PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ İSTANBUL AVRUPA ŞUBESİ

Klinik Psk. Fatih Dane -“Sybıl” Film Analizi Günü

Beyoğlu 12.01.2018

*Film Analizi günümüz ücretsidir. Film izlendikten sonra analizi yapılacaktır. Katılımcı sayısı 80 kişi ile sınırlı olup, başvuru sırasına göre kayıt alınacaktır. Katılımcılara PED onaylı katılım belgesi verilecektir. Hedef grup;  Psikiyatristler, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberlik Mezunları, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri ve bu alanlarda lisans ve/veya yüksek lisans mezunları ve öğrencileridir.

Kayıt için Tıklayınız..

Katılımcı Listesi için Tıklayınız..

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>