şanlıurfa
Doğum Tarihi: 1959
İkamet Ettiği İl: İstanbul
Medeni Hali: Evli, 2 çocuk babası
Çalıştığı Kurum: Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İş Adresi:

Muayenehane Adresi: Cumhuriyet cad. Ata aprt. No:161 Kat:6 Harbiye-Şişli/İstanbul
Telefonu: 0532 522 5322 – 0212 230 3875
E-mail: kendircihasan@hotmail.com

Websitesi: http://www.hipnozmerkezi.blogspot.com/
Yabancı Dil: İngilizce

DR. HASAN KENDİRCİ 15.01.1959 Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde doğdum. 1976 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliğinde 2 yıl eğitim aldıktan sonra 1978 yılında İstanbul Tıp Fakültesine girdim 1984 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olarak aynı dönemde hekimlik hayatıma başladım. 1987 yılına kadar SSK Rize Hastanesinde görevimi tamamladım.1989 yılından itibaren ise SSK Beyoğlu Dispanserinde çalışmaya başladım ve hekimlik yaşantımı bu ünitede devam ettirdim. Halen Beyoğlu Göz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Semt Polikliniği’nde görev yapmaktayım. Özel muayenehanemde hastalarımı ve danışanlarımı kabul etmekteyim. İstanbul Tabip odasında birçok komisyonda aktif olarak görev aldım ve birçok işyeri hekimliği yaptım. 2003 yılında Yeditepe Üniversitesinde Hipnoz ve Hipnoterapi eğitimi alarak mesleğime yeni bir boyut kazandırdım. Ayrıca psikoterapi enstitüsünde 600 saatlik psikoterapi eğitimi alarak, Bu konuda kendimi geliştirdim. Psikohipnoterapi ve destekleyici tıp alanında çok sayıda yurt içi ve yurtdışında sertifikalandırılmış eğitimler aldım. Evli ve 2 çocuk babasıyım, İstanbul’da ikamet etmekteyim.   PSİKOHİPNOTERAPİ VE DESTEKLEYİCİ TIP ALANINDA YAPTIĞIM ÇALIŞMALAR VE ALDIĞIM SERTİFİKALAR
1-Psikoterapide yaratıcılık süreci nasıl geliştirilir / Prof. Dr. Peter Bloom / 14-16.10.2005
2-Psikoterapi Enstitüsü Eğitimi /Psikiyatrist Dr. Tahir Özakkaş / 19.5.2006-19.11.2006
3-Tanı ve tedavide imgesel görüntü yaşantısı/ Doç. Dr. Ali Nahit Babaoğlu/ 2-5.2 2005
4-I.Tıbbi Hipnoz Kongresi /Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fak./İstanbul/7-9.5.2005
5-Bi-digital O-ring test / Dr. Yoshiaki OMURA / 23-24.12.2006
6-Hipnoz ve Psikoterapi Eğitimi /Dr.Tahir Özakkaş /20-21.11.2006
7-Sekizinci İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri / 29.9.2006-1.11.2006
8-Panik atakta psikohipnoterapi / Dr. Tahir Özakkaş / 14-16.10.2005
9-Hipnoz İndüksiyon Yeknikleri /Dr. Murat Ulusoy / 14-16.10.2006
10-Stress-Control through Self-Hypanosis / Psik. Dr. Ruysschaert Nicole /13-14.5.2006
11-II.Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi /14-16.10.2006
12-The use of hypnosis in trauma-based psychopatholoy / Eric Vermetten MD/ 18-19.3.2006
13-İleri Düzey Hipnoz Eğitimi /Dr. Bülent URAN-Dr.Ali Özden Öztürk / 19-20.11.2005
14-Hipnoz Eğitimi / Dr. Albrecht Schmierer /Alman Hipnoz Derneği Başkanı /14-15.5.2005
15-Hipnoz eğitimi / Prof. Dr. Matthias Mende /28-28.8.2004
16-III. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi /Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fak./ 2-5.11.2006
17-Hypnotic communication with the symptom/Prof. Dr. Mathias Mende / 2-5.11.2006
18-Modern and neo-classic hypnoterapi /Prof.Dr. Lucia Baricevic /2-5.11.2006
19-I.Tıbbi Hipnoz Kursu /Yeditepe Üniversitesi-Tıbbi Hipnoz Derneği / 26-27.4.2003
20-II. Tıbbi Hipnoz Kursu / Yeditepe Üniversitesi-Tıbbi Hipnoz Derneği /2003
21-Hypnosis Workshop / Shaul Livnay PhD /16-17.7.2004
22-İmge Terapiye Giriş / Uzm.Psk. Tuncay Özer /10.12.2006
23-Cinsiyet, cinsel kimlik workshop / Doç. Dr. Celal Odağ /29.9-1.10.2006
24-Cinsel Problemlerde Tedavi /Dr. Cenk Kiper / 19.3.2006
25-Sanat Terapisi /Psk. Nesteren Gazioğlu /17-18.11.2005
26-Ağrı Eğitim Semineri / 21.6.2002 /İst.
27-Tütün Bağımlılığı ve Tedavisi Kursu / 24.10.2004 / İTO
28-Ruhsal Travma Günleri / 10-11.10.1996 /İst.
29-VI. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi /14-16.11.2002 /İst.
30-Psikosomatik Hastalıklarda Hipnozun Kullanımı/Prof.Dr. Walter Boguartz/26-27.5.2007
31-Çocuk Hastalıkları ve Hipnoz /Prof.Dr. Karen Olness /1.9.2007 / İST.
32-I.Ulusal Akapunktur ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi /Ankara / 8-9 Eylül 2007
33-9.İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri /21-23.9.2007/ İzmir
34-Psikanalitik vaka tartışmaları /Prof. Dr. Vamık VOLKAN /21-23.9. 2007 /İzmir
35-Kognitif ve Davranış Terapileri I. Ulusal Kongresi / 28-30.9.2007 /İST.   BİLİMSEL ÇALIŞMALARIM VE SUNUMLARIM 1-Dirençli bir kekemelik olgusunda hipnoterapinin etkinliği / 2-5.11.2006 / III. Hipnoz Kongresi-İstanbul
2-Madde kötüye kullanımı ve madde bağımlılığı / 3.5.2007 / Haydarpaşa Teknik Okulları-İstanbul
3-Hipnoz yöntemi ile sigarayı bıraktırma/6.3.2007/ATV ana haber bülteni-İstanbul
4-Hipnoterapinın kullanım alanları/4.6.2007/ Karadeniz TV-İstanbul
5-Hipnoz yöntemi ile sigarayı bıraktırma-work shop/07.07.2007/ Omnihipnoz Akademisi-ANKARA
6-Birinci basamak sağlık hizmetlerinde geriatrik hastalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri / Geriatri Bahar Sempozyumu / 2-3 Nisan 2004 İstanbul
7-Çocuklarda ergenlik ve kimlik sorunları / 04.01.2008 / Arifbey İlköğretim Okulu-Veli toplantısı – Kayışdağı, İstanbul
8-Çocuk ve ergenin ruhsal gelişimi / 21.02.2008 / Üsküdar Halil Rüştü İlköğretim Okulu – Veli Toplantısı / İstanbul
9-Çocuk ve ergenlerin Ruhsaglığı/12.04.2008 / Beykoz Hacı Numan İlköğretim Okulu-Veli Toplantısı/ İstanbul
10-Hipnoz ve Hipnoterapinin kullanıldığı alanlar / 16.04.2008 / Prof. Dr. N.Reşat Belger Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul
11-Yönlendirilmiş imgelemenin psikoterapideki önemi ve etkinliği-Work Shop /3.5.2008 /Omnihipnoz Akedemisi /ANKARA
12-Hipnoz Yöntemi ile sigarayı bıraktırma-Work Shop /3.5.2008 /ANKARA
13-Çocuk ve Ergen Sağlığı /7.5.2008 /İsmet İnönü İlköğretim Okulu-Maltepe /İstanbul

Dr. Fatma Müge ATAK

Resim (Vesikalık)   
Ad, Soyad  Fatma Müge Atak 
Doğum Tarihi  3.7.1963 
Doğum Yeri  İstanbul 
İkamet Ettiğiniz İl / İlçe  İstanbul Başakşehir Bahçeşehir 
Medeni Hali  Evli 
Çalıştığı Kurum & Görevi  Özel 
İş Adresi  Bahçehir süzer bulvarı 
İş Yeri Adı (Varsa)   
Telefon Numarası  0542 625 39 14 
E-Posta  mugeatak@mynet.com 
Yabancı Dil  ingilizce 
Eğitim Durumu  Lisans 
Son Mezun Olduğunuz Okul Adı ve Bölümü  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Calıştığınız Kurumlar  Devlette ana-çocuk sağlığı bölümünde çalışmıştır. 
Katıldığınız Eğitimler  -Bütüncül Psikoterapi Eğitimi 1. basamak (240 saat) (2005-2006)

-Bütüncül Psikoterapi Eğitimi 2. basamak (2006)

-Tıbbi Hipnoz Eğitimi 1,2 ve 3. aşamalar (2005 Yeditepe Üni.)

-İleri Düzey Hipnoz Eğitimi (2005 Tıbbi Hipnoz Derneği)

-İleri Hipnoz Eğitimi (120 saat) (2008-2009 Psikoterapi Ens.)

-2. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi (2005)

-3. Ulusall Tıbbi Hipnoz Kongresi (2006)

-Uluslararası Tıbbi Hipnoz Kongresi (2008)

-Uluslararası Tıbbi Hipnoz Kongresi (2009)

-Psikoterapi de Masterson yaklaşımı eğitimleri (Masterson Institute ve Psikoterapi Ens.)

-1. Masterson günleri (2008)

-2. Masterson günleri (2009)

-3. Masterson günleri (2009)

-4. Masterson günleri (2010)

-5. Masterson günleri (2011)

-Masterson Terapisi Eğitimleri (90 saat) (2010 Psikoterapi Ens.)

-Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi (Prof. Dr. Vamık Volkan) (1. 2009)
(2. 2010)

-İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri (2007)

-Time Limited Dynamic Psychoterapy (Ph. D. Hanna Levenson) (2011)

-Unified Psychoterapy Conference (Ph. D. Jeffry Mangnavita) (2011)

-Developmental Neurobiology Workshop (Prof. Allan Shore) (2011)

-Tramvaya Müdahale Sürecinde Duygu Odaklı Yaklaşım (Sezgi Psikolojik Danışmanlık) (2012)

-Emotion focused Therapy / Bireysel (Lesli Greenberg 2013)

ÇİFT VE AİLE TERAPİSİ EĞİTİMLERİ

-Aile Danışmanlığı Eğitimi (100 saat) (2011)

-1. Emotion Focused Çift Terapisi Eğitimi (Lesli Greenberg) (2012)

-2. Emotion Focused Çift Terapisi Eğitimi (2012)

-İmago Çift Terapisi (Dr. Harwille Handrix) (2012)

-Cinsel Çift Terapisi Eğitimi (Prof. Dr. Gerald Weeks) (CISED) (2012)

-Aileder – Aile Terapisi Eğitimleri (2012)

-Cognitive – Behavior Therapy (Çiftler ve Ailelerle) (2012)

-Virginia Satir / Systemic Family Therapy (Pat Brag, Birey Aile Çocuk Terapileri Ens.)(2012)

-Aile Danışmanlığı Eğitimi (450 saat) (Sakarya Üni. 2013)

 

İlgi Alanları  Psikolojik tedaviler, Akupunktur, Bitkisel tedaviler 
Hobiler  Resim yapmak, çiçekler ve doğa. 

Psk. Şirin MAVİENGİN

Doğum Yeri: İstanbul
Doğum Tarihi: 1979
İkamet Ettiği İl: İstanbul
Medeni Hali: Evli,
Çalıştığı Kurum: Maviengin Danışmanlık Merkezi

EĞİTİM
Lisans: Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi  Psikoloji Bölümü

         İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da yapan Şirin Maviengin Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji bölümünü yüksek şeref listesinden mezun olarak tamamlamıştır.

        Psikoterapi Enstitüsünden 350 saatlik psikoterapi eğitimi alan Maviengin,Hipnoterapiye ilgi duymuş,ulusal ve uluslararası hipnoz kongrelerine katılmıştır. Ayrıca Yeditepe Üniversitesinin Hipnoz eğitimi çalışmalarına katılmış ve bu bilgiler ışığında danışanlarına yardımcı olmaya çalışmaktadır. Cinsel problemlerin evlilik uyumunda büyük sorunlar getirdiğini terapiler içerisinde gören Maviengin, bu alanda özel çalışmalar yapmaya karar vermiş,halkı bilinçlendirmek adına birçok yerde seminerler düzenlemiştir. Vajinismus,erken boşalma,cinsel isteksizlik gibi sorunlar, çalıştığı cinsel problemlerin başında gelir. Evlilik Danışmanı ve Cinsel Terapist olan Şirin Maviengin evli,Deniz ve Derin adında iki çocuk annesidir.

İLETİŞİM

Adres : yağmur sok erkal apt.no/7 Bostancı/Kadıköy
Telefon : 05554528785
Web : www.psikolog-psikoloji.com
E-Mail : sirin@psikolog-psikoloji.com

Dr. Hacı BÜYÜKBESNİLİ

Dr. Hacı BÜYÜKBESNİLİ

Kısa Özgeçmişim:

1965 yılında Kahramanmaraş’ta doğdum. İlk ve ortaöğremimi Kahramanmaraş’ta yaptım. 1983-90 arası İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdim. 1990 – 2006 yılları arasında devlet kurumlarında birinci basamak hekimlik yaptım. 2006 – 2012 arası Psikoterapi Enstitüsü’nde eğitim aldım ve terapist olarak hizmet vermeye başladım. 2013’te Kadıköy’de kendi psikoterapi merkez ofisimi kurdum.

Katıldığım Eğitimler:

 • Bütüncül Psikoterapi – Teorik, Uz. Dr. Tahir Özakkaş,
 • Bütüncül Psikoterapi – Formülasyon, Uz. Dr. Tahir Özakkaş,
 • Bütüncül Psikoterapi – Süpervizyon, Uz. Dr. Tahir Özakkaş,

 

 

İletişim:

Adres:

Tel: 0537 556 66 68

e-mail: hacibuyukbesnili@psikoterapi.com

 

 

Uz. Psk. Mustafa TUNCER

Resim (Vesikalık)
Ad, Soyad MUSTAFA TUNCER
Doğum Tarihi 21.2.1962
Doğum Yeri TRABZON
İkamet Ettiğiniz İl / İlçe ANKARA ÇANKAYA
Çalıştığı Kurum & Görevi PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ ANKARA TEMSİLCİSİ
İş Adresi 1 Gençlik Caddesi 17/4 Anıttepe Çankaya/ANKARA
(Pazartesi – Perşembe) Tel: 0 532 615 07 64
İş Adresi 2 Büyükçiftlik Sokak 3/1 Nişantaşı/İSTANBUL
(Cuma – Cumartesi)Tel: 0 532 615 07 64
İş Yeri Adı (Varsa) PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ (ANKARA)
Telefon Numarası 0312 223 15 61 / 0532 615 07 64
E-Posta mtun62@yahoo.com
Yabancı Dil İNGİLİZCE
Eğitim Durumu Üniversite
Son Mezun Olduğunuz Okul Adı ve Bölümü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Calıştığınız Kurumlar KAMU
Katıldığınız Eğitimler BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ – MASTERSON – KERNBERG EĞİTİMLERİ
İlgi Alanları KENDİLİK-KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
İletişim Gençlik Caddesi 17/4 Anıttepe Çankaya/ANKARA
(Pazartesi – Perşembe) Tel: 0 532 615 07 64

———————————————————————————

Büyükçiftlik Sokak 3/1 Nişantaşı/İSTANBUL
(Cuma – Cumartesi)

Tel: 0 532 615 07 64

Yrd. Doc. Dr. Osman ŞALIŞ

Yrd. Doc. Dr. Osman ŞALIŞ

ÖZGEÇMİŞ

Ad: Osman
Soyad: ŞALIŞ
Görev/ Ünvan Öğretim Üyesi / Yrd. Doc. Dr.
Doğum Yeri: Sungurlu/ÇORUM
Medeni hali : Evli
Uyruk/Cinsiyet: T.C. / Erkek
Görev Yeri: OMÜ TIP FAK. TIBBİ BİYOKİMYA ABD/ SAMSUN
Yabancı Dil: İngilizce
E-Posta Adresi: dr.osmansalis@hotmail.com
GSM : 0530 877 10 55

 

Akademik Eğitim

 

19 Mayıs Ünviversitesi Tıp Fakültesi Eğitimi

 

19 Mayıs Ünv. Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya ABD Doktora Eğitimi

                           

 

 Katıldığı Kurslar Ve Aldığı Eğitimler.

1996

TTB İş Yeri Hekimliği Kursu  ‘’İş Hekimliği Sertifikası’’

2004

The MBA Club tarafından düzenlenen ‘’değer yaratma, problem çözme teknikleri, hasta memnuniyeti ve toplam kalite yönetimi alanında eğitim. ‘’Katılım Sertifikası’’

2004

T.C. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı ‘’Avrupa Birliği Eğitimcilerinin Eğitimi Katılım Belgesi’’

2004

Sağlık Bakanlığı üst düzey yönetici eğitimi ‘’Katılım Belgesi’’

2004

TS-EN-ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemleri, kalite sistem dökümantasyon, iç kalite tetkikleri eğitimi ‘’Katılım Belgeleri‘’

2004

T.C. Sağlık Bakanlığı ‘’ISO 9001-2000 Temel Eğitim, Süreç Yönetimi, Stratejik Planlama, Kişisel Gelişim, Ekip Oyunları Katılım Belgesi’’

2004

T.C. Sağlık Bakanlığı, Hasta Hakları Uygulamaları Hizmet İçi Eğitimleri ‘’Hizmet İçi Eğitim Belgesi’’ (Başhekimlere yönelik)

2004

T.C. Sağlık Bakanlığı, Hasta Hakları Uygulamaları Hizmet İçi Eğitimleri ‘’Hizmet İçi Eğitim Belgesi’’ (Kurul başkanlarına yönelik)

2005

T.C. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı ‘’Avrupa Birliği Mali Kaynakları Ve Proje Süreç Yönetimi Eğitimi, Eğitimi Katılım Belgesi’’

2005

T.C. Sağlık Bakanlığı, İzleme Değerlendirme Birimi ‘’Sağlıkta Dönüşüm Programı Yönetici Eğitimi, Katılım Belgesi’’

2006

T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri ‘’Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası’’

2006

1.basamak hipnoz eğitim  (Yeditepe Ünv.). 2.basamak hipnoz eğitim (Yeditepe Ünv.). 3.basamak hipnoz eğitimi  (Yeditepe Ünv.).

2006-2007

Psikoterapi Enstitüsü, davranışsal, bilişsel, dinamik ve varoluşsal tüm modelleri kapsayan ‘’Bütüncül Psikoterapi ve Hipnoz Eğitim Programı’’ Katılım Belgesi.

2007

GMD, Kamu Mali Yönetimi DÖSİ Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği, ‘’Katılım Sertifikası’’

2007

Psikonet Şema Terapi Eğitimi ‘’Katılım Belgesi’’

2008

T.C. Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü Temel Yönetim Becerileri Eğitimi (11 dersten oluşan uzaktan eğitim modülü)

2008

Albert Ellis İnstitute ‘’ Rational-Emotive & Cognitive-Behavioral Course’’ Eğitim Sertifikası

2009

T.C. Sağlık Bakanlığı ‘’Hastane Yönetimi ve İşletmeciliği Uzaktan eğitim Programı’’. Bu program Sağlık kurumları işletmeciliği Yüksek lisans programı esas alınarak hazırlanan bir programdır ve 12 dersten (36 kredi) oluşmaktadır.

2010

T.C. Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 16 günlük MS Ofis 2007 eğitimi

2012

OMÜ-TTB Akademik Gelişim Kursu ‘’Katılım Belgesi’’

2012

OMÜ Olgularla Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri Kursu ‘’Katılım Belgesi’’

2012

TÜBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim Semineri ‘’Katılım Belgesi’’

Katıldığı Bilimsel Toplantı ve Kongreler

2004

PSİKON Birinci Basamakta Psikiyatri Eğitim Kongresi

2005

MESTED 9. Pratisyen Hekim Kongresi

2005

PSİKON Birinci Basamakta Psikiyatri Eğitim Kongresi

2006

MESTED 10. Pratisyen Hekim Kongresi

2007

T.C. Sağlık Bakanlığı 2. e-Sağlık Kongresi

2008

PSEKON Psikiyatride Sürekli Eğitim Kongresi

2008

17. Anadolu Psikiyatri Günleri ‘’Epidemiyolojiden Kliniğe’’

2008

5. Ulusal Anksiyete kongresi

2009

45. Ulusal Psikiyatri kongresi

2010

3. Toplum Ruh Sağlığı Günleri

2012

20th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation, Belgrade, Serbia. 2012, September 18-22.  

 

Alınan Takdir ve Teşekkür Belgeleri

2003

T.C. Samsun Valiliği 657 DMK 122. Maddesine Göre Takdirname

2007

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müd. Teşekkür Belg.

2012

Tarih Kültür Eğitim Derneği Onur Belgesi

                  

 

  İş Tecrübesi

1993-1994

Erzincan/Refahiye SO Tabibi

1994 – 1995

Erzincan İl Sağlık Müdürü

1996 -2002

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Acil Tabibi

2002-2007

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Baştabip Yardımcısı

2006

Finlandiya Ruh Sağlığı hizmetlerine Sağlık Bakanlığı görevlendirmesi ile ziyaret (yapının incelenerek sonucunun bakanlığa rapor edilmesi)

2004-

Adalet Bakanlığı Adalet Komisyonu Cezaevi İzleme Komisyonu Üyesi (halen devam etmektedir)

2007               

İtalya Ruh Sağlığı hizmetlerine Sağlık Bakanlığı görevlendirmesi ile ziyaret (yapının incelenerek sonucunun bakanlığa rapor edilmesi)

2007

İngiltere Ruh Sağlığı hizmetlerine Sağlık Bakanlığı görevlendirmesi ile ziyaret (yapının incelenerek sonucunun bakanlığa rapor edilmesi)  20104. Ulusal Ruh Sağlığı Hemşireliği Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği.  20101. Ruh Sağlığı Hastaneleri Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği

2007-2013

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Baştabibi             

                                     

                                      Yerel kuruluşlarca desteklenmiş projeler

2010-2012

MCF-7 ve HepG2 hücre kültürlerinde, desferoksamin’in Ndrg1 mRNA varyantları üzerindeki etkilerinin araştırılması. (OMÜ PYO. TİP.1904.11.028.26).

 

 

 

 

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı

 

MCF-7 ve HepG2 hücre kültürlerinde, desferoksamin’in Ndrg1 mRNA varyantları üzerindeki etkilerinin araştırılması

 

 

 

Kurul Üyelikleri

 

Samsun Tabip Odası üyeliği

 

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müd. Adalet komisyonu üyeliği.

 

Bilimsel Faaliyetler

 

 

SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts&Humanities Citation Index) kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler

 

Güzel A, Güzel A, Günaydin M, Alaçam H, Saliş O, Paksu MS, Murat N, Gacar A, Güvenç T. The role of iNOS inhibitors on lung injury induced by gastrointestinal decontamination agents aspiration. J Mol Histol. 2012 Jun;43(3):351-60.

 

Nar R, Bedir A, Alacam H, Kilinc V, Avci B, Salis O, Gulten S. The effect of ouabain on mitochondrial DNA damage in HepG2 cell lines. Tumor Biol. 2012 Dec;33(6):2107-15.

 

Gunaydın M, Guzel A, Guzel A, Alacam H, Salis O, Murat N, Gacar A, Guvenc T. The effect of curcumin on lung injuries in a rat model induced by aspirating gastrointestinal decontamination agents. J Pediatr Surg. 2012 Sep;47(9):1669-76.

 

Alaçam H, Karli R, Alici O, Avci B, Güzel A, Kozan A, Mertoglu C, Murat N, Salis O, Güzel A, Sahin M. The effects of α-tocopherol on oxidative damage and serum levels of Clara cell protein 16 in aspiration pneumonitis induced by bile acids. Hum Exp Toxicol. 2013 Jan;32(1):53-61.

 

Alacam H, Bedir A, Kilinc V, Salis O, Gulten S. The Role of Acetylsalicylic Acid as an Assistant Drug in the Management of Hepatocellular Carcinoma. UHOD. 2012;22(3):139-46.

 

Ozdemir T, Nar R, Kilinc V, Alacam H, Salis O, Duzgun A, Gulten S, Bedir A. Ouabain Targets the Unfolded Protein Response for Selective Killing of HepG2 Cells During Glucose Deprivation. Cancer Biother Radiopharm. 2012 Oct;27(8):457-63.

 

Alacam H, Avci B, Salis O, Dilek A, Kozan A, Mertoglu C, Sahin M, Okuyucu A. Does ADMA effect the oxidant/antioxidant balance in rats? Turk J Med Sci. DOI: 10.3906/sag-1206-11. (Available online 27 August 2012)

 

Akpinar A, Salis O. Evaluation of the Incidence of Leukopenia and Agranulocytosis in Patients Receiving Combined Clozapine and Other Antipsychotics. Bulletin of Clinical Psychopharmacology  2012; 22(4):313-319

 

Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında tam metni veya özeti yayınlanmış bildiriler ve editöre mektuplar

 

A. Duzgun, A. Bedir, T. Ozdemir, R. Nar, V. Kilinc, O. Salis. Induction of Unfolded Protein Response in HEp-2 cells exposed to Glucocorticoids and LPS. AACC Annual Meeting 2010, CLINICAL CHEMISTRY 2010, Supplement; 56(6): A146

 

Ozdemir T, Nar R, Kilinc V, Alacam H, Salis O, Duzgun A, Gulten S, Bedir A. Ouabain Targets Unfolded Protein Response for selective killing HepG2 cells during Glucose Deprivation. AACC Annual Meeting 2011, July 24–28, 2011, Atlanta, GA, USA. Clinical Chemistry. 2011 Supplement;57(10):A13.

 

Salis O, Bedir A, Kilinc V, Alacam H, Gulten S, Okuyucu A. Differential regulation of N-myc dowstream-regulated gene1 (NDRG1) splice variants in MCF-7 and HepG2 cells by desferoxamine and phenanthroline. AACC Annual Meeting 2012, July 15-19, 2012, Los Angeles, California, USA. Clinical Chemistry. 2012 Supplement;58(10):A102.

 

Diğer (ISI kapsamı dışındaki) uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler

 

Abdullah AKPINAR, Osman ŞALIŞ, Umut MERT AKSOY,  Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde Denetimli Serbestlik 2010 Yılı Sonuçları ve Şehir Merkezi Dışından Başvurularda Tedavi Uyumlarının Değerlendirilmesi / Evaluation of Probation Results in Samsun Mental Hospital at 2010 and Treatment Compliances in Persons who Applied from the Outside City Centre. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nöroloji Bilimler Dergisi: 10.5350/DAJPN2013260105

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

 

Osman Salış, Abdullah Akpınar. Alkol bağımlılığında Gama Glutamin Transferaz (GGT) düzeyinin kan biyokimyasal testleri ve klinik özellikler ile bağlantısı. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt.2(2) 2011

 

Salis O, Bedir A, Alacam H. Ndrg1’in kanser ve demir şelatörleri ile ilişkisi. Journal of Experimental and Clinical Medicine. (Kabul edildi, Kabul edildiği tarih: 31 Mar 2012)

 

Abdullah Akpınar, Osman Şalış. Alkol bağımlılığında glukoz düzeyi değerlendirmesi önemli midir? SDÜ Tıp Fak. Derg. 2012:19(2);51-54

 

 

SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamı dışında kalan uluslararası veya ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni yayınlanmış, sözlü veya  yazılı (poster) tebliğler

 

 

Abdullah Akpinar, Osman Şalış, Umut Mert Aksoy.Evaluation of the Treatment Compliances for Illegal Drug Users Who Has Under the Probations’ Treatment in Samsun-turkey. 1st ıstanbul – eurasıan regıonal congress of bıologıcal psychıatry, 27-31 may. 2012, P-4 (153)

 

 

Abdullah Akpinar, Osman Şalış. Is There Any Risk on Leukocyte with Combination of Clozapine and Amilsulpride in the Treatment for Schizophrenia. 1st ıstanbul – eurasıan regıonal congress of bıologıcal psychıatry, 27-31 may. 2012, P-5 (154)

 

Nar R, Bedir A, Alacam H, Kilinc V, Avci B, Salis O, Gulten S. The effect of Ouabaine on mitochondrial DNA damage in HepG2 cell line. 20th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation, September 18-22, 2012, Belgrade, Serbia. Page:32.