PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ İSTANBUL AVRUPA ŞUBESİ

Doç. Dr. Kamil Tuzgöl– Lacanyen Psikanalitik Kuram Eğitimi

1901-1981 yılları arasında yaşayan Fransız psikanalist Jacques Lacan Sigmund Freud’un psikanaliz kuramına felsefi bir bakış açısı kazandırması ve yapısalcı dilbilimine olan yakınlığı ile ön plana çıkan bir kuramcıdır. Psikanaliz ile dilbilimi çalışmaları arasında ilişki kuran Lacan’ın psikanalitik kuramının temel ilkelerinden biri olarak kabul edilen ve bilinçdışına ilişkin olan yaklaşımını “Bilinçdışı bir dil gibi yapılanmıştır” cümlesi ile ifade etmiştir. Kendi psikanaliz çalışmalarını Freud’a dönüş hareketi olarak da adlandıran ve psikanalitik kuram içerisinde felsefi süreçlere yakınlığı ve özneye bakış açısının farklılığı ile öne çıkan Lacan, kuramında, kendilik psikolojisinin benlik ve kendiliği; bilinçdışı, altbenlik ve özne aleyhine yapılanmış bir tasarım olarak gördüğünü ifade eder. Ve bu bakış açısı nedeni ile de kendilik psikolojisinin belli bir insan modelini tasarladığını ve bu tasarım insan modeline ulaşmaya çalıştığını düşünmektedir. Kuramını bu anlatılan duruma karşı bir yanıt olarak oluşturmuştur.
Lacan, Freud’un çalışmalarında kullanmış olduğu benlik (Ich) olarak adlandırdığı kavramı özne olarak yorumlamıştır. Bu ortaya koyduğu farklılığın amacı Freud’un çalışmalarının o dönemin ego psikolojisi çalışmaları ile arasındaki farkı ortaya koyma çabası olarak ifade edebiliriz. Lacan döneminin birçok diğer psikanalistinin ve benlik psikologlarının çalışmalarında amaçladıklarının benliği, yaptıkları analizlerle güçlendirmeye çalıştıklarını ve Lacan’ın ortaya koyduğu şekli ile özneyi, kendi bilinçdışı arzusuna yabancılaştıran, bir hayal ürünü ve öteki ile inşa olan yansıtmalı bir sürecin içerisinde değerlendirdiklerini ve çalıştıklarını ifade etmiştir.
Kendi analizini yapan psikanalisti de daha sonrasında Amerika’da benlik psikologları ile çalışmaya başlayan Lacan kendi analisti dahil benlik psikologlarına çalışmalarında bilinçdışı süreçleri ihmal ettiklerini ve analizlerinde merkeze benliğin güçlendirilmesi ve süreçlerini koydukları düşüncesi ile farklı bir bakış ve eleştiriler getirmiştir. Lacan, kendi çalışmaları ile Freud’un çalışmalarında tam olarak ve açık bir şekilde ortaya koymadığını düşündüğü fakat Freud’un çalışmalarından yola çıkarak detaylandırdığını söyleyebileceğimiz, imgesel, simgesel ve gerçek düzlemler olarak adlandırdığı terimleri psikanaliz literatürüne ve çalışmalarına kazandırmıştır. Lacan’ın çalışmaları ile ayrıca, arzu, jouissance, öteki (autre), Öteki (Autre), bilinçdışı özne, nesne a, ayna evresi gibi terimler ve çalışma alanları da oluşmuştur. Bu sunum ile ruh sağlığı alanında çalışan meslek profesyonelleri ile, psikanalitik kurama ve kendilik psikolojisi alanına felsefi ve dilbilimsel anlamda yeni bakış açısı ortaya koyması bağlamında Lacanyen psikanalitik kuramın genel yaklaşımları paylaşılması amaçlanmaktadır.

Eğitim Programı:

1-Lacanyen Psikanalize Giriş: İmgesel, Simgesel, Gerçek

2-Lacanyen Psikanalitik Kuram ve Öznenin konumu

3- Lacanyen Psikanalitik Kuramın Felsefi Dayanakları

4- Lacanın Kuramı ve  Kohut’un Kendilik Psikolojisi: *Psikanalitik bir karşılaştırma

Seminer Tarihi: 7-14-21-28 Kasım 2017 

Saat: 19:00-22:00

Eğitmen: Dr. Kamil Tuzgöl

 

*Bu eğitim ile ruh sağlığı alanında çalışan meslek profesyonelleri ile,  psikanalitik kurama ve kendilik psikolojisi alanına felsefi ve dilbilimsel anlamda yeni bakış açısı ortaya koyması bağlamında Lacanyen psikanalitik kuramın genel yaklaşımlarının paylaşılması amaçlanmaktadır.

 

Başvurularınızı ön kayıt formunu doldurarak yapabilirsiniz

Başvuru için: 

Katılımcılar: Psikiyatristler, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberlilk Mezunları, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri ve bu alanlarda lisans ve/veya yüksek lisans mezunları ve 3. 4. sınıf öğrencileridir. Katılımcılara, katılım belgesi verilecektir.

 

Eğitim Ücreti: Oturum Ücreti 54 TL,  4 oturum 162 TL’dir.

*Lisans öğrencilerine %20 indirim uygulanacaktır.

 

Kesin Kayıt için eğitim bedelini aşağıdaki iban numarasına yatırdıktan sonra, serkan@psikoterapi.com adresine makbuzu mail atmanız gerekmektedir.

 

Eğitim Yeri: Psikoterapi Derneği İstanbul Avrupa Şubesi

Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Galatasaray İşhanı No:120 Kat:4-5   Beyoğlu/İst.

 

Tel: 0212 243 23 97 

 

*Eğitime katılanlara Psikoterapi Enstitüsü Derneği tarafından katılım belgesi verilecektir.

  

 Hesap No:

 Psikoterapi Enstitüsü Derneği İstanbul Avrupa Şubesi

Yapı Kredi Bankası Galatasaray Şubesi

Şube Kodu: 495

Hesap No: 50406397

IBAN: TR67 0006 7010 0000 0050 4063 97

 

Dr. Kamil Tuzgöl’ün Özgeçmişi:

Dr. Kamil Tuzgöl, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2002 yılında mezun olarak Tıp Doktoru ünvanını aldı.2009 yılında Hipnoz Eğitimleri almaya başladı ve 2009-2011 yılları arasında yapmış olduğu uygulamalı eğitimler sonrasında Hipnoz Derneğinden Hipnoz uygulama Yeterlilik Sertifikasını aldı. Ayrıca, 2015 yılında 10 modül ve 200 saat süren Üsküdar Üniversitesi ve Tıbbi Hipnoz Derneğinin birlikte düzenledikleri Tıbbi Hipnoz Eğitimlerini de tamamlamıştır. 2016 yılında ise Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve onaylı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından verilen, Hipnoz Uygulaması Eğitimini tamamlamış ve Hipnoz Uygulama Sertifikasını almıştır.

2010-2013 yılları arasında üç yıl sürecek olan Psikoterapi Enstitüsü’nden, Dinamik Eğilimli Bütüncül Psikoterapi Eğitimlerini aldı. (teorik (360 saat), formülasyon (360 saat) ve süpervizyon (360 saat) toplam 1080 saat). ODTÜ’de Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’ndan, Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimleri I. ve II. seviyelerini tamamladı. Ayrıca Psikanalitik Psikoterapi alanında çeşitli eğitim programlarını bu süreçte aldı ve almaya devam etmektedir.

2014-2016 yılları arasında T.C. İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı’nda “Psikanalitik Kuramlara Göre Kendilik Gelişiminin Narsisizm Bağlamında Değerlendirilmesi” adlı çalışması ile yüksek lisansını tamamladı.

2012-2015 yılları arasında, T.C. Konya N.E. Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında “Benlik, Kendilik ve Obezite İlişkisi” üzerine çalışarak, Yüksek Lisans yaptı.

Aynı zamanda 2014-2015 yılları arasında, T.C. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde, Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı’nda, “Psikanalitik Aile Danışmanlığına Göre Yeme Bozukluklarının Değerlendirilmesi” konulu çalışması ile yüksek lisans yaptı. Dr. Kamil Tuzgöl ayrıca, Fransa A.L.I’ye (Association Lacanienne Internationale) bağlı Türkiye çalışma grubu olarak Ankara’da gerçekleşen Lacanyen Eğitim Programı (A.L.I), “Psikanalizin Dört Temel Kavramı” adlı Psikanalitik Eğitim programına devam etmektedir. Lacanyen Psikanaliz ile ilgili bu eğitim programı Fransa A.L.I denetiminde, şu anda ODTÜ’de Klinik Psikoloji Anabilim Dalı bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Stajını Ankara Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı’nda yaptı. Dr. Kamil Tuzgöl, Kendilik Bozuklukları, Beslenme-Yeme bozuklukları ve Obezite Psikolojisi, Psikosomatik Hastalıklar ve bu rahatsızlıkların, birey ve aile içindeki psikolojik süreçleri ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir. Dr. Kamil Tuzgöl ayrıca, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında, 2012 yılında Doktora eğitimini de tamamlamıştır. Bunun yanında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde, 2009 yılında, 500 saatlik Akupunktur Eğitimi de almıştır.LisansErciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp
1994-2002Yüksek Lisans ve DoktoraKlinik Psikoloji Yüksek Lisans, (M.A) 
İstanbul E.Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
2014-2016
Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans, (M.Sc)
Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2014-2015
Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans, (M.A)
N.E.Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
2012-2015
Gazi Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya, Doktora, (Ph.D)
Gazi Üniversitesi Tıbbi Biyokimya, A.D, Ankara
2005-2012

Psikoterapi Eğitimi9.BPT (9.Bütüncül Psikoterapi Eğitimi) (Toplam 1080 saat-3 yıl)
Tahir Özakkaş M.D, Ph.D, Psikoterapi Enstitüsü
2009-2012
Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi II.Seviye, (50 Saat), Prof.Dr.Hürol Fışıloğlu, Ankara
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ocak-Haziran 2013, Ankara
Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi I.Seviye, (50 Saat), Prof.Dr.Hürol Fışıloğlu, Ankara
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2012-2013, Ankara
Katıldığı Diğer Psikoterapi Eğitimleri

Lacanyen Eğitim Programı (A.L.I), “Psikanalizin Dört Temel Kavramı”
Dr. Derya Gürsel (Psikiyatrist-Psikanalist, A.L.I), Dr. Benoit Fliche (Antropolog, Psikanalist, A.L.I)
Ekim 2015-Mayıs 2016, Ankara
Prof. Dr. Vamık Volkan ile Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi “Nevrozlar”
Prof. Dr. Vamık Volkan, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği
5-6 Eylül 2015, Ankara
Cinsel Sapkınlık (Parafili) Bozuklukları ve Farklı Cinsel Yaşantılar
Cised 1. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi
1-3 Mayıs 2015, Ankara
Uluslararası Lacan Seminerleri
Düşünbil Akademi, Ankara
1-8-15-22-29 Mart/ 5 Nisan 2015 Pazar (Toplam 6 hafta)
Narsisitik ve Borderline Vakalarda Nesne İlişkilerinin Derinlemesine İncelenmesi
Vamık Volkan Günleri III
Prof. Dr. Vamık Volkan
20-21-22 Haziran 2014, Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu
I. Zihin Sempozyumu
TED Üniversitesi, Ahmet Ersan Konferans Salonu
24-25 Mayıs 2014, Ankara
Psikoterapi Süreçlerinde Yas ve Cinsel İşlev Bozukluklarında Yeni Yaklaşımlar
Prof.Dr.Vamık Volkan, 19-22 Eylül 2013,
Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği, ANKARA
Evlilik Terapisi Ve Cinsel Terapinin Entegrasyonu, Prof.Dr. Gerald Weeks
Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği, 1-2 Haziran 2013, Ankara
Prof.Dr.Paul L. Wachtel, İlişkisel Bütünleştirici Psikoterapi, Workshop
16 Haziran 2012, Psikoterapi Enstitüsü, İstanbul
Altı Adımda Borderline Kişilik Bozukluğunun Tedavisi ve Psikanalitik Psikoterapi Olgu 
Prof.Dr.Vamık D. Volkan İle Psikanalitik Psikoterpi Semineri Sunumları
23-24 Haziran 2012, Ankara
Hanna Levenson Atölye Çalışması, Zaman Sınırlı Dinamik Psikoterapi-II
H. Levenson Ph.D,
 Levinson Eğitimi Enstitüsü Başkanı, İleri Düzey Eğitimi,
Psikoterapi Enstitüsü, Hanna Levenson, PHD 10-11 Aralık 2011
Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi, Atölye Çalışması
Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Ön Eğitim,
9 ARALIK 2011 Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu
Aktarım Odaklı Psikoterapi, KERNBERG GÜNLERİ II – III
Otto F. Kernberg, MD, FAPA, Frank E. Yeomans, MD, PhD
28 Ekim – 2 Kasım, 2011,Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu
Prof.Dr.Allan Schore, Gelişimsel Nörobiyoloji Ve Bağlanma Teorisi
Prof. Dr. Allan Schore,
 Psikoterapi Enstitüsü Bayramoğlu
1-2 Ekim 2011
Prof. Dr. Vamık Volkan İle Dinamik Psikoterapi Semineri
Prof. Dr. Vamık Volkan
Ankara
25-26 Haziran 2011, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği
Hanna Levenson Atölye Çalışması, Zaman Sınırlı Dinamik Psikoterapi-I
Hanna Levenson Ph.D
, Psikoterapi Enstitüsü
PHD  9-10 Nisan 2011
Wilfred Ruprecht Bion Kuramı
Loray Daws, Ph.D,
 11 Aralık 2010
Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu
Prof. Dr. John Clarkin,“Borderline Kişilik Bozukluğunda Aktarım Odaklı Psikoterapi”
Prof. Dr. John Clarkin, Kişilik Bozuklukları Enstitüsü Eş Başkanı
New York Cornell Üniversitesi Weil Tıp Fakültesi
16- 17 Ekim 2010, Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

Hipnoterapi Eğitimi

Tıbbi Hipnoz Eğitimi, (10 Basamak-200 Saat)
ESH (Europien Sociaty Hipnose) program ve AB eğitim kurallarına uygun
T.C ÜsküdarÜniversitesi USEM-GETİPMER
Ekim- 2014 -Haziran 2015 
OMNİ Hipnoz Akademisi İleri Hipnoz Eğitimi 4.Modül
OMNİ Hipnoz Akademisi Derneği
26.12.2009 – 27.12.2009
OMNİ Hipnoz Akademisi Temel Hipnoz Eğitimi 3.Modül 
OMNİ Hipnoz Akademisi Derneği
07.11.2009 – 08.11.2009
OMNİ Hipnoz Akademisi Temel Hipnoz Eğitimi 2.Modül 
OMNİ Hipnoz Akademisi Derneği
10.10.2009 – 11.10.2009
OMNİ Hipnoz Akademisi Temel Hipnoz Eğitimi 1.Modül 
OMNİ Hipnoz Akademisi Derneği
12.09.2009 – 13.09.2009
VI. International Medical Hypnosis Congress
İstanbul Aydın Üniversitesi
Novenver 13-14-15,2009 İstanbul

Akupunktur Eğitimi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Akupunktur Eğitimi, Ankara (500 Saat)
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Akupunktur Eğitim Koordinatörlüğü-Sağlık Bakanlığı Denetiminde
15.10.2008 – 15.01.2009 (500Saat)
Ankara Akupunktur Ve Tamamlayıcı Tıp Derneği Auriküler Akupunktur Eğitimi, Ankara, (20 saat) 
Ankara Akupunktur Ve Tamamlayıcı Tıp Derneği
10.03.2009 – 12.03.2009
Ankara Akupunktur Ve Tamamlayıcı Tıp Derneği Mezoterapi Kurs Katılım Belgesi 
Ankara Akupunktur Ve Tamamlayıcı Tıp Derneği
25.12.2008 – 27.12.2008

Akupunktur İle İlgili Katıldığı Kongre ve Diğer Eğitimler

III. Akupunktur Ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu,
27-29 Eylül 2013, Ankara Akupunktur Derneği, Kızılcahamam-Ankara,
Bir Hiperemezis Gravidarum Vakasının Akupunktur İle Tedavisi, Vaka Sunumu,
7.Uluslararası Katılımlı Ulusal Akupunktur Kongresi, Ankara
12 Ekim 2012, Ankara Akupunktur Derneği, Kızılcahamam, Ankara
IV.Ulusal Akupunktur Kongresi
23-26 Eylül 2012, İstanbul
II. Akupunktur Ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu
23-25 Eylül 2011, Kızılcahamam Ankara 

Aile Hekimliği ve İşyeri Hekimliği Eğitimi

İşyeri Hekimliği Eğitimi-(3 aylık interaktif ve 1 haftalık örgün eğitim) 
Türk Tabibler Birliği
10.01.2009 – 13.05.2009
Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum eğitimi 
T.C Sağlık Bakanlığı
25.06.2009 – 01.07.2009

Katıldığı Diğer Tıbbi ve Beslenme-Diyetetik Kongre ve Eğitimleri

Başkent Üniversitesi Çocuk Ve Ergenlerde Ağırlık Yönetimi Kursu, Ankara 
Başkent Üniversitesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü
17.04.2009 – 19.04.2009
3. Ulusal HPLC VE MASS Spektrofotometre Kursu, G.A.T.A-Ankara 
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Kli. ve Tıbbi Biyokimya A.B.D
20.05.2008 – 21.05.2008
Ankara Tıp Biyokimya Günü, Ankara 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
25.04.2008 – 25.04.2008
6.Uluslar Arası Beslenme Ve Diyetetik Kongresi, Antalya-Türkiye 
Türkiye Diyetisyenler Derneği
02.04.2008 – 06.04.2008
Ankara Güven Hastanesi İleri Yaşam Desteği Kursu, Ankara 
Ankara Güven Hastanesi
19.01.2008 – 22.01.2008
İç Hastalıkları 9.Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu,Hacettepe Üniversitesi Ankara 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
23.03.2004 – 27.03.2004
E.Ü Tıp Fakültesi XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri I.Congress and Workshop of Clinical and experimental research 18-21 Mayıs 1998 Kayseri-TÜRKİYE
19-23 Yaş arası Sağlıklı Kimselerde Akciğer Kapasitelerinin Ölçümü isimli çalışma ile Bilimsel Teşvik Ödülü
Cardiocon 98 (7. Uluslar arası Kardiyoloji Öğrenci Kongresi), Çukurova Ü. Tıp Fak. 
Çukurova Tıp Fakültesi
21.05.1998 – 25.05.1998

 

Kamil Tuzgöl, MD., PhD.

G.O.P-ÇANKAYA/ANKARA

Web: www.kamiltuzgol.com/index.php?page=23

Tel:0312 445 03 05

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>