Masterson Günleri – V

Ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara ve bu alana yönelmiş öğrencilere , psikanalitik psikoterapi uygulamalarından biri olan J.F. Masterson ‘ın “Terk Depresyonu Kuramı” hakkında ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve deneyimin paylaşılması.

Dr. John Norcross

Psikoterapinin etkinliğinin azami düzeyde artırılması, en güçlü değişim kaynaklarını hedefleyerek mümkündür: terapötik ilişki ve hastanın kendisi. Bu atölye çalışması terapinin bireysel hastalara ve onların özgün bağlamına uyarlanması için bütünleştirici yöntemler sunacaktır. Katılımcılar “tercih edilen ilişkiyi” yapılandırmanın kanıta dayalı 5+ aracını güvenli biçimde değerlendirme ve hızlı biçimde uygulamayı öğreneceklerdir. Tedavinin başarısını gözle görünür şekilde artıran ilişkisel cevap verme yeteneği içinde araştırma ve uygulamanın nasıl birbirine yaklaştığını keşfedin.