Bütüncül Psikoterapi Eğitimi – Uz.Dr. Tahir Özakkaş

… Dönem Bütüncül Psikoterapi Eğitimi Haziran  başvuruları başlamıştır.

Başvurularınızı ön kayıt formunu doldurarak sitemiz aracılığıyla
yapabilirsiniz.

(Eğitime kabuller öngörüşmeden sonra belirlenmektedir.)

Ön kayıt başvurusu  için  —–> TIKLAYINIZ!

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ LTD. ŞTİ. 2017

BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ GENEL

BİLGİLENDİRME DOSYASI

 • A. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
 • B. BAŞVURU MEKTUBU ve ÖN KAYIT FORMU
 • C. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİM İÇERİĞİ
 • D. KAMUOYUNA AÇIK MEKTUP

A. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 1. Bütüncül Psikoterapi Eğitim Programına Psikiyatrist, Tıp Doktoru, Psikolog, PDR, sosyal hizmetler uzmanı ve psikiyatri hemşireliği ünvanına sahip profesyoneller başvurabilir. Lisans eğitimi farklı olupda bu eğitime başvurmak isteyenler; Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık alanlarında yüksek lisansını tamamlamaları gerekmektedir.
 2. Başvurular, online olarak www.psikoterapi.com web  sitesi  üzerinden Eğitim Başvuru Önkayıt Formu doldurularak yapılmalıdır. Başvuruya, özgeçmiş ve psikoterapi eğitim istek taleplerinin gerekçesi ilave edilmiş olmalıdır. Referans belirtilmesi tercih sebebidir.  Başvurular en kısa sürede değerlendirilecektir.
 3. Bütüncül Psikoterapi eğitim programı üç aşamalı olarak uygulanacaktır. Bunlar 288 saatlik teorik eğitim, 288 saat formülasyon eğitimi, 288 saat süpervizyon eğitimidir. Programın içinde 24 saatlik hipnoz eğitimi deverilecektir.
 1. Eğitimler, Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde Uz. Dr. Tahir Özakkaş denetiminde yapılacaktır. Zaman zaman konunun uzmanı profesyoneller eğitim programlarındaki başlıklara uygun zamanlarda eğitimlere katılabileceklerdir.
 2. Eğitimler her ayın bir hafta sonunda Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan 24′ er saatlik programlar şeklinde yapılacaktır. Programlara düzenli olarak katılmak zorunludur. Mazeretsiz bir eğitime katılmayanlar gruptan çıkartılırlar ve ücretlerini talep edemezler. Mazaretli olarak üç yıl içerisinde %10 devamsızlık hakkı (toplam 11 gün) bulunmaktadır. %10
  devamsızlık hakkı bir gün dahi geçecek olanlar telafiye kalırlar. Telafiye kalan kursiyerler girmedikleri ve giremeyecekleri tüm derslerin ücretini mükerrer kere ödemek suretiyle alt dönemlerden tekrar alırlar.
 3. Eğitim oturumları arasındaki sürelerde; verilmiş olan teorik eğitim materyali okunacak, izlenilmesi istenen psikoterapi hastalarının ses ve görüntü kayıtları üzerinde çalışılacaktır.
 4. Eğitim ücreti daha sonra belirlenecektir.
 5. Eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere her etapta (Teorik, formülasyon ve süpervizyon) Psikoterapi Enstitüsü Bütüncül Psikoterapi Eğitimine Katılım ve sınavları geçenlere başarı Sertifikası verilecektir.
 6. Eğitim Grupları her yaz dönemi açılmaktadır.
 7. Eğitim programının içeriği Tahir Özakkaş’ın Bütüncül Psikoterapi Kitabının konu dağılımına ve Psikoterapi Enstitüsü yayınlarına göre yapılacaktır.
 8. Eğitim materyalleri Dr. Tahir Özakkaş’ın 30 yıllık hasta takip arşivindeki sesli ve görüntülü kayıtlar üzerinden yapılacaktır. (Bu kayıtlardan sadece eğitim amaçlı olarak izin vermiş olan hastaların kayıtları kullanılacaktır.)
 9. Eğitimler, Psikoterapi Enstitüsü Ltd. Şti.’nin Bayramoğlu/Darıca/Gebze adresindeki eğitim ve kongre merkezinde yapılacaktır.
 10. Eğitimlerde belirli bir aşamaya gelmiş kursiyerlere Psikoterapi Enstitüsü bünyesinden hasta yönlendirilebilir.
 11. ‘Bütüncül Psikoterapi’ öznel bir psikoterapi yaklaşımını içermektedir. Hiçbir kuramın sınırları ile sınırlı olmayıp, hasta formülasyonuna uyan bütün kuramları içtenlikle kabul etmektedir. Kuramları bir bütünün parçaları olarak değerlendirmekte ve entegratif bir şekilde yararlanmayı amaçlamaktadır. Psikoterapi süreçlerindeki kültürel öğeler özellikle vurgulanmakta ve üzerinde önemle durulmaktadır.
 12. Psikoterapi Enstitüsünün eğitim faaliyetleri, yayın faaliyetleri, yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarla bağlantıları artarak devam etmektedir. Bu çerçevede uluslarası bir çok psikoterapi kurumunun Türkiye temsilciliğini yürütmektedir.
 13. Bütüncül Psikoterapi Eğitimine ilaveten Uluslarası kurumlarla yapılan ikili anlaşmalar sayesinde online ve yüzyüze eğitimler organize ederek birinci elden terapist, eğitmen ve süpervizör yetiştirme çalışmaları da sürmektedir.

Eğitim ve Kongre Merkezi:
Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285 Darıca /KOCAELİ
Tel : 0262 653 66 99 – 0262 6536698
Gsm: 0532 2674794
Fax : 0262 6535345
http://www.psikoterapi.com
http://www.psikoterapi.org
http://www.hipnoz.com

B- BAŞVURU MEKTUBU ve ÖNKAYIT FORMU

BAŞVURU MEKTUBU (psikoterapi eğitim istek taleplerinin gerekçesi)

ÖN KAYIT FORMU (*):
Adı, Soyadı:
Doğum Yeri, Tarihi:
Mesleği:
Çalıştığı kurum ve görevi:
İş Tel :
Cep Tel :
E-Mail :

DETAYLI BİLGİ ve KAYIT İÇİN:
Sevgi Akkoyun
0262 653 66 99

C. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİM İÇERİĞİ

 1. AŞAMA: TEORİK (12 ay)

Birinci aşama olan, teorik aşama; farklı psikotörapotik kuramları inceleyen ve birbirleri arasındaki benzer, farklı bakış açıları tartışarak bütüncül bir bağlamda değerlendiren ve temel kavramlar, yöntem ve stratejiler konusunda bilgileri içeren aşamadır. Bu aşamada incelenecek kuramlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. AŞAMA : FORMÜLASYON (12 ay)

Formülasyon aşaması, psikoterapi uygulamalarında, hasta ön görüşmeleri ve hasta bilgileri üzerinden, DSMIV deki hastalıklar ile kişilik bozuklukları bağlamında bütüncül perspektifte, hastanın formüle edilmesini, prognoz ve tedavi planı üzerine çalışmaları içermektedir. Bu bağlamda üzerinde çalışılacak olan, DSM IVdeki psikiyatrik bozukluklar ve kişilik bozuklukları
aşağıda sıralanmıştır.

DSM IV Psikiyatrik Hastalıklar

Depresyon, Bipolar bozukluk, Psikoz, Panik bozukluk, Özgül fobi, Sosyal fobi, Obsesif kompulsif bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Akut stres bozukluğu, Yaygın anksiyete bozukluğu, Somatizasyon bozukluğu, Konversiyon bozukluğu, Ağrı bozukluğu, Hipokondriazis, Vücut dismorfik bozukluğu, Dissosiyatif amnezi, Dissosiyatif füg, Dissosiyatif kimlik bozukluğu ,
Depersonalizasyon, Cinsel istek bozukluğu, Cinsel uyarılma bozukluğu, Organ veya cinsel ağrı bozukluğu, Parafililer, Cinsel kimlik bozuklukları, Anoreksiya ve bulimia, Uyku bozuklukları (dissomnialar / parasomnialar), Dürtü kontrol bozuklukları (aralıklı patlayıcı bozukluk / kleptomani / piromoni / patolojik kumar oynama /trikotillomani), Uyum bozuklukları (
depresyonlu tip, anksiyetli tip, karışık tip, davranış bozuklukları ile birlikte), İlişki sorunları (anne-baba-çocuk / kardeş / eş / kötüye kullanım ve ihmal sorunları) klinik ilgi odağı olabilecek sorunlar : tedaviye uyumsuzluk, temaruz, erişkin antisosyal davranışları, çocuk ve ergen antisosyal davranışları, sınırda entelektüel işlev, yaşla ilgili kognitif gerileme, yas, okul sorunları, mesleki sorunlar, kimlik sorunları, dinsel ve manevi sorunlar, yeni bir kültürden etkilenme sorunları, bir yaşam evresi sorunları.

 • Kişilik Bozuklukları
 • Şizoid, Şizotipal ve Paranoid Kişilik Bozuklukları
 • Narsisistik Kişilik Bozukluğu
 • Borderline Kişilik Bozukluğu
 • Antisosyal ve Histrionik Kişilik Bozuklukları
 • Bağımlı ve Çekingen Kişilik Bozuklukları
 • Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu
 • Pasif agresif ve Self Defeating (Kendini heder eden) Kişilik Bozuklukları

Ayrıca Masterson ve Aktarım Odaklı Terapi Yaklaşımına göre Kişilik  Bozuklukları ayrı bir değerlendirme perspektifinde de ele alınmaktadır.

3. AŞAMA : SÜPERVİZYON (12 ay)
Toplam Aşama : 4 yıl – Toplam Ay : 48

D. KAMUYONA AÇIK MEKTUP

Psikoterapi Enstitüsü, 2005 yılından bu yana, ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellerden (psikiyatrist, uzman hekim, pratisyen hekim, psikoterapist, psikolog, sosyal çalışma uzmanı, uz. psikiyatri hemşireleri) aldığı talepler doğrultusunda psikoterapi, psikohipnoterapi eğitimlerini
hayata geçirmektedir.

Ruh sağlığı alanında hasta kabul eden, bireysel eğitim ve süpervizyon ihtiyacı olan profesyonellere yönelik düzenli ve uzun süreli bir çalışmanın içerisinde olmakla beraber bu çalışmalara yönelik Yasal ve uygulama alanındaki farklarla, alana yönelik ihtiyaçlar bağlamında Terapi eğitimi,
uygulaması, terapist kimliği ve ilişkili pek çok konuda ülkemiz şartları nedeni ile açıklığa kavuşmamış noktalar bulunmaktadır. Bu hususlar bağlamında, Psikoterapi Enstitüsü olarak uluslar arası bir çerçeve ve ilkeler dizisini ülkemiz ihtiyaçları düzleminde vurgulamak ve paylaşmak gereğini duymaktayız.

Psikoterapi Enstitüsü, bu çerçevenin gerekliliği ve doğrultusunda çalışmakta ve aynı zamanda, kamusal bir duyarlılık kazandırma ile alana yönelik gerekli yasal düzenlemeler için ihtiyaç duyulacak mesleki, akademik altyapı çalışmalarına destek olacak girişimler ile işbirliklerini yaratmak konusunda da bir sivil toplum örgütü olarak faaliyet göstermektedir. Aşağıdaki maddeler doğrultusunda çizmeye çalıştığımız söz konusu çerçeve, var olan durumu ve olması gerekeni tanımlamaktadır:

 1. T.C yasalarına göre hasta kabul etme, teşhis koyma, tedavi uygulama ve takip etme hakkı sadece hekimlere verilmiştir. Hekimler dışındaki mesleklerin hasta görme yetkileri yoktur. Hasta kabul ettiklerinde bir şikayet halinde cumhuriyet savcıları tarafından takibe ve cezalandırılmaya maruz kalmaktadırlar.
 2. Bu durum gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara ters ve çağın gerisinde kalmış güdük bir uygulamadır. Gelişmiş ülkelerde psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve hekim kökenli olmayan psikanalistler yasaların kendilerine verdiği yetkiye dayanarak hasta kabul edebilmektedirler. Türkiye’de bu konuda atılmaya çalışılan adımlar maalesef hekimler tarafından engellenmekte ve yasal düzenlemeler yapılamamaktadır. Muhtemelen iktidar kaybı ve rant kaygısı engellemenin temel dinamikleridir.
 3. Hekim olmayan ruh sağlığı çalışanları bu zorluğu veya engeli HASTA kelimesi yerine DANIŞAN kelimesini koyarak aşmaya ve yasal takibattan kurtulmaya çalışmaktadırlar. Bu şekilde hizmet veren çok değerli ve yetkin psikolog ve terapist mevcuttur. Bu çalışanların eğitim süreçlerine baktığımızda yurt içinde ve dışında çok ciddi bir eğitim almışlar ve
  başarılı birer uygulayıcı olmuşlardır. Yasal sıkıntılardan korunmak için, ekipruhu anlayışı içinde psikiyatristlerle birlikte faaliyet yürütmektedirler.
 4. Türkiye deki eğitim kurumlarından eğitim almış ruh sağlığı çalışanlarına baktığımızda, aldıkları eğitim ve müfredat programları yeterli bir düzeyde değildir. Çünkü Türkiye deki bu tip eğitim kurumlarının kuruluş amaçları ve yasal dayanakları farklıdır. Bu yetersizlik durumu lisans üstü eğitim ve bir takım gönüllü sivil derneklerin ciddi eğitim çalışmaları ile kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu tip ek eğitim almış çalışanların belirli bir yetkinliğe ulaştığı görülmektedir ve desteklenmelidir.
 5. Ancak bu yetkinliğe ulaşmadan hasta kabul eden ve mesleki çok ciddi hatalar yapan çok sayıda çalışan mevcuttur. Arz talep ilişkisi perspektifinde vatandaş böyle bir hizmet talep etmekte ve bu talebe mevcut yapı ile cevap verilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin böyle bir gerçeği varsa, bu konu mutlaka disiplinize edilmeli ve akredite edilmiş müfredatlarla eğitim verilmelidir. Bu konularda yetkin olan çalışanlar, bilgilerini mutlaka paylaşmalıdırlar. Bütün geçiş dönemlerinde olduğu gibi hatalar, yanlışlar, sömürüler ve eksiklikler olacaktır. Yapılan hataları asgariye indirmek, bilimsel düzeyi artırmak ve etik değerleri içselleştirmek için eğitim ve paylaşımlar aralıksız sürdürülmelidir.
 6. Konuya tıp doktorları açısından bakıldığında da ciddi bir takım açmazlar ve yanlışlıklar tesbit etmek mümkündür. Yasalarımıza göre hekim tüm hastalıkları tedaviye yetkili tek kişidir. Bu bağlamda pratisyen hekim bilgi ve becerisi oranında tüm hastalıkları tedavi edebilir. Yasalarımıza göre uzmanlık yetkisi ise; uzmanlık alanı ile ilgili bir kliniği sevk ve idare edebilme ehliyetinin kazanılmasıdır. Yani uzmanlık alanı ile ilgili hasta bakma yetkisi değil, bir kliniğin sevk ve idare yetkisidir. Hekim olarak tüm hastalara bakma yetkisine zaten sahiptir. Ancak mevcut fiili uygulamada durum farklıdır. Pratisyen hekim sanki sadece reçete tekrarlarını yapan, hastaları kategorize edip uzman hekime sevk eden trafik memuru gibidir.
  Uzmanlarda sadece kendi branşlarındaki hastaların tedavisini bilen, diğer alanlara  Karışmayan bir konuma düşmüşlerdir. Bu durum tıbbın özüne aykırı, yabancılaşma ve parçalanma getiren yanlış bir uygulamadır. Hekim her alanla ilgili her zaman bilgisini yenilemeli ve yetkin olduğunu hissettiği alanlarda da müdahale edebilmelidir.
 7. Bugün pratisyen hekimlerin bir yabancılaşma, memnuniyetsizlik, uzmanlığın altında ezilme duyguları içinde olduğunu gözlenmektedir. Pratisyen hekimler, bir çok alanda kendilerini geliştirip, çok başarılı uygulamalar yapabilirler. Ki, uygulama içinde, özellikle Anadolu’da, hastalarla en çok muhatap olan pratisyen hekimlerin bu çerçevede psikoterapi ve psikohipnoterapi ile yapabilecekleri çok şey vardır. Cinsel problemler, yeme bozuklukları, pediatrik problemler, panik atak, sosyal fobi, sigara ve madde bağımlılığı, motivasyon artışı, öfke kontrolü, stres yönetimi vb.
 8. Uzman hekimler kendi branşları ile ilgili psikoterapi ve psikohipnoterapiyi her zaman uygulayabilirler. Bu durum kendilerine birzenginlik kaynağı ve hastalarına şifa sebebi olabilir.

Sonuç olarak Psikoterapi Enstitüsü, bu çerçevedeki tüm psikoterapi ve psikohipnoterapi eğitimlerini destekleyen bir eğitim kurumu ve söz konusu eğitim ve uygulama alanı için gerekli olan ihtiyaçların belirlenmesi, yasallaştırılması ve uluslararası ya da AB standartlarına uyumlu hale
getirilmesi konusundaki çalışmalara katkı veren bir sivil toplum örgütü olarak çalışmaktadır.

Bu bağlamda, mesleki, kişisel ve kurumsal işbirliklerine açık olduğumuzu bildirmek ister, alana yönelik çağdaş ve işlevsel yasal uygulamalar için birlikte çalışma gereğini kamuoyu ile paylaşırız.

Eğitim Bedeli

Daha sonra belirlenecektir.

Hesap No

T.C. İş Bankası Darıca Şubesi
Şube Kodu: 2425
Hesap: 0432025
IBAN: TR74 0006 4000 0012 4250 4320 25

Saygılarımızla…

Psikoterapi Enstitüsü Ltd. Şti.
Tahir Özakkaş MD.,PhD.
Psikoterapi Enstitüsü

ozakkas@psikoterapi.com
Takip et: @Tahirozakkas