21 SEANSLIK “UYANIŞ VE DÖNÜŞÜM PROGRAMI” UYGULAYICI EĞİTİMİ

 

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ İSTANBUL AVRUPA ŞUBESİ

Psikoterapist & Uzm. Psikolojik Danışman & Yazar

Ümit AKÇAKAYA

Eğitim Tarihleri:

 10-11 Şubat 2018

10-11 Mart 2018

14-15 Nisan 2018

12-13 Mayıs 2018

AMAÇ

Psikoterapi desteği almak istemek tek başına kişide değişime ve dönüşüme yönelik bir gücün, kararlığının ve enerjinin olduğunun göstergesidir. Ancak bu enerji, psikoterapist tarafından doğru yönlendirilemediği takdirde gelen kişinin bir hayal kırıklığı ya da karmaşa yaşama ihtimali bulunmaktadır. Psikoterapi desteği için başvuran danışanların zihinlerinde, psikoterapiye ne sıklıkla ve ne kadar süre gelecekleri; içeriğinde hangi konuların ele alınıp hangilerinin alınmayacağı, psikoterapi süreci boyunca nasıl davranmaları gerektiği, psikoterapinin gerçekten işe yarayıp yaramayacağı ve en önemlisi sürecin sonunda neler elde edecekleri gibi hususlarda bazı soru işaretleri bulunmaktadır. Danışanlara, bu gibi belirsizlik içeren konularda tatmin edici bilgiler sunmak ve bir yol haritası çıkarmak sürecin devamlılığı ve sürece olan güven hususlarında son derece önem arz etmektedir. Aynı şekilde psikoterapi gibi insanların hayatlarında son derece önemli olan bir konuda kuramsal bilgi ve tekniği göz ardı eden bir yaklaşım ve rastgele bir tutum beraberinde birçok sorun ve açmazı da doğurabilmektedir. Bu bağlamda, bir psikoterapistin zihninde, insanın ruhsal sistemine dair kapsamlı bir bilgi birikiminin yanı sıra neyi, niçin, ne zaman ve nasıl yapacağına dair sistematik bir formülasyon ve planlama bulunmuyorsa; danışanın da sürece dâhil edildiği bir karmaşanın, kayboluşun ve tıkanmanın yaşanması beklenen bir durumdur. Ümit Akçakaya’nın Bütüncül Psikoterapi bağlamında geliştirdiği, 21 seanstan oluşan Uyanış ve Dönüşüm Programı, psikoterapi süreci boyunca rastlanan tüm bu sorun alanlarını aza indirmeye yönelik yapılandırılmış bir program içermekte olup hem danışana hem de psikoterapiste yönelik bir yol haritası sunmayı amaçlamaktadır. I. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi’nde sözlü sunum alanında İkincilik Ödülü’ne layık görülen bu program aşağıda belirtilen 4 aşamadan ve toplamda 21 seanstan oluşmaktadır:

“21 Seanslık Uyanış ve Dönüşüm Programı Uygulayıcı Eğitimi” özel danışma merkezlerinde, aile danışma merkezlerinde ve okullarda görev yapan uzmanların danışanlarındaki farklı kişilik yapılanmalarını tanımasını ve onlarla sürdürdükleri psikolojik danışma görüşmelerini bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirip yönetmelerini amaçlanmaktadır.

Psikoterapist ve Yazar Ümit AKÇAKAYA’nın “Dönüşüm Kitabı” adlı eseri temel alınarak verilecek bu eğitim; ayda bir cumartesi-pazar (20 saat) olmak üzere 4 ay sürecek toplamda 72 saatlik bir eğitim programıdır. Katılımcıların yalnızca teorik bilgiler edineceği bir eğitim olmasından ziyade; video gösterimleri, vaka paylaşımları ve örnek uygulamalarla danışmanlık becerileri geliştirebilecekleri aynı zamanda kendilerini ve ilişki halinde oldukları insanları yakından tanıma fırsatı bulacakları bir eğitim olması amaçlanmaktadır.

KAPSAM

1. AY

( 10-11 ŞUBAT 2018)

1.      AŞAMA

DANIŞANI DETAYLI TANIMAK VE DANIŞANLA TERAPÖTİK İTTİFAK GELİŞTİRMEK

 

v  Tanışma

v  Psikoterapi Nedir, Ne Değildir ve Nasıl Fayda Sağlar?

v  Psikoterapide İlk Seansta Psikoterapistin Yaklaşımı ve Kritik Hususlar

v  Danışanla Kontrat (Sözleşme) Yapmak ve Kontratta Bulunması Gereken Önemli Hususlar

v  Detaylı Anamnez Almak (Örnek Anamnez Alma Uygulaması)

v  SCL-90 Psikolojik Semptom Tanıma Testinin Uygulanması, Değerlendirilmesi ve Yorumlanması

v  Danışanla Terapötik İttifak Geliştirici Yöntemler

v  Danışanın Yaşam Öyküsünü Alma ve Travmaların Tespiti (Ümit Akçakaya’nın Geliştirdiği Yaşam Analiz Formlarının Uygulanması)

v  Psikoterapide Çeşitli Direnç Davranışları ve Direnci Kırma Yöntemleri

v  İnsanın Ruhsal Yapısı

 

 

2. AY

( 10-11 MART 2018)

2. AŞAMA

PSİKOEĞİTİM*

 

v  Bilinçdışı ve Çalışma Prensibi

v  Savunma Mekanizmaları ve Yaşamdaki Etkileri

v  Psikozlar

v  Kişilik Bozuklukları

v  Nevrozlar

v  Kendini Gerçekleştirmiş İnsan

v  Bağlanma Kuramı

v  Güvenli Bağlanma Stili

v  Güvensiz Bağlanma Stilleri

v  Korkulu Güvensiz Bağlanma (Şizoid Kişilik)

v  Kayıtsız Güvensiz Bağlanma (Narsisistik Kişilik)

v  Saplantılı Güvensiz Bağlanma (Borderline Kişilik)

v  Danışanın Ego Kapasitesini Geliştirici Çeşitli Yöntem ve Müdahaleler

v  Bibliyoterapi

v  Duyguları Tanıtmak

v  Psikoterapide “Gözleyen Ben” Faktörü

v  “Birey Olmak”

 

* Bu aşamada yer verilecek konular Ümit Akçakaya’nın “Uyanış” adlı kitabı temel alınarak anlatılacak, video gösterimleri ve vaka örnekleri ile desteklenecektir.

 

 

3. AY

( 14-15 NİSAN 2018)

3. AŞAMA

DANIŞANA “UYANIŞ” YAŞATMAK

 

v  Birincil ve İkincil Duygular

v  Sokratik Sorgulama Tekniği ve Uygulaması

v  Duygu Tepkisi Verme (Örnek Uygulamalar)

v  Düşünce Tepkisi Verme (Örnek Uygulamalar)

v  Etkili Soru Sorma (Örnek Uygulamalar)

v  Yüzleştirme Yapma (Örnek Uygulamalar)

v  Yorumlama Yapma (Örnek Uygulamalar)

v  Aktarım ve Karşıt-Aktarımı Fark Etmek ve Yönetmek

v  Danışana İyi Gelen Diğer Faktörler

 

 

 

4. AY

( 12-13 MAYIS 2018)

4. AŞAMA

TERAPÖTİK TEKNİK VE MÜDAHALELERLE DANIŞANDA “BENLİK DÖNÜŞÜM”ÜNÜ SAĞLAMAK **

 

v  Danışanda Dönüştürücü Bir Etki Yaratan Terapötik Teknik ve Müdahaleler

v  Boş Sandalye Tekniği (Örnek Uygulamalar)

v  Travmayı İşleme ve Yeniden Çerçeveleme Tekniği (Örnek Uygulamalar)

v  Maladaptif Duyguların Serbest Bırakılması Tekniği (Örnek Uygulamalar)

v  Sanat Terapisi ve Terapötik Kartların Psikoterapide Kullanımı (Örnek Uygulamalar)

v  Danışana Yeni Deneyimler Yaşatmak

v  Danışana Ayna Olabilmek

v  Danışanın Ruhuna Dokunabilmek

v  Carl Gustav Jung’un Analitik Psikoloji Kuramı ve  “Kahraman” Arketipi Bağlamında Psikoterapi Süreci ve Benlik Dönüşümü.

 

* * Bu aşamada yer verilecek konular, Ümit Akçakaya’nın “Dönüşüm Kitabı” adlı kitabı temel alınarak anlatılacak ve uygulamalar ve vaka örnekleri ile desteklenecektir.

 

 HEDEF GRUP

Psikiyatristler, Diş Hekimleri, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberler, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri; bu alanlarda lisans veya yüksek lisans mezunları ve bu alanlarda ki lisans son sınıf öğrencileri eğitime katılabilir.

KATILIMCI SAYISI

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır.

Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır.

Katılımcı Listesi için Tıklayınız..

SÜRE

09.00-18.00 saatleri arası, 8 gün, 72 saat

SERTİFİKASYON

*Ped onaylı katılım belgesi verilecektir.

 BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

+90 262 653 66 99

+90 212 243 2397

*Kayıt için, www.psikoterapi.com sitesinden ön kayıt formunu doldurup göndermeniz rica olunur.

* Ücreti aşağıdaki iban numaramıza yatırdıktan sonra serkan@psikoterapi.com adresine, makbuzunuzu göndermeniz gerekmektedir.

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad.

Galatasaray İşhanı No: 120 Kat: 4-5

Beyoğlu/İstanbul

Tel: 0212 243 2397

EĞİTİM ÜCRETİ

*72 Saatlik Toplam Eğitim Ücreti: 2.200 TL’dir.

*Lisans öğrencilerine ve Psikoterapi Enstitüsü üyelerine % 10 indirim uygulanacaktır.

*Eğitim ücretleri PED bağış olarak alınacaktır.

Hesap No:

 Psikoterapi Enstitüsü Derneği İstanbul Avrupa Şubesi

Yapı Kredi Bankası Galatasaray Şubesi

Şube Kodu: 495

Hesap No: 50406397

IBAN: TR67 0006 7010 0000 0050 4063 97

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>