KERNBERG GÜNLERİ IV Aktarım Odaklı Psikoterapi Frank E. YEOMANS, MD, PhD Fatih Özbay, MD 22-24 Şubat 2013 Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

Ruh sağlığı uzmanlarıyla borderline kişilik bozukluğu ve bu bozukluğun tedavisinde etkin olarak
kullanılan Aktarım Odaklı Terapi Stratejileri, Taktikleri ve Tekniklerine ilişkin teorik ve
metodolojik bilgilerin paylaşılması, video gösterimleri ve vaka süpervizyonları yoluyla Aktarım
Odaklı Psikoterapi kuramsal temelinin ve uygulama becerilerinin pekiştirilmesi.

“BAĞLANMANIN NÖROBİYOLOJİK TEMELLERİ”

E Ğ İ T İ M

“BAĞLANMANIN NÖROBİYOLOJİK TEMELLERİ”

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

23-24 EYLÜL 2011

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

A M A Ç

Nörobiyoloji ve bağlanma kuramı alanının önde gelen araştırmacılarından Allan SCHORE’un katılımıyla düzenlenecek atölye çalışması öncesinde kendilik ve bağlanma ilişkilerinin nörobiyolojik temelleri konusuna giriş yapılması ve arkaplan bilgilerinin sunulması.

H E D E F

Katılımcılar, bu eğitim çalışmasının sonunda gelişimsel nörobiyoloji, duygulanımın düzenlenmesi, bağlanma ilişkileri konularına temel oluşturan bilgileri paylaşma ve tartışma olanağı bulacaklardır.

K A P S A M

Gelişen Beynin Büyümesinin Genel Prensipleri

Duygusal Gelişimin Disiplinlerarası Çalışmalarında Son Gelişmeler

Orbitofrontal korteksin yapı-fonksiyon ilişkileri

Görsel Deneyimler ve Sosyoduygusal Gelişim

Duyuşsal Birleşmlerin Psikobiyolojisi

Mühürleme Sinirendokrinolojisi

Orbitofrontal Morfolojik Gelişim Üzerindeki Sosyoduygulanımsal Etkiler

Erken İçsel Çalışma Modellerinin Düzenleyici İşlevi

Sosyalleşme İşlemlerinin Başlaması ve Utancın Ortaya Çıkışı

İçsel Utanç Düzenlemesinin İkili Temeli

Sosyalleşme ve Deneyime Bağlı Bölümlere Ayrılma

Çocuk Cinselliğinin Temelleri ve Psikolojik Cinsiyet

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman  rehberler, sosyal hizmet uzmanları ve bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.

S Ü R E

2 gün 09:00-16:00

Toplam 12 saat

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

0262 653 66 99

K A T I L I M   Ü C R E T İ

2 günlük katılım ücreti 50 TL’dir.

Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerine %50 indirim uygulanacaktır.

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Bayramoğlu Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

www.psikoterapi.org www.psikoterapi.com www.hipnoz.com

Uz. Psk. Nilüfer Demirhan

Ad, Soyad Nilüfer Demirhan
Doğum Tarihi 02/03/87
Doğum Yeri Kırıkhan
İkamet Ettiğiniz İl / İlçe İstanbul
Medeni Hali
Çalıştığı Kurum & Görevi Uzman Psikolog
İş Adresi Abide-i Hürriyet Cad. No:207 Zambak Apt. Kat:1 Daire:4 Şişli/İstanbul
İş Yeri Adı (Varsa) Özel Klinik
Telefon Numarası  0(553)5948674
E-Posta psikologniluferdemirhan@gmail.com
Yabancı Dil İngilizce (ileri), İtalyanca (İleri)
Eğitim Durumu Yüksek Lisans
Son Mezun Olduğunuz Okul Adı ve Bölümü Uludağ Üniversitesi, Klinik Psikoloji Bölümü-Yüksek Lisans Programı

Uludağ Üniversitesi, Psikoloji Bölümü – Lisans Programı

Universita Degli Studi di Torino, Psikoloji Fakültesi, İtalya

Calıştığınız Kurumlar Madalyon Psikiyatri Merkezi
Katıldığınız Eğitimler Bireysel Psikoterapi Eğitimleri

•               •  Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (3 yıl – 1080 saat teorik, formülasyon, süpervizyon eğitimi) – Psikoterapi Enstitüsü

•               •  Doç. Dr. Celal Odağ Yönetiminde Grup Süpervizyonu (1,5 yıl)

•               •  Uluslararası Logoterapi Eğitimi (Temel, orta ve ileri seviye) – Dr. Teria Shantall  ve Dr. Batya Yaniger – Viktor Frankl Enstitüsü

•               •  EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Temel Düzey Eğitimi ve Süpervizyonu – Davranış Bilimleri Enstitüsü

•               •  EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) İleri Düzey Eğitimi ve Süpervizyonu – Davranış Bilimleri Enstitüsü

•               •  OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk) için EMDR Terapisi – Dr. Derek Farrell

•               •  Migren ve Fibromiyaljide EMDR Terapisi –  Davranış Bilimleri Enstitüsü

•               •  Diyalektik Davranışçı Terapi Eğitimi – Anthony P. DuBose, PsyD ve Andre Ivanoff, PhD – The Linehan Institute

•               •  Duygu Odaklı Bireysel Terapi – Prof. Dr. Leslie S. Greenberg

•               •  Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi – Dr. Arthur Freeman

•               •  İlişkisel Psikanaliz – Lewis Aron, PhD

•               •  Somatik Deneyimleme – Ursula Fürstenwald

•               •  Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi – Prof. Dr. Vamık Volkan

•               •  Psikanalitik Dinleme – Prof. Dr. Salman Akhtar

•               •  Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi – Prof. Dr. Byron E. Norton ve Prof. Dr. Carol C. Norton                            

•               •  Hipnoz Eğitimi (120 saat) – Hipnoz Derneği

•               •  Transaksiyonel Analiz – Doç. Dr. Azmi Varan

•               •  Terapide Metafor Kullanımı – Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu

•               •  Psikoterapide Rüya Çalışmaları Eğitimi – Prof. Dr. Hayrettin Kara

Aile ve Çift Terapisi Eğitimleri

•               •  Cinsel Terapi Eğitimi – CİSED

•               •  Duygu Odaklı Çift Terapisi – Temel ve İleri Düzey – Prof. Dr. Leslie S. Greenberg

•               •  Çözüm Odaklı Çift Terapisi – Chris Iveson, M.A.

•               •  Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Terapisi – Frank M. Dattilio, PhD

•               •  İmago Çift Terapisi Eğitimi – Dr. Harville Hendrix ve Wendy Palmer Patterson

•               •  Aile Terapileri: Bütünleşme ve Araştırmalar – William M. Pinsof, PhD

•               •  Aile Danışmanlığı Eğitimi (100 saat ) – CİSEAD

•               •  Aile Terapisi / İlk Görüşme – Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu                    

•               •  Aile Terapisi / Kullanılan Metaforlar – Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu 

Test Uygulayıcılığı Eğitimleri

•               •  Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi (WISC-R) – Türk Psikologlar Derneği

•               •  Denver II Gelişim Tarama Testi – Çocuk Nörolojisi Derneği

•               •  MOXO Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Testi – MOXO Türkiye

•               •  Tematik Algı Testi (TAT) – Doç. Dr. Azmi Varan

•               •  Rorschach Testi Eğitimi (Yetişkin)

Kongre ve Sempozyumlar

•               •  I. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi

•               •  17. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları

•               •  17. Ulusal Psikoloji Kongresi

•               •  V. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu

•               •  IV. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi

•               •  III. Uludağ Üniversitesi İnsan Kaynakları Kongresi

•               •  I. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Sempozyumu

•               •  XI. Ulusal Psikoloji Kongresi

Ulusal ve Uluslararası Akademik Yayınlar

•               •  Cognitive Correlates of Hoarding Symptoms: An Exploratory Study with a non-Western Community Sample. Yorulmaz, O. & Demirhan, N. (2015) – Journal of Obsessive-Compulsive Related Disorders (JOCRD) – Uluslararası Makale

•               •  Cognitive Behavioral Model of Compulsive Hoarding: A Further Test in a Turkish Community Sample. Yorulmaz, O. & Demirhan, N. (2015).  14. Avrupa Psikoloji Kongresi (ECP2015),  European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) – Sözlü Sunum

•               •  Biriktirme Envanteri –Gözden Geçirilmiş Formu’nun Türkçe’ye Uyarlanması ve Yetişkin Örnekleminde Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Demirhan, N &Yorulmaz, O. – 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi – Poster Sunumu

 

Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimi almıştır. Lisans eğitimi devam ederken öğrenci değişimi programı ile İtalya’da Universita Degli Studi di Torino adlı üniversitenin Psikoloji bölümünde eğitim görmüştür. İtalya’da öğrenim görürken aynı zamanda UISP (Unione Italiana Sport Piomente) adlı merkezde gelişim psikolojisi alanında gönüllü staj yapmıştır. Türkiye’de de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Balıklı Rum Hastanesi’nin psikiyatri servislerinde (yatılı ve ayaktan) klinik psikoloji; TOFAŞ’ın insan kaynakları bölümünde örgüt psikolojisi alanında stajlar yapmıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yine Uludağ Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansa başlamıştır. Yüksek lisans kapsamında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde ve Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü’nde 1 yıl boyunca zorunlu staj yapmıştır.

2009 yılından bu yana özel sağlık kurumları, özel hastaneler ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde yetişkin ve ergenler ile psikoterapi çalışmaları yapmaktadır. Kişilik bozuklukları ve kaygı bozukluklarına yönelik terapiler özel ilgi alanları arasındadır. Travmatik yaşam olaylarına (cinsel/fiziksel taciz, şiddet, saldırı, kaza vb.) maruz kalan danışanlar ile çalışırken EMDR terapi yöntemi kullanmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği, Psikoterapi Enstitüsü Derneği, EMDR Derneği, Cinsel Sağlık, Evlilik ve Aile Danışmanlığı Derneği üyesidir.

İtalyanca ve İngilizce terapi yapabilmektedir.

Psicoterapia in Italiano ad Istanbul.

Psychotherapy in English in Istanbul.

Leslie S. Greenberg-II 29 Kasım- 2 Aralık 2012 Workshop

 

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

“DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ”

Duygu, Sevgi ve Güç Dinamikleri

İleri Beceri Eğitimi

Dr. Leslie S. Greenberg

29 KASIM 2 ARALIK 2012

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

 

 

Ön Kaydınızı Oluşturun

 

A M A Ç

Ruh sağlığı alanında psikoterapist olarak çalışan uzmanlara, duygulanımın doğası ve evlilikte yaşanan sıkıntılardaki rolü, bağlanma ve kimlik konuları, etkileşimleri yeniden yapılandırma, yatışma ve affetme üzerine teorik ve metodolojik yaklaşımların klinik uygulama örnekleri yoluyla paylaşılması.

H E D E F

Bu atölye çalışması ile katılımcıları şu konularda bilgi ve beceri edinmesi amaçlanmaktadır:

Duyguların bağlanma ve kimlikteki rolü bağlamında evlilik sıkıntıları olgusunu anlamak

Bağlanma ve kimlik odaklı birincil duygular ile ikincil duygusal tepkileri ayırt etmeyi öğrenmek

Çiftlerin sorunlarını etkileşimsel bir döngü olarak dışsallaştırmasına yardım edecek müdahaleleri tanımlamak, sorunlu duygulanım durumlarını dönüştürerek daha samimi durumlara ulaşmak

Eşler arasında daha güvenli ve onaylayıcı bir duygusal bağın gelişmesini sağlamak

Kendini ve ötekini yatıştırma zamanlamasını tespit etmek

Affetmenin unsurlarını öğrenmek

K A P S A M

Beceri eğitimi aşağıdaki konular çerçevesinde gruplara ayrılmış drama ve rol-play uygulamaları, video gösterimleri, vaka sunumları ve rehberli grup süpervizyonu şeklinde gerçekleştirilerek aşağıdaki konular üzerinde deneyim ve beceri kazanılması esas alınacaktır:

Utanç, korku, öfke duyguları

Kendi kendini yatıştırma ve duygulanım düzenlemesi üzerine video gösterimleri

Savunmasız hissetme ve sorunlu tepkiler

Değişimi ve entegrasyonu pekiştirme

Spesifik popülasyonlarla çalışma: Aldatma ve incinme

Duyguya erişim becerileri

Spesifik popülasyonlarla çalışma: Depresyon ve travma

 

 

H E D E F  G R U P

 

 

 

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman ve rehberlik mezunları,

sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri.

S Ü R E

4 Gün

09:00-18:00

Toplam 32 saat

Eğitim dili İngilizce olup eş zamanlı çeviri yapılacaktır.

S E R T İ F İ K A S Y O N

İki Beceri Eğitimi Atölye Çalışması ve Süpervizyonun ardından, katılımcılara Duygu Odaklı Terapi Kliniği tarafından Duygu Odaklı Çift Terapisti sertifikası verilecektir.

 

Dr. Leslie S. GREENBERGin;    1. Atölye Çalışmasını kaçıranlara büyük fırsat..!

“DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ” Duygu, Sevgi ve Güç Dinamikleri İleri Beceri Eğitimi  2. ATÖLYE ÇALIŞMASINA KAYIT YAPTIRANLAR

ATÖLYE ÇALIŞMASININ DVD VİDEO KAYITLARINI %75 İNDİRİMLİ SATIN ALABİLİRLER

K A T I L I M   Ü C R E T İ*

KAYIT TARİHİ ÜCRET
   
1 Eylül – 31 Ekim arası 2.400 TL
1 Kasım’dan sonra 2.600 TL

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir.

Erken kayıt ücretlerinden yararlanabilmek için Katılım Ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında aşağıdaki hesap numarasına yatırmanız gerekmektedir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

 

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

 

İş Bankası Darıca Şubesi

2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

 

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

 

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

 

 

Dr. Leslie S. GREENBERG

Leslie Greenberg, Ph.D., Toronto York Üniversitesi’nde tanınmış bir Araştırma Profesörüdür. York Üniversitesi Psikoterapi Araştırma Kliniği Direktörüdür. Terapide duygu odaklı yaklaşımları geliştirmiş, meslektaşlarıyla bu konuda önemli metinler kaleme almıştır. Bu metinler arasında Emotion in Psychotherapy (Psikoterapide Duygu) (1986), Emotionally Focused Therapy for Couples (Çiftler için Duygu Odaklı Terapi) (1988), Facilitating Emotional Change (Duygusal Değişimi Kolaylaştırmak) (1993), Emotion-focused therapy: Coaching clients to work through emotions (Duygu odaklı terapi: Danışanlara duyguları üzerine çalışmayı öğretmek) (2002) ve son dönemde Emotion-focused therapy of depression (Duygu odaklı depresyon terapisi) (2006) ve Emotion-focused couple therapy: The dynamics of emotion , love and power (Duygu odaklı çift terapisi: Duygu, sevgi ve güç dinamikleri).

Dr. Greenberg, Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği (SEPI) kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Önceki dönemlerde başkanlığını yaptığı Uluslararası Psikoterapi Araştırmaları Birliği tarafından 2004 yılında Üstün Araştırma Kariyeri ödülüne layık görülmüştür. Yakın zamanda Kanada Psikoloji Derneği Üstün Mesleki Katkı Ödülüne ve Amerikan Psikoloji Derneği Humanist Psikoloji Birliği Carl Rogers Ödülüne layık görülmüştür. Journal of Psychotherapy Integration, Journal of Clinical Psychology, Journal of Constructivist Psychology, Gestalt Review ve the Journal of Marital and Family Therapy gibi çok sayıda psikoterapi yayınının editör kadrosunda yer almaktadır.

 

 

 

Resimler

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

 

“DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ”

 

Duygu, Sevgi ve Güç Dinamikleri  Dr. Leslie S. Greenberg

 

5 – 9 ŞUBAT 2012 Psikoterapi Enstitüsü,  Resimleri

 

 

[nggallery id=55]

 

 

Şubat 2012 Dr. Leslie’ den  Atölye Çalışması Orjinal Kareler

( İyi Seyirler )

 

 

 

 

 

BU EĞİTİMİN ORJİNAL DVD SETİNİ ALIP   BİLGİLERİNİZİ GÜNCELLEYEBİLİRSİNİZ – – – – – >

 

Satış Sayfasına Gözat

 

[wpspoiler name=”Atölye Çalışması” ]

Satış Sayfasına Gözat

[/wpspoiler]

 

Duygu Odaklı  Çift Terapisi Kitabı

Greenberg

 

Beni Alışveriş Sayfasına Yönlendir..?

 

 

 

 

Bu makalede terapiye Duygu Odaklı yaklaşımın özeti ve onun araştırma

temeli ortaya konulmaktadır. Bu yaklaşımda duygu, kendiliğin yapılandırılmasında

temel olarak görülmektedir ve kendiğin organizasyonunda başlıca belirleyicidir.

İnsanlar basitçe duygularına sahip olmanın yanı sıra sürekli bir duygularını

anlamlandırma sürecini de yaşarlar. Duygu Odaklı Terapide farklı duygu tipleri

arasındaki ayrımlar, terapistlere kademeli müdaheleler için bir yol haritası oluşturur.

Duyguyu işlemeye dair deneylerle desteklenen altı ana ilke terapist

müdahelelerine rehberlik etmekte ve tedavi hedefleri olarak hizmet etmektedir.

Bir vaka örneği, nispeten kısa bir depresyon tedavisinde Duygu Odaklı Terapi

ilkelerinin bir hastanın bozuk utanç ve temel güvensizlik probleminin

üstesinden gelmesine nasıl yardımcı olduğunu göstermektedir.

A summary of an emotion-focused approach to therapy and its research

base is presented.  In this view, emotion is seen as foundational in the

construction. People, as well as simply having emotion, also live in a constant

process of making sense of their emotions. In EFT, distinctions between

dfferent types of emotion provide therapists with a map for differential intervention.

(Kitabın İçinden)

Psikoterapi Enstitüsü

Kernberg 2 Duyuru

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

KERNBERG GÜNLERİ II – III

Aktarım Odaklı Psikoterapi

10 katılımcıya %50 ve 10 katılımcıya %75 BURS verilecektir.
(Burs talep edenler durumlarını belirten bir başvuru ve özgeçmiş ile
ozakkas@psikoterapi.com adresine müracaat etmeleri gerekir.)

Otto F. KERNBERG, MD, FAPA

Frank E. YEOMANS, MD, PhD

28 Ekim – 2 Kasım, 2011

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

A M A Ç

Ruh sağlığı uzmanlarıyla borderline kişilik bozukluğu ve bu bozukluğun tedavisinde etkin olarak kullanılan Aktarım Odaklı Terapi Stratejileri, Taktikleri ve Tekniklerine ilişkin teorik ve metodolojik bilgilerin paylaşılması, video gösterimleri ve vaka süpervizyonları yoluyla Aktarım Odaklı Psikoterapi kuramsal temelinin ve uygulama becerilerinin pekiştirilmesi.

 

H E D E F

Bu atölye çalışması ile katılımcıları şu konularda bilgi ve beceri edinmesi amaçlanmaktadır:

– Borderline kişilik bozukluğuna sahip hastalar için özel olarak tasarlanmış bir psikodinamik tedavi olan Aktarım Odaklı Psikoterapinin uygulanması,

– Borderline kişilik bozukluğunun altında yatan psikolojik yapının ve hastanın içsel nesne ilişkileri ikililerinin tespit edilmesi,

– Hastanın baskın nesne ilişkileri ikililerini gerçekleştirdiği aktarım ilişkisine odaklanma,

– Hastanın terapist ile olan aktarımında algılarına eşlik eden duygulanımının açığa çıkarılması.

 

K O N U L A R

Aktarım Odaklı Psikoterapi Stratejileri, Taktikleri ve Teknikleri

Tedavi Kontratının Oluşturulması

Terapötik Nötralitenin Korunması

Karşı Aktarımın Yönetilmesi

Yorumlama Süreci

Terapinin Evrimi

 

K A P S A M

Atölye çalışması Otto F. Kernberg tarafından verilecek 2 günlük Giriş Semineri ve Frank E. Yeomans tarafından verilecek 4 günlük Beceri Eğitiminden oluşmaktadır.

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman  rehberler, sosyal hizmet uzmanları ve bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.

S Ü R E

2 Günlük Giriş Semineri / 4 günlük Beceri Eğitimi

09:00-18:00

Toplam 44 saat

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara Cornell Üniversitesi Kişilik Bozuklukları Enstitüsü ve Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım sertifikası verilecektir.

 

Kernberg Günleri 3

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

KERNBERG GÜNLERİ II – III

Aktarım Odaklı Psikoterapi

10 katılımcıya %50 ve 10 katılımcıya %75 BURS verilecektir.
(Burs talep edenler durumlarını belirten bir başvuru ve özgeçmiş ile
ozakkas@psikoterapi.com adresine müracaat etmeleri gerekir.)

Otto F. KERNBERG, MD, FAPA

Frank E. YEOMANS, MD, PhD

28 Ekim – 2 Kasım, 2011

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

A M A Ç

Ruh sağlığı uzmanlarıyla borderline kişilik bozukluğu ve bu bozukluğun tedavisinde etkin olarak kullanılan Aktarım Odaklı Terapi Stratejileri, Taktikleri ve Tekniklerine ilişkin teorik ve metodolojik bilgilerin paylaşılması, video gösterimleri ve vaka süpervizyonları yoluyla Aktarım Odaklı Psikoterapi kuramsal temelinin ve uygulama becerilerinin pekiştirilmesi.

H E D E F

Bu atölye çalışması ile katılımcıları şu konularda bilgi ve beceri edinmesi amaçlanmaktadır:

– Borderline kişilik bozukluğuna sahip hastalar için özel olarak tasarlanmış bir psikodinamik tedavi olan Aktarım Odaklı Psikoterapinin uygulanması,

– Borderline kişilik bozukluğunun altında yatan psikolojik yapının ve hastanın içsel nesne ilişkileri ikililerinin tespit edilmesi,

– Hastanın baskın nesne ilişkileri ikililerini gerçekleştirdiği aktarım ilişkisine odaklanma,

– Hastanın terapist ile olan aktarımında algılarına eşlik eden duygulanımının açığa çıkarılması.

K O N U L A R

Aktarım Odaklı Psikoterapi Stratejileri, Taktikleri ve Teknikleri

Tedavi Kontratının Oluşturulması

Terapötik Nötralitenin Korunması

Karşı Aktarımın Yönetilmesi

Yorumlama Süreci

Terapinin Evrimi

K A P S A M

Atölye çalışması Otto F. Kernberg tarafından verilecek 2 günlük Giriş Semineri ve Frank E. Yeomans tarafından verilecek 4 günlük Beceri Eğitiminden oluşmaktadır.

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman  rehberler, sosyal hizmet uzmanları ve bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.

S Ü R E

2 Günlük Giriş Semineri / 4 günlük Beceri Eğitimi

09:00-18:00

Toplam 44 saat

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara Cornell Üniversitesi Kişilik Bozuklukları Enstitüsü ve Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım sertifikası verilecektir.

Hanna Levenson II

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

“ZAMANLA SINIRLI DİNAMİK PSİKOTERAPİ”

İleri Düzey Eğitim

Hanna Levenson, Ph.D.

Levenson Eğitim Enstitüsü Başkanı

10-11 ARALIK 2011

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

A M A Ç

Zamanla Sınırlı Dinamik Psikoterapi konulu ikinci atölye çalışmasında ZSDP teknik ve stratejileri konusunda ileri düzey eğitimin yanı sıra video gösterimleri ve vaka sunumları yoluyla deneyimlerini paylaşılacaktır.

H E D E F

Katılımcılar, bu atölye çalışmasının sonunda Zamanla Sınırlı Dinamik Psikoterapi alanındaki kuramsal bilgilerini derinleştirmenin yanı sıra örnek seans uygulamaları, vaka süpervizyonu ve video gösterimleri yoluyla kısa terapi klinik uygulamalarına dair bilgi ve deneyimlerini artıracaklardır.

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman  rehberler, sosyal hizmet uzmanları.

S Ü R E

2 gün

09:00-18:00

Toplam 16 saat

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir. İki atölye çalışması öncülünde Hanna Levenson tarafından verilecek olan bir yıllık süpervizyon çalışması sonunda katılımcılara Zamanla Sınırlı Dinamik Psikoterapist sertifikası verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

0262 653 66 99

K A T I L I M   Ü C R E T İ

Statü Ücret
Psikoterapi Enstitüsü Temsilcisi 350 TL
Psikoterapi Enstitüsü Üye 400 TL
Üye Olmayan 450 TL

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir.

Erken kayıt ücretlerinden yararlanabilmek için Katılım Ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında aşağıdaki hesap numarasına yatırmanız gerekmektedir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Bayramoğlu Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com

Hanna LEVENSON, Ph.D.

Dr. Hanna Levenson’ın profesyonel kariyeri klinik uygulama, öğretmenlik ve bilimsel araştırmaya duyduğu derin ilgiyi yansıtmaktadır. İlk olarak Claremont Üniversitesi’nde kişilik teorisi ve sosyal psikoloji üzerine eğitim gören (PhD, 1972) Levenson, öğretmenlik yeteneğinin gördüğü takdir üzerine Teksas A&M Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Doçent Doktor olarak görev almıştır. Psikoloji sevgisinin ders vermenin ötesine geçtiğini fark eden Dr. Levenson, Florida, Coral Gables, Miami Üniversitesi’nde APA onaylı doktora sonrası eğitim alarak ve San Francisco Kaliforniya Üniversitesi (UCSF), Langley Porter Enstitüsü, Tıp Fakültesinde stajını yaparak 1976 yılında klinik psikoloji alanında ikinci bir doktora eşdeğeri diploma almıştır.

Dr. Levenson 20 yıl boyunca San Francisco VA Tıp Merkezi’nde Kısa Terapi Programı Direktörü, bunun altı yılında aynı zamanda Klinik Eğitim Direktörü olarak görev yapmıştır. Burada elde ettiği başarılar, Ulusal VA Psikologları Örgütü tarafından ödüle layık görülmüştür. Eş zamanlı olarak, UCSF Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nde Klinik Profesör derecesine ulaşmıştır.

Dr. Levenson, 1991 yılından itibaren kısa terapi dersleri verdiği Kalifornia Pasifik Tıp Merkezi’nde üç kez Yılın Öğretmeni Üstün Başarı ödülüne layık görülmüştür. Dr. Levenson, 2004 yılında Berkeley’deki Wright Enstitüsü çekirdek öğretmen kadrosuna katılmıştır. Ayrıca özel uygulamalarını sürdürdüğü Oakland ve San Francisco’da çiftlere ve bireylere terapi sunmaktadır. Dr. Levenson, Duygusal Odaklı Çift Terapisi’nde (DOT) lisanslı terapist ve danışmandır. Levenson Eğitim Enstitüsü (LIFT) aracılığıyla bütünleyici, odaklı terapi üzerinde derinlemesine eğitimler vermektedir.

Dr. Levenson, kısa dinamik, duygusal odaklı, ilişkisel psikoterapi alanında uluslararası çapta tanınmış bir uzmandır. Kısa Dinamik ve Kişilerarası Psikoterapi El Kitabı (Concise Guide to Brief Dynamic and Interpersonal Psychotherapy) (American Psychiatric Press, 2002) ve Zamanla Sınırlı Dinamik Psikoterapi: Klinik Uygulama Rehberi (Time-Limited Dynamic Psychotherapy: A Guide to Clinical Practice) (Temel Kitaplar, 1995; İspanyolca baskı, 1997) dahil olmak üzere üç kitap ve 75 bölüm ve makale kaleme almıştır. Zamanla Sınırlı Dinamik Psikoterapi: Klinik Uygulama Rehberi adlı kitabı, Davranışsal Bilim Kitap Servisi tarafından “yılın kitabı” seçilmiştir. Son kitabı olan Kısa Dinamik Terapi (Brief Dynamic Therapy), Amerikan Psikoloji Derneği (APA) Uzman Terapistler-Psikoterapi Teorileri Serisi içinde yer almaktadır. Ayrıca çalışmalarını görsel olarak aktaran üç profesyonel videosu bulunmaktadır. Zaman İçinde Kısa Dinamik Terapi adlı en son DVD’si, APA’nın Psikoterapi Video Dizisi içinde yer almaktadır.

Dr. Levenson’ın üyesi olduğu kuruluşlar; APA, Kaliforniya Psikoloji Derneği, Psikoloji Alanında Sağlık Hizmeti Verenler Ulusal Sicili, Psikoterapi Araştırmaları Birliği, Psikoterapi Bütünleşmesinin Araştırılması Birliği ve Uluslararası Duygusal Odaklı Terapide Mükemmeliyet Merkezi’dir. Kaliforniya Devlet Psikoloji Derneği Etik Komisyonu’nda ve APA Psikoterapi Araştırma Komisyonu’nda görev almıştır. Ayrıca bir Ulusal Bilim Akademisi komisyonu üyeliğine davet edilmiştir.

Atölye Çalışması

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

“SÜRESİ SINIRLI DİNAMİK PSİKOTERAPİ”

Ön Eğitim

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

 

9 ARALIK 2011

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

 

A M A Ç

Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi yaklaşımını geliştiren Dr. Hanna Levenson tarafından verilecek olan ileri düzey atölye çalışması öncesinde SSDP teknik ve stratejileri konusuna giriş yapılması ve arkaplan bilgilerinin sunulması.

H E D E F

Katılımcılar, bu atölye çalışmasının sonunda Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi alanında kuramsal bilgiler edinmenin yanı sıra örnek seans uygulamaları yoluyla kısa terapi klinik uygulamalarına dair bilgilerini artıracaklardır.

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman  rehberler, sosyal hizmet uzmanları.

 

S Ü R E

1 gün

09:00-18:00

Toplam 8 saat

 

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

 

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

0262 653 66 99

  K A T I L I M   Ü C R E T İ

Katılım ücreti 150 TL’dir.

Ödemeyi banka yoluyla veya eğitim günü kayıt masasında yapabilirsiniz.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi 2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

 

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Bayramoğlu Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com