PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

PSİKOTERAPİ SÖYLEŞİLERİ

Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ -“Değişmek ve İyileşmek Mümkün mü? Evet, Mümkün!”
 
Beyoğlu  14.11.2018            Saat: 18.00-21.00

Konu: ”Değişmek ve İyileşmek Mümkün mü? Evet, mümkün.”

“Konuşmacı, bu konuşmasında psikoterapi süreçleri içinde psikolojik olarak değişimin ve iyileşmenin mümkün olup olmadığını tartışacak, değişimden kastedilen şeyin ne olduğunu derinliğine analiz etmeye gayret ederek, dinleyicilerle birlikte etkileşim yaratarak bu konuyu ortaya koymaya çalışacaktır. Değişim ve iyileşmeye odaklanırken; davranış, biliş, duygu, fizyolojik tepki ve tüm bu parametrelerin bileşiminden ortaya çıkan açık ve örtük bilmenin karmaşık ağlarını ele alacaktır. Konuşma karşılıklı etkileşim içerisinde, şimdi ve buraya odaklanarak gerçekleştirilecektir.”

Kayıt için Tıklayınız..
Katılımcı Listesi için Tıklayınız..
 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>