Ön Kayıt Formunu Doldurmak İçin Lütfen Tıklayınız!

HİPNOZ  EĞİTİMİ

Dönem Eğitim Grubu

Uz. Dr. Tahir Özakkaş
ve Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri

 

A M A Ç

Hipnoz Eğitimi, sağlık alanında çalışan uzmanların, tanı ve tedavi amaçlı olarak kullanabilecekleri hipnoz hakkında teorik bilgileri edinmeleri ile hipnoz tekniklerini uygulama becerilerini kazanmalarını ve geliştirmelerini hedeflemektedir.

Eğitim süreci içinde, uygulama ağırlıklı çalışmalar yapılacak ve vaka video kayıtları destek eğitim materyali olarak kullanılacaktır.

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Diş Hekimleri, Psikologlar, Psikolojik danışmanlar, Sosyal hizmet uzmanları.

K A T I L I M C I   S A Y I S I

35-50 kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.hipnoz.com ve www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır.

S Ü R E

4 ay, 8 gün

Toplam 96 saat

E Ğ İ T M E N L E R

Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ
Yrd. Doç.Dr. Ahmet ÇORAK

 

E Ğ İ T İ M    M A T E R Y A L İ

Katılımcı Bilgi notları
Hipnoz 1. cilt
Hipnoz 2.Cilt
Cinsel Problemlerde Hipnoterapi
Allerji ve Deri Hastalıklarında Hipnoterapi
Psikiyatri 1. Cilt
Psikiyatri 2. Cilt
Otohipnoz CD si
Otohipnoz Çöp İmha CD si

K A T I L I M   Ü C R E T İ* 

Bir aylık eğitim bedeli TL, toplam eğitim bedeli TL’dir (KDV hariç)

Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve Hipnoz Derneği üyeleri için aylık TL, toplam TL’dir.

Not: Eğitim Paket olarak uygulanır.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.

Türkiye Finans Gebze E-5 Şubesi

Şube Kodu:207

Hesap:2389670

TR45 0020 6002 0702 3896 7000 01

 E Ğ İ T İ M   T A R İ H L E R İ

 S E R T İ F İ K A S Y O N

 1. Katılımcılara eğitim sonunda “Psikoterapi Enstitüsü” tarafından katılım belgesi verilecek olup, uygulama becerisi gösterip sınavda başarı gösterenler başarı belgesi verilecektir.
 2. Sınav yazılı ve uygulamalı olarak yapılacaktır.
 3. Sorular, sınav öncesinde verilen soru bankasından seçilecektir.
 4. Uygulama sınavı, eğitim sürecinde veya isteyenlere gönderecekleri vakaların görsel kayıt materyali üzerinden yapılacaktır.
 5. Sınav ve uygulama geçiş notu 85’tir.
 6. Sınavları geçenlere Dernek üyeleri olmaları halinde “Hipnoz ve/Veya Psikoterapi Enstitüsü Derneği” tarafından “Uygulama Yeterlilik Sertifikası” verilecektir.

P R O G R A M

I . B A S A M A K

 • Hipnozun Tanımı
 • Mitler ve Yanlış Bilinenler
 • Hastayı Hazırlama ve Eğitime
 • Hipnozun Tarihi
 • Hipnoz Teorileri
 • Hipnotik Fenomenler ve Potansiyel Faydaları
 • İndiksüyon Prensipleri
 • Farklı Hipnotik İndiksüyon Demonstrasyonları
 • Hipnoz Seviyeleri
 • Derinleştirme Teknikleri
 • Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Prensipleri
 • Otohipnoz
 • Çocuklara Hipnotik İndüksiyon
 • Ego Güçlendirme Metotları
 • Dolaylı Telkin Teknikleri
 • Yaş Geriletmesi Teknik ve Prensipleri
 • İdeamotor İncelemesi
 • Alışkanlık Bozukluklarının Hipnozla Tedavisi
 • Hipnotik Duyarlılık Ölçekleri
 • Hipnozda Metoforların Kullanımı
 • Sözsüz Hipnotik İndüksiyonlar
 • Psikosomatik Bozuklukların Hipnozla Tedavisi
 • Etik ve Profesyonel Organizasyonlar
 • Karışık Teknikler
 • Hipnozda Direnç Kontrolü Stratejileri
 • Riskler ve Negatif Etkiler
 1. B A S A M A K
 • Gelişmiş Hipnotik İndüksiyon Demonstrasyonu
 • İndiksiyon ve Derinleştirme Grup Çalışması
 • Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Çalışması
 • Ego Güçlendirme Metotları II
 • Yaş Geriletmesi Teknikleri ve Prensipleri II
 • Ağrı Kontrolünde Hipnotik Stratejiler
 • Dolaylı Telkin Metotları II
 • Çaocuklara Hipnotik İndüksiyon II
 • Alışkanlık Bozukluklarının Hipnozla Tedavisi II
 • İdeamotor İncelemesi II
 • Terapötik Metoforların Yapılandırılması
 • Psikosomatik Bozuklukların ve Tıbbi Durumların Tedavisi II
 • Karışık Teknikler II
 • Hizpnoza Direnç Kontrolü Stratejileri II
 • Otomatik Yazma
 • Eyleme Geçen Rüyalar
 • Diğer Hipno-projektif Teknikler
 • Ego-durum Terapi
 • Derin Trans Fenomeni
 • Zaman Çarpıtmasının Kullanımı
 • Yaş İlerletme
 • Adli ve Araştırıcı Hipnoz
 • Grup Hipnozuyla Çalışma
 • Hipnodrama
 • Spor ve Atletik Performansta Hipnoz Kullanımı
 • Klinik Araştırmanın Tasarlanması ve Yürütülmesi
 • Vaka Konsültasyon Görüşmesi
 • Hipnozda Başarısızlıklar
 • Hipnozda Yapılandırma

III. B A S A M A K

 • Hipnozun Özü
 • Geleneksel Hipnoz
 • Hipnotize Edebilirlik-Edilebilirlik
 • Hipnotik Duyarlılıkta Kişisel Farklılıklar
 • Hipnozun Psikopatolojiye Entegrasyonu
 • Hipermnezinin Adli Kullanımı
 • Hipnoz Uygulamalarının Endikasyonları ve
 • Kontrendikasyonları
 • Hipnoz Kullanımının Strateji ve Teknikleri
 • Hipnozun Klinik Olmayan Kullanımı
 • Acil Durumlarda Hipnoz Kullanımı
 • Sözel Kalıplar
 • Yerleşmiş Telkinlerin Prensipleri
 • Metodoloji Araştırması
 • Hipnoz
 • İmajinasyon Görüşleri
 • Cerrahi Hazırlık, Doğum ve Hipnozanestezi
 • Yanıklar ve Acil Durumlarda Hipnoz
 • Diş Hekimliğinde Hipnozun Genel Uygulaması
 • Kanser Hastalarına Hipnoz
 • Anestezide Hipnoz Kullanımı
 • Ameliyatta Hipnoz Kullanımı
 • Grup Hipnotik İndüksiyonu
 • Sporda Hipnozun Etkililiği
 • Geriatrik Hastalarda Hipnoz
 1. B A S A M A K
 • Hipnozun Özü
 • Geleneksel Hipnoz
 • Hipnotize Edebilirlik-Edilebilirlik
 • Hipnotik Duyarlılıkta Kişisel Farklılıklar
 • Hipnozun Psikopatolojiye Entegrasyonu
 • Hipermnezinin Adli Kullanımı
 • Hipnoz Uygulamalarının Endikasyonları ve
 • Kontrendikasyonları
 • Hipnoz Kullanımının Strateji ve Teknikleri
 • Hipnozun Klinik Olmayan Kullanımı
 • Acil Durumlarda Hipnoz Kullanımı
 • Sözel Kalıplar
 • Yerleşmiş Telkinlerin Prensipleri
 • Metodoloji Araştırması
 • Hipnoz
 • İmajinasyon Görüşleri
 • Cerrahi Hazırlık, Doğum ve Hipnozanestezi
 • Yanıklar ve Acil Durumlarda Hipnoz
 • Diş Hekimliğinde Hipnozun Genel Uygulaması
 • Kanser Hastalarına Hipnoz
 • Anestezide Hipnoz Kullanımı
 • Ameliyatta Hipnoz Kullanımı
 • Grup Hipnotik İndüksiyonu
 • Sporda Hipnozun Etkililiği
 • Geriatrik Hastalarda Hipnoz

 BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

Sevgi Akkoyun
0262 653 66 99
basvuru@psikoterapi.com

Kayıt için, www.psikoterapi.com sitesinden önkayıt  formu nu doldurup göndermeniz rica olunur.

EĞİTİM  YERİ

Hipnoz Derneği

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Bayramoglu Mah. FSM Cad. No: 285

Darica/Kocaeli/TURKIYE (İstanbul-Kadıköy 30km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699-98

Gsm: 0532 267 4794

Fax : 0262 653 5345

e-posta: admin@psikoterapi.com