PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ İSTANBUL AVRUPA ŞUBESİ

“TERAPÖTİK KARTLAR EĞİTİMİ”

EĞİTMEN:

Uz. Psk. Reyhan Nuray DUMAN

EĞİTİM TARİHİ:

27 Nisan 2019 Saat: 09.00-18.00

Amaç:

Terapötik kartlar yapılandırılmış bir dışa vurum tekniği olarak danışanlarınız ile psikoterapi sürecinde daha hızlı yol almanızı sağlar.
Terapötik Kartlar bir psikoterapi ekolü değildir. Çoğu psikoterapi ekolüne uyarlanabilecek bir araç işlevi görür ve hakkında konuşması zor olan ya da bilinç dışı olan duygu ve düşünceleri yaratıcı bir şekilde ifade etmeye yardımcı olur.
Terapötik Kartlar bireysel olarak ya da gruplar halinde kullanılabilir. Yetişkin, ergen, çift ve aile psikoterapisinde ve ya rehberlik ve psikolojik danışmanlık sürecinde aktif olarak kullanılabilecek uygulamalar arasındadır.
Terapötik Kartlarla çalışmak terapötik işbirliği ve ilişkinin kurulmasında, danışanların farkındalık kazanmasında etkin bir araçtır.
Eğitimde ağırlıklı olarak uygulama yapılacaktır. Her katılımcı eğitim sürecinde hem danışan hem de danışman rolünü alarak uygulamaları deneyimleyerek uygulama becerisi kazanacaktır.

HEDEF GRUP:

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Diş Hekimleri, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberler, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri; bu alanlarda lisans ve/veya yüksek lisans mezunları eğitime katılabilir. Bu alanlarda 4. Sınıf okuyan öğrencilerde katılabilirler.

KATILIMCI SAYISI

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır.

Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır.

Katılımcı Listesi için tıklayınız..

SÜRE

1 Gün, 8 Saat

SERTİFİKASYON

Eğitim sonrası katılımcılarımıza Psikoterapi Enstitüsü Derneği İstanbul Avrupa Şubesi onaylı katılım belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

+90 212 243 2397

Kayıt için, www.psikoterapi.com sitesinden önkayıt formu nu doldurup göndermeniz rica olunur.

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad.

Galatasaray İşhanı No: 120 Kat: 4-5

Beyoğlu/İstanbul

Tel: 0212 243 2397

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>