Beyoğlu 20.02.2019 Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet ÇORAK-“Benlik Durumları ve Çekirdek Benlik” Konferansı

Beyoğlu 22.02.2019 Dr. Dilek YEŞİLBAŞ -“Psikanalizin “Öteki” Yüzü: Heinz Kohut” Beyoğlu Çarşamba-Cumartesi Konferansı

Beyoğlu 27.02.2019 Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ-“Olduğun Gibi Görün ve Göründüğün Gibi Ol…Sahici Kendilik Yolculuğumuz…” Konferansı

Beyoğlu 07.03.2019 Prof. Dr. A. Oğuz TANRIDAĞ-“İnsan Beyninin Temel Bilgileri” Beyoğlu Perşembe Bilinç, Zihin ve Felsefe Konferansı

Beyoğlu 13.03.2019 Uz. Psk. Ayşe GAVAS ASLAN-“Neden Duygu Odaklı Çift Terapisi?” Konferansı

Beyoğlu 16.03.2019 Psk. Danışman Mehmet Hilmi EREN-“Psikolog/Psikolojik Danışmanların Veli, Öğretmen ve Öğrenci İlişki Şemaları” Konferansı

Beyoğlu 20.03.2019 Uz. Psk. Reyhan Nuray DUMAN-“Ayırıcı Özellikleri ile Uygulamada Şema Terapi” Konferansı

Beyoğlu 23.03.2019 Uz. Dr. Özgür KARAÇAM-“Yaşamın Trajik Duygusu ve Tragedya Bağlamında Yansımaları” Konferansı

Beyoğlu 27.03.2019 Uz. Psk. Şanver YEREBAKAN-“Psikanalitik Yaklaşımda OKB ve Psikoterapi Süreçleri” Konferansı

Beyoğlu 30.03.2019 Prof. Dr. M. Bilgin SAYDAM-“Oidipus: Filogenetik ve Ontogenetik Yordama” Konferansı

Beyoğlu 10.04.2019 Psikolog Nilüfer DEVECİGİL-“Işığın Yolu Kitap Söyleşisi ve Çocuklarla Yapılan Terapilerde Aile ile İlişkinin Önemi” Söyleşisi

Beyoğlu 11.04.2019 Doç. Dr. Murat ARICI-“Bir Zihin Felsefesi Problemi Olarak Minimal Kendilik: Yapay Zihin ve Yapay Bilincin İmkanı” Konferansı

Beyoğlu 13.04.2019 Psk. Danışman Samet ÖNDER-“Evlilik Terapisi Formülasyonu ve Evlilik Analizi” Konferansı

Beyoğlu 17.04.2019 Uz. Psk. Dan. Ümit AKÇAKAYA-“C.G. Jung’un Analitik Psikoloji Kuramı” Konferansı

Beyoğlu 24.04.2019 Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ-“Kaos Teorisi ve Fraktal Yapının Psikoterapiye Etkileri” Konferansı

Beyoğlu 27.04.2019 Doç. Dr. İnci DOĞANER-“Psikodrama ve Yas Çalışması (Gilgameş-Enkidu Yas Modeli) Konferansı

Beyoğlu 04.05.2019 Dr. Haluk ALAN -“Performans Anksiyetesinde HYT Uygulamaları” Konferansı

Beyoğlu 08.05.2019 Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ-“Neden Deliririz? Delirmek Bir İhtiyaçtır” Konferansı

Beyoğlu 11.05.2019 Sosyal Çalışmacı/Aile Danışmanı Murat HALİSÇELİK-“Sevgi Bozuklukları ve Özgürleşme Terapisi” Konferansı

Beyoğlu 15.05.2019 Uz. Psk. Necdet DÖNMEZ-“Geçiş Nesnesi Fenomeni ve Psikoterapideki Yansımaları” Konferansı

Beyoğlu 19.06.2019 Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK-“Duygusal Zeka: Yaşamda Başarı ve Mutluluğun Anahtarı” Konferansı

Beyoğlu 26.06.2019 Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ-“Danışanlar Neden Terapist Değiştirir? Direnç ve Çözümlenmesi” Konferansı,

Beyoğlu 06.07.2019 Doç. Dr. Meliha TUZGÖL DOST-“İncinmiş Çocuğun Sağlıklı Yetişkine Yolculuğu: Psikolojik Danışmada Şemalarla Çalışma” Konferansı

Beyoğlu 10.07.2019 Uz. Psk. Gülten İKİZOĞLU-“Grandiyözden Gizliye Masterson’da Narsisizm” Konferansı

Beyoğlu 12.11.2019 Uz. Psk. Dan. Beria TOPTAŞ -“Travmatik Döngülerin Vakalar Üzerinden Değerlendirilmesi” Uzmanla Buluşma Sohbeti

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>