PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AVRUPA ŞUBESİ

Uzm. Klinik Psk. Taha Burak Toprak “Dini OKB Tedavisinde Yeni Ufuklar” Eğitimi

Beyoğlu 21.01.2018

AMAÇ:

Eğitime katılanların, Dini OKB’nin psikoterapisinde çağdaş temel kuram ve uygulamalara dair bilgi ve beceri kazanmalarının yanı sıra; İslam İlmün Nefs geleneği esas alınarak oluşturulmuş bir model olan “4T model”inin açıklama ve uygulamasını, bilimsel araştırma bulguları ve vaka örnekleri eşliğinde, kendi klinik pratiklerinde de kullanabilecekleri şekilde öğrenmeleri hedeflenmektedir.

KAPSAM:

OKB’nin dini/ahlaki içerikli türüne dini OKB denir. Dini OKB, obsesif dini şüpheler, kutsal değerlere karşı hakaret içerikli düşünce ve imajlar, kompulsif biçimde yapılan “dini” ritüeller, onay arayıcı davranış ve kaçınmaları içerir. Psikoterapisinde, dini tercih ve bağlılıkların durumun merkezinde olması hassas dengeleri sakınmayı, süreci hastanın kişisel sınırlarına girmeden dikkatle sürdürmenin önemini belirginleştirmektedir. Terapist, bir yandan elindeki etiyolojik açıklamaları ve bunun gerektirdiği müdahaleleri uygulamak konusunda üzerine düşenleri yapmaya çalışmalı, bir yandan da danışanın inanç özgürlüğünü zedeleyici her hangi bir anlayış ve müdahaleden kaçınmaya özen göstermelidir. Hali hazırda uyguladığımız temel psikoterapi ekollerinin tedaviye önemli katkılarının yanı sıra ciddi sınırlılıkları ve tıkanma alanları mevcuttur. Sınırlılıklar da tedavide yeni açıklama ve müdahale şekillerine ihtiyacı hayati hale getirmektedir.

1.Oturum(09.30-12.30):

*Dini OKB

-Tanımı

-Klinik Özellikleri

-Dindarlıkla İlişkisi

*Dini Obsesyon ve Kompulsiyonların Psikoterapisi

-Psikanalitik Psikoterapi (Kuram-Müdahale-Sınırlılıklar)

-Davranışcı Psikoterapi (Kuram-Müdahale-Sınırlılıklar)

-Bilişsel Davranışçı Psikoterapi (Kuram-Müdahale-Sınırlılıklar)

*Tatışma- Sınırlılıkların Özeti

2. Oturum (13.30-17.30):

*Tedavide Yeni Modeller

-Kültürel Özgünlüğe Dayalı

-Disiplinler Arası

*Tedavide Yeni Bir Model- 4T Modeli

-Kuram 

-Kuramdan Modelin Oluştulması 

-Modelin BDT Uygulamasına Entegrasyonu

-Terapi Süreci – Vaka Örnekleri ve Müdahale- Bilimsel Araştırma Sonuçları

HEDEF GRUP:

Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberler, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri; bu alanlarda lisans ve/veya yüksek lisans mezunları 3. ve 4. sınıf öğrencileri.

**Not: Bahsi geçen alanlarda henüz mezunu olmamış 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile Psikoloji, PDR, SHU gibi alanlarında yüksek lisans veya doktora yapanlar eğitime katılabilirler.

 

S Ü R E

-1 Gün

-21 Ocak Pazar Saat: 09.30-17.30

SERTİKASYON:

*Katılımcılara Psikoterapi Enstitüsü Derneği onaylı katılım belgesi verilecektir.

BİLGİ VE KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

0212 243 2397

*Ücreti aşağıdaki Iban numaramıza yatırdıktan sonra serkan@psikoterapi.com mail adresine makbuzunuzu mail atmanız gerekmektedir.

*Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır.

Ön Kayıt Formu İçin Tıklayınız.

Katılımcı Listesi için Tıklayınız.

EĞİTİM ÜCRETİ:

-Eğitim Ücreti 250 TL’dir. Psikoterapi Enstitüsü Derneği Üyelerine %20 indirim uygulanacaktır. Lisans öğrencilerine ise %30 indirim uygulanacaktır. 

EĞİTİM YERİ:

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AVRUPA ŞUBESİ

Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad.  Galatasaray İş hanı

No: 120 Kat:4 ve 5

0212 243 2397

Beyoğlu/İstanbul

Hesap No:

 Psikoterapi Enstitüsü Derneği İstanbul Avrupa Şubesi

Yapı Kredi Bankası Galatasaray Şubesi

Şube Kodu: 495

Hesap No: 50406397

IBAN: TR67 0006 7010 0000 0050 4063 97

Klinik Psikolog Taha Burak TOPRAK kimdir?

İstanbul Üniversitesinde Sosyoloji ve Psikoloji lisans öğrenimi gördü; aynı üniversitede Sosyoloji Yüksek Lisans Programını Tübitak Yurtiçi Yüksek Lisans Bursiyeri olarak tamamladı. Ardından Okan Üniversitesinde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. İstanbul ve Marmara Üniversitelerinde Mantık ve İslam Felsefesi derslerine katıldı. 2017 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde başladığı doktora öğrenimine halen devam etmektedir.

2010 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Psikoloji Ünitesi’nde psikolog olarak çalışmaya başladı. Psikometrik değerlendirici, bireysel terapist ve grup terapisti olarak görevler aldı. 2014-2015 yıllarında Jandarma Eğitim Komutanlığı Rehberlik Danışma Merkezi RDM Sorumlusu – RDM Kısım Amiri görevlerini yürüttü.  2013’ten itibaren Cerrahpaşa Eğitim Toplantıları, Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK, Jandarma Eğitim Komutanlığı, Genç YYD Eğitim Seminerleri, Psikoloji Öğrencileri Araştırma Topluluğu bünyelerinden bir seminer ve eğitim verdi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi – Türk Hava Yolları hizmet alımı: Pilotların Psikolojik Değerlendirmesinde: Akademik Sorumlu ve Mülakatçılık. ÖSYM Personel Alımı Psikolojik Danışmanlığı, Genç YYD Sosyal Sorumluluk Projeleri Psikolojik Danışmanlığı, görevlerini yürüttü.

Rorschach, MMPI, Nöropsikolojik Değerlendirme, Psikanaliz, Bilişsel Davranışçı Terapi, Varoluşçu Terapi, Sistemik Aile Terapisi eğitimleri aldı. Mesleki pratiğini aldığı kuramsal ve pratik eğitimlerin entegrasyonu ile sürdürmektedir. Cerrahpaşa Psikoloji Ünitesindeki psikoterapi çalışmalarında özellikle OKB hastalarına yoğunlaştı. OKB alanında dünyanın önde gelen uzmanlarından aldığı eğitimler ve mesleki çalışmalarını son olarak İlmün Nefs geleneğine dair araştırma ve çalışmaları ile entegre ederek geliştirdiği “4T Modeli”nin uygulanması ve geliştirilmesi ile sürdürmektedir. Diğer çalışma ve ilgi alanları: Duygudurum Bozukluklarının Psikoterapisi, Kimlik Bunalımı, Psikoloji ve Psikoterapide Epistemoloji, Zihin Felsefesi, İslam Düşünce Geleneğindeki İlmün Nefs Bilgisinin Çağdaş Psikoterapilerle kıyası ve entegrasyonu. İslam Düşünce Geleneğindeki İlmün Nefs Bilgisinin Çağdaş Psikopatolojilerde bir tedavi modeli olarak kullanılması. Aile ve Çift Psikoterapileridir.

Halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Psikoloji Ünitesi’nde; uzman klinik psikolog ve psikoterapist olarak çalışmaktadır.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>