1. PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ İSTANBUL AVRUPA ŞUBESİ

“BÜTÜNCÜL OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ”

Eğitmen:

Pekay AYDIN

Klinik Psikolog Oyun Terapisti

Eğitim Tarihleri:

16-17 Mart 2019

20-21 Nisan 2019

18-19 Mayıs 2019

22-23 Haziran 2019

Grup Süpervizyon Tarihleri:

31 Ağustos – 01 Eylül

AMAÇ:

Oyun Terapisi Nedir?

    Oyun terapisi, bu konuda eğitim görmüş terapist ve çocuk arasındaki dinamik kişilerarası ilişki olarak tanımlanır. Oyun terapisti, çocuğun kendisini doğasındaki iletişimle, yani oyunla sağlıklı bir şekilde ifade edebilmesi  (duygusal, davranışsal, deneyimsel ve düşüncesel olarak) ve keşfedebilmesi için, seçilmiş oyun materyellerine başvurur.

    Oyun, kendi başına değişimi sağlamaz. Önemli olan, terapistin oyunla olan ilişkisi ve oyunun kullanımıdır.

   Bir terapist ne kadar zengin alet çantasına sahip olursa o kadar iyi tedavi yöntemi uygulayabilecektir. Fil bir bütündür ve bütünü görmek için bilgi ve donanım gerekir. Amacım oyun terapisti olma yolunda çalışan terapistlere donanımlı ve çok yönden bakabilecekleri bir eğitim vermektir. Eğitim toplam 4 modül ve sonrasında yapılacak 1 Modül grup süpervizyonu ve isteğe bağlı bireysel süpervizyonlar ile tamamlanacaktır.

Not: Çocuk Psikoterapisine dair farklı kuram ve yaklaşımların bir arada toplandığı “Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi” uygulama ağırlıklı olarak planlanmıştır.

KAPSAM

EĞİTİM KONULARI:

 1. MODÜL

Çocuk psikopatolojisi ve ilk görüşme

Çocuk merkezli oyun terapisi

Filial terapi

 1. MODÜL

Çocuklarda Bağlanma sorunları 

Deneyimsel Oyun terapisi

Gelişimsel Terapi Yöntemleri 

Dışa Vurumcu Oyun Terapi Yöntemleri

 1. Sanat terapisi
 2. Kum tepsisi terapisi
 3. Kukla terapisi

 

 1. MODÜL

Çocuk ve ergenler ile Şema terapi

Diikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarla oyun Terapisi

Karşı Gelme Bozukluğu Olan çocuklarla Oyun Terapisi

Süresi Kısıtlı Oyun Terapisi

 

 1. MODÜL

Çocuklarda Travma

Çocukta Travma da iki uçlu uyaran ve Hipnotik telkin ile çalışmak

Çocuklarda Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme modeli

Eğitimde her modül için psikoterapi enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir. Bütün modülleri tamamlayıp süpervizyon sürecini bititrenlere uygulayıcı sertifikası verilecektir.

 1. MODÜL

 Vaka Formülasyonu

 Grup süpervizyonu

 

BÜTÜNCÜL OYUN TERAPİSİ EĞİTİM PROGRAMI

1.Modül:

 1. 1.Modül:

  1. gün:

  Çocuk psikolojisi ?

  Çocuk hangi yaş dönemlerinde dünyayı nasıl görür?

  Çocuk psikopatoloji DSM-5 e göre tanılama (DEHB, Kaygı bozuklukları, Takıntılar, Çocukluk çağı depresyonu, dışa atım bozuklukları travma bozuklukları, yıkıcı davranış bozuklukları, nörogelişimsel bozukluklar ve konuşma bozuklukları ele alınacaktır)

  Çocuklarla ve aile ile ilk görüşme hangi soruların sorulacağı?

  Çocuklar ile güven ilişkisi kurma

  Çocuk çizimlerinin yorumlanması

  1. gün:

  Oyun Terapisine Giriş

  Çocuk Merkezli Oyun Terapisi  (Client Centered Play Therapy)

  Bu Kapsamlı Eğitimin Amacı:

  –          Danışan odaklı bir bakış açısından, oyun terapisini teorik olarak anlamayı sağlamak

  –          Çocuklarla terapötik şekilde nasıl oynanacağı ve gerçekçi hedefler koymak

  –          Duygusal, cinsel ve ritüel istismarın belirleyicilerini tanımak

  –          Oyun Terapisi düzeninin nasıl sağlanacağı ve elinizdekilerle çalışmayı öğrenmek

  –          Toplam sistemle nasıl çalışılacağını- Ebeveyn ve öğretmenler- öğrenmek

  –          Pratik egzersizler

  –          Çocukların oyunundaki anlamı kavramak- oyunun terapötik kullanımı

  –          Oyun terapisinin davranışsal değişime nasıl yol açtığını anlamak

  –          Oyun terapisini kullanmamızın pratik sebepleri

  –          Oyunla iletişim kurmak

  –          Oyun terapisinin temalarını anlamak (video)

  –          Çocuklarla bağlantı kurmak- oyun odasında ilişkiyi kurmak

  –          Çocuğun oyununa terapötik tepkiler

  –          Çocukların kişisel kontrol ve sorumluluk anlayışlarının gelişmesine yardımcı olmak

  –          Terapötik limit koyma

           ne zaman limit konmalı?

           terapötik limit koymada adımlar

           limitler aşıldığında ne yapılmalı?

         – Sonuçlandırma

  Filial terapi (Filial Therapy) ve uygulamalı öğretimi

     Filial Terapi, yapılandırılmış 10 oturumda ebeveynleri çocuk merkezli oyun terapisinin temel perspektifinde eğiterek ve süpervizörlük  yaparak onları çocukların terapisine dahil eden öğretici ve dinamik bir eğitim yöntemidir.

     Katılımcılar, haftalık yapılacak olan oturumların içeriği ve organizasyonu ile toplanacaklardır. Ebeveynler tarafından gerçekleştirilen oturumların denetlenmesi / geri bildirimi dahil olmak üzere, yapılandırılmış on hafta formatında  eğitimin nasıl yapılandırılacağını ve yürütüleceğini öğreneceklerdir.

       Filial Terapi, araştırma ve klinik deneyim yoluyla, çeşitli sosyal, duygusal ve davranışsal zorluklarla karşılaşan çocuklar ve aileler için etkin bir müdahale olarak gösterilmiştir. Bu özgün terapi, çocuklarla ilgili sorunları çözmek ve çocukların sağlıklı psikolojik gelişimini desteklemek için birincil değişim aracıları olarak aileleri kapsamaktadır. Filial terapi Terapistleri ebeveynleri eğitir ve denetler; ebeveynler ile çocuk merkezli oyun oturumları düzenler, bu da sadece var olan sorunların giderilmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ebeveyn, çocuk ve aile ilişkilerini güçlendirir.

  2.Modül:

  1. gün:

  Deneyimsel oyun terapisi

  Deneyimsel Oyun Terapisinde terapist çocuğu olduğu gibi kabul ederek oyununa uyumlanır. Metaforlar üzerinden çalışarak örtülü hikayelere ulaşır ve ona hitap etme yöntemini öğretir. Prof. Dr. Byron Norton ve eşi Carol Norton’ın 40 seneyi aşkın çalışmaları süresince geliştirilen ve etkinliği kanıtlanmış olan Deneyimsel Oyun Terapisi, pek çok ülkede, çocuklarla çalışmada birinci sırada tavsiye edilmektedir.

  Deneyimsel oyun terapisi; kaygılar, korkular, TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) ve diğer anksiyete sorunları, çocukluk depresyonu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), öğrenme güçlüğü, uyum ve davranış bozuklukları, dürtüsellik, okuma ve konuşma bozuklukları, özgüven sorunları, psikolojik ağrılar, boşanma sonrası adaptasyon sorunları gibi sorunlarda etkilidir.

  1. gün:

  Çocuklarda Bağlanma sorunları 

  Gelişimsel Terapi Yöntemleri  (Developmental Touch Therapy)

  Gelişimsel Temas Oyun Terapisi, yapılandırılmış, gelişim temelli bir Grup Terapi Programıdır.

  Küçük çocuklar için bireysel ve grup terapisi, yetişkinler için eğitim ve sizin için eğitim, mesleki liderlik, sağlar. Dokunmanın amacı, çocuğun kendi canlı vücudunu kendinin deneyimlemesini sağlamaktır.

  Gelişimsel Temas Oyun Terapisi eşsizdir. Yetişkinler, gördükleri ve temas ettikleri kendilerini deneyimlemelerini sağlayacak alıştırmalarla, başkalarını görmelerine ve onlara dokunmalarına yardımcı olan egzersizler yoluyla Gelişimsel Oyun yapmayı öğrenirler.

  Gelişimsel Oyun, bağlanma düzeyinde ilişki sorunları olan çocuklar ile etkili olduğunu kanıtlamıştır

  Gelişimsel temas atölye çalışması.

  Dışa Vurumcu Oyun Terapi Yöntemleri (Expressive Play Therapy)

  • Sanat Terapisi (Art Therapy)

  Bu teknik, terapistin, bir çocuğun kendiliğinden olan sanat üretimlerini nasıl okuması gerektiğini ve aynı zamanda spesifik tedavi hedeflerini teşvik etmek için çocuğun mecazi sanat dilini nasıl dahil edeceğini öğretecektir.

  Sanat araçlarının uygun kullanımı ve türlerini anlamak

  Terapötik amaç ile araçları eşleştirmek

  Bireyler, aile ve gruplar için deneyimler sağlamak

   

  • Kum Tepsisi terapisi

  Katılımcılar, Kum Terapisinin hem değerlendirme hem de tedavi amaçları için olan kayda değer gücünü keşfedeceklerdir. Kum Terapisini kurmanın yanı sıra, Kum Terapisi aracılığıyla iyileşme sürecini gözlemleme, belgeleme ve tanıtmayı öğretmek için uygulamalı eğitim verilecektir. Eğitimde; Bir aile seansı için terapötik olarak ve materyaller olarak nasıl bir klinik alan yapılandırılacağını tanımlamak

  6 adım protokolü de dahil bir seansın nasıl yürütüleceği uygulamalı gösterme

  Kum tepsisi kullanımı ile beynin nasıl etkileşim kurduğu/karşılık verdiğini tanımlayabilmek amaçlanmaktadır.

   

  • Kukla Terapisi (Puppet Interview)

  Katılımcılar, kukla terapisinin nasıl yapılacağını ve aile etkileşimlerini ve dinamikleri gözlemlemeyi öğreneceklerdir: uyum, sınırlar, etkin iletişim organizasyonu, sözlü ve sözsüz iletişim bunlara dahildir. Buna ek olarak, tartışma, bireysel ve aile oyun aktiviteleri ve daha fazlası sırasında ortaya çıkan sembolleri, metaforları ve mecazi dili çözmek ve bunları dahil etmek üzerine odaklanacaktır. Eğitimde;

  Kuklaların türlerini ve kullanımını anlamak

  Oyun terapisi seanslarında kuklaları kullanmak

   Aile kukla oyunu eğitimi verilecektir.

  3.Modül:

  1. gün:

  Şema terapi nedir?

      Jeffrey Young tarafından geliştirilmiş olan Şema Terapi modeli, erken dönem yaşantıların, yetişkinlik dönemindeki yansımalarının keşfine ve değişimine odaklıdır. şema terapi gelişim psikolojisini ilgilendiren temelleri de işin içine katarak çocukluk ve hayatın geri kalan dönemindeki temel ihtiyaçlar modeline dayanıyor. çocukların ve ergenlerinde ele alınması aynı zamanda ele alınan ebeveyn çalışması için çok uygundur.bunu yaparken de çocuklar ve ergenler ile farklı yaş dönemlerinde farklı ele alma şekilleri ve teknikleri ile terapi yapılmaktadır.

   Eğitimde ele alınacak konular :

  Şema terapinin çocuk ve ergenlerde klinik uygulamaları

  Çocuk ve ergenler için Şema Terapide vaka formülasyonu

  Çocuklarla ilgili teknikler ve yöntemler

  Ebeveynle ilgili teknikler ve yöntemler

  Terapi uygulamasında Şema Terapötik yaklaşım: çizimler ve resimler, Mod odaklı oyun terapisi, hikayeler, parmak kuklaları, metaforlar, sandalye çalışması, imgeleme, hatırlatma kartlarının kullanımı

   

  1. gün

  Diikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarla oyun Terapisi

  Karşı Gelme Bozukluğu Olan çocuklarla Oyun Terapisi

  Süresi kısıtlı Oyun Terapisi

   

  1. Modül:
  2. gün:

  Travma nedir çocuklarda travma nasıl ortaya çıkar.

  Çocuklarda Travma (Traumatized Children)

  Travma duygusal sorunlar, fiziksel olarak yaşanan olumsuzluklar, kazalar ve yaralanmalar nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Duygusal travma sarsıcı bir olaya karşı verilen bir tepkidir. Yaşanan olumsuz bir duygunun etkisi devam eder ve hafızadan silinemez. Bu durum hatırlandıkça, travma şiddetlenir.

  Travma yaratan olay kişiyi doğrudan etkilemiş ise, duygusal zararı da ağır olur. Bu bölümde insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratan duygusal travmadan bahsedeceğiz.

  Çocukların travmatik durumlara karşı verdiği tepkiler farklı yaşlarda farklı şekillerde meydana gelir. Bazı çocuklar travma yaratan olaylardan daha çok etkilenebilir. Bazı çocuklar ise travmayı daha kolay atlatır. Bu durumun nedeni her zaman kesin olarak açıklanamayabilir.

  Travma da hikaye ile çalışmak

  1. gün

  Travma da iki uçlu uyaran ve hipnotik telkin ile çalışmak

  Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme

      Bu yöntemle bilişsel terapideki bazı yöntemler, bedendeki simetrik hareketlerle birleştirilir. Bu uygulama sonucu, kişinin ona rahatsızlık veren anıları ve duyguları onu daha az rahatsız eder hale gelir. Bu yöntem dünya üzerinde yeni uygulanmaya başlandığı halde, etkinliği çok sayıda araştırma ile kanıtlanmıştır ve travma ile yapılan çalışmalarda çok kısa sürede çok etkili sonuçlar vermektedir.

  5.Modül

  Çocuk merkezli oyun terapisi vaka formülasyonu

  Deneyimsel oyun terapisi Vaka formülasyonu

  Grup süpervizyonu

HEDEF GRUP

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Diş Hekimleri, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberler, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri; bu alanlarda lisans ve/veya yüksek lisans mezunları eğitime katılabilir. Bu alanlarda 4. Sınıf okuyan öğrencilerde katılabilirler.

KATILIMCI SAYISI

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır.

Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır.

Katılımcı Listesi için tıklayınız

SÜRE

5 ay, 10 gün, 90 Saat

SERTİFİKASYON

Eğitimde her modül için psikoterapi enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir. Bütün modülleri tamamlayıp süpervizyon sürecini bitirenlere PED Onatlı Uygulayıcı Sertifikasyonu verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

+90 262 653 66 99

+90 212 243 2397

Kayıt için, www.psikoterapi.com sitesinden önkayıt formu nu doldurup göndermeniz rica olunur.

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad.

Galatasaray İşhanı No: 120 Kat: 4-5

Beyoğlu/İstanbul

Tel: 0212 243 2397

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>