PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ İSTANBUL AVRUPA ŞUBESİ

Klinik Psk. Hilal Bebek

01.12.2017 Beyoğlu- “3. Dalga Psikoterapiler”

İçerik:

Bilişsel Davranışçı Terapiler, 3. dalga yaklaşımlar ile “klasik bdt”  den  öteye uzanmakta. 3. Dalga terapiler,  yani bilişsel davranışçı kuramlar üzerinden çeşitlendirilen ve geliştirilen terapi yaklaşımları, klasik BDT’nin tıkandığı ve sınırlı olduğu çemberlerin dışına çıkarmakta biz terapistleri. Metakognitif Terapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi ya da Mindfulness odaklı Bilişsel Terapiler, psikolojik esnekliği, değerleri, gözlemleyen zihni ya da özşefkati içlerine dahil etmekteler.  Dünya değişiyor. Hastalıklar da dünya koşulları ile beraber evriliyor ve şekil değiştiriyor. Psikoterapi yaklaşımları bu evrimle paralellik göstermek zorunda.

Bol uyaranlı iletişim ve teknoloji  çağı, terapistlerin esnek, holistik ve güncellenmiş bilgilere sahip olmasını gerekiyor. İnsan statik değil ve psikoterapistler de böyle olma durumunda.

Bilişsel Davranışçı Terapi, daha geniş ve daha gerçekçi bir perspektiften algılanan dünyanın acı da olsa insanı hasta etmeyeceği varsayımını öne sürmekte. Sağlıklıl acı ve gerçekçi stresin, yerinde yaşanılan yasın insan gelişimi için geliştirici ve yararlı olduğunu biliyoruz. Ancak algının araya girmesi ile yaşantıların gerçek görüntüsünü yitirmeye başlıyoruz. Büyütülen, küçültülen, çarpıtılan ya da şekli değiştirilen gerçeklik sağlıklı acıdan sağlıksız acıya yani psikolojik bozukluğa götürüyor. Bu nokta da Bilişsel Davranışçı Terapi, yorum ve algımızda düzenlemeler yaparak, davranışsal yapılandırmayı da işin içine katarak duygusal onarım vaad ediyor.

Diğer yandan Metakognitif Terapi, çarpıtılan dünya ve algı bozuklukları ile ilgilenmiyor. Herkesin dünyayı az çok çarpıttığını ancak herkesin hasta olmadığını öne sürüyor. Bu bağlamda Metakognitif Terapi, insanı hasta edenin düşünce çarpıtmaları ya olumsuz düşünceler değil onlar ile kurduğu ilişkiler olduğunu öne sürüyor. Metakognitif Terapi, kişinin içsel deneyimleri ile kurduğu ilişkileri değiştirme hedefinde. Esnek düşünsel sistem, esnek dikkat becerileri ve esnek tepkiler edinme üzerinden ruhsal onarımı hedefliyor.

Kabul ve kararlılık Terapisi, psikolojik esneklik sağlamak için kabul, farkındalık, değerler ve dilsel yapılanma üzerinde durmakta. Değerlere bağlı ve şimdide demirlenmiş bir yaşam, insanların, kavramların, olayların çemberinde sıkışmamış bir kendilik deneyimini hedefliyor.

Bu seminerde, 3. Dalga Terapi yaklaşımların genel bir tanıtımı yapılacaktır.

Eğitimin İçeriği:

1 Bilişsel Davranışçı Terapi Modülü

a) BDT kuramsal arka plan

b) BDT ve psikolojik bozukluk tanımı

c)BDT ve zihnin çalışma prensipleri

d) BDT, düşünce, duygu, davranış  etkileşimi

e) A-B-C formulasyonu

f)Terapi Hedefleri

Metakognitif Terapi

Metakognitif Terapi, yapılan etkililik çalışmalarında etkinliği kanıtlanmış bilimsel bir psikoterapi yaklaşımıdır. Özelllikle Yaygın Anksiyete Bozukluğunda diğer tüm terapi yaklaşımlarından daha hızlı ve etkin yanıt vermektedir. MKT, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk gibi bir çok bozuklukta da oldukça hızlı ve ekonomik bir yaklaşım sunmaktadır.

 1. MKT Temel İlkeleri
 2. Kuramsal Arka Plan
 3. Metakognisyon
 4. Metakognitif Yeniden Yapılandırma
 5. Psikolojik bozukluk ve metakognitif formulasyon
 6. Dikkat esnekliği, mesafeli farkındalık, metakognitif mod

    Kabul ve Kararlılık Terapisi

 1. Temel İLkeler
 2. Kuramsal Arka Plan
 3. Psikolojik Esneklik
 4. Yaşantısal Kaçınma
 5. Kabul, değerler
 6. Bağlamsal Kendilik

Mindfulness:

a) Şimdiki Anda Kalma

b) Duyusallaşma

c) Dilsizleşebilme

d) Proaktif olma

e)Yargısızlık ve deneyimle yeni bir ilişki kurma stili

Süre:

*3 saat

Eğitimin Tarihi: 1 Kasım 2017

Saat: 18.00-21.00

Eğitmen: Klinik Psk. Hilal Bebek

*Başvurularınızı Ön kayıt formunu doldurarak gerçekleştirebilirsiniz.

 

Katılımcılar: Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberlik Mezunları, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri ve bu alanlarda lisans ve/veya yüksek lisans mezunları ve 3. 4. sınıf öğrencileridir. Katılımcılara, katılım belgesi verilecektir.

 

Klinik Psk. Hilal Bebeğin Özgeçmişi:

Hilal Bebek, Psikoloji Lisansını Uludağ Üniversitesi’nde tamamlayarak Okan Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını yapmıştır. Şu anda Arel Üniversitesinde Klinik Psikoloji Doktora programına devam etmektedir.

Biyeysel psikoterapilerin yanı sıra psikometri, grup psikoterapileri, nöropsikolojik ve kişilik değerlendirmeleri ile ilgili eğitimleri mevcuttur. Profesyonel ilgi alanları eksenindeki eğitimlerine devam ederek aynı zamanda çeviri ve atolye çalışmalarına devam etmektedir.

Son yıllarda eğitim ve araştırmalarını özellikle 3. Dalga Psikoterapiler ve Farkındalık alanlarında yoğunlaştırarak araştırmalarını bu konulara yöneltmiştir. Yetişkin ve ergen psikopatalojisi alanında çalışmakta ve terapilerini Bilişsel Davranışçi Terapi, Metakognitif Terapi ve Kabul ve Kararlılık Terapisi ekseninde sürdürmektedir.

Kabul ve Kararlılık Terapisi ile ilgili eğitimlerinden bazılarını California Üniversitesi kapsamında, bazılarını ise Orlando ve Reno’ da, bu yaklaşımın kurucusu ve kuramcısı olan Steven Hayes’ in yoğunlaştırılmış kamplarına ve Nevada Üniversitesinde doktora programı kapsamındaki süpervizyon ve labaratuar çalışmalarına konuk öğrenci statusunde dahil olarak tamamlamıştır. UC Berkeley’de kaygı bozuklukları ile ilgili metakognitif temelli eğitimler almış ve San Francisco temsilciliğindeki ACT chapter çalışmalarına katılarak ACT ile ilgili eğitim ve çalışmalarını derinleştirmiştir. California’da UC Berkeley’de Metakognitif Terapi konferanslarına katılımıştır. Uluslararası Metakognitif Terapi kongresinde poster sunumları kabul görmüştür. Metakognitif Terapi ile ilgili çeviri kitabı yayına hazırlanmaktadır. Diğer çeviri çalışmaları da sürmektedir.

İnsan psikolojisi ile ilgilenen biri olarak bir psikologun her zaman için felsefe ve sanat ile ilgilenmesi ve anlam üzerinde yoğunlaşan varoluşçu yaklaşımlardan beslenmesi gerektiğini düşünmektedir. Kişisel olarak, varoluşçulukla ilgili okuma ve eğitimlerine devam etmektedir. Sürrealist şiirler ve deneme çalışmaları devam etmektedir. 2015 yılında “İmkansız Düş Terzisi” adlı bir şiir kitabı çıkarmıştır. Sembolizm, sürrealizm, mitoloji ile psikodinamik yaklaşımlar arasındaki ilişkiler ile kişisel olarak ilgilenmektedir. Son dönemlerde yazı ve yayın alanındaki faaliyetlerini arttırarak çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır. Metakognitif Terapi ile ilgili çeviri çalışmaları yayına hazırlanmaktadır.

E-mail: hilalbebek@yahoo.com
E-mail: info@hilalbebek.com

 

*Kesin Kayıt için eğitim bedelini aşağıdaki iban numarasına yatırdıktan sonra, serkan@psikoterapi.com adresine makbuzu mail atmanız gerekmektedir.

Hesap No:

 Psikoterapi Enstitüsü Derneği İstanbul Avrupa Şubesi

Yapı Kredi Bankası Galatasaray Şubesi

Şube Kodu: 495

Hesap No: 50406397

IBAN: TR67 0006 7010 0000 0050 4063 97

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>