Beyoğlu 01.12.2017- Klinik Psk. Hilal Bebek “3. Dalga Psikoterapiler”

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ İSTANBUL AVRUPA ŞUBESİ

Klinik Psk. Hilal Bebek

01.12.2017 Beyoğlu- “3. Dalga Psikoterapiler”

İçerik:

Bilişsel Davranışçı Terapiler, 3. dalga yaklaşımlar ile “klasik bdt”  den  öteye uzanmakta. 3. Dalga terapiler,  yani bilişsel davranışçı kuramlar üzerinden çeşitlendirilen ve geliştirilen terapi yaklaşımları, klasik BDT’nin tıkandığı ve sınırlı olduğu çemberlerin dışına çıkarmakta biz terapistleri. Metakognitif Terapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi ya da Mindfulness odaklı Bilişsel Terapiler, psikolojik esnekliği, değerleri, gözlemleyen zihni ya da özşefkati içlerine dahil etmekteler.  Dünya değişiyor. Hastalıklar da dünya koşulları ile beraber evriliyor ve şekil değiştiriyor. Psikoterapi yaklaşımları bu evrimle paralellik göstermek zorunda.

Bol uyaranlı iletişim ve teknoloji  çağı, terapistlerin esnek, holistik ve güncellenmiş bilgilere sahip olmasını gerekiyor. İnsan statik değil ve psikoterapistler de böyle olma durumunda.

Bilişsel Davranışçı Terapi, daha geniş ve daha gerçekçi bir perspektiften algılanan dünyanın acı da olsa insanı hasta etmeyeceği varsayımını öne sürmekte. Sağlıklıl acı ve gerçekçi stresin, yerinde yaşanılan yasın insan gelişimi için geliştirici ve yararlı olduğunu biliyoruz. Ancak algının araya girmesi ile yaşantıların gerçek görüntüsünü yitirmeye başlıyoruz. Büyütülen, küçültülen, çarpıtılan ya da şekli değiştirilen gerçeklik sağlıklı acıdan sağlıksız acıya yani psikolojik bozukluğa götürüyor. Bu nokta da Bilişsel Davranışçı Terapi, yorum ve algımızda düzenlemeler yaparak, davranışsal yapılandırmayı da işin içine katarak duygusal onarım vaad ediyor.

Diğer yandan Metakognitif Terapi, çarpıtılan dünya ve algı bozuklukları ile ilgilenmiyor. Herkesin dünyayı az çok çarpıttığını ancak herkesin hasta olmadığını öne sürüyor. Bu bağlamda Metakognitif Terapi, insanı hasta edenin düşünce çarpıtmaları ya olumsuz düşünceler değil onlar ile kurduğu ilişkiler olduğunu öne sürüyor. Metakognitif Terapi, kişinin içsel deneyimleri ile kurduğu ilişkileri değiştirme hedefinde. Esnek düşünsel sistem, esnek dikkat becerileri ve esnek tepkiler edinme üzerinden ruhsal onarımı hedefliyor.

Kabul ve kararlılık Terapisi, psikolojik esneklik sağlamak için kabul, farkındalık, değerler ve dilsel yapılanma üzerinde durmakta. Değerlere bağlı ve şimdide demirlenmiş bir yaşam, insanların, kavramların, olayların çemberinde sıkışmamış bir kendilik deneyimini hedefliyor.

Bu seminerde, 3. Dalga Terapi yaklaşımların genel bir tanıtımı yapılacaktır.

Eğitimin İçeriği:

1 Bilişsel Davranışçı Terapi Modülü

a) BDT kuramsal arka plan

b) BDT ve psikolojik bozukluk tanımı

c)BDT ve zihnin çalışma prensipleri

d) BDT, düşünce, duygu, davranış  etkileşimi

e) A-B-C formulasyonu

f)Terapi Hedefleri

Metakognitif Terapi

Metakognitif Terapi, yapılan etkililik çalışmalarında etkinliği kanıtlanmış bilimsel bir psikoterapi yaklaşımıdır. Özelllikle Yaygın Anksiyete Bozukluğunda diğer tüm terapi yaklaşımlarından daha hızlı ve etkin yanıt vermektedir. MKT, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk gibi bir çok bozuklukta da oldukça hızlı ve ekonomik bir yaklaşım sunmaktadır.

 1. MKT Temel İlkeleri
 2. Kuramsal Arka Plan
 3. Metakognisyon
 4. Metakognitif Yeniden Yapılandırma
 5. Psikolojik bozukluk ve metakognitif formulasyon
 6. Dikkat esnekliği, mesafeli farkındalık, metakognitif mod

    Kabul ve Kararlılık Terapisi

 1. Temel İLkeler
 2. Kuramsal Arka Plan
 3. Psikolojik Esneklik
 4. Yaşantısal Kaçınma
 5. Kabul, değerler
 6. Bağlamsal Kendilik

Mindfulness:

a) Şimdiki Anda Kalma

b) Duyusallaşma

c) Dilsizleşebilme

d) Proaktif olma

e)Yargısızlık ve deneyimle yeni bir ilişki kurma stili

Süre:

*3 saat

Eğitimin Tarihi: 1 Kasım 2017

Saat: 18.00-21.00

Eğitmen: Klinik Psk. Hilal Bebek

*Başvurularınızı Ön kayıt formunu doldurarak gerçekleştirebilirsiniz.

 

Katılımcılar: Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberlik Mezunları, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri ve bu alanlarda lisans ve/veya yüksek lisans mezunları ve 3. 4. sınıf öğrencileridir. Katılımcılara, katılım belgesi verilecektir.

 

Klinik Psk. Hilal Bebeğin Özgeçmişi:

Hilal Bebek, Psikoloji Lisansını Uludağ Üniversitesi’nde tamamlayarak Okan Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını yapmıştır. Şu anda Arel Üniversitesinde Klinik Psikoloji Doktora programına devam etmektedir.

Biyeysel psikoterapilerin yanı sıra psikometri, grup psikoterapileri, nöropsikolojik ve kişilik değerlendirmeleri ile ilgili eğitimleri mevcuttur. Profesyonel ilgi alanları eksenindeki eğitimlerine devam ederek aynı zamanda çeviri ve atolye çalışmalarına devam etmektedir.

Son yıllarda eğitim ve araştırmalarını özellikle 3. Dalga Psikoterapiler ve Farkındalık alanlarında yoğunlaştırarak araştırmalarını bu konulara yöneltmiştir. Yetişkin ve ergen psikopatalojisi alanında çalışmakta ve terapilerini Bilişsel Davranışçi Terapi, Metakognitif Terapi ve Kabul ve Kararlılık Terapisi ekseninde sürdürmektedir.

Kabul ve Kararlılık Terapisi ile ilgili eğitimlerinden bazılarını California Üniversitesi kapsamında, bazılarını ise Orlando ve Reno’ da, bu yaklaşımın kurucusu ve kuramcısı olan Steven Hayes’ in yoğunlaştırılmış kamplarına ve Nevada Üniversitesinde doktora programı kapsamındaki süpervizyon ve labaratuar çalışmalarına konuk öğrenci statusunde dahil olarak tamamlamıştır. UC Berkeley’de kaygı bozuklukları ile ilgili metakognitif temelli eğitimler almış ve San Francisco temsilciliğindeki ACT chapter çalışmalarına katılarak ACT ile ilgili eğitim ve çalışmalarını derinleştirmiştir. California’da UC Berkeley’de Metakognitif Terapi konferanslarına katılımıştır. Uluslararası Metakognitif Terapi kongresinde poster sunumları kabul görmüştür. Metakognitif Terapi ile ilgili çeviri kitabı yayına hazırlanmaktadır. Diğer çeviri çalışmaları da sürmektedir.

İnsan psikolojisi ile ilgilenen biri olarak bir psikologun her zaman için felsefe ve sanat ile ilgilenmesi ve anlam üzerinde yoğunlaşan varoluşçu yaklaşımlardan beslenmesi gerektiğini düşünmektedir. Kişisel olarak, varoluşçulukla ilgili okuma ve eğitimlerine devam etmektedir. Sürrealist şiirler ve deneme çalışmaları devam etmektedir. 2015 yılında “İmkansız Düş Terzisi” adlı bir şiir kitabı çıkarmıştır. Sembolizm, sürrealizm, mitoloji ile psikodinamik yaklaşımlar arasındaki ilişkiler ile kişisel olarak ilgilenmektedir. Son dönemlerde yazı ve yayın alanındaki faaliyetlerini arttırarak çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır. Metakognitif Terapi ile ilgili çeviri çalışmaları yayına hazırlanmaktadır.

E-mail: hilalbebek@yahoo.com
E-mail: info@hilalbebek.com

 

*Kesin Kayıt için eğitim bedelini aşağıdaki iban numarasına yatırdıktan sonra, serkan@psikoterapi.com adresine makbuzu mail atmanız gerekmektedir.

Hesap No:

 Psikoterapi Enstitüsü Derneği İstanbul Avrupa Şubesi

Yapı Kredi Bankası Galatasaray Şubesi

Şube Kodu: 495

Hesap No: 50406397

IBAN: TR67 0006 7010 0000 0050 4063 97

 

BDT Yöntemiyle Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Verme Workshop Programı – Klinik Psk. Suna Bayram ve Uz. Dyt. Cansu Alpaslan – 24.12.2017 – Beyoğlu

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ İSTANBUL AVRUPA ŞUBESİ

BDT Yöntemiyle Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Verme Workshop Programı

Klinik Psk. Suna Bayram ve Uz. Dyt. Cansu Alpaslan

24.12.2017 – Beyoğlu

Kilo Verme Süreçlerinde BDT Nedir?

*Obezite tüm dünyada giderek yaygınlaşan bir sorundur. Piyasada pek çok diyet programı ile hastalar hızlı kilo verdiren diyetlere yönelerek sağlıklarını risk altına alacak düzeyde beslenme biçimlerine yönelmektedirler. Hızla verilen kiloları hızla aldıklarını muhtemelen tartı ile yüzleştiklerinde görmektedirler. Bu program yemek yeme süreçlerinde etkili olan dinamikleri, diyete uyumu bozan düşünsel çarpıtmaların şekillendirilmesi, beslenmenin kişiye özgü bir form ile sağlıklı ve kalıcı hale getirilmesinin sağlanmasını içeren bir programdır.

Amaç:

Hastanın kilo vermesini engelleyen ve/veya kilo verdikten sonra geri almasına neden olan düşünce ve davranışlarını tespit edip, bunların daha işlevsel ve sağlıklı olanlarıyla değiştirilmelerini sağlamaları noktasında meslek profesyonellerine bir farkındalık ve fikir sunmayı amaçlamaktadır. Meslek profesyonelleri hem kişisel süreçleri için hem de danışanlarına yönelik sağlıklı ve kalıcı kilo verme hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

İçerik:

*Meslek profesyonelinin (diyetisyen/terapist) kişiye özgü bir beslenme programı ve/veya terapi süreci için hastadan;

*Kilo alma-verme sürecinin ele alınması

*Yeme alışkanlıklarının öyküsünün alınması

*Fiziksel aktivite düzeyinin öğrenilmesi

*Tıbbi Öyküsünün alınması

*Hastayı etkileyen sosyal/psikolojik etkenlerinin belirlenerek tedavi programının tanıtılması ve çalışmanın yürütülmesi

Süre:

*8 saat

Eğitim Tarihi:  24 Aralık 2017

Saat: 09.00-18.00

Eğitmenler: Klinik Psk. Suna Bayram ve Uz. Dyt. Cansu Alpaslan

 

*Başvurularınızı Ön Kayıt Formunu doldurarak gerçekleştirebilirsiniz.

Katılımcılar: Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberlik Mezunları, Diyetisten ünvanına sahip uzmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri ve bu alanlarda lisans ve/veya yüksek lisans mezunları ve 3. 4. sınıf öğrencileridir. Katılımcılara, katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Ücreti: Ücreti 250 TL’dir.

*Psikoterapi Enstitüsü Derneği üyelerine %20 indirim uygulanacaktır.

*Lisans öğrencilerine %30 indirim uygulanacaktır.

*Kesin Kayıt için eğitim bedelini aşağıdaki iban numarasına yatırdıktan sonra, serkan@psikoterapi.com adresine makbuzu mail atmanız gerekmektedir.

Hesap No:

 Psikoterapi Enstitüsü Derneği İstanbul Avrupa Şubesi

Yapı Kredi Bankası Galatasaray Şubesi

Şube Kodu: 495

Hesap No: 50406397

IBAN: TR67 0006 7010 0000 0050 4063 97

 

Klinik Psk. Suna Bayram’ın Özgeçmişi:

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olan Suna BAYRAM Klinik Psikoloji alanında uzmanlığını tamamlamıştır ve ikinci uzmanlık alanını İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilimdalı’nda (Çapa) yapmaktadır. Meslek yaşamına Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürlüğü Kadının Statüsü Biriminde başlamıştır. Çeşitli istismar türlerine maruz kalan kadınlara başetme becerileri kazandırma, motivasyon, iletişim gibi pek çok konuda psikolojik müdahale teknikleri ile destekleyici çalışmalar yapmıştır. Bakanlık bünyesinde Korumaya Muhtaç Çocuklar bünyesinde dez avantajlı çocuklar ve aileleri ile çalışarak ihmal-istismar, madde kullanımı, adli süreçler konusunda çeşitli kurumlar ile iş birliği içerisinde çalışmıştır. Sosyal sorumluluk projelerine 2011 yılında Van depremi’nde sahaya Türk Psikologlar Derneği(TPD) aracılığı ile gitmiş, 2013 yılında gerçekleşen Soma Maden Faciası’nda da sahada TPD aracılığıyla gönüllü olarak aktif yer almıştır. Ayrıca Soma Maden Faciasının ardından bölgede artan işsizlik ve aile içi ilişkilerin yıpranması sonucu 2014 yılında bölge kaymakamlıkları ve TPD işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında Soma ve Dursunbey ilçelerinde aile içi şiddete yönelik seminerler vermiştir. Saha için gönüllü olduğu dönemlerde TPD tarafından çeşitli zamanlarda sunulan travma eğitimlerine ve süpervizyonlarına katılmıştır. Beck Yönelimli Kognitif Terapi ile anksiyete, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, klinik görüşme ve değerlendirme yapma eğitimlerini tamamlamıştır. Rorschach ve Projektif Testler Derneği tarafından 2 yıl süren psikanalitik psikopatoloji eşliğinde Rorschach test eğitimi ve süpervizyonunu tamamlamıştır, aynı dernekte Tematik Algı Testi eğitimini tamamlamıştır. Cinsel Sağlık Enstitüsü bünyesinde başladığı Cinsel Terapi eğitimini tamamlamıştır.

Türk Psikologlar Derneği yönetim kurulu üyesidir.

Uzm. Dyt. Cansu ALPASLAN’ın Özgeçmişi:

KİŞİSEL BİLGİLER

Ad-Soyad : Cansu Alpaslan

Doğum Tarihi : 22.02.1991

Medeni  Durum : Bekar

Telefon: 0533 314 81 14

E-posta : cansu_alpaslan@hotmail.com

EĞİTİM

Lise : Özel Nilüfer Koleji (2005-2009)

Lisans : Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü (2010-2014)

Yüksek lisans: Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü (2015-)

Kişisel Özelliklerim : Sosyal , takım çalışmalarına uyumlu, analitik ve yaratıcı düşünebilen, çok kolay öğrenebilen, dürüst , hırslı bir kişiliğe sahibim.

KARİYER HEDEFİ : Aldığım eğitim ve stajlarımda edindiğim bilgilerle başlayıp  kendimi ve çalıştığım kurumu geliştirebilmek, iyi ve tercih edilen bir diyetisyen olmak.

İŞ TECRÜBESİ( Staj Yerleri)

İş Yeri                                                                    Tarih                                                 Süre

Zeynep Kamil Çocuk ve Kadın Doğum Hastanesi (Çocuk ve Gebe Beslenmesi) Ekim-Aralık  2014 3 Ay

 

Doğa Koleji –Çekmeköy (Toplu Beslenme Sistemleri)

 

Aralık-Ocak 2014 3 Hafta
Terakki Vakfı Okulları (Toplu Beslenme Sistemleri)

 

Ocak- Şubat 2014 3 hafta

 

İETT Genel Müdürlüğü Sağlık Birimi(Yetişkin Beslenmesi-Zayıflama) Şubat-Nisan 2014 3 Ay
Medipol Hastanesi (Yetişkin Beslenmesi-Zayıflama) Nisan –Haziran 2014 2 Ay

 

İŞ TECRÜBESİ

İş Yeri                                                       Tarih                                                     Süre

Medipol hastanesi klinik + poliklinik Ekim 2014 3 sene
Doğan Holding Hürriyet binası beslenme danışmanlığı 2015 6 ay
Başakşehir futbol klübü sporcu diyetisyenliği 2016-2017 1 sezon

KATILDIĞI SEMİNERLER

İstanbul Sağlık ve Beslenme Bienali  (2011-3 gün)

Ankara Kardiyoloji Diyetisyeniği (2013-3 gün)

Çocuk ve Ergenlik Döneminde Tip1 ve Tip2 Diyabet(2014-1 gün)

VII. Ulusrararası Beslenme VE Diyetetik Kongresi

VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi

 1. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi

Sporcu Performansında Beslenmenin Rolü Sempozyumu, Şubat 2014, İstanbul

Ulusal Sağlıklı Yaşam Günleri, Anoreksiyadan Obeziteye Yeme Bozuklukları Sempozyumu, 12-15 Şubat 2015, İstanbul

Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu, 10-13 Mart 2016, İstanbul

 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ

Office Programları  : Çok iyi

BEBIS (Beslenme Programı ) : Çok iyi

SPSS (İstatistik Analiz Programı ) : İyi

YABANCI DİL

İngilizce : Orta (İntermediate)

HOBİLER

Kitap okuma, sinema, kayak, yüzme, tenis

REFERANSLAR

Merve Kayalı  : İETT Genel Müdürlüğü Sağlık Birimi – Diyetisyen   TEL: 0544 654 09 06

Dilek Özçelik Ersu : Zeynep Kamil Çocuk Hastanesi – Diyetistyen    TEL: 0533 654 16 15

Burcu Ulıdağ : medipol hastanesi Diyetisyen  TEL : 05356200904

Murat Yaman : Medipol başakşehir futbol klübü idari menejer TEL: 0536 682 26 38

Oyun Terapisi Eğitimi – Klinik Psk. Pekay Aydın – 18.11.2017 – Beyoğlu

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ İSTANBUL AVRUPA ŞUBESİ

Oyun Terapisi Eğitimi

Klinik Psk. Pekay Aydın

18.11.2017 – Beyoğlu

Oyun Terapisi Nedir?

*Oyun Terapisi, bu konuda eğitim görmüş terapist ve çocuk arasındaki dinamik kişilerarası ilişki olarak tanımlanır. Oyun terapisti, çocuğun kendisini doğasındaki iletişimle yani, oyunla sağlıklı bir şekilde ifade edebilmesi ( duygusal, davranışsal, deneyimsel ve düşüncesel olarak) ve keşfedebilmesi için seçilmiş oyun meteryallerine başvurur. Oyun, kendi başına değişimi sağlamaz. Önemli olan, terapistin oyunla olan ilişkisi ve oyunun kullanımıdır.

Amaç:

*Danışan odaklı bir bakış açısından, oyun terapisini teorik olarak anlamayı sağlamak.

*Çocuklarla terapötik şekilde nasıl oynanacağı ve gerçekçi hedefler koymak.

*Oyun terapisi düzeninin nasıl sağlanacağı ve elinizdekilerle çalışmayı öğrenmek.

*Toplam sistemle (ebeveyn ve öğretmenler)  nasıl çalışılacağını öğrenmek.

Süre:

16 Saat

Eğitim İçeriği:

1.Gün:

-Oyun Terapisine Giriş

-Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

-Filial Terapi

2. Gün:

-Dışa Vurumcu Oyun Terapi Yöntemleri

1-Sanat Terapisi

2-Kum Tepsisi Terapisi

3-Kukla Terapisi

-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarla Oyun Terapisi

-Karşı Gelme Bozukluğu Olan Çocuklarla Oyun Terapisi 

-Süresi Kısıtlı Oyun Terapisi

-Gelişimsel Oyun Terapisi Yöntemleri

 

Eğitim Tarihi: 18 ve 19 Kasım 2017

Saat: 09.00-18.00

Eğitmen: Klinik Psk. Pekay Aydın

*Başvurularınızı Ön Kayıt Formunu doldurarak yapabilirsiniz.

Katılımcılar: Psikiyatristler, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberlilk Mezunları, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri ve bu alanlarda lisans ve/veya yüksek lisans mezunları ve 3. 4. sınıf öğrencileridir. Katılımcılara, katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Ücreti: Ücreti 500 TL’dir.

*Psikoterapi Enstitüsü Derneği üyelerine %20 indirim uygulanacaktır.

*Lisans öğrencilerine %30 indirim uygulanacaktır.

 

*Kesin Kayıt için eğitim bedelini aşağıdaki iban numarasına yatırdıktan sonra, serkan@psikoterapi.com adresine makbuzu mail atmanız gerekmektedir.

 Hesap No:

 Psikoterapi Enstitüsü Derneği İstanbul Avrupa Şubesi

Yapı Kredi Bankası Galatasaray Şubesi

Şube Kodu: 495

Hesap No: 50406397

IBAN: TR67 0006 7010 0000 0050 4063 97

 

Klinik Psk. Pekay Aydın’ın Özgeçmişi:

Kısa Özgeçmişim:

1977 Ankara doğumluyum. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun oldum. Anaokulları İlköğretim okullarında ve Rehberlik Araştırma Merkezinde Psikolojik danışmanlık yaptım. Meslek hayatım boyunca birçok eğitim almış birçok gönüllü çalışma yürüttüm. Üç yıl Nevin ERACAR süpervizorlüğünda verilen Grup Psikodrama eğitimi bir yıl tiyatro eğitimi alarak öğrencilerle drama ve tiyatro çalışmaları yürüttüm. Madde bağımlılığı ve Zor Çocuklarla ilgili Koordinatörlük çalışmaları yaptım, Öğretmen Aile ve Çocuk eğitimleri yaptım. Tohum vakfı tarafından verilen Otistik çocuklar Eğitimi aldım Farklı gelişen çocuklarla bireysel çalışmalar yaptım. Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde Tahir ÖZAKKAŞ tarafında Bütüncül Psikoterapi Eğitimi ve Hipnoz eğitimi aldım. Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneğinden Cem KEÇE tarafından Cinsel Terapi eğitimi aldım. APT onaylı Oyun terapisi eğitimini Reyhana SEEDAT tarafından aldım. Çocuk Merkezli Oyun terapisi, Kum Tepsisi Terapisi, Filial Terapi, Kukla terapisi, Sanat Terapisi, Çözüm Odaklı terapi Çocuk EMDR ı Çocuklarla çalıştığım alanlar. Yetişkinlerle EMDR (Göz hareketleri duyarsızlaştırma-yeniden işleme) ve Hipnoz, psikoterapi çalışmalarında gerekli durumlarda aktif olarak kullandığım tekniklerdir. İlişkisel Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, Duygu Odaklı Çift terapisi, ,Bütüncül Sistemik Aile Terapisi, Cinsellik ve Cinsel Tedaviler, Zor Ergen ve Aileleriyle Psikoterapi, Kaygı ile başetme ve Rahatlama Teknikleri, Madde Bağımlılığı, Bağlanma ve Ayrışma Bireyleşme problemleri de çalışma alanlarımdır. Psikoterapi Derneği ve Hipnoz Derneği üyesiyim.

Katıldığım Eğitimler:

 • Bütüncül Psikoterapi – Teorik, Uz. Dr. Tahir Özakkaş
 • Bütüncül Psikoterapi – Formülasyon, Uz. Dr. Tahir Özakkaş
 • Bütüncül Psikoterapi – Süpervizyon, Uz. Dr. Tahir Özakkaş

 İletişim:

Adres: 4. Etap 1. Kısım D-26 Daire :4 Başakşehir İstanbul

Tel: (505) 451 85 01  – (534) 699 81 93

e-mail: pekay-a@hotmail.com

Beyoğlu 07.11.2017 Dr. Kamil Tuzgöl – Lacanyen Psikanalitik Kuram Eğitimi

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ İSTANBUL AVRUPA ŞUBESİ

Doç. Dr. Kamil Tuzgöl– Lacanyen Psikanalitik Kuram Eğitimi

1901-1981 yılları arasında yaşayan Fransız psikanalist Jacques Lacan Sigmund Freud’un psikanaliz kuramına felsefi bir bakış açısı kazandırması ve yapısalcı dilbilimine olan yakınlığı ile ön plana çıkan bir kuramcıdır. Psikanaliz ile dilbilimi çalışmaları arasında ilişki kuran Lacan’ın psikanalitik kuramının temel ilkelerinden biri olarak kabul edilen ve bilinçdışına ilişkin olan yaklaşımını “Bilinçdışı bir dil gibi yapılanmıştır” cümlesi ile ifade etmiştir. Kendi psikanaliz çalışmalarını Freud’a dönüş hareketi olarak da adlandıran ve psikanalitik kuram içerisinde felsefi süreçlere yakınlığı ve özneye bakış açısının farklılığı ile öne çıkan Lacan, kuramında, kendilik psikolojisinin benlik ve kendiliği; bilinçdışı, altbenlik ve özne aleyhine yapılanmış bir tasarım olarak gördüğünü ifade eder. Ve bu bakış açısı nedeni ile de kendilik psikolojisinin belli bir insan modelini tasarladığını ve bu tasarım insan modeline ulaşmaya çalıştığını düşünmektedir. Kuramını bu anlatılan duruma karşı bir yanıt olarak oluşturmuştur.
Lacan, Freud’un çalışmalarında kullanmış olduğu benlik (Ich) olarak adlandırdığı kavramı özne olarak yorumlamıştır. Bu ortaya koyduğu farklılığın amacı Freud’un çalışmalarının o dönemin ego psikolojisi çalışmaları ile arasındaki farkı ortaya koyma çabası olarak ifade edebiliriz. Lacan döneminin birçok diğer psikanalistinin ve benlik psikologlarının çalışmalarında amaçladıklarının benliği, yaptıkları analizlerle güçlendirmeye çalıştıklarını ve Lacan’ın ortaya koyduğu şekli ile özneyi, kendi bilinçdışı arzusuna yabancılaştıran, bir hayal ürünü ve öteki ile inşa olan yansıtmalı bir sürecin içerisinde değerlendirdiklerini ve çalıştıklarını ifade etmiştir.
Kendi analizini yapan psikanalisti de daha sonrasında Amerika’da benlik psikologları ile çalışmaya başlayan Lacan kendi analisti dahil benlik psikologlarına çalışmalarında bilinçdışı süreçleri ihmal ettiklerini ve analizlerinde merkeze benliğin güçlendirilmesi ve süreçlerini koydukları düşüncesi ile farklı bir bakış ve eleştiriler getirmiştir. Lacan, kendi çalışmaları ile Freud’un çalışmalarında tam olarak ve açık bir şekilde ortaya koymadığını düşündüğü fakat Freud’un çalışmalarından yola çıkarak detaylandırdığını söyleyebileceğimiz, imgesel, simgesel ve gerçek düzlemler olarak adlandırdığı terimleri psikanaliz literatürüne ve çalışmalarına kazandırmıştır. Lacan’ın çalışmaları ile ayrıca, arzu, jouissance, öteki (autre), Öteki (Autre), bilinçdışı özne, nesne a, ayna evresi gibi terimler ve çalışma alanları da oluşmuştur. Bu sunum ile ruh sağlığı alanında çalışan meslek profesyonelleri ile, psikanalitik kurama ve kendilik psikolojisi alanına felsefi ve dilbilimsel anlamda yeni bakış açısı ortaya koyması bağlamında Lacanyen psikanalitik kuramın genel yaklaşımları paylaşılması amaçlanmaktadır.

Eğitim Programı:

1-Lacanyen Psikanalize Giriş: İmgesel, Simgesel, Gerçek

2-Lacanyen Psikanalitik Kuram ve Öznenin konumu

3- Lacanyen Psikanalitik Kuramın Felsefi Dayanakları

4- Lacanın Kuramı ve  Kohut’un Kendilik Psikolojisi: *Psikanalitik bir karşılaştırma

Seminer Tarihi: 7-14-21-28 Kasım 2017 

Saat: 19:00-22:00

Eğitmen: Dr. Kamil Tuzgöl

 

*Bu eğitim ile ruh sağlığı alanında çalışan meslek profesyonelleri ile,  psikanalitik kurama ve kendilik psikolojisi alanına felsefi ve dilbilimsel anlamda yeni bakış açısı ortaya koyması bağlamında Lacanyen psikanalitik kuramın genel yaklaşımlarının paylaşılması amaçlanmaktadır.

 

Başvurularınızı ön kayıt formunu doldurarak yapabilirsiniz

Başvuru için: 

Katılımcılar: Psikiyatristler, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberlilk Mezunları, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri ve bu alanlarda lisans ve/veya yüksek lisans mezunları ve 3. 4. sınıf öğrencileridir. Katılımcılara, katılım belgesi verilecektir.

 

Eğitim Ücreti: Oturum Ücreti 54 TL,  4 oturum 162 TL’dir.

*Lisans öğrencilerine %20 indirim uygulanacaktır.

 

Kesin Kayıt için eğitim bedelini aşağıdaki iban numarasına yatırdıktan sonra, serkan@psikoterapi.com adresine makbuzu mail atmanız gerekmektedir.

 

Eğitim Yeri: Psikoterapi Derneği İstanbul Avrupa Şubesi

Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Galatasaray İşhanı No:120 Kat:4-5   Beyoğlu/İst.

 

Tel: 0212 243 23 97 

 

*Eğitime katılanlara Psikoterapi Enstitüsü Derneği tarafından katılım belgesi verilecektir.

  

 Hesap No:

 Psikoterapi Enstitüsü Derneği İstanbul Avrupa Şubesi

Yapı Kredi Bankası Galatasaray Şubesi

Şube Kodu: 495

Hesap No: 50406397

IBAN: TR67 0006 7010 0000 0050 4063 97

 

Dr. Kamil Tuzgöl’ün Özgeçmişi:

Dr. Kamil Tuzgöl, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2002 yılında mezun olarak Tıp Doktoru ünvanını aldı.2009 yılında Hipnoz Eğitimleri almaya başladı ve 2009-2011 yılları arasında yapmış olduğu uygulamalı eğitimler sonrasında Hipnoz Derneğinden Hipnoz uygulama Yeterlilik Sertifikasını aldı. Ayrıca, 2015 yılında 10 modül ve 200 saat süren Üsküdar Üniversitesi ve Tıbbi Hipnoz Derneğinin birlikte düzenledikleri Tıbbi Hipnoz Eğitimlerini de tamamlamıştır. 2016 yılında ise Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve onaylı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından verilen, Hipnoz Uygulaması Eğitimini tamamlamış ve Hipnoz Uygulama Sertifikasını almıştır.

2010-2013 yılları arasında üç yıl sürecek olan Psikoterapi Enstitüsü’nden, Dinamik Eğilimli Bütüncül Psikoterapi Eğitimlerini aldı. (teorik (360 saat), formülasyon (360 saat) ve süpervizyon (360 saat) toplam 1080 saat). ODTÜ’de Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’ndan, Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimleri I. ve II. seviyelerini tamamladı. Ayrıca Psikanalitik Psikoterapi alanında çeşitli eğitim programlarını bu süreçte aldı ve almaya devam etmektedir.

2014-2016 yılları arasında T.C. İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı’nda “Psikanalitik Kuramlara Göre Kendilik Gelişiminin Narsisizm Bağlamında Değerlendirilmesi” adlı çalışması ile yüksek lisansını tamamladı.

2012-2015 yılları arasında, T.C. Konya N.E. Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında “Benlik, Kendilik ve Obezite İlişkisi” üzerine çalışarak, Yüksek Lisans yaptı.

Aynı zamanda 2014-2015 yılları arasında, T.C. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde, Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı’nda, “Psikanalitik Aile Danışmanlığına Göre Yeme Bozukluklarının Değerlendirilmesi” konulu çalışması ile yüksek lisans yaptı. Dr. Kamil Tuzgöl ayrıca, Fransa A.L.I’ye (Association Lacanienne Internationale) bağlı Türkiye çalışma grubu olarak Ankara’da gerçekleşen Lacanyen Eğitim Programı (A.L.I), “Psikanalizin Dört Temel Kavramı” adlı Psikanalitik Eğitim programına devam etmektedir. Lacanyen Psikanaliz ile ilgili bu eğitim programı Fransa A.L.I denetiminde, şu anda ODTÜ’de Klinik Psikoloji Anabilim Dalı bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Stajını Ankara Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı’nda yaptı. Dr. Kamil Tuzgöl, Kendilik Bozuklukları, Beslenme-Yeme bozuklukları ve Obezite Psikolojisi, Psikosomatik Hastalıklar ve bu rahatsızlıkların, birey ve aile içindeki psikolojik süreçleri ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir. Dr. Kamil Tuzgöl ayrıca, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında, 2012 yılında Doktora eğitimini de tamamlamıştır. Bunun yanında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde, 2009 yılında, 500 saatlik Akupunktur Eğitimi de almıştır.LisansErciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp
1994-2002Yüksek Lisans ve DoktoraKlinik Psikoloji Yüksek Lisans, (M.A) 
İstanbul E.Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
2014-2016
Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans, (M.Sc)
Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2014-2015
Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans, (M.A)
N.E.Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
2012-2015
Gazi Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya, Doktora, (Ph.D)
Gazi Üniversitesi Tıbbi Biyokimya, A.D, Ankara
2005-2012

Psikoterapi Eğitimi9.BPT (9.Bütüncül Psikoterapi Eğitimi) (Toplam 1080 saat-3 yıl)
Tahir Özakkaş M.D, Ph.D, Psikoterapi Enstitüsü
2009-2012
Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi II.Seviye, (50 Saat), Prof.Dr.Hürol Fışıloğlu, Ankara
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ocak-Haziran 2013, Ankara
Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi I.Seviye, (50 Saat), Prof.Dr.Hürol Fışıloğlu, Ankara
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2012-2013, Ankara
Katıldığı Diğer Psikoterapi Eğitimleri

Lacanyen Eğitim Programı (A.L.I), “Psikanalizin Dört Temel Kavramı”
Dr. Derya Gürsel (Psikiyatrist-Psikanalist, A.L.I), Dr. Benoit Fliche (Antropolog, Psikanalist, A.L.I)
Ekim 2015-Mayıs 2016, Ankara
Prof. Dr. Vamık Volkan ile Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi “Nevrozlar”
Prof. Dr. Vamık Volkan, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği
5-6 Eylül 2015, Ankara
Cinsel Sapkınlık (Parafili) Bozuklukları ve Farklı Cinsel Yaşantılar
Cised 1. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi
1-3 Mayıs 2015, Ankara
Uluslararası Lacan Seminerleri
Düşünbil Akademi, Ankara
1-8-15-22-29 Mart/ 5 Nisan 2015 Pazar (Toplam 6 hafta)
Narsisitik ve Borderline Vakalarda Nesne İlişkilerinin Derinlemesine İncelenmesi
Vamık Volkan Günleri III
Prof. Dr. Vamık Volkan
20-21-22 Haziran 2014, Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu
I. Zihin Sempozyumu
TED Üniversitesi, Ahmet Ersan Konferans Salonu
24-25 Mayıs 2014, Ankara
Psikoterapi Süreçlerinde Yas ve Cinsel İşlev Bozukluklarında Yeni Yaklaşımlar
Prof.Dr.Vamık Volkan, 19-22 Eylül 2013,
Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği, ANKARA
Evlilik Terapisi Ve Cinsel Terapinin Entegrasyonu, Prof.Dr. Gerald Weeks
Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği, 1-2 Haziran 2013, Ankara
Prof.Dr.Paul L. Wachtel, İlişkisel Bütünleştirici Psikoterapi, Workshop
16 Haziran 2012, Psikoterapi Enstitüsü, İstanbul
Altı Adımda Borderline Kişilik Bozukluğunun Tedavisi ve Psikanalitik Psikoterapi Olgu 
Prof.Dr.Vamık D. Volkan İle Psikanalitik Psikoterpi Semineri Sunumları
23-24 Haziran 2012, Ankara
Hanna Levenson Atölye Çalışması, Zaman Sınırlı Dinamik Psikoterapi-II
H. Levenson Ph.D,
 Levinson Eğitimi Enstitüsü Başkanı, İleri Düzey Eğitimi,
Psikoterapi Enstitüsü, Hanna Levenson, PHD 10-11 Aralık 2011
Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi, Atölye Çalışması
Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Ön Eğitim,
9 ARALIK 2011 Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu
Aktarım Odaklı Psikoterapi, KERNBERG GÜNLERİ II – III
Otto F. Kernberg, MD, FAPA, Frank E. Yeomans, MD, PhD
28 Ekim – 2 Kasım, 2011,Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu
Prof.Dr.Allan Schore, Gelişimsel Nörobiyoloji Ve Bağlanma Teorisi
Prof. Dr. Allan Schore,
 Psikoterapi Enstitüsü Bayramoğlu
1-2 Ekim 2011
Prof. Dr. Vamık Volkan İle Dinamik Psikoterapi Semineri
Prof. Dr. Vamık Volkan
Ankara
25-26 Haziran 2011, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği
Hanna Levenson Atölye Çalışması, Zaman Sınırlı Dinamik Psikoterapi-I
Hanna Levenson Ph.D
, Psikoterapi Enstitüsü
PHD  9-10 Nisan 2011
Wilfred Ruprecht Bion Kuramı
Loray Daws, Ph.D,
 11 Aralık 2010
Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu
Prof. Dr. John Clarkin,“Borderline Kişilik Bozukluğunda Aktarım Odaklı Psikoterapi”
Prof. Dr. John Clarkin, Kişilik Bozuklukları Enstitüsü Eş Başkanı
New York Cornell Üniversitesi Weil Tıp Fakültesi
16- 17 Ekim 2010, Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

Hipnoterapi Eğitimi

Tıbbi Hipnoz Eğitimi, (10 Basamak-200 Saat)
ESH (Europien Sociaty Hipnose) program ve AB eğitim kurallarına uygun
T.C ÜsküdarÜniversitesi USEM-GETİPMER
Ekim- 2014 -Haziran 2015 
OMNİ Hipnoz Akademisi İleri Hipnoz Eğitimi 4.Modül
OMNİ Hipnoz Akademisi Derneği
26.12.2009 – 27.12.2009
OMNİ Hipnoz Akademisi Temel Hipnoz Eğitimi 3.Modül 
OMNİ Hipnoz Akademisi Derneği
07.11.2009 – 08.11.2009
OMNİ Hipnoz Akademisi Temel Hipnoz Eğitimi 2.Modül 
OMNİ Hipnoz Akademisi Derneği
10.10.2009 – 11.10.2009
OMNİ Hipnoz Akademisi Temel Hipnoz Eğitimi 1.Modül 
OMNİ Hipnoz Akademisi Derneği
12.09.2009 – 13.09.2009
VI. International Medical Hypnosis Congress
İstanbul Aydın Üniversitesi
Novenver 13-14-15,2009 İstanbul

Akupunktur Eğitimi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Akupunktur Eğitimi, Ankara (500 Saat)
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Akupunktur Eğitim Koordinatörlüğü-Sağlık Bakanlığı Denetiminde
15.10.2008 – 15.01.2009 (500Saat)
Ankara Akupunktur Ve Tamamlayıcı Tıp Derneği Auriküler Akupunktur Eğitimi, Ankara, (20 saat) 
Ankara Akupunktur Ve Tamamlayıcı Tıp Derneği
10.03.2009 – 12.03.2009
Ankara Akupunktur Ve Tamamlayıcı Tıp Derneği Mezoterapi Kurs Katılım Belgesi 
Ankara Akupunktur Ve Tamamlayıcı Tıp Derneği
25.12.2008 – 27.12.2008

Akupunktur İle İlgili Katıldığı Kongre ve Diğer Eğitimler

III. Akupunktur Ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu,
27-29 Eylül 2013, Ankara Akupunktur Derneği, Kızılcahamam-Ankara,
Bir Hiperemezis Gravidarum Vakasının Akupunktur İle Tedavisi, Vaka Sunumu,
7.Uluslararası Katılımlı Ulusal Akupunktur Kongresi, Ankara
12 Ekim 2012, Ankara Akupunktur Derneği, Kızılcahamam, Ankara
IV.Ulusal Akupunktur Kongresi
23-26 Eylül 2012, İstanbul
II. Akupunktur Ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu
23-25 Eylül 2011, Kızılcahamam Ankara 

Aile Hekimliği ve İşyeri Hekimliği Eğitimi

İşyeri Hekimliği Eğitimi-(3 aylık interaktif ve 1 haftalık örgün eğitim) 
Türk Tabibler Birliği
10.01.2009 – 13.05.2009
Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum eğitimi 
T.C Sağlık Bakanlığı
25.06.2009 – 01.07.2009

Katıldığı Diğer Tıbbi ve Beslenme-Diyetetik Kongre ve Eğitimleri

Başkent Üniversitesi Çocuk Ve Ergenlerde Ağırlık Yönetimi Kursu, Ankara 
Başkent Üniversitesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü
17.04.2009 – 19.04.2009
3. Ulusal HPLC VE MASS Spektrofotometre Kursu, G.A.T.A-Ankara 
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Kli. ve Tıbbi Biyokimya A.B.D
20.05.2008 – 21.05.2008
Ankara Tıp Biyokimya Günü, Ankara 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
25.04.2008 – 25.04.2008
6.Uluslar Arası Beslenme Ve Diyetetik Kongresi, Antalya-Türkiye 
Türkiye Diyetisyenler Derneği
02.04.2008 – 06.04.2008
Ankara Güven Hastanesi İleri Yaşam Desteği Kursu, Ankara 
Ankara Güven Hastanesi
19.01.2008 – 22.01.2008
İç Hastalıkları 9.Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu,Hacettepe Üniversitesi Ankara 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
23.03.2004 – 27.03.2004
E.Ü Tıp Fakültesi XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri I.Congress and Workshop of Clinical and experimental research 18-21 Mayıs 1998 Kayseri-TÜRKİYE
19-23 Yaş arası Sağlıklı Kimselerde Akciğer Kapasitelerinin Ölçümü isimli çalışma ile Bilimsel Teşvik Ödülü
Cardiocon 98 (7. Uluslar arası Kardiyoloji Öğrenci Kongresi), Çukurova Ü. Tıp Fak. 
Çukurova Tıp Fakültesi
21.05.1998 – 25.05.1998

 

Kamil Tuzgöl, MD., PhD.

G.O.P-ÇANKAYA/ANKARA

Web: www.kamiltuzgol.com/index.php?page=23

Tel:0312 445 03 05

Beyoğlu 05.11.2017 “Bütüncül Psikoterapi Perspektifinden Kişilik Bozukluklarına Yaklaşım Teknikleri” Semineri

Beyoğlu 05.11.2017 “Bütüncül Psikoterapi Perspektifinden Kişilik Bozukluklarına

Yaklaşım Teknikleri” Semineri Katılımcı Listesi

 

Kayıt Listesi
No Adı Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
501
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650

“Bütüncül Psikoterapi Perspektifinden Kişilik Bozukluklarına Yaklaşım Teknikleri” Beyoğlu Şubesi

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ İSTANBUL AVRUPA ŞUBESİ

Bütüncül Psikoterapi Perspektifinden Kişilik Bozukluklarına Yaklaşım Teknikleri

Seminer Tarihi: 05 Kasım 2017

Saat: 09:00-18:00

Eğitmenler: Dr. Fahri Davulcu, Uz. Dr. Betül Sezgin, Klnk. Psk. Mustafa Tuncer

 

* Örnek vakalar üzerinden Narsisistik, Borderline ve Şizoid kişilik bozukluklarının ele alınacağı eğitimizde, bu olgularda bütüncül psikoterapi açısından kişilik bozukluklarında kullanılan yöntem ve teknikler tanıtılacaktır.

 

Başvurularınızı ön kayıt formunu doldurarak yapabilirsiniz

Başvuru için: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2XWFBxg4p0ZXO_5SMw216ul-NhGqqeimxWKJQ4nYI6Q1Qpw/viewform

 

Katılımcılar: Psikiyatristler, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberlilk Mezunları, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri ve bu alanlarda lisans ve/veya yüksek lisans mezunları ve öğrencileridir. Katılımcılara, katılım belgesi verilecektir.

 

Eğitim Ücreti: 108 TL’dir

 

Lisans Öğrencileri ve Engellilere %20 indirim uygulanmaktadır. (Öğrenci Belgesi veya kimlik kartı fotokopisi alınacaktır). Psikoterapi Enstitüsü Üyelerine %50 indirim uygulanacaktır.

Kesin Kayıt için eğitim bedelini aşağıdaki iban numarasına yatırdıktan sonra, serkan@psikoterapi.com adresine makbuzu mail atmanız gerekmektedir.

 

Eğitim Yeri: Psikoterapi Derneği İstanbul Avrupa Şubesi

Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Galatasaray İşhanı No:120 Kat:4-5   Beyoğlu/İst.

Tel: 0212 243 23 97 

 *Eğitime katılanlara Psikoterapi Enstitüsü Derneği tarafından katılım belgesi verilecektir.

 

 Hesap No:

 Psikoterapi Enstitüsü Derneği İstanbul Avrupa Şubesi

Yapı Kredi Bankası Galatasaray Şubesi

Şube Kodu: 495

Hesap No: 50406397

IBAN: TR67 0006 7010 0000 0050 4063 97

 

Uz. Dr. Fahri Davulcu Kısa Özgeçmişi:

ÖZGEÇMİŞİ :
1965 yılında GİRESUN-Şebinkarahisar doğdu. İlk ve orta öğretimini İstanbul da tamamladı. Şubat 1991 tarihinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1991 yılında zorunlu hizmetini Ağrı ilinde tamladı. Çeşitli kamu kuruluşlarında Koruyucu hekimlik, Acil hekimliği, hükümet tabipliği, işyeri hekimliği yapmıştır.Bütüncül psikoterapi ve hipnoterapi eğitim programlarını psikoterapi enstitüsü bünyesinde tamamlamış ve halen aynı kurumda terapi çalışmalarına devam etmektedir. Hipnoz derneği yönetim kurulu üyesidir.Çalışma ve ilgi alanları; kişilik bozuklukları (narsisisitik, borderline, sizoid, çekimser vs…), ergen sorunları ve nevrotik bozukluklardır.

EĞİTİM :

 • Kabataş Erkek Lisesi
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (1991)
 • B Tipi İşyeri Hekimliği (1991)
 • Nöral Terapi Eğitimi-180 saat (2002)
 • Gazi Üniversitesi Bünyesinde Akapuntur Eğitim Programı-600 saat (2003)
 • Bütüncül Psikoterapi Eğitimi-750 saat (2005-…)

– Teorik
– Formülasyon
– Süpervizyon

 • 3. Tıbbi Hipnoz Kongresi-Yeditepe (2006)
 • Psikohipnoterapi Eğitim Programı (2006)
 • “Türkiye Psikiyatri Derneği 11. Yıllık Toplantısı ve Avrupada Psikiyatri Uydu Sempozyumu” na katılmıştır. – Türkiye Psikiyatri Derneği (2007)
 • “Self Psikoloji” kursuna katılmıştır. – Türkiye Psikiyatri Derneği (Prof. Dr. Şahika Yüksel) (2007)
 • “Cinsiyet ve Cinsel Kimlik” konulu Workshop – Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı ve 8. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri (2006)

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR :

 • 1991-2007 Sağlık Bakanlığı Kadrosunda Acil Hekimliği, Hükümet Tabipliği, Sağlık Ocağı Hekimliği, Çeşitli Özel Kuruluşlarda İşyeri Hekimliği
 • 2003-…  Özel Muayenehane Hekimliği
 • 2005-… Psikoterapi Enstitüsü Bünyesinde Psikoterapist
 • 2008-… Hipnoz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

İLGİ ALANLARI :
kişilik bozuklukları (narsisisitik, borderline, sizoid, çekimser vs…), ergen sorunları ve nevrotik bozukluklar

HOBİLERİ :
Spor, Müzik, Kitap okumak, Futbol

Uz. Dr. Betül Sezgin Kısa Özgeçmiş:

1988 Yılında İstanbul Tıp Fakultesi‘nden mezun oldu.  1992- 1997 yılları arasında  Şişli  Etfal Hastanesin’de  Çocuk Sağlığıve Hastalıkları  dalında  uzmanlık eğitimi aldı . 1997-2011yılları arasında Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştı. 2012 yılında Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma  Hastanesinden  emekli olarak devlet sektöründen ayrıldı. 2004 yılında  katıldığı  Hipnoz Eğitimleri ile birlikte insan psikolojisi ve bedensel  hastalıklar arasındaki yakın ilişki ile ilgilenmeye başlamasıyla birlikte  psikoterapi ve hipnoz alanındaki eğitimlerine başlamış oldu..

Halen  Psikoterapi Enstitüsü Bünyesinde eğitim kadrosunda yer almaktadır.  Hipnoz Derneği  Başkanlığını   yürütmektedir. BAÇED Aile Danışmanlığı  kurucu üyesidir.

İlgilendiği alanlar: Bireysel terapi

Ergen , Çocuk ve aile  Sorunları

Borderline, Narsistik, Şizoid Kişilik   Bozuklukları

ALDIĞI PSİKOTERAPİ EĞİTİMLERİ

Bütüncül Psikoterapi Eğitim Programı  (Haziran 2006  – Temmuz2010) .Psikoterapi Enstitüsü. Uzm. Dr. Tahir Özakkaş.

Masterson Yaklaşımı Uygulamalı Eğitimi (Süpervizyon )(Ocak 2010-Nisan 2012). The Masterson Institute USA. William C. Griffith Psychologist-clinical.

Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi  Uygulamalı Eğitim (Süpervizyon)  ((Time Limeted Dynamic Psychotherapy Süpervision) (2012-2013). Hanna Levenson, phD President, Institute For Training USA.

Sistem Dizimleri-Aile Dizimi  Eğitimi ( 2007-2011) .TSDE Türkiye Sistem Dizimleri Enstitüsü. Mehmet Zararsızoğlu.

ALDIĞI HİPNOZ EĞİTİMLERİ:

NoroLingustic Hypnotherapy- European & Mıddle Eastern ınstıtute of hypnosıs  (2004). RalphWATSON,

Art and science of Neuro- Linguistic Programing.  The Internatıonal NLP Traıners Assocıatıon (2004). Ralph WATSON.

Tıbbı Hipnoz Kursu. Temel Bilgiler ve Pratik Uygulamalar 1. 10-11 Şubat 2007. Yeditepe üniversitesi- İstanbul

Tıbbı Hipnoz Kursu. Temel Bilgiler ve Pratik Uygulamalar 2. 10-11 Mart 2007. Yeditepe üniversitesi- İstanbul.

Tıbbı Hipnoz Kursu. Temel Bilgiler ve Pratik Uygulamalar 3. 14-15 Nisan 2007. Yeditepe üniversitesi- İstanbul

KATILDIĞI WORKSHOP VE KONGRELER:

Psikosomatik ve Hipnoz (26-27 Mayıs  2007) . Prof. Dr. Walter BONGARTZ. Psikoterapi ve Hipnoz Derneği- İstanbul.

4 th Internatıonal Medical Hypnosıs congress (26-28 october, 2007-Istanbul)

9. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri  21-23 Eylül 2007.

Masterson Günleri I. (Masterson Approach Workshop) (  9-10 aralık 2008 ) .The Association Psyhotherapy Institute Istanbul – The Masterson Institute USA .

Masterson Günleri II . (Masterson Approach  Conference). (18-21 Haziran 2009 ) . The Masterson Institute USA – Psikoterapi Enstitüsü Turkey.

Masterson Günleri III. Masterson Yaklaşımı’nda Ayırıcı Tanı ve Terapi Teknikleri (18-19 Aralık 2009) . The Masterson Institute ve Psikoterapi Enstitüsü

Masterson Günleri IV.Borderline Kişilik Bozukluğuna Masterson Yaklaşımı (Masterson Approach Conference).( 10-13 Haziran 2010) ,The Masterson ınstitude –Psikoterapi Enstitüsü.Istanbul.

Masterson Günleri V. Borderline, Narsissitik ve Şizoid Kişilik Bozukluğuna Masterson Yaklaşımı ( Masterson Approach  Congress) (8 – 2011)

Vamık Volkan Günleri I. Psikoanalitik psikoterapilerde olgu sunumuyla Nesne ilşkileri. (18-19-20 Kasım 2009).

Vamık Volkan Günleri II. (01. 08. 2010). Psikoanalitik Psikoterapilerde Nesne İlişkileri. Prof. Dr. Vamık Volkan.

Kernberg  Psikanalitik Psikoterapi Günleri I. (16-17 Ekim 2010). Borderline Kişilik  Bozukluğunda Aktarım Odaklı Psikoterapi. Prof. Dr. John Clarkin.

Duygu Odaklı Çift Terapisi I. Duygu, Sevgi, Güç Dinamikleri  Beceri Eğitimi ;( Emotion-Focused Couples Therapy’ 29 Kasım-05-09 Şubat  2012). Dr Leslie S. Greenberg.

Duygu Odaklı Çift Terapisi II. Duygu, Sevgi, Güç Dinamikleri İleri Beceri Eğitimi (Emotion-Focused Couples Therapy 29 Kasım-2 Aralık 2012). Dr Leslie Greenberg ,Phd. and Full Professor of Psychology, York University, Canada

Bilişsel Davranışçı çift ve Aile Terapisi (01-02 eylül 2012) . Frank Dattilio. ABPP Harvard Tıp fakültesi.

Süresi Sınırlı Dinamik  Psikoterapi I. (Time Limeted Dynamic Psychotherapy Workshop)   (09-10 Nisan 2011)  .

Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi II ((Time Limeted Dynamic Psychotherapy Workshop) (10-11 kasım 2011)  . Dr.  Hanna Levenson. Levenson Institute For Training USA.

Birleştirilmiş Psikoterapi  (Unifıed Psycotherapy Workshop  04-05 Haziran 2011). Jeffrey J. Magnavita , Ph.D., ABPP. Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu- İzmit.

Optimum Denge Modeli. Optımum Balance Model Certıfıcate of Attendance. (9-11 Mart 2012- 16-18 nisan 2012). Tamer Dövücü, Jeffrey K. Zeig Ph. D Director The Milton H. Erricson  foundation.

BAÇED. Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifikası. (24. 03. 2012- 22.04. 2012) . İstanbul

Davranışçı- Bilişsel  Çift ve Aile Terapisi Workshop. (Cognitive- Behavior  Therapy with couples and  Families ) 1-2 Ekim 2012. Frank Dattilio,Ph.D. Psikoterapi Enstitüsü-istanbul

Uz. Psk. Mustafa Tuncer:

Ad, Soyad MUSTAFA TUNCER
Doğum Tarihi 21.2.1962
Doğum Yeri TRABZON
İkamet Ettiğiniz İl / İlçe ANKARA ÇANKAYA
Çalıştığı Kurum & Görevi PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ ANKARA TEMSİLCİSİ
İş Adresi 1 Gençlik Caddesi 17/4 Anıttepe Çankaya/ANKARA
(Pazartesi – Perşembe) Tel: 0 532 615 07 64
İş Adresi 2 Büyükçiftlik Sokak 3/1 Nişantaşı/İSTANBUL
(Cuma – Cumartesi)Tel: 0 532 615 07 64
İş Yeri Adı (Varsa) PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ (ANKARA)
Telefon Numarası 0312 223 15 61 / 0532 615 07 64
E-Posta mtun62@yahoo.com
Yabancı Dil İNGİLİZCE
Eğitim Durumu Üniversite
Son Mezun Olduğunuz Okul Adı ve Bölümü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Calıştığınız Kurumlar KAMU
Katıldığınız Eğitimler BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ – MASTERSON – KERNBERG EĞİTİMLERİ
İlgi Alanları KENDİLİK-KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
İletişim Gençlik Caddesi 17/4 Anıttepe Çankaya/ANKARA
(Pazartesi – Perşembe) Tel: 0 532 615 07 64———————————————————————————Büyükçiftlik Sokak 3/1 Nişantaşı/İSTANBUL
(Cuma – Cumartesi)Tel: 0 532 615 07 64