PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ İSTANBUL AVRUPA ŞUBESİ

Klinik Psk. Hilal Bebek

01.12.2017 Beyoğlu- “3. Dalga Psikoterapiler”

İçerik:

Bilişsel Davranışçı Terapiler, 3. dalga yaklaşımlar ile “klasik bdt”  den  öteye uzanmakta. 3. Dalga terapiler,  yani bilişsel davranışçı kuramlar üzerinden çeşitlendirilen ve geliştirilen terapi yaklaşımları, klasik BDT’nin tıkandığı ve sınırlı olduğu çemberlerin dışına çıkarmakta biz terapistleri. Metakognitif Terapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi ya da Mindfulness odaklı Bilişsel Terapiler, psikolojik esnekliği, değerleri, gözlemleyen zihni ya da özşefkati içlerine dahil etmekteler.  Dünya değişiyor. Hastalıklar da dünya koşulları ile beraber evriliyor ve şekil değiştiriyor. Psikoterapi yaklaşımları bu evrimle paralellik göstermek zorunda.

Bol uyaranlı iletişim ve teknoloji  çağı, terapistlerin esnek, holistik ve güncellenmiş bilgilere sahip olmasını gerekiyor. İnsan statik değil ve psikoterapistler de böyle olma durumunda.

 

Bilişsel Davranışçı Terapi, daha geniş ve daha gerçekçi bir perspektiften algılanan dünyanın acı da olsa insanı hasta etmeyeceği varsayımını öne sürmekte. Sağlıklıl acı ve gerçekçi stresin, yerinde yaşanılan yasın insan gelişimi için geliştirici ve yararlı olduğunu biliyoruz. Ancak algının araya girmesi ile yaşantıların gerçek görüntüsünü yitirmeye başlıyoruz. Büyütülen, küçültülen, çarpıtılan ya da şekli değiştirilen gerçeklik sağlıklı acıdan sağlıksız acıya yani psikolojik bozukluğa götürüyor. Bu nokta da Bilişsel Davranışçı Terapi, yorum ve algımızda düzenlemeler yaparak, davranışsal yapılandırmayı da işin içine katarak duygusal onarım vaad ediyor.

 

Diğer yandan Metakognitif Terapi, çarpıtılan dünya ve algı bozuklukları ile ilgilenmiyor. Herkesin dünyayı az çok çarpıttığını ancak herkesin hasta olmadığını öne sürüyor. Bu bağlamda Metakognitif Terapi, insanı hasta edenin düşünce çarpıtmaları ya olumsuz düşünceler değil onlar ile kurduğu ilişkiler olduğunu öne sürüyor. Metakognitif Terapi, kişinin içsel deneyimleri ile kurduğu ilişkileri değiştirme hedefinde. Esnek düşünsel sistem, esnek dikkat becerileri ve esnek tepkiler edinme üzerinden ruhsal onarımı hedefliyor.

 

Kabul ve kararlılık Terapisi, psikolojik esneklik sağlamak için kabul, farkındalık, değerler ve dilsel yapılanma üzerinde durmakta. Değerlere bağlı ve şimdide demirlenmiş bir yaşam, insanların, kavramların, olayların çemberinde sıkışmamış bir kendilik deneyimini hedefliyor.

 

Bu seminerde, 3. Dalga Terapi yaklaşımların genel bir tanıtımı yapılacaktır.

 

Eğitimin İçeriği:

1 Bilişsel Davranışçı Terapi Modülü

a) BDT kuramsal arka plan

b) BDT ve psikolojik bozukluk tanımı

c)BDT ve zihnin çalışma prensipleri

d) BDT, düşünce, duygu, davranış  etkileşimi

e) A-B-C formulasyonu

f)Terapi Hedefleri

Metakognitif Terapi

Metakognitif Terapi, yapılan etkililik çalışmalarında etkinliği kanıtlanmış bilimsel bir psikoterapi yaklaşımıdır. Özelllikle Yaygın Anksiyete Bozukluğunda diğer tüm terapi yaklaşımlarından daha hızlı ve etkin yanıt vermektedir. MKT, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk gibi bir çok bozuklukta da oldukça hızlı ve ekonomik bir yaklaşım sunmaktadır.

 

 1. MKT Temel İlkeleri
 2. Kuramsal Arka Plan
 3. Metakognisyon
 4. Metakognitif Yeniden Yapılandırma
 5. Psikolojik bozukluk ve metakognitif formulasyon
 6. Dikkat esnekliği, mesafeli farkındalık, metakognitif mod

 

    Kabul ve Kararlılık Terapisi

 

 1. Temel İLkeler
 2. Kuramsal Arka Plan
 3. Psikolojik Esneklik
 4. Yaşantısal Kaçınma
 5. Kabul, değerler
 6. Bağlamsal Kendilik

Mindfulness:

a) Şimdiki Anda Kalma

b) Duyusallaşma

c) Dilsizleşebilme

d) Proaktif olma

e)Yargısızlık ve deneyimle yeni bir ilişki kurma stili

Süre:

*3 saat

Eğitimin Tarihi: 1 Kasım 2017

Eğitim Ücreti: 

*Psikoterapi Enstitüsü Derneği üyelerine 32 TL’dir.

*Psikoterapi Enstitüsü Derneği üyesi olmayanlara 54 TL’dir.

Saat: 18.00-21.00

Eğitmen: Klinik Psk. Hilal Bebek

*Başvurularınızı Ön kayıt formunu doldurarak gerçekleştirebilirsiniz.

Katılımcılar: Psikiyatristler, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberlilk Mezunları, Diyetisten Ünvanına Sahip Uzmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri ve bu alanlarda lisans ve/veya yüksek lisans mezunları ve 3. 4. sınıf öğrencileridir. Katılımcılara, katılım belgesi verilecektir.

*Kesin Kayıt için eğitim bedelini aşağıdaki iban numarasına yatırdıktan sonra, serkan@psikoterapi.com adresine makbuzu mail atmanız gerekmektedir.

Hesap No:

 Psikoterapi Enstitüsü Derneği İstanbul Avrupa Şubesi

Yapı Kredi Bankası Galatasaray Şubesi

Şube Kodu: 495

Hesap No: 50406397

IBAN: TR67 0006 7010 0000 0050 4063 97

 

Klinik Psk. Hilal Bebeğin Özgeçmişi:

Hilal Bebek, Psikoloji Lisansını Uludağ Üniversitesi’nde tamamlayarak Okan Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını yapmıştır. Şu anda Arel Üniversitesinde Klinik Psikoloji Doktora programına devam etmektedir.

Biyeysel psikoterapilerin yanı sıra psikometri, grup psikoterapileri, nöropsikolojik ve kişilik değerlendirmeleri ile ilgili eğitimleri mevcuttur. Profesyonel ilgi alanları eksenindeki eğitimlerine devam ederek aynı zamanda çeviri ve atolye çalışmalarına devam etmektedir.

Son yıllarda eğitim ve araştırmalarını özellikle 3. Dalga Psikoterapiler ve Farkındalık alanlarında yoğunlaştırarak araştırmalarını bu konulara yöneltmiştir. Yetişkin ve ergen psikopatalojisi alanında çalışmakta ve terapilerini Bilişsel Davranışçi Terapi, Metakognitif Terapi ve Kabul ve Kararlılık Terapisi ekseninde sürdürmektedir.

Kabul ve Kararlılık Terapisi ile ilgili eğitimlerinden bazılarını California Üniversitesi kapsamında, bazılarını ise Orlando ve Reno’ da, bu yaklaşımın kurucusu ve kuramcısı olan Steven Hayes’ in yoğunlaştırılmış kamplarına ve Nevada Üniversitesinde doktora programı kapsamındaki süpervizyon ve labaratuar çalışmalarına konuk öğrenci statusunde dahil olarak tamamlamıştır. UC Berkeley’de kaygı bozuklukları ile ilgili metakognitif temelli eğitimler almış ve San Francisco temsilciliğindeki ACT chapter çalışmalarına katılarak ACT ile ilgili eğitim ve çalışmalarını derinleştirmiştir. California’da UC Berkeley’de Metakognitif Terapi konferanslarına katılımıştır. Uluslararası Metakognitif Terapi kongresinde poster sunumları kabul görmüştür. Metakognitif Terapi ile ilgili çeviri kitabı yayına hazırlanmaktadır. Diğer çeviri çalışmaları da sürmektedir.

İnsan psikolojisi ile ilgilenen biri olarak bir psikologun her zaman için felsefe ve sanat ile ilgilenmesi ve anlam üzerinde yoğunlaşan varoluşçu yaklaşımlardan beslenmesi gerektiğini düşünmektedir. Kişisel olarak, varoluşçulukla ilgili okuma ve eğitimlerine devam etmektedir. Sürrealist şiirler ve deneme çalışmaları devam etmektedir. 2015 yılında “İmkansız Düş Terzisi” adlı bir şiir kitabı çıkarmıştır. Sembolizm, sürrealizm, mitoloji ile psikodinamik yaklaşımlar arasındaki ilişkiler ile kişisel olarak ilgilenmektedir. Son dönemlerde yazı ve yayın alanındaki faaliyetlerini arttırarak çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır. Metakognitif Terapi ile ilgili çeviri çalışmaları yayına hazırlanmaktadır.

UZMANLIK ALANLARI; EĞİTİM ve WORKSHOPLAR

 • University of Nevada’da Steven Hayes’in PHD programı kapsamında Süpervizyon ve Laboratuar Çalışmaları
 • ACT Boot Camp (Steven Hayes – Florida/ABD)
 • ACT Temel İlkeler (University of California)
 • Diyalektik Davranışçı Terapi (University of California)
 • Panik ve Kaygı Bozukluklarında Üstbilişsel Yaklaşım (UC Berkeley Extension)
 • ACT San Francisco Chapter Meetings
 • Mindfulness Training (Spirit Rock)
 • Metacognitif Therapy in Depression (Costas Papageoirgeui)
 • Metacognitive Therapy Workshop (Adrian Wells)

DİĞERLERİ

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (TPD)
 • Kişilik Bozukluklarında BDT (Leisy Sokoll)
 • Cinsel Terapi (Selçuk Arslan)
 • BDT Temel İlkeler ve Uygulama (Padesky)
 • BDT Süpervizyonu (Emel Stroup- MS Kapsamında)

DİĞERLERİ

 • Şema Terapi (Alp Karaosmanoğlu- MS Kapsamında)
 • Aile Terapisi (Nalan Linda Fraim- MS Kapsamında)
 • Gestalt Söyleşileri (Feza Balkaya)
 • Gestalt Terapi (Feza Balkaya- MS Kapsamında)
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavi Yaklaşımı (Claudia Herbert)
 • 12 Basamakta Alkol Bağımlılığı Tedavisi
 • Varoluşçu Grup Terapisi (Ferhat Jak İçöz)
 • Logo Terapi (Ferhat Jak İçöz- Devam etmekte)
 • Bütüncül Psikoterapi (Tahir Özakkaş- Devam etmekte)
 • Celal Odağ Süpervizyon Grubu (Devam etmekte)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Rorschach Projektif Test (Tevfika İkiz)
 • Nöropsikolojik Test Bataryası (Öget Öktem Tanör & Şükriye H.)
 • MMPİ

STAJ TECRÜBESİ

 • Haydarpaşa Numune Hastanesi
 • NPİstanbul Hastanesi

DENEYİM
2010-2011Umut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (Part Time)

 • Aile Danışmanlık ve Psikoeğitim
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Bireysel Danışmanlık

2010-2011Okan Üniversitesi Klinik Birimi

 • Süpervizyon Kapsamında Psikoterapi Hizmeti

2011-2013Npİstanbul Hastanesi

 • Klinik Psikolog (Kapalı ve Açık Servisler)
 • Öğretim Görevlisi (Sağlık Yüksek Meslek Okulu)

2013-2014University of Nevada- PHD programında konuk öğrenci

2014 Mayıs- 2014 Ekim Madalyon Psikiyatri Merkezi

Şu an :

 • İkon Psikiyatri Merkezi 2014 Ekim
 • Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora (2015- Devam Etmekte.)

EĞİTİM BİLGİLERİ
2015 – &Arel Üniversitesi, İstanbul, Klinik Psikoloji, PhD
2009- 2011 Okan Üniversitesi, İstanbul, Klinik Psikoloji, MS
2004- 2008Uludağ Üniversitesi, Lisans, Psikoloji
2000- 2002Üsküdar Lisesi

KONGRELER

 • Psikoloji Öğrencileri Kongreleri
 • Ulusal Psikoloji Kongreleri
 • Işık Savaşır Sempozyumu
 • Uluslar arası Psikoloji Kongresi
 • Uluslar arası Kognitif Psikoloji Kongresi
 • Kognitif Nörobilim Kongresi
 • Bergama Psikodrama Kongresi
 • Ulusal KDDT Kongreleri
 • Uluslar arası Metakognitif Terapi Kongresi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİLGİSİ

 • Viena Test System
 • Rorschach , MMPİ, SCID-II
 • Mini Mental, KKM, Wisconsn, WAİS
 • Nöropsikolojik Test Bataryası
 • Diğer Klinik Ölçekler (PARİ, İlişki Durum, Bağımlılık Ölçekleri MATT, DATT, BDE, DEHB, BAB, PAF
 • SAB, Beden İmaj Ölçeği, Metabiliş Ölçekleri; PBRS, NBRS, MCQ, PBQ-S, NQE, vs.)
 • Diğer Klinik Uygulamalar; Biofeedback ve Rehacom

VERİLEN SEMİNER, EĞİTİM VE ATOLYE ÇALIŞMALARI

 • Metakognitif Terapi Temel İlkeleri (Npistanbul Hastanesi Bilimsel Toplantı)
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi (NPistanbul Hastanesi)
 • Metakognitif Terapi ve Kendimizle İlişkimiz (Beyinden Bilince Sempozyumu)
 • Metakognitif Terapi ve Kendini Onarım Sistemi (İkon Psikiyatri)
 • Panik Bozuklukta Metakognitif Terapi (İkon Psikiyatri)
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi Temel İlkeleri (İkon Psikiyatri)

ARAŞTIRMA ALANLARI, YAYINLAR ve KİTAPLARI

 • Empati ve Depresyon (NPakademi Dergisi)
 • Borderline Kişilik Bozukluğu ve 3. Dalga Terapiler Derleme Çalışması (Bitirme Projesi)
 • Onay Bağımlılığı Ölçek Oluşturma Geçerlik Güvenirlik Pilot Çalışması (NPAkademi Dergisi)
 • Kompulsiyon Aşermesi Ölçeği Geçerlik-Güvenirlik Çalışması (Craving Ölçeğinin OBK’ye uyarlanması) (Devam etmekte)
 • Duygu Regulasyonu Ölçeği Standardizayson Çalışması (Devam Etmekte)
 • Metakognitif Terapi Kitap Çevirisi (Wells, 2008, Çev. Hilal Bebek) (Yayın Aşamasında)

MESLEKİ İLGİ ALANLARI

 • Yetişkin ve Ergenlerde I. Ve II Eksen bozukluklarında 3. Dalga Terapi Yaklaşımları; Kabul ve Kararlılık Terapisi ve Metakognitif Terapi
 • RFT Kuramı, Dil ve Düşünce Etkileşimi, Bilingualism
 • Sembolizm ve metaforlar

 


Kişisel Bloglar ve WEB :

http://hilalbebek.com.tr/
http://ikonpsikiyatri.com/
http://www.metakognitifterapi.com/
http://hilalbebek.blogspot.com.tr/
http://yapbozcu.blogspot.com.tr/

DİL BİLGİSİ
İngilizce: Okuma:Çok İyi Yazma:Çok İyi Konuşma:Orta

BİLGİSAYAR BİLGİSİ
Microsoft Office, SPSS

Klinik Psikolog HİLAL BEBEK
İkon Psikiyatri/Ataşehir

ikonpsikiyatri.com
hilalbebek.com.tr

Adres: Örnek mah. Ercüment Batanay cad. A3 Blok Daire:19 Dumankaya İkon Ataşehir/İstanbul
Tel: (0216) 999 89 58
Tel: (0543) 934 39 60
E-mail: hilalbebek@yahoo.com
E-mail: info@hilalbebek.com

 

 

 

 

 

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>