11. Dönem

BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ

Başlama Tarihi: 29. 30 Haziran –  1 Temmuz 2012

EĞİTİM BURSU VERİLECEKTİR

 

(TEORİK DÖNEM 12 AYLIK)

 

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ LTD. ŞTİ.

2012

BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ

GENEL BİLGİLENDİRME DOSYASI

 

A. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

B. BAŞVURU MEKTUBU ve ÖN KAYIT FORMU

C. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİM İÇERİĞİ

D. KAMUOYUNA AÇIK MEKTUP

 

A. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

1. Bütüncül Psikoterapi Eğitim Programına Psikiyatrist, Tıp Doktoru, Psikolog, PDR ve psikiyatri hemşireliği ünvanına sahip profesyoneller başvurabilir.

 

2. Başvurular elektronik posta aracılığı ile basvuru@psikoterapi.com adresine yapılmalıdır. Başvuruya, özgeçmiş ve psikoterapi eğitim istek taleplerinin gerekçesi ilave edilmiş olmalıdır. Başvurular gizli tutulacaktır. Başvurular en kısa sürede değerlendirilecektir.

 

3. Bütüncül Psikoterapi eğitim programı üç aşamalı olarak uygulanacaktır. Bunlar 300 saatlik teorik eğitim, 300 saat formülasyon eğitimi, 300 saat süpervizyon eğitimidir. Programın içinde 30 saatlik hipnoz eğitimi de verilecektir.

 

4. Eğitimler, Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde Uz. Dr. Tahir Özakkaş denetiminde yapılacaktır. Zaman zaman konunun uzmanı profesyoneller eğitim programlarındaki başlıklara uygun zamanlarda eğitimlere katılabileceklerdir.

 

5. Eğitimler her ayın bir hafta sonunda Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan otuzar saatlik programlar şeklinde yapılacaktır. Programlara düzenli olarak katılmak zorunludur. Mazeretsiz bir eğitime katılmayanlar gruptan çıkartılırlar. Mazaretli olarak üç yıl içerisinde %10 devamsızlık hakkı (toplam 11 gün) bulunmaktadır. %10 devamsızlık hakkı bir gün dahi geçecek olanlar telafiye kalırlar. Telafiye kalan kursiyerler girmedikleri ve giremeyecekleri tüm derslerin ücretini mükerrer kere ödemek suretiyle alt dönemlerden tekrar alırlar.

 

6. Eğitim oturumları arasındaki sürelerde; verilmiş olan teorik eğitim materyali okunacak, izlenilmesi istenen psikoterapi hastalarının ses ve görüntü kayıtları üzerinde çalışılacaktır.

 

7. Eğitim ücreti 12 aylık- 6000 TL (KDV hariç) eğitimden önce ilgili banka hesabına yatırılacaktır. Kredi kartına %1,5 aylık fark ile taksit yapılır. Eğitim toplantılarına mazeretli olarak katılamayanlar da ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Bunun karşılığında kendilerine mazeretli olarak katılmadıkları ayın eğitim DVD’leri verilecektir.

(*) Eğitim ücretleri 3 yıl için sabit olmayıp, enflasyon doğrultusunda enstitü tarafından yeniden ücretlendirilebilir.

 

8. Eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere her etapta (Teorik, formülasyon ve süpervizyon) Psikoterapi Enstitüsü Bütüncül Psikoterapi Eğitimine Katılım ve sınavları geçenlere başarı Sertifikası verilecektir.

 

9.  Eğitim Grupları her yaz dönemi açılmaktadır.

 

10. Eğitim programının içeriği Tahir Özakkaş’ın Bütüncül Psikoterapi Kitabının konu dağılımına göre yapılacaktır.

 

11. Eğitim materyalleri Dr. Tahir Özakkaş’ın 20 yıllık hasta takip arşivindeki sesli ve görüntülü kayıtlar üzerinden yapılacaktır. (Bu kayıtlardan sadece eğitim amaçlı olarak izin vermiş olan hastaların kayıtları kullanılacaktır.)

 

12. Eğitimler, Psikoterapi Enstitüsü Ltd. Şti.’nin Bayramoğlu/Darıca/Gebze adresindeki eğitim ve kongre merkezinde yapılacaktır. Eğitim aralarında çay ve kahve ihtiyaçları enstitü tarafından karşılanacaktır.

 

13. Eğitimlerde belirli bir aşamaya gelmiş kursiyerlere Psikoterapi Enstitüsü bünyesinden hasta yönlendirilecektir.

 

14. ‘Bütüncül Psikoterapi’ öznel bir psikoterapi yaklaşımını içermektedir. Hiçbir kuramın sınırları ile sınırlı olmayıp, hasta formülasyonuna uyan bütün kuramları içtenlikle kabul etmektedir. Kuramları bir bütünün parçaları olarak değerlendirmekte ve entegratif bir şekilde yararlanmayı amaçlamaktadır. Psikoterapi süreçlerindeki kültürel öğeler özellikle vurgulanmakta ve üzerinde önemle durulmaktadır.

 

15. Psikoterapi Enstitüsünün eğitim faaliyetleri, yayın faaliyetleri, yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarla bağlantıları artarak devam etmektedir.

 

Eğitim ve Kongre Merkezi:

Fatih Sultan Mehmet Cad. No:285 Bayramoğlu Darıca-Gebze/KOCAELİ

Tel : 0262 6536699   Fax : 0262 6536698

www.psikoterapi.org

www.psikoterapi.com

www.hipnoz.com

 

 B. BAŞVURU MEKTUBU ve ÖNKAYIT FORMU

 

BAŞVURU MEKTUBU (psikoterapi eğitim istek taleplerinin gerekçesi)

 

ÖN KAYIT FORMU (*):

 

Adı, Soyadı:

Doğum Yeri, Tarihi:

Mesleği:

Çalıştığı kurum ve görevi:

İş Tel :

Cep Tel :

E-Mail :

 

(*) Başvuru mektubu, ön kayıt formu ve CV’nizi lütfen basvuru@psikoterapi.com adresine gönderiniz

 

DETAYLI BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

0262 6536699

 

C. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİM İÇERİĞİ

 

1.    AŞAMA: TEORİK (12 ay)

Birinci aşama olan, teorik aşama; farklı psikotörapatik kuramları inceleyen ve birbirleri arasındaki benzer, farklı bakış açıları tartışarak bütüncül bir bağlamda değerlendiren ve temel kavramlar, yöntem ve stratejiler konusunda bilgileri içeren aşamadır. Bu aşamada incelenecek kuramlar aşağıda belirtilmiştir:

 

Bütüncül Psikoterapiye Giriş

İnsanın Biyolojik ve Psikolojik Yapısı

İnsanın Psikoseksüel ve Psikotoplumsal Gelişim Evreleri

Bütüncül Psikoterapi ve Temel Kuramlar

Betimleyici Kuram ve DSM IV

Davranışçı ve Bilişsel Kuramları

Dürtü Çatışma Kuramı

Ego Psikolojisi

Nesne İlişkileri Kuramı

Masterson’un Terk Edilme Depresyonu Kuramı

Kendilik Kuramı

Transaksiyonel Analiz (TA) ve Varoluşçuluk Kuramları

DSM IV Psikiyatrik Hastalıklar

Zihinselleştirme Kuramı

Kendilik Bozuklukları ve Nörobiyolojik Kuram

İlişkisel Psikoterapi

Aktarım Odaklı Psikoterapi

Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi

Çift ve aile terapisi

Grup Terapisi

 

 

2.    AŞAMA : FORMÜLASYON (12 ay)

 

Formülasyon aşaması, psikoterapi uygulamalarında, hasta ön görüşmeleri ve hasta bilgileri üzerinden, DSMIV deki hastalıklar ile kişilik bozuklukları bağlamında bütüncül perspektifte, hastanın formüle edilmesini, prognoz ve tedavi planı üzerine çalışmaları içermektedir. Bu bağlamda üzerinde çalışılacak olan, DSM IVdeki psikiyatrik bozukluklar ve kişilik bozuklukları aşağıda sıralanmıştır.

 

DSM IV Psikiyatrik Hastalıklar

Depresyon, Bipolar Bozukluk, Psikoz, Panik Bozukluk, Özgül fobi, Sosyal fobi, Obsesif kompulsif bozukluk, Travma sonrası stres bozukluğu, Akut stres bozukluğu, Yaygın anksiyete bozukluğu, Somatizasyon bozukluğu, Konversiyon bozukluğu, Ağrı bozukluğu, Hipokondriazis, Vücut dismorfik bozukluğu, Dissosiyatif amnezi, Dissosiyatif füg, Dissosiyatif kimlik bozukluğu, Depersonilazasyon, Cinsel istek bozukluğu, Cinsel uyarılma bozukluğu, Organ veya cinsel ağrı bozukluğu, Parafililer, Cinsel kimlik bozuklukları, Anoreksiya ve bulimia,  Uyku bozuklukları (dissomnialar / parasomnialar) Dürtü kontrol bozuklukları (aralıklı patlayıcı bozukluk/ kleptomani / priomoni / patolojik kumar oynama /trikotillomani), Uyum bozuklukları ( depresyonlu tip, anksiyetli tip, karışık tip, davranış bozuklukları ile birlikte), İlişki sorunları (anne-baba-çocuk / kardeş / eş / kötüye kullanım ve ihmal sorunları) klinik ilgi odağı olabilecek sorunlar : tedaviye uyumsuzluk, temaruz, erişkin antisosyal davranışları, çocuk ve ergen antisosyal davranışları, sınırda entelektüel işlev, yaşla ilgili kognitif gerileme, yas, okul sorunları, mesleki sorunlar, kimlik sorunları, dinsel ve manevi sorunlar, yeni bir kültürden etkilenme sorunları, bir yaşam evresi sorunları

 

Kişilik Bozuklukları

 

Şizoid, Şizotipal ve Paranoid Kişilik Bozuklukları

Narsisistik Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu

Antisosyal ve Histrionik Kişilik Bozuklukları

Bağımlı ve Çekingen Kişilik Bozuklukları

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Pasif agresif ve Self Defeating (Kendini heder eden) Kişilik Bozuklukları

 

3. AŞAMA : SÜPERVİZYON (12 ay)

 

 

 

Toplam Aşama : 3 – Toplam Ay : 36

 


 

D. KAMUYONA AÇIK MEKTUP

 

Psikoterapi Enstitüsü, 2005 yılından bu yana, ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellerden (psikiyatrist, uzman hekim, pratisyen hekim, psikoterapist, psikolog, sosyal çalışma uzmanı, uz. psikiyatri hemşireleri) aldığı talepler doğrultusunda psikoterapi, psikohipnoterapi eğitimlerini hayata geçirmektedir.

 

Ruh sağlığı alanında hasta kabul eden, bireysel eğitim ve süpervizyon ihtiyacı olan profesyonellere yönelik düzenli ve uzun süreli bir çalışmanın içerisinde olmakla beraber bu çalışmalara yönelik Yasal ve uygulama alanındaki farklarla, alana yönelik ihtiyaçlar bağlamında Terapi eğitimi, uygulaması, terapist kimliği ve ilişkili pek çok konuda ülkemiz şartları nedeni ile açıklığa kavuşmamış noktalar bulunmaktadır. Bu hususlar bağlamında, Psikoterapi Enstitüsü olarak uluslar arası bir çerçeve ve ilkeler dizisini ülkemiz ihtiyaçları düzleminde vurgulamak ve paylaşmak gereğini duymaktayız.

 

Psikoterapi Enstitüsü, bu çerçevenin gerekliliği ve doğrultusunda çalışmakta ve aynı zamanda, kamusal bir duyarlılık kazandırma ile alana yönelik gerekli yasal düzenlemeler için ihtiyaç duyulacak mesleki, akademik altyapı çalışmalarına destek olacak girişimler ile işbirliklerini yaratmak konusunda da bir sivil toplum örgütü olarak faaliyet göstermektedir.

 

Aşağıdaki maddeler doğrultusunda çizmeye çalıştığımız söz konusu çerçeve, var olan durumu ve olması gerekeni tanımlamaktadır:

 

1. T.C yasalarına göre hasta kabul etme, teşhis koyma, tedavi uygulama ve takip etme hakkı sadece hekimlere verilmiştir. Hekimler dışındaki mesleklerin hasta görme yetkileri yoktur. Hasta kabul ettiklerinde bir şikayet halinde cumhuriyet savcıları tarafından takibe ve cezalandırılmaya maruz kalmaktadırlar.

 

2. Bu durum gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara ters ve çağın gerisinde kalmış güdük bir uygulamadır. Gelişmiş ülkelerde psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve hekim kökenli olmayan psikanalistler yasaların kendilerine verdiği yetkiye dayanarak hasta kabul edebilmektedirler. Türkiye’de bu konuda atılmaya çalışılan adımlar maalesef hekimler tarafından engellenmekte ve yasal düzenlemeler yapılamamaktadır. Muhtemelen iktidar kaybı ve rant kaygısı engellemenin temel dinamikleridir.

 

3. Hekim olmayan ruh sağlığı çalışanları bu zorluğu veya engeli HASTA kelimesi yerine DANIŞAN kelimesini koyarak aşmaya ve yasal takibattan kurtulmaya çalışmaktadırlar. Bu şekilde hizmet veren çok değerli ve yetkin psikolog ve terapist mevcuttur. Bu çalışanların eğitim süreçlerine baktığımızda yurt dışında çok ciddi bir eğitim almışlar ve başarılı birer uygulayıcı olmuşlardır. Yasal sıkıntılardan korunmak için, ekip ruhu anlayışı içinde psikiyatristlerle birlikte faaliyet yürütmektedirler.

 

4. Türkiye deki eğitim kurumlarından eğitim almış ruh sağlığı çalışanlarına baktığımızda, aldıkları eğitim ve müfredat programları yeterli bir düzeyde değildir. Çünkü Türkiye deki bu tip eğitim kurumlarının kuruluş amaçları ve yasal dayanakları farklıdır. Bu

yetersizlik durumu lisans üstü eğitim ve bir takım gönüllü sivil derneklerin ciddi eğitim çalışmaları ile kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu tip ek eğitim almış çalışanların belirli bir yetkinliğe ulaştığı görülmektedir ve desteklenmelidir.

 

5. Ancak bu yetkinliğe ulaşmadan hasta kabul eden ve mesleki çok ciddi hatalar yapan çok sayıda çalışan mevcuttur. Arz talep ilişkisi perspektifinde vatandaş böyle bir hizmet talep etmekte ve bu talebe mevcut yapı ile cevap verilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin böyle bir gerçeği varsa, bu konu mutlaka disiplinize edilmeli ve akredite edilmiş müfredatlarla eğitim verilmelidir. Bu konularda yetkin olan çalışanlar, bilgilerini mutlaka paylaşmalıdırlar. Bütün geçiş dönemlerinde olduğu gibi hatalar, yanlışlar, sömürüler ve eksiklikler olacaktır. Yapılan hataları asgariye indirmek, bilimsel düzeyi artırmak ve etik değerleri içselleştirmek için eğitim ve paylaşımlar aralıksız sürdürülmelidir.

 

6. Konuya tıp doktorları açısından bakıldığında da ciddi bir takım açmazlar ve yanlışlıklar tesbit etmek mümkündür. Yasalarımıza göre hekim tüm hastalıkları tedaviye yetkili tek kişidir. Bu bağlamda pratisyen hekim bilgi ve becerisi oranında tüm hastalıkları

tedavi edebilir. Yasalarımıza göre uzmanlık yetkisi ise; uzmanlık alanı ile ilgili bir kliniği sevk ve idare edebilme ehliyetinin kazanılmasıdır. Yani uzmanlık alanı ile ilgili hasta bakma yetkisi değil, bir kliniğin sevk ve idare yetkisidir. Hekim olarak tüm

hastalara bakma yetkisine zaten sahiptir. Ancak mevcut fiili uygulamada durum farklıdır. Pratisyen hekim sanki sadece reçete tekrarlarını yapan, hastaları kategorize edip uzman hekime sevk eden trafik memuru gibidir. Uzmanlarda sadece kendi branşlarındaki hastaların tedavisini bilen, diğer alanlara karışmayan bir konuma düşmüşlerdir. Bu durum tıbbın özüne aykırı, yabancılaşma ve parçalanma getiren yanlış bir uygulamadır. Hekim her alanla ilgili her zaman bilgisini yenilemeli ve yetkin olduğunu hissettiği alanlarda da müdahale edebilmelidir.

 

7. Bugün pratisyen hekimlerin bir yabancılaşma, memnuniyetsizlik, uzmanlığın altında ezilme duyguları içinde olduğunu gözlenmektedir. Pratisyen hekimler, bir çok alanda kendilerini geliştirip, çok başarılı uygulamalar yapabilirler. Ki, uygulama içinde, özellikle Anadolu’da, hastalarla en çok muhatap olan pratisyen hekimlerin bu çerçevede psikoterapi ve psikohipnoterapi ile yapabilecekleri çok şey vardır. Cinsel problemler, yeme bozuklukları, pediatrik problemler, panik atak, sosyal fobi, sigara ve madde bağımlılığı, motivasyon artışı, öfke kontrolü, stres yönetimi vb.

 

8. Uzman hekimler kendi branşları ile ilgili psikoterapi ve psikohipnoterapiyi her zaman uygulayabilirler. Bu durum kendilerine bir zenginlik kaynağı ve hastalarına şifa sebebi olabilir.

 

Sonuç olarak Psikoterapi Enstitüsü, bu çerçevedeki tüm psikoterapi ve psikohipnoterapi eğitimlerini destekleyen bir eğitim kurumu ve söz konusu eğitim ve uygulama alanı için gerekli olan ihtiyaçların belirlenmesi, yasallaştırılması ve uluslararası ya da AB standartlarına uyumlu hale getirilmesi konusundaki çalışmalara katkı veren bir sivil toplum örgütü olarak çalışmaktadır.

 

Bu bağlamda, mesleki, kişisel ve kurumsal işbirliklerine açık olduğumuzu bildirmek ister, alana yönelik çağdaş ve işlevsel yasal uygulamalar için birlikte çalışma gereğini kamuoyu ile paylaşırız.

 

Saygılarımızla…

 

Psikoterapi Enstitüsü Ltd. Şti.

 

Tahir Özakkaş MD.,PhD.

Psikoterapi Enstitüsü

ozakkas@psikoterapi.com

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>