PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ İSTANBUL AVRUPA ŞUBESİ

Deneyimsel Hücum Terapisi Eğitimi

Klinik Psk. Enes Bülbül

24.11.2017 – Beyoğlu

DENEYİMSEL HÜCUM TERAPİSİ EĞİTİMİ NEDİR?

*Psikolojik sorunların çözümünde kullanılan pek çok terapi tekniği, yaklaşımı vardır. Bazı teknikler, semptomların ya da belirtilerinin giderilmesi odaklı iken bazıları belirtilere neden olan kaynağın tespit edilmesi ve bu kaynağın dönüştürülmesi amacını taşımaktadır. Bu anlamda Hücum Terapisi, semptomlardan ziyade kaynağa yönelik olarak çalışılan, bu çalışma sırasında davranışçı, bilişsel, dinamik, varoluşsal tekniklerden danışana, danışanın sorunlarına bağlı olarak seçilen bir ya da birkaç tekniğin bir arada kullanıldığı bir psikoterapi sürecidir. Hücum terapisinde elastik ve eklektik bir uygulama yapılır. Fobik ve kompulsif danışanlara davranışçı teknikler, panik ve anksiyeteli danışanlara bilişsel teknikler ağırlıklı olarak uygulanırken, dinamik formülasyona uygunluk arz eden danışanlara iç görü yönelimli yaklaşım ağırlıklı olarak uygulanır.

AMAÇ

Ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara ve bu alana yönelmiş öğrencilere, bütüncül psikoterapi tekniklerinden olan hucüm terapisi hakkında ihtiyaç duyacakları bilgi ve deneyimin paylaşılması.

Katılımcıların hucüm terapisi sürecini öğrenmenin yanında terapi sürecinin etkisini kendi içsel süreçleri açısından da deneyimleyebilmesi.

YÖNTEM

Eğitim konu anlatımı ve uygulama eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitimde katılımcılar arasından danışan rolü üstlenmekte gönüllü bir kişi ile hücum terapisi süreci uygulamalı olarak gösterilecektir. Gönüllü bulunamaması durumunda ise hücum terapisi uygulanmış bir vakanın video ve terapi notları kayıtları üzerinden süreç işlenecektir.

Katılımcılar isteklerine bağlı olarak kendi aralarında ikişerli eşleşmelerle eğitim içeriğinde işlenen konuların uygulamasını yapabileceklerdir.

Bu sayede eğitim süreci ve terapi sürecinin aynı anda ilerlemesine yönelik çalışma yapılacaktır.

SÜRE

24 saat

Eğitim İçeriği:

*Anamnez Alınması

*Ayrıntılı Yaşam Öyküsünün Alınması

*Bütüncül Formülasyon

*Terapi Hedef ve Stratejilerinin Belirlenmesi

*Psikoeğitim

*Eğitim Bilgilerinin Danışanın Öyküsüyle İlişkilendirilmesi

*Davranışço Teknikler

*Bilişsel Teknikler

*Psikodinamik Teknikler

*Varoluşsal Teknikler

*Hipnotik Teknikler

 

 

Eğitim Tarihi: 24-25-26 Kasım 2017 

Saat: 09.00-18.00

Eğitmen: Klinik Psk. Enes Bülbül

 

Başvurularınızı ön kayıt formunu doldurarak yapabilirsiniz

Başvuru için: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGaCPjKy86qXRXOaH-zT431pVrUl_gTZJTt36PgbKee0Obkg/viewform

 

Katılımcılar: Psikiyatristler, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberlilk Mezunları, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri ve bu alanlarda lisans ve/veya yüksek lisans mezunları ve 4. sınıf öğrencileri katılabilirler. Katılımcılara, katılım belgesi verilecektir.

 

Eğitim Ücreti: Ücreti 810 TL’dir.

*Psikoterapi Enstitüsü Derneği üyelerine %20 indirim uygulanacaktır.

*Lisans öğrencilerine %30 indirim uygulanacaktır.

 

Kesin Kayıt için eğitim bedelini aşağıdaki iban numarasına yatırdıktan sonra, serkan@psikoterapi.com adresine makbuzu mail atmanız gerekmektedir.

 

Eğitim Yeri: Psikoterapi Derneği İstanbul Avrupa Şubesi

Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Galatasaray İşhanı No:120 Kat:4-5   Beyoğlu/İst.

 

Tel: 0212 243 23 97 

 *Eğitime katılanlara Psikoterapi Enstitüsü Derneği tarafından katılım belgesi verilecektir.

 

 Hesap No:

 Psikoterapi Enstitüsü Derneği İstanbul Avrupa Şubesi

Yapı Kredi Bankası Galatasaray Şubesi

Şube Kodu: 495

Hesap No: 50406397

IBAN: TR67 0006 7010 0000 0050 4063 97

 

Klinik Psk. Enes Bülbül’ün Özgeçmişi:

0507 259 9602

Uzm. Klinik Psikolog/Psikoterapist Enes Bülbül

Trabzon doğumlu Olan Enes Bülbül İlk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladıktan sonra Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimini burslu olarak tamamlamıştır.

2014 yılında ikinci yüksek lisansı olarak başlamış olduğu İstanbul Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını ; ‘Panik Bozuklukta Hipnoterapi konulu Çalışması ile tamamlayarak  Klinik Psikolog unvanını almıştır.

Haliç Üniversitesinde Kekeme Çocuklarla Konuşma Bozukluğu Bulunmayan Çocukların Benlik Saygılarının Karşılaştırılması konulu tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini bitirerek uzman psikolog unvanını almıştır.  2004 yılından bu yana çeşitli kurumlarda psikoterapist olarak çalışmakta ve  Ergen ve yetişkinlere yönelik Bütüncül Psikoterapi Ve Hipnoterapi çalışmaları yürütmektedir. 

 • BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ SÜPERVİZYON EĞİTİMİ’ Haziran 2012- Haziran 2013, Uzm. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ, Psikoterapi Enstitüsü ( 360 saat)
 • BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ TEORİK EĞİTİMİ’ Haziran 2010- Haziran 2011, Uzm. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ, Psikoterapi Enstitüsü ( 360 saat).
 • ‘BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ FORMULASYON EĞİTİMİ’ Haziran 2011- Haziran 2012, Uzm. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ, Psikoterapi Enstitüsü ( 360 saat)
 • HİPNOTİK BEYİN’ klinik hipnoz atölye çalışması, Dr. Giuseppe De Benedittis,
 • KLİNİK HİPNOZ ATÖLYE ÇALIŞMASI’ İçimizdeki Şifacı, Prof. Dr. Giuseppe De Benedittis, Hipnoz Derneği, 3-4 Ekim 2015
 • ULUSLAR ARASI TIBBİ HİPNOZ KONGRESİ 11-13 Aralık 2015 Üsküdar Üniversitesi
 • HİPNOZ EĞİTİMİ. Uzm. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ, 2013, Psikoterapi Enstitüsü (120 saat).
 • BAĞIMLILIK EĞİTİMİ, YEDAM, 3-6 Şubat 2015 İstanbul
 • BİLİŞSEL HİPNOTERAPİ’. Dr. Assen ALLADİN, 22- 23 Haziran 2013, Psikoterapi Enstitüsü.
 • KLİNİK HİPNOZ UYGULAMALI EĞİTİM SERİSİ – 2’ 18- 19 Mayıs 2013, Hipnoz derneği
 • KLİNİK HİPNOZ UYGULAMALI EĞİTİM SERİSİ – 1’. 10- 11 Kasım 2012 Hipnoz Derneği
 • ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA BİLİŞSEL HİPNOTERAPİ- 1-2 Ocak 2016, Dr. Assen ALLADİN, Psikoterapi Enstitüsü/ Kocaeli
 • PANİK BOZUKLUKTA HİPNOTERAPİ EĞİTİMİ– Hipnoz Derneği- Kocaeli
 • İÇİMİZDEKİ ŞİFACI’ atölye çalışması’  Prof. Dr. Giuseppe De Benedittis, Hipnoz Derneği, 3-4 Ekim 2015
 • “ZAMAN SINIRLI DİNAMİK PSİKOTERAPİ” A T Ö L Y E Ç A L I Ş M A S I Dr. Hanna Levenson Levenson Enstitüsü Başkanı 9 – 10 NİSAN 2011 Psikoterapi Enstitüsü
 • KERNBERG GÜNLERİ II-III AKTARIM ODAKLI TERAPİ’, Otto  F. Kernberg,    Frank   E.Yeomans, 28 Ekim-2 Kasım 2011.
 • KERNBERG GÜNLERİ I– BORDERLİNE PATOLOJİDE AKTARIM ODAKLI PSİKOTERAPİ’ , John F. Clarkin, 16-17 Ekim 2010.
 • ‘ ‘WİLFRED RUPRECHT BİON KURAMI’, Loray Daws, 2010 Psikoterapi Enstitüsü.
 • ZAMAN SINIRLI DİNAMİK PSİKOTERAPİ İLERİ DÜZEY EĞİTİM ATÖLYE ÇALIŞMASI’, Hanna Levenson, Ph.D. Levenson Eğitim Enstitüsü Başkanı, 10-11 ARALIK 2011 Psikoterapi Enstitüsü.
 • BÜTÜNCÜL İLİŞKİSEL PSİKOTERAPİ” Paul L. WACHTEL, Ph.D.16-17 Haziran 2012 Psikoterapi Enstitüsü
 • ‘ÇOCUK İSTİSMARI VE TRAVMA’ 2011, İstanbul Büyükşehir Belediyesi.
 • ‘WISC-R( Wechsler Çocuklar İçin Zeka ölçeği testi). 27- 28 Haziran 2006 Türk Psikologlar Derneği.
 • PSİKOLOJİNİN TIBBİ UYGULAMALARI YETKİLENDİRME BELGESİ, Sağlık bakanlığı.

 

 

SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

2004-2006 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezinde düzenlenen Tiyatro – oyunculuk kurslarına katılmış ve aynı yıllar arasında birçok oyunda oyuncu ve yönetmen olarak çalışmalar yapmış, 5 adet kısa filme oyuncu olarak katılım sağlamıştır.

2004 yılında Haliç Üniversitesi sergi salonunda kişisel karakalem resim sergisi açmıştır.

Türk Psikologlar Derneği, Hipnoz Derneği (Genel Sekreter), Psikoterapi Enstitüsü Derneği  gibi sosyal kuruluşlarda aktif olarak görev yapmaktadır.

 

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>